HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

PIGESKOLER - mest i København - i årene 1880-1900 -

Læs også: Nogle oplysninger om skolevæsenets historie --- om Pigeskoler --- om Lærerindeuddannelsen

Liste over PIGESKOLER aktive i perioden 1880-1900:

--- NB - listen er ikke fuldstændig, men udtræk fra nogle kirkebøger i disse årgange og fra en fortegnelse over "Skoleårsskrifter og skoleblade - folkeskoler og gymnasier i København" i Statsbibliotekets særsamlinger ---

Alfabetisk oversigt:

A - B - C - D - E - F - G - H - I /J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z

 

----------A----------

Hanna Adlers Skole
- Hanna Adler, som havde studentereksamen og var eksamineret institutbestyrerinde og cand.mag. åbnede i 1893 på Sortedamsdossering en fællesskole for piger og drenge, der undervistes sammen fra børnehaven til studentereksamen. I 1918 skænkede hun skolen til Københavns Kommune og den skiftede navn til Sortdams Gymnasium. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1903-1905, Mellemskoleeksamen og Realeksamen i 1908-1920 og Mellemskoleeksamen i 1924-1963

Frk. Algreen-Ussings Skole

Skolen på Amicisvej
- startet som asylskole for drenge og piger i 1841. I 1877 adskilt og pigedelen blev privat Pigeskole i Istedgade under Pouline Lønborgs ledelse. Flyttede flere gange, bl.a. til Frb.Allé i 1898 og i 1907 til Amicisvej. Overtoges af Anna Tang Barfod ogkaldtes Frøken Barfods Skole. I 1923 overtoges den af Frederiksberge Kommune. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)
- her afholdtes Mellem- og Realeksamen i 1918-1927

Marie Ammentorps Pigeskole
- afholdt Almindelig Forberedelseseksamen i 1886-1901

Asylskolen
- se også: Caroline Amalies Asylskole

----------B----------

Wilhelmine Baggers Skole i Espergårde
(Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Frk. Barfods Skole
- se: Skolen på Amicisvej

Frk. Berthelsens Skole

Billes Skole. Forberedelses- og Realskile for Piger og Drenge 1887- ( i Statsbibliotekets særsamlinger)

Marie Bobergs Pigeskole 1908-1916 (Statsbibliotekets særsamlinger)
Marie Bobergs Skole (Statsbibliotekets særsamlinger)
Marie Bobergs Skole og Kursus for unge Piger ca.1885- (Statsbibliotekets særsamlinger)

Frk. Borums Skole
Mathilde Borums Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)
Borums og Borns Døttreskole

Den Bressendorff-Femmerske pigeskole 1901-1923 (i Statsbibliotekets særsamlinger)
= Seminarieskolen i Hans Egedes Gade
- her afholdtes Mellemskole- og Realeksamen i 1918-1920 og Mellemskoleeksamen i 1923

Cand. philos. A. Brønniche Hansens Pigeskole
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1904-1907, Mellemskoleeksamen i 1908 og Mellemskoleeksamen samt Realeksamen i 1909

Frk. Buchs Skole

Fru Bärens Institut
- Fru Bären overtog omkring 1828 Madam Thonboes Institut.

Fanny Børgesens Skole i Snekkersten
(Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

-----------C----------

Frk. Carlsens Skole
Carlsens Skole i Strandstræde

Caroline Amalies Asylskole
(med Drenge- og Pigeskole, oprettet af Dronning Caroline Amalie. - Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Carolineskolen (Statsbibliotekets særsamlinger)

Charlottegades Betalingsskole
Charlottegades Skole

Fanny Christenens Skole / Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)

Christianshavns Døttreskole 1799- (Statsbibliotekets særsamlinger)
- "oprettet i 1799 af en kreds af forældre, som ønskede, at også deres døtre skulle lære at læse og regne - mere end til husbehov" . (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985) Skolen blev fællesskole for drenge og piger i 1976

----------D----------

Fru/Frk. Dahls Skole

Dannekvindeskolen, ledet af Suzette Dalgas, senere gift Mariboe
(grundlagt 1844, fungerende til 1854, da lederen blev gift med grundlæggeren. Professor Mariboes Pigeskole, ledet af den 20-årige Suzette Dalgas. - Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Frk. Dodt's Skole
(Margrethe Dodts Pigeskole)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1888

Dronningens asylskole = Drenge- og Pigeskole - se Caroline Amalies Asylskole

Døttreskolen af 1791
- grundlagt 1791 af utilfredse forældre, som havde trukket deres døtre ud af Todes Døtreskole, oprettet et nyt selskab og på grundlag af det en ny skole. (Realskolen gennem 200 år. Danmarks Privatskoleforening, 2010. bl.a.Bd.2 s.82ff.)

