HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Peter Just Rasmussen

27.3. 1848 - 9.2. 1928

--- Se data om Rasmussen-familien i København ---

--- Se data om Peter Just Rasmussen ---

 

Peter Just Rasmussen - oftest blot kaldet Peter eller af Asmus og hans mor: Onkel Peter i Herning - var bror til Asmus' morfar og farbror til Asmus' mor. Han var født i København den 27. Marts 1848 som næstældste søn (den ældre bror Rasmus Christian var knap 3 år gammel) af arbejdsmand Just Rasmussen og Caroline Schou, som da var henholdsvis 33 og 28 år og vist nok boede i Springgade 22.

I de følgende år fik Peter Just 5 søskende:
Hans Frederik (24. Februar 1851)
Caroline Justine (15. Januar 1855)
Amalie Margrethe (6. November 1857)
Jens Albert (2. Juni 1863)
og Julius (5. Juli 1866).

De fleste af børnene blev sendt i Christianshavns Betalingsskole for at få en god skoleuddannelse og alle drengene kom senere i bogtrykkerlære, mens pigerne blev sendt ud at tjene.

Peter Just blev konfirmeret den 27. April 1862 og derefter kom han i lære som bogtrykker. Da de 2 yngste brødre blev døbt, var han begge gange fadder med stillingsbetegnelsen "Bogtrykkerlærling" (1863 og 1866). Vi ved ikke, hvor han havde sin læreplads. - Mon ikke fotoet til højre stammer fra denne tid.

Og vi ved heller ikke, hvor han efter endt læretid fik arbejde, men i Folketællingen 1870 benævnes den nu 21-årige Peter Just "Typograph". Han boede da stadig hjemme hos familien i Langebrogade nr.8.

Men 2 år efter blev han den 13. Oktober 1872 gift i Vor Frue Kirke med den 8 år ældre Caroline Amalie Krantz. Billede nr.2 til højre er måske taget ved denne lejlighed.

Allerede i December 1865 var Peter Justs storebror Rasmus Christian flyttet til Vejle for at arbejde ved det nyoprettede Vejle Amts Folkeblad. Sikkert på brorens opfordring rejste nu også Peter Just og Amalie til Vejle, hvor de boede i nogle år,og hvor Peter i 1875 var med til stiftelsen af typografernes fagforening.

I Vejle trykte man også Herning Folkeblad (der dengang hed Vestjylland eller Herning Folkeblad), men i 1876 fik dette eget trykkeri i Herning og Peter Just flyttede nu hertil for at arbejde som faktor.

I begyndelsen boede parret til leje i en ejendom i Herninggade, men snart efter flyttede de i eget hus. Om de flyttede flere gange i begyndelsen, ved vi ikke, men det er muligt at huset fra starten var beliggende i Fonnesbechsgade (nr.7).

Huset havde plads til flere familier, som lejede sig ind, og her boede Peter Just og Amalie til efter 1916. Børn kom der desværre ingen af og i Folketællingen 1901 angiver Peter, at der heller ikke har været nogen døde børn i ægteskabet.

I 1916 opgiver han sin indkomst som Faktor ved Herning Folkeblad til 1800, - kr. og sin formue til 6.000 kr. Statsskatten beløber tig til 20,40 kr. og Kommuneskatten til 98,28 kr.

På et tidspunkt mellem 1916 og 1920 flyttede parret til et hus i Øster Allé i Herning og her døde Aamlie som 79-årig den 3. Marts 1920. Hun blev begravet på Herning Kirkegaard den 8. Marts af Valgmenighedspræst Terkelsen.

Peter Just Rasmussen
Peter Just Rasmussen og Caroline Amalie Krantz
Peter Just Rasmussen og Caroline Amalie Krantz

Fotografierne nedenfor viser til venstre Amalie og Peter Just som et lidt ældre, men stadig ungt par. Det stammer vel fra den første til i Herning, men desværre kendes optagelsesåret ikke. Derimod skal det sidste være taget i 1920 eller 1928 i Vejle. Peter Just er her knap 80 år gammel og enkemand. (Billedet er tilsyneladende taget ved gavlen af huset Rolighedsvej nr.7, hvor Peter Justs brorsønner William og Johannes Rønvig boede. Se stedet på Google Map).

Peter Just Rasmussen og Caroline Amalie Krantz............. Peter Just Rasmussen
Nedenfor ses et gruppebillede af Rasmus Christian Rasmussen med 4 af sine søkende. Det er ifølge Asmus taget i 1912 og viser forrest: Rasmus Christian og Caroline Justine, samt bagest: Peter Just, Amalie og Jens Albert. Både Hans Frederik og Julius var på dette tidspunkt døde.

5 af Just Rasmussens børn: forrest: Rasmus Christian og Caroline, bagest: Peter Just, Amalie og Jens Albert

Peter Just fortsatte efter Amalies død med at bo i sit hus på Øster Allé nr.4 i Herning. Han lejede stadig dele af huset ud, førstesalen til en enlig herre og en del af stueetagen, hvor han selv boede, til en enke med 2 børn.

Den 9. Febraur 1928 - kort før sin 80-års-fødselsdag - døde Peter Just og blev som Amalie begravet af Valgmenighedspræst Terkelsen på Herning Kirkegaard.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.1.2013 og sidst opdateret d. 7.1.2013