HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Julius Rasmussen

5.7. 1866 - 26.11. 1889

--- Se data om Rasmussen-familien i København ---

----- Se data om Julius Rasmussen fra Kirkebøger og Folketællinger -----

Julius var yngste bror til Asmus' morfar og farbror til Asmus' mor. Han var født i København den 5. Juli 1866 som syvende og yngste barn af arbejdsmand Just Rasmussen og Caroline Schou, som da var henholdsvis 50 og 46 år og boede i Amagergade 15.

Jens Albert havde som nævnt 6 ældre søskende:
Rasmus Christian (18. September 1845)
Peter Just (27. Marts 1848)
Hans Frederik (24. Februar 1851)
Caroline Justine (15. Januar 1855)
Amalie Margrethe (6. November 1857)
og Jens Albert (2. Juni 1863)

De fleste af børnene blev sendt i Christianshavns Betalingsskole for at få en god skoleuddannelse og alle drengene kom senere i bogtrykkerlære, mens pigerne blev sendt ud at tjene.

I hans første leveår blev de ældre søskende konfirmerede, kom i lære eller ud at tjene. Julius var 21 år yngre end sin ældste bror Rasmus Christian og denne var allerede i 1865 rejst til Vejle, hvor han havde slået sig ned og stiftet familie. Senere flyttede også Peter Just og Hans Frederik, først til Vejle for derpå at slå sig ned i henholdsvis Herning og Kolding. Julius var desuden kun få år ældre end sine ældste nevøer i Vejle.

Den 3. Oktober 1880 blev Julius konfirmeret i Vor Frelser Kirke og derefter kom også han i bogtrykkerlære. Mon ikke det øverste foto til højre stammer fra konfirmationen? Asmus, som ellers har noteret navne på fotografierne, har dog ikke været helt sikker på, at dette forestiller Julius, men ligheden er da slående.

Ifølge Vagn Nygaard, som har skrevet en historisk biografi om Julius, skete dette i Græbes Bogtrykkeri i Niels Hemmingsensgade i København, men inden læretiden var afsluttet, blev han løst fra sit lærebrev for at kunne rejse til Vejle, hvor storebroren havde skaffet ham en plads som forbundter (en næsten udlært lærling, som arbejder som svend). Fotoet nederst til højre er taget i Vejle.

Efter at læretiden i Vejle var forbi, kom Julius til at arbejde på Lolland-Falsters Folketidende, som blev udgivet af oppositionspolitikeren Rasmus Claussen. I dette miljø skærpedes Julius' politiske interesse, som endte med at blive hans skæbne.

Den politiske situation var i 1885 særdeles anspændt og Julius var meget optaget af de uretfærdige proviorielove, som indførtes af højreregeringen med konseilspræsident Estrup i spidsen.

Julius var nu tilbage i København, hvor han boede hos sine forældre i Dronningensgade og arbejdede i Cohens Bogtrykkeri i Tordenskjoldsgade. Men han var ikke tilfreds med den politik, som Estrups regering fulgte og hans stigende frustraktion førte til, at han den 21. Oktober 1885 afventede Estrups hjemkomst til sin bolig på Toldbodvejen 26 (nutidens Esplanaden), og afførede 2 pistolskud mod ham for herved at bortskaffe den, som han syntes stod i vejen for et rigtigere politisk Danmark.

Kraftige knapper i Estrups vinterfrakke tog imidlertid af for skuddene og mens han forblev uskadt, blev Julius pågrebet af forbipasserende og overgivet til politiet, som bragte ham til arresten i politistationen i Store Kongensgade.

Julius Rasmussen fra København

Julius Rasmussen fra København

Den 23. Januar 1886 blev Julius idømt 14 års tugthusarbejde for sin forbrydelse og kort efter begyndte afsoningen i Horsens Tugthus.

