HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Det LINDBJERGGAARD som JØRGEN HAAHR solgte fra

Hovedgård i Ølgod Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt - ejet af NIELS HANSEN fra 1768, og efter hans død i 1780 af hans enke og hendes nye mand Jørgen Udesen Haahr

 

Lindbjerggaard ligger i Ølgod Sogn og var igennem lang tid totalt dominerende i området.

De 3/4 af sognets beboere var fæster under Lindbjerg og måtte lave hoveri-arbejde på Gården, samt betale landgilde og skatter til Herremanden. Som dog også hjalp sine fæstere, når der var behov. Det var i alles interesse, at fæsterne klarede sig.

Den sidste del af Ølgod Sogn, som ikke var underlagt Lindbjerggaard, var ejendomme tilhørende Ølgod Kirke, samt området Vallund og Skærbæk Mølle, som istedet hørte under Kronen og senere under den lille herregård "Østergård" i Lyne Sogn, og derpå under "Lønborggård".

Det første, som man kender til Lindbjerggaard, er, at en Else Erisdatter Fast i 1527 gav sin søsterdatter Magdalene Spend gavebrev på Gården. Herefter fulgte så nogle hundrede år med skiftende ejere, indtil Henrik Ulrik Neess i 1764 køber Gården af Birkedommer Peder Saxesen for 28.400 rigsdaler. For allerede i 1768 at sælge Lindbjerg videre til NIELS HANSEN for 30.000 rigsdaler. Ifølge Otto Asmus Thomsens optegnelser havde Lindbjerggaard da 45 tønder hartkorn, tiende: 54 og bøndergods: 216 tønder hartkorn. Ifølge omstående fortegnelse over gårde, der hørte under Lindbjerg i 1768, var der inden frasalget i 1785 minimum 69 fæstegårde. (Læs her om det Lindbjerg, som Niels Hansen overtog).

 

LINDBJERGGAARDs OPDELING : AUKTIONER OG UDPARCELLERING:

Auktion over Lindbjergs bøndergods den 20. Oktober 1785

her solgtes den gamle fæstegård Hungerbjerggaard (Lindbjerg ejerlav matr.nr.70) til Peder Jessen i Bredho, som var svigersøn af den sidste fæster Hans Jepsen, for 355 rigsdaler. (Hartkorn: 2 td., 6 skp., 2 fjrdk., 2 alb.).

her solgtes en fæstegård under Lindbjerg (Ølgod By og Tarp ejerlav, matr.nr.4) til fæsteren Andreas Hansen for 210 rigsdaler (Hartkorn: 1 td., 2 skp., 2 alb.).

her solgtes den gamle gård Krogen (Ølgod By og Tarp ejerlav, matr.nr.6 Vangsgaard) til fæsteren Hans Jensen Smed for 225 rigsdaler. (Hartkorn: 7 skp.).

her solgtes fæstegården Nørgaard (Ølgod By og Tarp ejerlav, matr.nr.7 Nørgård) til degnen i Lyne Christen Andersen for 520 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 4 skp.). Den tidligere fæster Jens Pedersen Nørgaard købte den efterfølgende (den 16.Januar 1791) af den nye ejer for 520 rigsdaler.

her solgtes den gamle fæstegård Søndervanggaard (Ølgod By og Tarp ejerlav, matr.nr.9 Søndervang) til fæsteren Jens Thomsen for 510 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 2 skp.).

her solgtes den gamle fæstegård Vestervang (Ølgod By og Tarp ejerlav, matr.nr.10 Vestervang) til fæsteren Hans Jensen Bjerre for 510 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 2 skp.).

her solgtes den gamle fæstegård Tarpgaard (Ølgod By og Tarp ejerlav matr.nr.19 Tarpgård) til Christen Andersen, muligvis den tidligere fæster, for omkring 560 rigsdaler og sælgere i 1788 gården videre for 690 rigsdaler.

her solgtes den gamel fæstegård Østbækgaard (Østbæk ejerlav matr.nr.1 Østbækgård) til en udefrakommende Oluf Jensen for 305 rigsdaler.

her solgtes den gamle fæstegård Østerbrogaard (Østbæk ejerlav, matr.nr.2) til den sidste fæster, Hans Knudsens ældste søn Knud Hansen for 280 rigsdaler. (Hartkorn: 2 td., 2 fjrdk., 1 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Fattiggaarden (Østbæk ejerlav matr.nr.5 ) til fæsteren Søren Jensen for en ukendt pris. (Hartkorn: 1 td., 1 fjrdk., 1 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Højskolegården (Østbæk ejerlav matr.nr.6 Højskolegården) til fæsteren Jens Povlsen for 430 rigsdaler. (Hartkorn: 2 td., 4 skp., 2 fjrdk., 1 alb.)

