HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

OPLYSNINGER om BESA
(Mathilde Danielsen)

- indsamlet af Marie-Louise i 2010 -

Mathilde Henriette Danielsen, født Holm, ”Besa”.

Født 18.5.1847,  død 23.4.1936.

Besa, vel en barnlig udtale af Bedste(mor), var født Mathilde Henriette Holm og gift med Otto Ferdinand Danielsen.

Besa var født i Gothersgade. Hendes far var hoftapetsereren Jens Peter (Beck el. Bech) Holm, der var gift to gange; anden gang med Besas mor.

I folketællingen 1850 er Jens Peter Holm opført som 42 år gammel, enkemand og sadelmager, født i Kbh. Husstanden omfatter desuden hans fire børn: Peter Lorentz Christian 16 år, Carl Theodor Julius 13 år, Poul Georg Axel 10 år og Wilhelmine Marie Henriete 15 år, dertil kommer Christiane Oline Olsen, 25 år, ugift og husjomfru, ligeledes født i Kbh., der - som det fremgår af folketællingen i 1885 – senere bliver  hans anden kone. Mathilde Henriette = Besa, f. 1847, altså omkring tre år på dette tidspunkt, er mærkeligt nok ikke opført som hørende til husstanden. Bopælen er Gothersgade nr. 338, 1. sal.
   I folketællingen 1880, 30 år senere, er Holm blevet til Jens Peter Boris(sic!) Holm, vel en læsefejl af den opr. håndskrift. Adressen er denne gang Gothersgade nr. 31, forhus (måske det samme hus?). Her er J.P. Holm 71 år, gift, Husfader og Kgl. Hof Tapetserer. Husstanden består desuden af Oline Christiane Holm, 56 år år, Husmoder, og deres to sønner Thorvald August Ferdinand Holm, 23 år, ugift, tapetserer og Ole Valdemar Holm, 23 år, ugift, ”Contorist”. Oplysningerne i folketællingen fra 1885 er de samme, dog er sønnen Thorvald ikke længere medlem af husstanden.

Mor sagde engang, at Besa havde nogle halvsøskende, men jeg ved ellers intet om Besas søstre/brødre eller om kusiner og fætre til Beda. Besas ca. 12 år ældre halvsøster Wilhelmine optræder i folketællingen 1885 som gift med snedkermester Christian August Nielsen og boende i Laksegade 26, matr.194, 2. sal, med to børn Emmy Oline Mathilde 22 år, ugift, og Georg Albert Waldemar 16 år. Er datteren Emmy opkaldt efter sted­moderen og Besa? Var det denne halvsøster, som man besøgte i Laksegade? Jeg synes, Mor har fortalt sådan noget, men er ikke sikker på gadenavnet.

Det var Besa, der med sine veninder efter skole gik om i Nyhavn og kyssede H.C. Andersens dørplade.

 

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson og Marie-Louise Thomsen - siden er oprettet d. 2.11.2011 og sidst opdateret d. 4.1.2012