HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

CHRISTINE SØRENSDATTER

født ca. 5.10. 1704 - død ca. 28.11. 1741

gift med Michael Wedsted


CHRISTINE/KRISTINE/KIRSTEN SØRENSDATTER var søster til Birkefoged Peder Sørensen på Timgaard.

NB NB NB --- SIDEN ER UNDER UDARBEJDELSE !!! - d.23.3.2016


søskende:
Iflg. et skifte i 1766 havde Peder Sørensen 4 søstre: Kristine født ca. 1704 og Maren født i 1712, samt 2 søstre, hvis navne ikke nævnes.
Kristine:
Kristine/Kirsten Sørendatter var født ca.1704 og blev  gift i 1740 (d.12.8. med sognedegnen i Grimstrup og Aarre Michael Wedsted. Hun fødte en (dødfødt?) søn i 1741 og døde straks derefter.
fødsel: ca. 5.10. 1704 – hvor?
Dåben er ikke fundet. Varde Skt.Jacobi-KB begynder godt nok i 1702, men er meget slidt, mangler dele og hjørner, samt et blad for 1704 og mange indførsler er ulæselige.
Christine kan dog også være født andetsteds (John Helt Green anfører, at hendes – vist nok yngre – bror Peder Sørensen skulle være født  (i 1705) i Sønder Nissum, hvor han senere blev gift, men jeg har ikke fundet hans dåb her.)
Da Christine døde i 1741 (begrav. 5.12.) var hun iflg. KB ”37 år og 2 måneder”, så hun hun må altså være født omkring d.5.10.1704.
1740 gift:
KB 1706-1785 Ribe-Skast-Grimstrup – ao.salldata.dk opsl.86:
”1740 d. 12. Aug. : Michael Wedsted udi Grimstrup Bye, Degn til Grimstrup og Aarre Menigheder, og Gud- og Dydelskende Jomfrue Christine Sørensdatter af Warde”
sorensdtrkristinevielsegrimstrupopsl86.jpg
- ifølge Horsbøls kirkebogsudskrifter skulle dette være en trolovelsesdato og der skulle også være en vielsesdato den 6. September 1740
- den kan jeg ikke finde
( http://www.horsboel.dk/kirkebog/Grimstru_vie_1655_1814.pdf )
I Aarre KB ser det således ud:
sorensdtrkristinegift1740aarrekbopsl27.jpg

1741: gudmor 22.5.:
KB 1706-1785 Ribe-Skast-Grimstrup – ao.salldata.dk opsl.87 th ned:
”Ao. 1741 : F… 2 …. (iflg.Horsbøl=22.maj) Jens Nielsens datter af Grimstrup Bye, och kaldet Anne, Degnen Michael Wedsteds Kone af Grimstrup Bye bar hende til Daaben. Hans Christian af Grimstrup Præstegaard, Christen …..sens Kone, Hans Hansen, alle af Grim(strup) Bye.”
1741: gudmor 4.6.:
KB 1706-1785 Ribe-Skast-Grimstrup – ao.salldata.dk opsl.89 tv øverst:
”1741 – Dom. 1 p. tr. (??? . iflg. Horsbøl = 4.juni) Thomas Nielsens Søn af Grimstr. Bye og kaldet Niels: Degnene Mickel Wedsteds Kone bar ham til Daaben. Karen Nierlsd., Hans Hansen, Mickel Madsen, Jens Nielsen”.
1741: barn født – dødfødt?
KB 1706-1785 Ribe-Skast-Grimstrup – ao.salldata.dk opsl. 88, th ned:
”1741 d. 28. Nov.: begravet Sognedegnen hæderlig M(ichael Wed)steds navnløse Søn af Grimstrup Bye. d.5. Dec. begravet.”
1741: Kirsten begravet:
KB 1709-1785 Ribe-Skast-Aarre – ao.sall.data.dk opsl.29 tv ned:
”1741, d. 5. Dec. begravet Sal. Christine Sørend. 37 Aar og 2 Mdr.”
1742: Michael Vedsted trolovet og gift igen.
1743: Michela Wedsteds næste barn får navnet Kirstine.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.3.2016 og sidst opdateret d. 23.3.2016