Døttreskolen af 1891

Døttreskolen Fr.den 6tes Minde (Døttreskolen til Frederik den Sjettes Minde) (Statsbibliotekets særsamlinger)

----------E----------

Frk. Engelhardts Skole (Statsbibliotekets særsamlinger)
= Rysensteen Gymnasium
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1886-1910, Pigeskoleeksamen i 1912-1920, Mellemskoleeksamen i 1924-1932 og Mellemsksoleeksamen samt Realeksamen i 1936-1963

Enghavevejens Skole

----------F----------

Jomfru Foersoms Skole. (Sophie Foersom, død 1871)

De Forenede Kirkeskoler (Statsbibliotekets særsamlinger)

Fortsættelsesskolen af 1892

Den franske Pigeskole --- se Sct. Joseph Søstrene

Einar W. Friderichsens højere Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)

Emilie Friis Skole
Frk. Friis Skole
Fr. Friis' Realskole (Statsbibliotekets særsamlinger)

Friskole for Døttre af Handelsklassen og Embedsstanden (Statsbibliotekets særsamlinger)

Friskole for Pigebørn (Statsbibliotekets særsamlinger)

----------G----------

Frk. Gad, Rosenvængets Privatskole
Frk. Gads Skole

Gasvejens Skole

Frøknerne H. og N. Gedes Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)

----------H----------

Ingeborg Hansens Skole i Gurre
(Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Helsingør Friskole
- for fattige drenge og piger, der undervistes i 2 adskilte bygninger med adskilte skolegårde. Undervisningen var i 2 hold, formiddagshold fra 8-13/14 og eftermiddagsholde fra 13-17/18. Skolen endte med realeksamen og et par elever fik derpå friplads på privatsksolerne Elisabeth Jeppesens Pigeskole og Ottilia Jespersens Pigeskole. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Hillerød private Pige-Realskole -- se: Marie Mørks Skole

Frk. Holtzweisigs Skole

Husumgades Skole

----------I/J----------

I. Ingwersen & H. Ellbrechts Skole (1907-1935) (Statsbibliotekets særsamlinger)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1907 og Pigeskoleeksamen i 1910-1929

Istedgades Skole

Frk. Jacobsens Skole

Jagtvejens Skole

Chr. Jensens Realskole
Jensens Realskole, H.C. Ørstedsvej 69

Elisabeth Jeppesens Pigeskole i Helsingør
(Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Ingrid Jespersens Skole 1894- (Statsbibliotekets særsamlinger)
- startet 1. September 1894 på Nordre Frihavnsvej 9. Ingrid Jespersen var uddannet som lærer på Zahles Seminarium i 1889, tog institutbestyrerindeeksamen og på studieophold i England, arbejdede som bestyrerinde af Elisabeth Gads Skole på Østerbro. I 1908 holdt skolen studentereksamen. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)(Japsen, N.E.: Ingrid Jespersen og hendes skole. Klim, 2003.) Skolen blev fællesskole for piger og drenge i 1960.
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1898-1908, Mellemskoleeksamen i 1907 og Pigeskoleeksamen i 1908-1963

Ottilia Jepsersens Pigeskole i Helsingør
(Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Frk. Jessens Skole

Frk. Jørgensens Skole

----------K----------

Kapelvejens Skole

Frk. Kempel --- se også: Nørrebros Døttreskole

Kirkeskolen på Christianshavn

Frk. Karen Kjærs Skole (i Statsbibliotekets særsamlinger)
- Karen Kjær overtog den 2. april 1892 Frøken Løbners Skole, som tidligere hed Frøken Wroblewskis Skole og var startet i 1818. Den lå da på 1.sal i Nørrebrogade 9, men flyttede 2 uger efter til Fælledvej 21 i 2 etager i et almindeligt beboelseshus, hvor skolen bl.a. benyttede gården i frikvarteret. I 1897 flyttede skolen til en ny bygning i Gartnergade 15 og levtallet voksede støt (1898: 172, 1900: 243, 1904: 324, 1910: 505). Skolen havde alm. forberedelseseksamen fra 1895, pigeskoleeksamen fra 1907 og studentereksamen fra 1912. Efter 1.Verdenskrig overtog Staten skolen og navnet ændredes til Nørre Gymnasium. I 1958 begyndte skolen at optage drenge. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1895-1907 og Pigeskoleeksamen i 1909-1963

