HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

DATA om RASMUS CHRISTIAN RASMUSSEN (RCR)

1845 - 1918

- Otto Asmus Thomsens morfar -

--- Læs mere om Just Rasmussen-familien i København ---

Rasmus Christians forældre var Just Rasmussen og Caroline Schou, som var blevet gift i 1844. Rasmus Christian var forældrenes 1.barn og da han blev født, boede familien i København i Kokkegade 448.

----- Læs mere om Just Rasmussen-familien i København ---

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

1845

Rasmus Christian Rasmussen (RCR) fødes d.18.9.

og døbes d.30.11.:

Kirkebog for Trinitatis, Sokkelund, København 1845-11849. Døbte - opslag 31 nr. 363:
Rasmus Christian Rasmussen
(Søn af) Arbeidsmand Just Rasmussen og Hustru Caroline Schou. Kokkegade 448.
Født 18. September 1845,
Døbt 1. Søndag i Advent = 30. November. ( http://www.rmadsen.dk/kal/dk5a.htm#1845 )
Faddere: Forældrene.

1848

Lillebror Peter Just Rasmussen fødes d.27.3.

og døbes d.??:

Kirkebog for Trinitatis, Sokkelund, Kbh. 1845-1849, Døbte, opslag 124 nr. 127:
Peter Just Rasmussen
(Søn af) Arbejdsmand Just Rasmussen og Hustru Caroline Schouw. Springgade(?) 22.
Født 27. Marts 1848
Døbt 2. Søndag efter P(aaske? eller Pinse?)(= d.27.5. ell. 25.6. iflg. http://www.rmadsen.dk/kal/dk12e.htm#1848 )

1850

Folketælling

Vognmagergade 68, sidehuset, stuen (Kbh.Rosenborg Kvarter):
Just Rasmussen - 35 år - Gift - født i Herrested, Svenborg. - arbeidsmand, huusfader
Caroline Schov - 30 år - Gift - født i Slagelse - kone
Rasmus Christian Rasmussen - 5 år - ugift - født i Kjøb - deres børn
Peter Just Rasmussen - 2 år - ugift - født i Kjøb - deres børn

1851

Lillebror Hans Frederik Rasmussen fødes d.24.2.

og døbes d.11.5.

Kirkebog for Vor Frue, Sokkelund, Kbh. 1845-1849, Døbte, opslag 62 nr. 101:
Hans Frederic Rasmussen
(Søn af) Arbejdsmand Just Rasmussen og Hustru Caroline Schou. 218 ??? (måske Ny Vesterg.? som lå i Vor Frue Sogn).
Født 24. Februar 1851
Døbt 11. Maii 1851

1855

Lillesøster Caroline Justine Rasmussen fødes d.15.1.

og døbes d.28.5.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1850-1855, Døbte, opslag 223 nr. 5:
Caroline Justine Rasmussen
(datter af) Arbejdsmand Just Rasmussen og Hustru Caroline Schou. Amagergade 315-16 (18?), 2.Sal.
Født 1855 d. 15. Januar
Døbt 1855 d. 28 Mai i Kirken
Faddere: Forældrene og Pigen Amalia Petersen, .... 315,16 - 2.sal.
Jævnfør.reg: 145
Anmærkninger: Mortensen

1857

Lillesøster Amalie Margrethe Rasmussen fødes d.6.11.

og døbes d.27.12.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1856-1861. Døbte. Opslag 156, nr. 214:
Amalia Margrethe Rasmussen
(datter af) Arbm. Just Rasmussen og Hustru Caroline Schou. Amagerge 317.
Født 1857 d. 6. November
Døbt 1857 d. 27 December i Kirken
Faddere: Forældrene og Gjordemoder Mortensen.
Jævnfør.reg: 146

1859

Rasmus Christian konfirmeres d. 9.10.

Kirkebog for Helligaand, Sokkelund, Kbh. 1859-1868, Konfirmerede. Opslag 12, nr. 17:
Rasmus Christian Rasmussen ,
Forældre: Arbm. Just Rasmussen, Amagergade 317 (eller 314?)
Født d. 18.9. 1845
Dom: ikke udfyldt.
Vaccineret: 53 Frel..?
Chr. Bet. Sk.
Ovennstaaende 32 Drenge confirmeredes d. 9. Oct. 1859 af Dr. Bloch Suhr, 16.Trinitatis Søndag : (opslag 14)

1860

Folketælling d.1.2.

Amagergade, matr.nr.317 (Christianshavns Kvarter). Opslag 52 th.:
Ejer: en Lorentzen. For, side og baghus beboes af mange (13) familier med 86 personer
Just Rasmussen - 45 år - Gift - født Fyen. - arbeidsmand - Lutheraner
Caroline Rasmussen - 40 år - Gift - født Hagerup?
Christian Rasmussen - 15 år - ugift - født i Kjøb - deres børn
Peter Rasmussen - 12 år - ugift - født i Kjøb - deres børn
Hans Rasmussen - 9 år - ugift - født i Kjøb - deres børn
Caroline Rasmussen - 5 år - ugift - født i Kjøb - deres børn
Amalie Rasmussen - 3 år - ugift - født i Kjøb - deres børn

1860

Rasmus Christian kommer i lære i April

Rasmus Christian kommer i lære i Bordings Bogtrykkeri i Læderstræde i Købe nhavn i April 1860.

