HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Artikel i årsskriftet Jul i Vejle 1962, af Otto Asmus Thomsen

Heri fortæller Asmus historien om sin morfar Rasmus Christian Rasmussen, også kaldet Christian Københavner eller RCR, der i 1865 kom til Vejle - snart efterfulgt af sine 3 yngre brødre, der alle - ligesom Christian - havde været i bogtrykkerlære og dernæst blev typografer ved Vejle Amts Folkeblad. Christian blev livet ud i Vejle, mens Peter hurtigt rejste videre til Herning, Hans Frederik til Kolding og Jens Albert sent i livet til Aalborg. Brødrene var dog tæt knyttede og holdt forbindelsen - også med deres 2 søstre, Caroline som levede dels i København og dels i Kolding, og Amalie, som havde sit liv i København, men også tit var på besøg hos brødrene i Jylland.

Artikel af Otto Asmus Thomsen i Jul i Vejle 1962: Christian Koebenhavner
Artikel af Otto Asmus Thomsen i Jul i Vejle 1962: Christian Koebenhavner

Artikel af Otto Asmus Thomsen i Jul i Vejle 1962: Christian Koebenhavner
Artikel af Otto Asmus Thomsen i Jul i Vejle 1962: Christian Koebenhavner

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.11.2012 og sidst opdateret d. 9.1.2013