HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

NIELS HANSEN
Kromand i Lyne, ejer af bl.a. Strellev Kirke og Frøstrup Hovedgaard, samt "Proprietair de Lindbjerg"

På denne side : EN KORT FORTÆLLING om NIELS HANSEN (f.ca. 1709 - d. 1780)

FLERE SIDER om NIELS HANSEN:
----- Mere om Niels Hansen, hans koner og deres mænd -----
----- Data om Niels Hansen, 1709-1767 ----- Data om Niels Hansen, 1768-1780 -----
----- Optegnelser skrevet af Niels Hansens 2xtipoldebarn Otto Asmus Thomsen i 1964 -----


Niels Hansen var tip-tip-oldefar til ASMUS, far til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, morfar til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen og oldefar til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen, og tipoldefar til ASMUS' far Severin Asmus Thomsen.

Han var født omkring 1709 og hans forældres navne kendes ikke, men Otto Asmus Thomsen foreslår i sit dokument, at faderen var forvalter Hans Nielsen på Lindbjerggård og at moderen kunne have haft navnet Sidsel Marie. Forslaget om faderen er nok tvivlsomt, da denne tilsyneladene skulle være født i 1698 - men det er jo ikke altid at aldersangivelserne passer i kirkebøgerne.

Niels havde en yngre bror, der også hed Niels Hansen, kaldet den yngre. Han var blind og boede tilsyneladende hos sin bror på Lindbjerggaard i sine sidste år.

Niels Hansen blev gift 2 gange. Første gang omkring 1739 med Ingeborg Madsdatter Garp, med hvem han fik døtrene Sidsel Marie (Zidsel Marie Nielsdatter), født 1739, og Berte (Birthe Nielsdatter), født 1743. Begge børn blev født i Lyne, da faren var henholdsvis omkring 30 og 34 år. Med sig ind i ægteskabet havde Ingeborg 4 børn fra sit tidligere ægteskab og nogle af disse har boet sammen med deres mor og stedfar, i hvert fald anfører Otto Asmus Thomsen i sine optegnelser om Jens Jacobsen Karstoft, at "to kromandsdøtre... er blevet gårdkoner ... den ene fra Lyhne Kror: Karen Jepsdatter (næstældste barn af Ingeborg), gift 1755 med Jens Jacobsen Karstoft".

I Lyne var Niels ifølge ribewiki kroejer. Desuden var han ejer af Strellev Kirke og ejede senere - i 1760-1766 - Frøstrup Hovedgård i Lunde sogn, som han købte for 20.000 rigsdaler og solgte for 23.000 rigsdaler. Senere købte han Lindbjerggård for 30.000 rigsdaler. Otto Asmus Thomsen skriver i sit dokument 2, som er vist nedenfor, at "Seigneur Niels Hansen til Lindbjerggård synes at have været en foretagsom mand, der ustandselig handlede med gårde, lånte folk penge og selv lånte penge" ... "Lyne Kro må han have købt omkring 1753-58" ... "Han beholdt kroen, selv da han var blevet herremand. Han nævnes boende der i 1776". (Dette sidste lader nu ikke til at være korrekt!)

I 1766 døde hustruen (læs om skiftet i dokument 3) og Niels Hansen valgte at gifte sig igen, denne gang med Else Cathrine Sørensen, datter af birkefogeden på Timgård Peder Sørensen. Brylluppet fandt sted den 6. August. 1773 i Jandereup, hvor den nogle-og-tyveårige Else Cathrines morbror var præst.

I dette ægteskab fødtes 3 døtre: Ingeborre (Ingeborg) i 1774, Dorthe Cathrine i 1776 og Elisabeth i 1778. Børnene nåede imidlertid ikke at lære deres gamle far meget at kende, da han døde som 71-årig i April måned 1780. Dødsfaldet skete på Lindbjerggård, hvor Niels Hansen var proprietær. Han blev begravet den 13. April.

Else Cathrine giftede sig året efter med en søn af Præsten i Ølgod, Jørgen Udesen Haahr, med hvem hun derefter fik 4 børn, som altså blev halvsøskende til Niels Hansens 3 døtre.

I årene herefter, 1781-1788 var Else Cathrines bror, Søren Lund Pedersen, forvalter på Lindbjerg og i 1801 var han ejer af Visselbjerg, hvor hans søsters datterdatter Ursula Marie Schütte fik ophold efter sin fars tidlige død.

Den ældste datter i andet ægteskab, Ingeborg Nielsdatter, blev i 1792 gift med Oluf Franck Jessen, som i 1809 købte Visselbjerg af sin kones morbror for 10.000 rigsdaler. Hun døde i 1834.

Den næstældste datter i dette ægteskab, Dorthe(a) Cathrine Nielsdatter, blev i 1795 gift med Frederik Christian Bjerrum, ejer af hovedgården Søndersthoved ved Give. Hun døde i 1854.

Den yngste datter, Elisabeth Nielsdatter, der kun var et par år gammel ved sin faders død i 1780, blev i 1796 gift med Laurids Schytte, købmand i Varde. Efter hans død blev hun gift med Asmus Asmussen. ----- Læs mere om Elisabeth Hansen / Nielsdatter her.

 

FLERE SIDER om NIELS HANSEN:
----- Mere om Niels Hansen, hans koner og deres mænd -----
----- Data om Niels Hansen, 1709-1767 ----- Data om Niels Hansen, 1768-1780 -----
----- Optegnelser skrevet af Niels Hansens 2xtipoldebarn Otto Asmus Thomsen i 1964 -----

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 9.12.2011 og sidst opdateret d. 8.1.2015