HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

EXTERNE LINKS

ANETAVLER

----- skabeloner i forskellige formater, tekstskjolde mm. : http://harrisknudsen.dk/anetavler_til_montering.htm

ARKIVALIER ONLINE : http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

--- indeholder danske folketællinger, kirkebøger (NB vælg * under amt for at se bl.a. mosaisk kirkebog), brandforsikringer , skifter og andet materiale, som kan vælges fra siden https://www.sa.dk/brug-arkivet/ao/arkivalieronline . Her er bl.a. også Lægdsruller fra København og Lægdsruller fra hele landet. Personregistre, Sønderjylland. Realregistre, skøde- og panteprotokoller. Digitaliserede tingbøger. Fødselsstiftelsen i København. Borgerlige vielser. Familieretlige sager, Københavns Overpræsidium. Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864. Skifter fra København. Kirkebøger fra oversøiske menigheder m.v. - Skifter, hele landet. - Registre, diverse. - Privatarkiver - Registre og hjælpemidler - Forsvarets arkiver - Registre og hjælpemidler - Registraturer - Rigsarkivet - Kort og tegninger - Registre og hjælpemidler - Kommunearkiver - Registraturer og hjælpemidler - Dødsattester - Arkivfaglig litteratur - Kildesamlinger - Kirkebøger - Registre og hjælpemidler - Fæstevæsen - Registre og hjælpemidler - Skiftevæsen - Registre og hjælpemidler - og meget andet.

---------Særlige Oversigter og Hjælpemidler!

BEGRAVELSESPROTOKOLLER, København: http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser

CONELIAND : har afskrift af KRAK's ÆLDSTE FORRETNINGER (herunder J.P.B. Holms)

--- samt side med links til slægtsforskning : http://www.coneliand.dk/links.html

------- herunder til arkiver i Schleswig-Holstein!

DAISY - se inscannede arkivalier via Daisy: https://www.sa.dk/brug-arkivet/indscannede-arkivalier-i-daisy

DANSK DEMOGRAFISK DATABASE : http://www.ddd.dda.dk/

DATOER - se Kalender

DIS-DANMARK: SLÆGT & DATA

DØDATTESTER

EJENDOMME:

--- Fynsk ejendomshistorie, skøde- og panteprotokoller: Søg via DAISY på arkivskaber (f.eks. Odense Byfogeds protokoller fra 1683-1927)

FAMILY SEARCH (Mormonernes slægtsforsknings-database) : https://www.familysearch.org/

FOTOGRAFER:

---- Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder / udarbejdet af Ole Hesager (pdf-dokument):

-------------- http://www.objektiv.dk/hesager/Danske%20Fotografer%20fra%201860%20til%201920.pdf

---- Ole Hesagers database : http://www.objektiv.dk/hesager/database.html

---- Ole Hesager: Liste over Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder (Web-side): http://www.objektiv.dk/hesager/hesager.html

FOTOS: https://sites.google.com/site/anelinks/foto-links

--- Kolding: http://aagaardsbilleder.tumblr.com

--- Arkiv.dk

--- Danskebilleder.dk - historisk billedarkiv

FREDERIKSBERG BIBLIOTEK'a Genealogiske Samling

--- samt vejledninger, bl.a. om internationale databaser, kirkegårdsregistranter mm.

FØDSELSSTIFTELSEN: Hovedprotokol - Udsætterprotokoller

GADENAVNE i København ---- diverse hjælpemidler

GADER og SOGNE : liste på Rigsarkivets side - links findes nederst på siden!

----- Københavnske SOGNE efter oprettelsesår.