her solgtes den gamle fæstegård Slotsgaarden (Østbæk ejerlav, matr.nr. 7) til fæsteren Søren Christensen Slot. De nærmere detaljer kendes ikke.

her solgtes den gamle fæstegård Mejlvanggaard (Mejlvang ejerlav matr.nr.1) til fæsteren Anders Nielsen for 650 rigsdaler.

her solgtes den gamle fæstegård Kjærminde (Mejlvang ejerlav matr.nr.2) til fæsteren Povl Christoffersen for 680 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td.).

her solgtes den gamle fæstegård Bøllundgaard (Bøllund ejerlav matr.nr.1) til fæsteren Peder Jakobsen for 450 rgsdaler. (Hartkorn: 3 td., 4 skp., 1 alb.)

her solgtes den gamle fæstegård Ødegaard (Hjedding ejerlav matr.nr.2) til en anden end den tidligere fæster, nemlig til gårdmand Hans Jørgensen, for 330 rigsdaler. (Hartkorn: 2 td., 7 skp., 2 fjrdk., 1 alb.).

her solgtes den gamle fæstehalvgård (Hjedding ejerlav matr.nr.4) til en anden end den tidligere fæster, nemlig til Christen Pedersen fra Hoven for 185 rigsdaler. (Hartkorn: 1 td., 5 skp., 1 1/2 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Vognslund Vestergaard (Vognslund ejerlav matr.nr.1) til fæsteren Erik Jakobsen for 475 rigsdaler.

her solgtes den gamle fæstegård (Vognslund ejerlav natr.nr.2) til Jakob Eriksen af Vognslund, en søn til fæsteren og ejeren af Vognslund Vestergaard, Erik Jakobsen, for 400 rigsdaler. (Hartkorn: 3 td., 6 skp., 3 fjrdk., 2 2/5 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Nørregaard (Vognslund ejerlav matr.nr.3) til en udefrakommende, den 33-årige Christen Pedersen, fæster fra Østbækgaard, for 470 rigsdaler. (Hartkorn: 3 td., 6 skp., 3 fjrdk., 2 2/5 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Lindskovgaard (Vognslund ejerlav matr.nr.8) til Erik Jakobsen, som også købte Vognslund Vestergaard (se ovenfor matr.nr.1).Prisen var 153 rigsdaler og 2 mark. (Hartkorn: 1 td., 2 skp., 1 fjrdk., 4/5 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård beliggende på Herningvej 24 (Harkes-Højlund ejerlav, matr.nr.1) til fæsteren Laust / Laurids Andersen for 420 rigsdaler. (Hartkorn: 3 td., 5 skp., 0 fjrdk., 1/2 alb.).

her solgtes den ene halvgård af den gamle fæstegård Forsomhogaard (Forsomho ejerlav Matr.nr.1) til Mads Christian Jessen, søn af den tidligere fæster Jes Christensen, for 875 rigsdaler (Hartkorn: 5 td., 1 skp., 3 fjrdk., 2 alb.)

her solgtes den gamle fæstegård Egknudgaard (Egknud ejerlav matr.nr.2) til Christen Nielsen for mindst 400 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 3 fjrdk., 1 1/5 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Matr.nr.3 i Egknud (Egknud ejerlav - Vardevej 2) til fæsteren Niels Pedersen for 270 rigsdale.r (Hartkorn: 2 td., 3 skp., 1 3/4 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård på Lindbjergvej 2 (Egknud ejerlav, matr.nr.5) til en Niels Hansen fra Egknud for minimum 150 rigsdaler. (Hartkorn: 1 td., 2 11/20 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård på Bejsnapvej 1 (Egknud ejerlav, matr.nr.8) til den 36-årige Niels Pedersen i Egknud.