Frk. Kjærulfs Skole

Kommuneskolen Nørre Allé

Komtesse Moltkes Skole --- se: Moltke

Frk. Kochs Skole --- se: Østerbros højere Pigeskole

Den Kgl. Belønningsskole

Den Kgl. Betalingsskole

Det Kgl. Theaters Elevskole

Fru Kruses Skole (Frk. Kruse)
(Marie Kruse, institutbestyrerinde, skoleleder (1842-1923). Skolen flyttede i 1960'erne til Farum, fusionerede med Farum Private Realskole og blev fællesskole for drenge og piger
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1902-1908 og Pigeskoleeksamen i 1908-1963

Det Kvindelige Velgjørenheds Selskabs Skole

Københavns Kommunes Pigeskole i Rosenvænget 1919-1927 (Statsbibliotekets særsamlinger)

Marie Købkes Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)

Frk. Køhlers Skole

 

----------L----------

Frk. Lamprechts Skole, Havnegade 3
(staves også Lambrechts og Lombrechts)

Th. Langs Skole: Theodora Langs Pigeskole i Silkeborg
- Seminarieuddannet på Zahles Seminarium, overtog i 1882 en lille pigeskole i Silkeborg. Fra omkring 1892 uddannedes her forskolelærerinder på Seminariet for forsksolelærerinder med øvelsesskole. I 1896 tilladelse til oprettelsen af et rigtigt seminarium i stil med Nathalie Zahles, indviet i 1900. I 1903 oprettedes en mellemskole og 1907 en gymnasieafdeling med 3 elever, hvoraf kun 1 gennemførte. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Frk. Larsens Skole

Larsleistrædes Skole

J. Leerbech og S. Milos pigeskole 1878-1919 (Statsbibliotekets særsamlinger)
- senere Frk. S. Milos Skole --- se denne
- og Pigeskolen H.C. Ørstedsvej 7B --- se denne

Madam Lindes Institut
- oprettet i 1786 eller 1787 af Anette Lucie Linde. Siden overtog hendes 2 døtre skolen. Den sidste, Wilhelmine Linde, opgav skolen i begyndelsen af 1840'erne. Undervisningslokaler stilledes til rådighed af Kongehuset mod at skolen gratis underviste 15 officersdøtre. Skolen kaldtes derfor også Skolen for Officersdøtre. Ialt gik der ca. 100 elever, indtil tallet halveredes i 1830'erne

Fru Lunds Borgerpigeskole 1886-1913 (Statsbibliotekets særsamlinger)

Frk. Løbners Skole 1873-1892 (i Statsbibliotekets særsamlinger)
- Emilie Løbner, der siges at have været eksamianeret institutbestyrerinde, overtog i 1858 Frk.Wroblewskis Skole, som da lå på hjørnet af Nørrebrogade og Blåhårdsgade. I 1860'erne flyttede skolen til en 1. sal lejlighed på Nørrebrogade 9 ved Dronning Louises Bro. I 1873 havde skolen en forberedelsesklasse og 5 andre klasser, fra 1882 kun 6 klasser, den øverste 2-årig. Fra 1884 deles den øverste afdeling op i 6. og 7.klasse. Betalingen var 6-12 kr. månedlig, mindre søskende betaler 2 kr. mindre. Ved indskrivning betales 2kr. og brændselspenge hvert efterår: 4 kr. I midten af 1880'erne havde skolen 100 elever, men herefter sank tallet. I 1892 overtoges den af Karen Kjær. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Frk. Lyhmiers Skole

----------M----------

Mariboes Skole 1833-1899 (Statsbibliotekets særsamlinger)
- se Dannekvindeskolen
- Skolen afholdt Realeksamen af højere Grad 1858-1881 og Almindelig Forberedelseseksamen i 1886-1898