(Iflg. Otto Asmus Thomsens noter)

1862

Lillebror Peter Just konfirmeres d. 27.4.

Kirkebog for Helligaand, Sokkelund, Kbh. 1859-1868, Konfirmerede. Opslag 50, nr.51:
Peter Just Rasmussen ,
Forældre: Arbm. Just R., Amagergade 15
Født d. 27.3. 1848
Ingen dom
Vaccineret: 57 Hansen
Ovennævnte 57 Drenge konfirmeret d. 1. Søndag efter Paaske, d. 27. April 1862 af Bloch Suhr: (opslag 44)

1863

Lillebror Jens Albert Rasmussen fødes d.2.6.

og døbes d.26.7.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1862-1869, Døbte, opslag 26 nr. 95:
Jens Albert Rasmussen
(søn af) Arbmd Just Rasmussen, Hustru Caroline Schou. Amagergade 15.
Født d. 2. Juni 1863,
Døbt 1863 d. 26 Juli i Kirken
Faddere: Barnets Forældre, Jfr. Hanne Fischer i Slagelse, Bogtrykkerlærlinge Christen og Peter Rasmussen, Amagergade 15.
Jævnfør.reg: 148

1865

Rasmus Christian bliver udlært d. 1. April 1865

(Iflg. Otto Asmus Thomsens noter)

1865

Lillebror Hans Frederik konfirmeres d. 2.4.

Kirkebog for Helligaand, Sokkelund, Kbh. 1859-1868, Konfirmerede. Opslag 95:
Hans Frederik Rasmussen, født 24(2-1851 ...
Forældre: Arb. Just R., Amagerg. 15
Dom: Chr.BetSk..
Vaccineret: 59 af Hansen.
Ovenstående 67 Drenge konfirmeret d. 2 April 1865 af Bloch Suhr i Helliggeist Kirken (opslag 101).

1865

Rasmus Christian rejser fra Kbh. til Vejle i December 1865

Rasmus Christian rejser fra Kbh. til Vejle i December 1865 for at arbejde ved det ny-oprettede Vejle Amts Folkeblad.

(Iflg. Otto Asmus Thomsens noter)

1866

Lillebror Julius Rasmussen fødes d.5.7.

og døbes d.15.7.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1862-1869, Døbte, opslag 83 nr.146:
Julius Rasmussen
(søn af) Arbmd Just Rasmussen, Hustru Caroline Schou. Amagergade 15.
Født d. 5. Juli 1866 i ?????,
Døbt 1866 d. 15 Juli i Kirken
Faddere: Forældrene, Gjordemoder Mme Legene, Amagergade?/Vognmagergade? 17, Bogtrykkerlærlinge Peter Rasmussen, Amagergade 15, og ..... Hans Rasmussen, Amagerg.18.
Jævnfør.reg: 149

1869

Lillesøster Caroline Justine konfirmeres d. 4.4.

Kirkebog for Helligaand, Sokkelund, Kbh. 1869-1891, Konfirmerede. Opslag 147, nr.21:
Caroline Justine Rasmussen ,
Forældre: Arbmd. J. R., Raber Have (????)
Født d. 15. Januar 1855,
Dom: (skole): Privat
Vaccineret 59. Hansen,
Ovenf. 39 Piger konfirmerede d. 4 April 1869 af Bloch Suhr.

1869

Vejle Vejviser 1869

Rasmus Christian bor i Grønnegade 218 i Vejle.

1869

Rasmus Christian bliver gift d.15.5.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle, 1865-1891. Viede. - Opslag 47 nr. 16:
Brudgom: Ungkarl Typograf Rasmus Christian Rasmussen, 24 1/2 Aar, i Veile. ?? d.26.April 1858 af Koch. Attest fra Magistraten i Kbh. ang. Fattighjælp dat. Kjøbenhavn d.29.April 1869. Faderens Samtykke modtaget ?? 1. Maj 1869, dat. Kjøbenhavn.
Brud: Pigen Petrine Nielsen, 23 1/2 Aar, tjener ?oldenf Lassen(?)i Veile; hun er en Datter af Husmd Niels Chr.Larsen ved Vinding Land, .. 6.Aug.1856 af Christens. Faderens Samtykke meddelt d. 28. Mai 1869.
Forlovere: R.Therkildsen, Værtshusholder i Veile. - J. Jørgesnen ....mmgler?? i Vejle.
Viet d. 15. Mai 1869 i Kirken.
Lys.. 1. Gang tillysning paa 3. Søndag efter Paaske.