her solgtes den gamle fæstegård Medumgaard (Medum-Agersnap ejerlav matr.nr.1) til Christen Madsen, der muligvis var den tidligere fæster, for 580 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 7 skp., 3 fjrdk., 2 5/8 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Medum Vestergaard (Medum-Agersnap ejerlav matr.nr.2) til den tidligere fæster Niels Jensen for 510 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 1 skp., 2 1/2 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Agersnapgaard (Medum-Agersnap ejerlav matr.nr. 3) til fæsteren Jørgen Hansen for 450 rigsdaler. (Hartkorn: 3 td., 1 fjrdk., 2 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Agersnap Vestergaard (Medum-Agersnap ejerlav matr.nr.4) til fæsteren Christen Hansen for 520 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 1 skp., 2 1/4 fjrdk., 2 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård Hvollighus (Medum-Agersnap ejerlav matr.nr.9 ) til fæsteren Anders Pedersen List for 200 rigsdaler. (Hartkorn: 6 skp., 3 fjrdk., 1/8 alb.).

her solgtes en gammel fæstegård på Agersnapvej (Medum-Agersnap ejerlav matr.nr. 10) til en ny mand: Peder Sørensen, for 180 rigsdaler. (Hartkorn: 5 skp., 3 fjrdk., 2 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård på Agersnapvej 14 (Medum-Agersnap ejerlav matr.nr.17) til Lars Pedersen Boel for et ukendt beløb (sikkert under 298 rigsdaler, som han 4 år senere solgte den videre for). (Hartkorn antagelig: 5 skp.).

her solgtes den gamle halvfæstegård Bejsnapgaard (Bejsnap-List ejerlav matr.nr.1) til fæsteren Christen Nielsen for 490 rigsdaler. (Hartkorn: 3 td., 3 skp., 1 fjrdk., 1/2 alb.).

>her solgtes den gamle fæstegård Søndergaard (Bejsnap-List ejerlav matr.nr.2) til fæsteren Jens Pedersen (Mose) for 870 rigsdaler. (Hartkorn: 6 td., 1 skp., 2 fjrdk.).

her solgtes den gamle fæstegård Vester Listgaard (Bejsnap-List ejerlav matr.nr.5) til fæsteren Peder Madsen for 720 rigsdalere. (Hartkorn: 5 td., 1 skp.).

her solgtes den gamle fæstegård Vestkjærgaard (Vestkjær ejerlav matr.nr.1) til fæsteren Hans Nielsen (Bejsnap) for 500 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 5 skp., 1 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård på Tinghøjvej 1 (Vestkjær ejerlav matr.nr.3) til fæsteren Knud Jensen for 500 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 1 skp., 1 alb.).

her solgtes den gamle fæstegård på Vestkjærvej 5 (Vestkjær ejerlav matr.nr.4) til fæsteren Niels Christensen.

her solgtes den gamle fæstegård Kodbølgaard (Vestkjær ejerlav matr.nr.5) til fæsteren Veste Larsen for 450 rigsdaler. (Hartkorn: 3 td., 5 skp., 3 fjrdk.).

her solgtes den gamle fæstegård på Vestkærvej 15 (Vestkjær ejerlav matr.nr. 6), - dels til fæsteren Niels Christensen for 90 rigsdaler (hartkorn: 5 skp., 3 fjrdk.) - og dels til Christen Jepsen for 360 rigsdaler (Hartkorn: 3 td.).

her solgtes fæstegården Gammelgaard (Gammelgård ejerlav matr.nr.1) til fæsteren Kjeld Kjeldsen for 460 rigsdaler.

her solgtes fæstegården på Gammelgårdvej 8 (Gammelgård ejerlav matr.nr.2) til fæsteren Christen Christensen for 460 rigsdaler (Hartkorn: 3 td., 6 skp., 2 alb.).

Salg i 1787:

her solgtes (måske allerede i 1785 selvom skødet er udstedt i 1787) den gamle fæstegård Store Hejbøl til Anders Pedersen, søn af Peder Jensen, fæster på den ene halvgård.

Rest i hartkorn: 45 tønder og 3 fjerdingkar fri hovedgårdstakst. Jorder til Gården: 380 tønder land agermark, 280 tønder land eng, hvorpå der avledes 600 læs hø, 1500 tønder land hede og mose. Bygninger: 16 fag stuehus og 84 fag udhuse.

 

Salg den 13. Januar 1788:

her solgtes den anden halvgård ved navn Bøllundgaard (Bøllund ejerlav matr.nr.1) til en Povl Pedersen, 26 år. Prisen var omkring 365 rigsdaler.

