HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ORDLISTE

ALICE = Alice Inge Agnete Thomsen, født Holtet

ASMUS = Otto Asmus Thomsen

BEDA = Astrid Holtet, født Danielsen, datter af Besa, søster til Yelva (Bell), Johanne, Aage og Anna, mor til Gudrun og Alice, mormor til Pus og Pev, oldemoder til David og Lea. (se mere på siden “Personerne”)

BELL = Yelva Danielsen, ældste datter af Besa og Otto Ferdinand Danielsen, søster til Johanne, Aage, Anna og Astrid, moster til Hudrun og Alice. (se mere på siden “Personerne”)

BESA = Mathilde Danielsen, født Holm, datter af “hoftapetseren” JPB Holm, mor til Yelva (Bell), Johanne, Aage, Anna og Astrid (Beda), mormor til Gudrun og Alice, oldemor til Pus og Pev, tipoldemor til David og Lea. (se mere på siden “Personerne”)

DINGENALSEN (Fru Dingenalsen) = børnenes eller børnebørnens kærlige drillenavn for fru Danielsen = Besa. (se mere på siden “Personerne”)

FATTIGATTEST ved bryllup, når bruden/brudgommen kom fra et andet sogn. Fattigattest-kravet gjaldt tilsyneladende fra omkring 1703. Det var det gamle sogns erklæring om, at den pågældende person ikke var modtager af fattighjælp. (I "Vejledning for Fattige" på Statens Arkivers hjemmeside står der bl.a.: "Der kan fx ved et pars vielse stå noget om, at den ene part har fået fattighjælp, som er betalt tilbage. Hvis man var fattig, måtte man nemlig ikke gifte sig uden at spørge myndighederne").

HOFTAPETSEREN (udtalt med tryk på 3.stavelse (“pæt”) = “kælenavn” for Besa’s far, JPB Holm. (se mere på siden “Personerne”)

LØBER: Kgl. Løber: En stillingsbetegnelse ved hoffet. - se akvarel af Johannes Senn fra 1800-tallet på Statens Museum for Kunst.

PIGESKOLER ---- læs her!

RIGSDALER: møntenheden ændredes ved møntlov i 1873 og virkning pr. 1.1. 1875 til KRONER. 1 rigsdaler = 2 kroner. Samtidig indførtes et nyt decimalsystem, hvor 1 kr. svarede til 100 øre. (kilde: Nationalbanken.dk). Forkortes: Rdl

SCHWEITZER (SCHWEIZER eller SVEJTSER): Kgl. Schweitzer: En stillingsbetegnelse ved hoffet. - se akvarel af Johannes Senn fra 1800-tallet på Statens Museum for Kunst. - "Udtrykket anvendtes om de soldater fra Schweiz, som efter at have udtjent i den franske hær, blev opsynsmænd på kongens eller adelens slotte. Derefter gik ordet over til at betyde "Opsynsmand" - uanset nationaliteten". (Den lille Salmonsen, Bd.X. 1940)

SKOLEVÆSEN --- læs her!

SØKRIGEN i 1914-1918 --- læs her!

U-BÅDS-KRIGEN i 1914-1918 --- læs her!

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.11.2011 og sidst opdateret d. 14.7.2012