HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Caroline Justine Rasmussen - gift Hentzen

15.1. 1855 - ca. 1939

--- Se data om Rasmussen-familien i København ---

--- Se data om Caroline Justine Rasmussen ---

 

Caroline Justine Rasmussen var søster til Asmus' morfar og faster til Asmus' mor. Hun var født i København den 15. Januar 1855 som fjerde barn af arbejdsmand Just Rasmussen og Caroline Schou, som da var henholdsvis 38 og 35 år og boede i Amagergade 315-16 (18?), 2.Sal..

Caroline Justine havde som nævnt 3 ældre brødre:
Rasmus Christian (18. September 1845)
Peter Just (27. Marts 1848)
og Hans Frederik (24. Februar 1851)

I de følgende år fik hun yderligere en lille søster og 2 små brødre:
Amalie Margrethe (6. November 1857)
Jens Albert (2. Juni 1863)
og Julius (5. Juli 1866).

De fleste af børnene blev sendt i Christianshavns Betalingsskole for at få en god skoleuddannelse og alle drengene kom senere i bogtrykkerlære, mens pigerne blev sendt ud at tjene.

Også Caroline Justine gik i Privatskole og blev konfirmeret den 4. April 1869 i Helliggeist Kirke. På dette tidspunkt var de store brødre allerede godt i vej og ældste bror Rasmus Christian for længst flyttet hjemmefra og til Vejle, hvor han var blevet gift og nu snart skulle være far. Caroline Justine stod derfor nu til snart at blive faster.

I Folketællingen 1870 bor den 15-årige Caroline Justine ikke længere hos forældrenei Langebrogade nr.8, så hun er sandsynligvis kommet i huset et eller andet sted. Måske har også hun været en tur i Vejle og hjælpe sin svigerinde med de nu 2 små nevøer - eller hun har været i Kolding, hvor broren Hans Frederik blev gift i 1875. I hvert fald har hun lært hans nye familie at kende, for hans svoger Christian August Hentzen bliver senere Caroline Justines ægtemand.

Caroline Justine Rasmussen - gift Hentzen
Peter Just Rasmussen og Caroline Amalie Krantz

Men først var der en anden begivenhed i Caroline Justines liv, da hun den 3. Oktober 1877 fødte et dødfødt pigebarn. Det er noteret i Kirkebogen at hun på det tidspunkt var ugift.

Den 26. Oktober 1879 blev Caroline Justine så gift med sin Christian August Hentzen i Vor Frelser Kirke i København. Hun var da 24 år, mens han var 1 år yngre.

Kort efter fødtes det første barn og derefter kom der snart flere:
Johan Christian (1. Januar 1880) - født i København
Julie Karoline Kristine (9. Oktober 1882) - født i Kolding
Karoline Justine (4. Marts 1886 - og død allerede 19.Marts 1886 af Blodmangel) - født i København
Agnes Kirstine (4. August 1888) - født i København
Asta Karoline (26. Maj 1893) - født i Kolding
Kristian August (17. December 1896) - født i Kolding

Familien boede, som det kan ses ovenfor, mange forskellige steder: I København hos Caroline Justines forældre i 1880; i Kolding 1882; i København, samme sted som hendes forældre, i 1885; i Sundby (hvor også søsteren Amalie og deres far boede) i 1888; igen i Kolding på Sønder Landevej nr.112 i 1893 og senere i Rendebanen 1, Villagade 596 og Slotsgade 22.

Her boede familien, da Christian August døde den 8. November 1901. Han blev blot 45 år og den 46-årige Caroline Justine sad nu tilbage med børneflokken, men sikkert godt hjulpet af sin ældste søn, som var blevet malersvend og blev boende i hjemmet, der i hvert fald fra 1910 havde adressen Katrinegade 7.

Ifølge Asmus' notater døde Caroline Justine i København ca. 1939.

Vi har desværre ikke andre fotografier af Caroline Justine og hendes familie, men nedenfor ses hendes forældre og et gruppefoto af hendes søskende fra omkring 1912.

Caroline Schou - Hans Frederiks mor............. Just Rasmussen - Hans Frederiks far

Gruppebillede af Rasmus Christian Rasmussen med 4 af sine søkende. Det er ifølge Asmus taget i 1912 og viser forrest: Rasmus Christian og Caroline Justine, samt bagest: Peter Just, Amalie og Jens Albert. Både Hans Frederik og Julius var på dette tidspunkt døde.

5 af Just Rasmussens børn: forrest: Rasmus Christian og Caroline, bagest: Peter Just, Amalie og Jens Albert

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.1.2013 og opdateret d. 18.1.2017