 

Salg den 13. Juni 1789:

her solgtes den gamle fæstegård Grønfeldtgaard (Grønfeldt ejerlav matr.nr.2) til fæsteren Mads Nielsen for 600 rigsdaler..

her solgtes den ene halvgård af den gamle Haulundgård (Haulund ejerlav) til Jens Sørensen.

her solgtes den anden halvgård af fæstegården Bejsnapgaard (Bejsnap-List ejerlav matr.nr.1) til nabofæsteren Christen Nielsen for omkring 490 rigsdaler. (Hartkorn muligvis: 3 td., 3 skp., 1 fjrdk., 1/2 alb

her solgtes muligvis en gård på Bejsnapvej 16 (Bejsnap-List ejerlav matr.nr. 6) til Hans Hansen fra Øster List. Købssummen kendes ikke, men i 1813 sælger han den for 600 rigsdaler og da er hartkornet: 1 td., 4 skp., 1 fjrdk. og 1 1/2 alb.

 

Auktion over Lindbjergs udparcellerede ejendomme i 1790: nogle parceller à 2 tønder hartkorn, hvor der kan avles 25 læs hø og holdes 2 heste og 5-6 køer.

Her var stadig 4 afbyggersteder under Lindbjergs hartkorn: Frøsigholm (8 tønder land ager, avler 14 læs hø), Frøsighus (6 tønder land ager, avler 15 læs hø), Lindbjerg Mølle (11 tønder land ager, avler 16 læs hø) og Stoltenborg (8 tønder land ager, avler 8 læs hø)

her solgtes den anden halvgård af den gamle fæstegård Forsomhogaard (Forsomho ejerlav Matr.nr.1) til fæsteren Mads Olufsen, søn af den tidligere fæster Oluf Christensen.

Rest i hartkorn: 16 tønder fri hovedgårdstakst.

 

Auktion over noget af Lindbjergs bøndergods den 14. Juli 1791:

her solgtes gården Thorlund (Lindbjerg ejerlav matr.nr. 2) til forpagteren Mads Christensen for 1400 rigsdaler. (Hartkorn: 3 tønder, 2 skæpper, 3 fjrdk. og 11/12 alb.).

- heri indgik også et mindre jordstykke under Thorlund, kaldet Smånæring. (Hartkorn: 2 td., 5 skp., 1 fjrdk.)

her solgtes også gården Lindbjerg Møllegaard (Lindbjerg ejerlav matr.nr. 5) til fæsteren Hans Hansen for 550 rigsdaler. (Hartkorn: 6 skp., 3 fjrdk.)

her solgtes 3 parceller under Lindbjerg, senere kaldet Nordbjerggård (Lindbjerg ejerlav matr.nr.7), til Jørgen Haahrs bror Hans Peder Haahr for 1270 rigsdaler. (Hartkorn: 3 td., 7 skp., 1fjrdk., 23/60 alb.)

her solgtes den anden halvgård i den gamle Haulundgaard tilsyneladende til Mads Christian Olsen i Skærbæk Mølle. (Hartkorn?: 1 td., 3 skp., 3 fjrdk., 3/4 alb.).

 

Salg den 13. Juni 1793:

her solgtes parcellerne 2 og 3 af Hovedgårdens nørremark (Mat.nr.8 Cathrinelund - se også salg d.18.6.) til gartner Thøger Schjørning for 1250 rigsdaler. (Hartkorn: 4 td., 2 skp., 1 alb. + 12 fag af Lindbjerg Hovedgårds bygninger og 120 læs gødning).

 

Salg den 18. Juni 1793:

her solgtes parcel nr. 5 af Lindbjergs nørremark ("Petersborg") til Thøger Schjørning, der 13.6. havde købt parcel 2 og 3 (Matr.nr.8 Cathrinelund). Salgspris 360 rigsdaler. (Hartkorn: 1 td., 7 skp., 1 fjrdk, 2 alb.)

 

Salg den 16. December 1793:

her solgtes Lindbjerg Hovedgårds parcel nr.10 Gammeljord til Jeppe Jørgensen for 450 rigsdaler. Gården blev senere til Jepsborg (Lindbjerg ejerlav matr.nr.12. (Hartkorn: 6 skp., 1 fjrdk., 1 8/5 alb.)

 

Salg i 1794:

her solgtes gården Frøsiggård (Lindbjerg ejerlav matr.nr.3) til fæsteren Andreas Hansen for ca. 300 rigsdaler. (Hartkorn: 4 skp., 2 fjrdk., 2 1/6 alb.)

her solgtes den 4. August gården Stoltenborg til fæsteren Jens Madsen Krog for 299 rigsdaler. (Hartkorn 6 skp., 2 fjrdk., 1 3/4 alb.).