Hele "affæren" havde naturligvis været meget oprivende for Julius' forældre og søskende, men de forlod ham ikke under fængslingen og i den svære tid under afsoningen. Vagn Nygaard citerer fra Tugthusets stamrille, at der i løbet af 1886 var: 7 samtaler med hans brødre, som kom fra både Vejle og Kolding, 2-3 breve til forældrene, samtale med hans mor og med hans forlovede Oline Mikkelsen.

Samme mønster gentog sig i 1887, hvor Julius' mor døde den 24. Juli , og i noget mindre målestok i 1888. Mens møderne ebbede ud i 1889, hvor hans far døde den 2. Juli. Den sidste samtale her var den 11. August med "en broder fra Vejle": altså enten Rasmus Christian (der ellers benævnes "den ældste broder") eller Jens Albert, der jo aldersmæssig var Julius meget nær.

Den 26. November 1889 hængte Julius sig i Horsens Tugthus. Han blev blot 23 år.

Hans kiste blev fragtet til Vejle, hvor han blev begravet den 1. December på Østre Kirkegaard. Hans søskende var samlet ved hans begravelse og de havde ladet trykket et salmeblad i Th. Nielsens Bogtrykkeri. Før talen sang man 1. vers af "Naar mit Hoved sig skal bøje" og efter talen 4. vers af "Herrens Venner ingen Sinde".

Jens Alberts mor: Caroline Schou ...................Jens Alberts far: Just Rasmussen
Julius' forældre: Caroline Schou og Just Rasmussen
de døde i 1887 og 1889, Caroline som 66-årig og Just som 73-årig

Tante Malle og Rasmus Johansen
Gruppebillede af Rasmus Christian Rasmussen med 4 af sine søkende. Det er ifølge Asmus taget i 1912 og viser forrest: Rasmus Christian og Caroline Justine, samt bagest: Peter Just, Amalie og Jens Albert. Både Hans Frederik og Julius var på dette tidspunkt døde.

Otto Asmus Thomsen, barnebarn af Julius' ældste bror Rasmus Christian Rasmussen, har i en artikel i Jul i Vejle 1967: "Den Søndag i Grejsdalen" fortalt noget af Julius' historie.

Tidligere chefredaktør ved Vejle Amts Folkeblad Vagn Nygaard har også ladet sig fange af Julius' tragiske skæbne og har skrevet en indlevende historisk biografi herom: "Julius : Typografen der satte Estrup pistolen for brystet - og sit liv over styr. Aschehoug, 1999." Nygaard placerer her Julius i den tid og det rum, der var hans: Danmark i forfatningskampens mest forbitrede år. (Det må dog bemærkes, at forfatteren bytter om for dødsårene på Julius' forældre - se de sidst felter i databladet om Julius)

I Dagbladet Politiken Torsdag den 22.de Oktober 1885 beskrives Julius således:
"Gerningsmanden:
Julius Rasmussen, der er 19 Aar gl.. og født her i Byen, skildres af sine Kolleger som en sjælden dygtig og paalidelig Arbejder, en flink og brav Kammerat, et flittigt og ædrueligt Menneske, en elskværdig Personlighed.
For nogle Maaneder siden kom han i Arbejde hos I. Cohen, Tordenskjoldsgade Nr. 16. Han, der tidligere aldrig havde næret Interesse for Politik, holdt nu sammen med en Kollega "Dagens Nyheder". Om dette Blad har han for henved to Maaneder siden.....
"Det er det eneste Blad, der er værd at læse."
Gennem Læsningen af dette Blad naaede han efter 6 Ugers Forløb til en klar og bestemt Opfattelse af, hvor ulykkebringende det Estrupske Regimente er for Danmark. Og for ca. 14 Dage siden afsagde han Hr. Scavenius' Blad. Han har i den sidste Tid været fanatisk opfyldt af Fædrelandets Ulykke, og tilsidst været ganske betagen af Tanken om, at den eneste Vej til Redningen var Hr. Estrups Fjærnelse....."

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.1.2013 og sidst opdateret d. 9.1.2013