HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ÅRSTAL i slægtens historie : 1731-1740

--- se LISTE over ÅRSTAL ---

 

1731:

Peder Sørensen, Asmus tip3-oldefar, Foged på Søgaard i perioden 1728-1737.

 

1732:

Peder Sørensen, Asmus tip3-oldefar, Foged på Søgaard i perioden 1728-1737.

 

1733:

Peder Sørensen, Asmus tip3-oldefar, Foged på Søgaard i perioden 1728-1737.

 

1734:

Peder Sørensen, Asmus tip3-oldefar, Foged på Søgaard i perioden 1728-1737.

 

1735:

Peder Sørensen, Asmus tip3-oldefar, Foged på Søgaard i perioden 1728-1737.

Peder Sørensen, Asmus tip3-oldefar, blev gift i Februar 1735 med Dorthe Cathrine Christensdatter Brøllund fra Udstrup.

I begyndelsen af Maj blev Johanne Pedersdatter født i Udstrup, som datter af Dorthe Cathrine Christensdatter Brøllund og Peder Sørensen. Hun blev døbt den 8. Maj i Husby Kirke.

I: Borgerliste over Warde Byes Indvaanere… / Stiftsrelationerne i 1735 (http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/1735/?indberetning=144):
Søren Willumsen, er sin egen Gaard han ibor, nærer sig af sin Aufling og  liden Huusnæring med danske Brændevin Sall, holder 2de Hæster til sin egen Aufl og anden Kiørsel, naar noget forefalder” - Søren Willumsen var muligvis far til Peder Sørensen og hans søstre.

 

1736:

Peder Sørensen, Asmus tip3-oldefar, Foged på Søgaard i perioden 1728-1737.

 

1737:

Peder Sørensen, Asmus tip3-oldefar, Foged på Søgaard i perioden 1728-1737.

I Oktober måned fødtes Søren Lund Pedersen, søn af af Dorthe Cathrine Christensdatter Brøllund og Peder Sørensen. Han blev døbt den 13. Oktober i Ny Sogn Kirke.

 

1738:

I 1738 skiftede Peder Sørensen ansættelse og flyttede fra Søgaard til Timgaard, hvor han førset blev Foged og senere Fuldmægtig og Birkedommer.

Søren Willumsen, der måske var far til Peder Sørensen, var blandt de første eligerede borgere i Varde i april 1738, han angives her sammen med datteren Marens senere svigerfar som:”Værtshusholderne Niels Bruun og Søren Willumsen”. (Varde Bys historie, s.77 og 78).

 

1739:

I 1739 blev Peder Sørensen Fuldmægtig på Timgaard og Birkedommer ved Tim Birk.

 

1740:

Eiler Struch født den 15. Oktober og døbt den 26. Oktober. Søn af Præst Hans Johansen Struch i Nørre Næraa og Margrethe Bøgvad.

1739-1756 var Peder Sørensen Fuldmægtig på Timgaard og Birkedommer ved Tim Birk.

Niels Sehested Pedersen blev iflg.egen angivelse i sin gravskrift født på Timgaaard i 1740 som søn af Peder Sørensen og Dorthe Cathrine Brøllund. Hans dåb er ikke fundet i kirkebogen.

Den 12. August 1740 blev Peder Sørensens ældre (?) søster Christine Sørensdatter gift i Grimstrup Kirke med degnen Michael Wedsted.


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.6.2013 og sidst opdateret d. 20.3.2016