HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

OPLYSNINGER om OTTO FERDINAND
(Otto Ferdinand Danielsen)

- indsamlet af Marie-Louise i 2010 -

Otto Ferdinands familie

Otto Ferdinand Danielsen

Født 25.9.1844, død 12.12.1897

Søn af Søren Danielsen, født i Maribo 1818 (el. 1819), og Caroline f. Sørensen, i Holbeck = Holbæk, fødselsår 1820 el. 1821. Foruden Otto F. havde de også sønnen Alfred Eduard (el. Edvard) Emil Danielsen, født o. 1849, der blev begravet i familiegravstedet på Garnisons Kirkegård 15.1.1892, kun 42 år gammel.

Mor har sagt, at Otto Ferdinands far var handskemager, i folketællingerne kaldes han imidlertid skomagersvend (1840 og 1845) og skomagerm(ester) (1850). Som ugift svend bor han først i Adelgade 212, som gift sammen med hustruen og Otto F. i Holmensgade 141 (folketælling 1845) og senere, i 1850, på Østergade nr.59 i kælderen med kone og de to børn.

Jeg har forsøgt at spore Otto Ferdinands mor i Holbæk og i København før giftemålet, men Caroline Sørensen er et ret almindeligt navn, så i folketællingernes oplysninger er det tit svært at se om det er den samme person. I FT 1840 finder vi dog i en anden husstand ligeledes i Adelgade nr. 212, 3.sal, en Caroline Sørensen, 19 år, ugift, der ”lever af Haandarbeide, Logerende”. Mon ikke det er Søren Danielsens kommende hustru? Det er da nærliggende at tænke sig, at de har lært hinanden at kende her.

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson og Marie-Louise Thomsen - siden er oprettet d. 2.11.2011 og sidst opdateret d. 4.1.2012