Matthæusgades Skole

Frk. S. Milos Skole
- tidligere Frøknerne J.Leerbech og S. Milos Skole --- se under L
- senere Pigeskolen H.C. Ørstedsvej 7B --- se denne

Komtesse Moltkes Skole / Pigeskole 1895-1913 (Statsbibliotekets særsamlinger)
Th. Moltkes Borgerskole for Pigebørn 1870-1892 (Statsbibliotekets særsamlinger)
(Thusnelda Moltke)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1899-1907, Mellemskoleeksamen i 1907 og Mellemskoleeksamen samt Realeksamen i 1907-1957

Mørdrup Privatskole --- se: Frk.Svedstrups Skole

Frk. Marie Mørks Skole i Hillerød
- grundlagt i 1895 i ny bygning i udkanten af Hillerød med navnet Hillerød private Pige-Realskole og 60 elever og 3 pensionærer på kostafdelingen. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

----------N----------

Nansensgades Skole

Dagmar Nielsens Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)
= Mellem- og realskolen for Piger
- her afholdtes Mellemskoleeksamen i 1915 og Mellemskole- samt Realeksamen i 1916-1921

Nonnernes Skole paa Toldbodvejen

Nørre Alles Betalingsskole
Nørre Alles Skole

Nørrebros Døttreskole (Frk. Kempel) (Statsbibliotekets særsamlinger)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1885-1906

----------O----------

Oehlenschlägersgades Skole

Skolen for Officersdøtre --- se: Madam Lindes Imstitut

Fru Ortweds Skole

Frk. Overgaards Skole

----------P----------

Frk. Paludan Müllers Skole / Ph. Paludan-Müllers Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)
= Philippa Paludan-Müller Skole
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1892-1899

Pigeskolen i Willemoesgade 19 --- se Willemoesgade

A. Poulsens Pigeskole paa Frederiksberg

Frk. Poulsens Skole

----------Q----------

----------R----------

Rahbeksskolen for Piger 1919-1934 (Statsbibliotekets særsamlinger)

M. Rousings højere Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)

Frk. A. Rørbyes højere Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)
= Athalie Rørbyes Skole
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1898-1901

----------S----------

Frk. Sachmann's Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)

Sankt Hansgades Skole

Agnes Schmidts højere Pigeskole (Meddelelser 1875-1892 i Statsbibliotekets særsamlinger)

Schmidt Phiseldecks og Tiemroths Skole
V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole (opstået 1889 ved sammenlægning af H. Smiths Skole (1820) og A. Tiemroths Skole (1861)). I 1910 overtages hovedparten af eleverne af Falkonergaardens Gymnasium (kilde) (Statsbibliotekets særsamlinger)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1890-1908 og Pigeskoleeksamen i 1910

Frk. Schous Institut
Frk. Schous Skole

Sct. Joseph Søstrenes Skole (Den franske Pigeskole / Institut Sanct Joseph) (Statsbibliotekets særsamlinger)
- oprettet i 1858 af Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund, der drev skolen til 1976, hvor den overgik til at være en selvejende institution. I begyndelsen en ren pigeskole, fra 1968 fællesskole

Sjællandsgades Betalingsskole

Frøknerne Smiths Pigeskole 1820-/ H. Smiths Skole (Statsbibliotekets særsamlinger)

Frk. Elise Smiths Skole i Århus
- startet i 1824 af frk. Wederkinch, fortsat af flere andre indtil frk.Smiths sovertagelse i 1897. Forberedelseskursus, fra 1898 Præliminærklasse, i 1904: 1.mellem, i 1909 realeksamen. (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Fru L. Soelbergs Skole

Frk. Steenbergs Skole
Octavia Steenbergs højere Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger)
- herafholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1888-1907 og Mellemskoleeksamen samt Realeksamen i 1909

Suhmsgades Skole

Ole Suhrsgade Skole
- se : Pigeskolen i Willemoesgade

Frk. Svedstrups Private Skole i Mørdrup
(Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

Frk. Svendsens Skole

Det Søsterlige Velgørenheds Selskabs Skole 1790-1950 (Statsbibliotekets særsamlinger)

----------T----------

J.H. Teisens højere Pigeskole 1888- (Statsbibliotekets særsamlinger)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1906-1907, Mellemskoleeksamen i 1908 og Pigeskoleeksamen i 1908

