HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Just Rasmussen

28.1. 1816 - 2.7. 1889

--- Se data om Rasmussen-familien fra Herrested ---

--- Se data om Rasmussen-familien i København ---

 

Just Rasmussen var oldefar til Asmus, far til Asmus' morfar og farfar til Asmus' mor. Han var født i Herrested ved Svendborg den 28. Januar 1816 som søn af Rasmus Rasmus(sen) Damgaard(?) ... og Hustru Karen Justsdatter. Faren var gårdmand.

Just var en af de yngste i forældrenes store børneflok, der talte et par ældre brødre og flere søstre.

Da Just var 11 år, døde hans far og den ældste bror Ole Rasmussen overtog gården, hvor børnenes mor kom til at leve som aftægtskone og de øvrige ugifte søskende måtte arbejde som tjenestefolk.

I 1830 blev Just konfirmeret, men han boede stadig på fædrenegården i 1834. Det år, hvor hans mor døde i Juni måned. På et tidspunkt herefter og inden 1844 flyttede Just til København, hvor han blev gift med den 24-årige Caroline Schou fra Slagelse. Just var selv mu 28 år.

I de følgende år fik Just og Caroline 7 børn:
Rasmus Christian (30. November 1845)
Peter Just (27. Marts 1848)
Hans Frederik ( 24. Februar 1851)
Caroline Justine (15. Januar 1855)
Amalie Margrethe (6. November 1857)
Jens Albert ( 2. Juni 1863)
og Julius ( 5. Juli 1866).

De fleste af børnene blev sendt i Christianshavns Betalingsskole for at få en god skoleuddannelse og alle drengene kom senere i bogtrykkerlære, mens pigerne blev sendt ud at tjene.

Efterhånden som sønnerne blev udlærte flyttede de allesammen til Jylland, hvor de arbejdede ved Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Herning Folkeblad som typografiske trykkere, faktorer og redaktionssekretærer.

Også den ældste datter Caroline kom til at bo en stor del af sit liv i Kolding som hustru til rebslager Hentzen og svigerinde til Hans Frederiks hustru Caroline Hentzen.

Amalie derimod blev i København, hvor hiun blev gift 2 gange og fik flere børn. Da Caroline døde i 1887, flyttede Just ind til Amalie og levede der de sidste år af sit liv. Han døde som 74-årig i Sundby den 2. Juli 1889.

 

Nedenfor ses et gruppebillede af 5 af Just Rasmussens børn. Det er ifølge Asmus taget i 1912 og viser forrest: Rasmus Christian og Caroline Justine, samt bagest: Peter Just, Amalie og Jens Albert. Både Hans Frederik og Julius var på dette tidspunkt døde.

 

Just Rasmussen
Just Rasmussen og Caroline Schou
Caroline Schou

5 af Just Rasmussens børn: forrest: Rasmus Christian og Caroline, bagest: Peter Just, Amalie og Jens Albert

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.1.2013