 

Salg den 17. December 1795:

her solgtes parcel nr. 6 af Lindbjergs nørremark (se også salg i 1793) til Thøger Schjørning for 625 rigsdaler. (Hartkorn: 1 td., 7 skp., 1 fjrdk, 2 alb.).

 

Salg den 13. Juni 1796:

her solgtes parcel nr.1 på Lindbjerg Mark, kaldet Hallundsnap, til Peder Nielsen for 650 rigsdaler. (Hartkorn 2 td., 1 fjrdk., 1/2 alb. + nogle fag huse og nogle læs staldgødning)

 

Auktion over noget af Lindbjergs bøndergods den 26. Oktober 1797: (efter Else Cathrines død, 1796)

her solgtes det gamle afbyggersted Frøsigholm til en Ebbe Christensen, der vist nok var den tidligere fæster, for 650 rigsdaler. (Hartkorn: 1 td., 1 skp., 5/12 alb.)

her solgtes en moseparcel fra Lindbjerg Hovedgård til Jeppe Jørgensen (se Lindbjerg ejerlav matr.nr.12 Jepsborg) for 100 rigsdaler. (Hartkorn: 3 fjrdk., 1 alb.).

her solgtes parcel nr. 10 Grønlund fra vester og 1 hedeparcel (Lindbjerg ejerlav matr.nr.13 Lille Grønlund) til degneenken Kirsten Pedersdatter Haahr fra Henne for 377 rigsdaler. Hun havde været gift med Jørgen Haahrs bror Peder Helt Haahr, degn i Henne og Lønne og død i 1795.

her solgtes en lokalitet under Lindbjerg, kaldet Grønlund, til Claus Nielsen (4 agerparceller, 4 hedeparceller m. numrene 20, 21, 28, 19, samt 3 engparceller) for 1780 rigsdaler. (Hartkorn: 2 td., 4 skp., 1/12 alb.).

her solgtes muligvis også Store Bjergegaard, en meget gammel fæstegård og afbyggersted på Lindbjerggaards Mark (Lindbjerg ejerlav matr.nr.17) til Jens Jensen Bjerge / Jens Kusk fra Lindbjerg gaard og tidligere fæster på Frøsigholm (skøde 13.6.1798) sikkert for 599 rigsdaler. (Hartkorn: 1 td., 2 skp., 2 fjrdk., 6/8 alb.)

Rest i hartkorn: 9 tønder og 6 skæpper.

 

Auktion over noget af Lindbjergs bøndergods den 4. November 1797:

her solgtes den gamle fæstegård i Ølgod Bjerge (Ølgod By og tarp ejerlav, matr.nr.13) til fæsteren Jens Nielsen Højlund for 100 rigsdaler (4 1/2 tønde land ager og hede, men intet hartkorn).

Auktion over Lindbjergs gods den 13. Maj 1798:

her solgtes gården matr.nr.3 i Østbæk ejerlav til Kjeld Kjeldsen i Gammelgård, som i 1799 sælger dele deraf videre til enken Anna Pedersdatter for 430 rigsdaler.

 

Auktion over Lindbjergs gods den 13. Juni 1798:

her solgtes agerparcellen nr.9 Øster Natkobbel og en hedeparcel nr.19 (Matr.nr.11 Lykkegaard) til Christen Jørgensen, som tjente på Lindbjerggaard, for 400 rigsdaler. (Hartkorn: 1 td., 1 skp., 2 fjrdk., 11/24 alb.).

her solgtes sikkert også den gamle gård, som tidligere hed Hammelsvang eller Sletkjærbrink (Lindbjerg ejerlav matr.nr.23 Egebjerg) til Niels Andersen for 250 rigsdaler (Hartkorn: 7 skp., 1 fjrdk.).

 

Salg den 25. Juni 1799:

her solgtes 2 huse (det ene: Braskholm) ved Ølgod Kirke til Anders Hansen (se Ølgod By og Tarp ejerlav, matr.nr.4) for 340 rigsdaler. (Hartkorn: 2 skp.). Tage Olesen (se litt.note forneden) skriver: "De 2 huse ... lå på kirkens grund, matr.nr.1a, men da Jørgen Haahr var ejer af kirken til året 1800, kunne sådan handel lade sig gøre".

 

 

LITTERATUR om LINDBJERGGAARD:
Olesen, Tage: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod Museum, 1988.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.11.2014