K. Thejlls højere Pigeskole (Statsbibliotekets særsamlinger
= Cand Theol. K. Thejlls Højere Pigeskole
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1903-1906 og Pigeskoleeksamen i 1908-1914

Madam Thonboes Institut
- stiftet i 1800 af Anne Christine Thonboe, der døde i 1828, hvorefter skolen overgik til Fru Bären. Skolen nåede aldrig at have mere end 35 elever. I 1804 var skolen blevet lagt sammen med det nyoprettede Selskabet for Uformuende Embedsmænds Døttres frie Undervisning, som betalte for en del af børnenes undervisning (i 1816 f.eks. 15 ud 28 elever). Denne ordning gik siden videre til N.Zahles Skole

Frk. Timholtes Skole

J. Cl. Todes Døtreskole
- startet 1787. "Todes Døtreskole kender vi ikke meget til. Men vi ved, at den allerede efter ganske få år var genstand for voldsom kritik fra forældrenes side... De utilfredse endte med at trække deres døtre ud af skolen og oprette nt nyt selskab svarende til det, Tode havde stiftet, og på det grundlag en ny skole: Døtreskolen af 1791". (Realskolen gennem 200 år. Danmarks Privatskoleforening, 2010. bl.a.Bd.2 s.82ff.)

Fru Taarups Skole

----------U----------

Undervisningsanstalten for Pigebørn af Embedsmænd 1804- (Statsbibliotekets særsamlinger)

----------V og W ----------

Vajsenhusets Skole (Statsbibliotekets særsamlinger)

Frk. Wandings Skole

Frk. West Skole

Vester Voldgades Betalingsskole

Frk. Westergaards Kursus i København - en lærerinde(?) uddannelse omkring 1870erne
(Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985. s.163-164)

Vestre Betalingsskole

Villakvarterets Døtreskole 1883-1894 (Statsbibliotekets særsamlinger)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1890-1903

Pigeskolen i Willemoesgade 19 (Statsbibliotekets særsamlinger)
= Ole Suhrsgade Skole
- her afholdtes Mellemskoleeksamen i 1908-1910, Mellemskole- og Realeksamen i 1910-1920 og Mellemskoleeksamen i 1923-1937

Frk. Witte/Whittes Skole (Døttreskole) = Camilla Whittes højere Pigeskole og Børnehave 1839- (Statsbibliotekets særsamlinger)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1897-1902

Voldkvarterets Betalingsskole, Nansensgade

Caroline Wroblewskys Pigeskole 1818-1873 (i Statsbibliotekets særsamlinger)
- grundlagt af 30-årige Maria Albertine Caroline Wroblewski (Wroblevskij) som skole for små drenge og piger d.7.11.1818 omkring hjørnet af Kapelvej og Nørrebrogade. Efter et par år blev den udelukkende pigeskole med undervisning i religion, læsnsing, skrivning, regning og håndarbejde mod en billig betaling. I 1858 overtoges skolen af Emilie Løbner (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985)

----------X----------

----------Y----------

----------Z----------

Frk. Zahles Skole (Statsbibliotekets særsamlinger)
- fra Skolens Ordensregler: "I Frokostkøkkenet kan Eleverne faa Mælk, Øl, Brød, Æg osv. Billetter hertil faaes i Skolens Boglade og indføres i Regnskabsbogen". (Frøken - en bog om lærerinder. Gad, 1985) - Skolen blev fællesskole for drenge og piger i 1950'erne. Der afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1883-1908 og Pigeskoleeksamen i 1908-1920

----------Æ----------

----------Ø----------

H.C. Ørsteds Vej Pigeskole 1919- (Statsbibliotekets særsamlinger)
- tidligere Frøknerne J.Leerbech og S. Milos Skole:
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1902-1907, Pigeskoleeksamen i 1909-1927, Mellemskoleeksamen og Pigeskoleeksamen i 1927 og Mellemskole- og Realeksamen i 1929-1933

Øster Farimagsgades Betalingsskole

Østerbros Døttreskole 1884-1900 (Statsbibliotekets særsamlinger)
- her afholdtes Almindelig Forberedelseseksamen i 1896-1907 og Pigeskoleeksamen i 1909-1911

Østerbros højere Pigeskole (Frk. Kochs Skole) 1915-1919 (Statsbibliotekets særsamlinger)

----------Å----------

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.6.2012 og sidst opdateret d. 13.8.2012