GADE - KVARTER - SOGN - liste

GRAVSTEN:

----- DK-GRAVSTEN : http://www.dk-gravsten.dk/forside.php

----- GRAVSTENSARKIVET : http://www.gravstensarkivet.dk

----- JOAN BEDSTED : har links til gravsten og gravsteder : http://www.joanbedsted.dk/links.html

KALENDERE:

--- Bauers : http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

--- Calendar Zone : http://calendarzone.com/

--- Historisk kalender og almanak: http://historie-online.dk/sjov/almanak/index.htm

--- Kalender for årene 1500-2099: http://www.rmadsen.dk/kal/

--- Kirkeårets dage, fester mm. : http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/tid/liste.htm

KORT OVER KØBENHAVN i 1761 : http://www.kbh1761.dk/

--- STERMS KORT OVER KØBENHAVN : Købmager Kvarters sydlige del 1841 --- NB: m.Gothersgade 338 på hjørnet af Store Regnegade!!!

KRAKS VEJVISERE for København og Frederiksberg 1770-1895, inscannet af Københavns Kommunes Biblioteker: http://bibliotek.kk.dk/node/6184

KØBENHAVN:

--- Begravelsesprotokoller

--- Kort og tegninger

--- Politiets Mandtaller

LÆGDSRULLER: indgang fra AO, skannede lægdsruller 1789-1864.

MATRIKELNUMRE:

Konvertering fra matrikelnummer til gadenummer: Købmager kvarter.

Find en ejendoms matrikelnummer mm på https://www.ois.dk

POLITIETS REGISTERBLADE : http://www.politietsregisterblade.dk/

Præstehistorie --- se WIBERGS

SKIFTER, Bornholmske:

----- Nørre Herred, Bog 1: 1.12.1761 - 28.6.1773 - Skifteuddrag af John G. Christensen.

----- Nørre Herred, Bog 2: 2.12.1773 - 9.7.1793 - Skifteuddrag af John G. Christensen.

----- Nørre Herred, Bog 3: 6.7.1793 - 24.11.1814 - Skifteuddrag af John G. Christensen.

----- Nørre Herred, Bog 4: 24.11.1814 - 16.4.1825 - Skifteuddrag af John G. Christensen.

----- Nørre Herred, Bog 5: 26.3.1825 - 12.12.1833 - Skifteuddrag af John G. Christensen.

----- Nørre Herred, Bog 6: 14.12.1833 - 30.12.1845 - Skifteuddrag af John G. Christensen.

SKIFTER, Fynske mm.

----- http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/
----- www.slaegtogdata.dk - nederst på forsiden under DIS-Navneregistre
----- www.slaegtogdata.dk/kilder - DIS-Navneregistre
----- www.dis-odense.dk - knappen Fæster og skifter
----- www.faesterogskifter.dk

SKRIFT

---- Ord i forskellige kilder (eksempler på ord, man kan forventes at møde og hvordan de kan være stavet) : http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/hjaelp/ord/start.htm

STEDNAVNE - Sogne, Herreder, Kommuner, Amter: http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

SVERIGE: Links til slægtsforskning: http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/text/links/start.htm

TAL med gotisk håndskrift: http://suehnekreuz.de/zahlen.html

VEJVISERE:

--- KOLDING: Gamle vejvisere på Kolding Stadsarkiv: http://old.koldingkom.dk/stadsarkiv/0062084.asp?sid=62084

--- KØBENHAVN: KRAKS VEJVISERE for København og Frederiksberg 1770-1895, inscannet af Københavns Kommunes Biblioteker: http://bibliotek.kk.dk/node/6184

--- VEJLE: Vejle Stadsarkiv: Databaser med søgbare vejvisere og skattemandtalslister : http://www.vejlestadsarkiv.dk/Brug-arkivet/Soeg-i-databaser.aspx

--- Om Gamle Vejvisere på Nettet - i Slægt og Data Forum: http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,34143.0.html

--- Carsten R. Nielsen: Links til gamle Vejvisere: http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html

WIBERGS præstehistorie

----- side med litt.liste, hvori wibergs kan findes: http://da2.uib.no/cgi-win/webbok.exe

----- Register: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=wiberg4

----- Bind 1 = A-H : http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=wiberg1

----- Bind 2 = I-R : http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=wiberg2

----- Bind 3 = S-Ø : http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=wiberg3

--- NETudgave af Wibergs: http://wiberg-net.dk

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE

STEDERNE
og
TINGENE

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.11.2011 og sidst opdateret d. 10.2.2017