1869

Søn Julius Albert Otto Rasmussen fødes d.28.10.

og døbes d.20.2.1870

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1868-1880, Døbte, opslag 21 nr.86:
Julius Albert Otto Rasmussen
Forældre: Typograph Rasmus Christian Rasmussen og Hustru Petrine Nielsen, 24 Aar, i Veile.
Født d. 28 October 1869,
Døbt i Kirken d. 20. Februar 1870
Faddere: M. Christensen, Jfr. C.(?) Enevoldsen, Redaktør K. Jensen og Typograferne Hersmann (Horstmann?) og Sørensen. Alle af Veile.

1870

Folketælling d.1.2.

FT 1870: Købstad: Vejle Amt - Vejle By. Opslag 277 (i "bd" Vejle 201-400):
Dæmningen nr.332: Forhuset, 1. Sal:
Rasmus Christian Rasmussen - 24 år - Lutheraner - født Kjøbenhavn - Husfader - Typograph
Petrine Nielsen - 24 år - Lutheraner - født i Vinding Sogn, Vejle Amt(?) - Hans Kone
Udøbt Drengebarn - Under 1 Aar - Lutheraner - født i Veile - hans Barn

Huset ejet af en???? Palle(?) Kjeldsen og består af 3 lejligheder med 3 familier på hver 3 personer: 5 mænd og 4 kvinder.

1870

Søn Julius Albert Otto Rasmussen døbes d.20.2.1870

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1868-1880, Døbte, opslag 21 nr.86:
Julius Albert Otto Rasmussen
Forældre: Typograph Rasmus Christian Rasmussen og Hustru Petrine Nielsen, 24 Aar, i Veile.
Født d. 28 October 1869,
Døbt i Kirken d. 20. Februar 1870
Faddere: M. Christensen, Jfr. C.(?) Enevoldsen, Redaktør K. Jensen og Typograferne Hersmann (Horstmann?) og Sørensen. Alle af Veile.

1871

Søster Amalie konfirmeres d. 1.10.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1867-1888, Konfirmerede. Opslag 122, nr.31:
+ Kirkebog samme sogn 1856-1872, Opslag 233 nr.31: samme oplysninger:
Amalie Margrethe Rasmussen , Langebrogade 8
Forældre: Arb. Just Rasmussen, Caroline Schou
Født d. 6. November 1857,
Døbt d. 27. December 1857, Frelsers.
Dom: (skole): Friskolen
Vaccineret 5. Juli 1859 af Hansen,
Anmærkning: Tilladelse af Biskop 12.9.71
Konfirmeret af Holck den 1 Oktober (17. Søndag efter Trinit) 1871.

1871

1872

Søn Albert Julius Christian Rasmussen fødes d.5.12.

og døbes d.5.4.1872

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1868-1880, Døbte, opslag 43 nr.93:
Albert Julius Christian Rasmussen
Forældre: Typograf Rasmus Christian Rasmussen og Hustru Petrine Nielsen, 26 Aar, i Veile.
Født d. 5. December 1871,
Døbt Hjemme d. 5. April 1872, i Kirken d. 2. Juni s.a.
Faddere: ?mand Petersen (Pedersen?)s Enke(?), Jfr. M. Andreassen(?), Typograferne C. Horstmann og V.Hansen. Alle af Vejle.

1872

Peter Just bliver gift d.13.10.

Kirkebog for Vor Frue, Sokkelund, København, 1856-1873. Viede. - Opslag 371 nr.174:
Brudgom: U.K. Peter Just Rasmussen, 24 1/2 Aar, Typograf.
Brud: Jfr. Varoline Amalie Krantz, 32 1/2 Aar, Krystalgade nr.9.
Forlovere: Høker N. Madsen, Krystalgade nr.3. - Forhv. Høker F.S. Messman(Hessman?), Teglgaardsstræde nr.6.
Viet d. 13. Oktober 1872 i Kirken.

1875

Lillebror Hans Frederik bliver gift i Kolding d.15.5.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1855-1881. Viede. - Opslag 137 nr.15:
Brudgom: Ungkarl Thypograf af Veile Hans Frederik Rasmussen, f.i Kjøbenhavn 24.Febr.1854(?=51), konfirmeret ??? 2.April 1865. 25 1/4 Aar..
Brud: Jomfru i Kolding Karoline Kristine Hentzen, f. i Kolding 21. April 1858, konfirmeret ??? 1872. 17 Aar.
Forlovere: ??? Hentzen, Bagermester i Kolding. - ??? ??? i Kolding.
Viet d. 15. Maj 1875 i Kirken.
Anmærkning: Fattigattest fra Kjøbenhavn af 20/1-75. Attest fra Brudens Forældre efter Tillysning.

1875

Datter Ane Caroline Justine Rasmussen (1) fødes d.24.3.

og døbes d.25.7.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1868-1880, Døbte, opslag 222 nr. 24:
Ane Caroline Justine Rasmussen
Forældre: Typograf Rasmus Christian Rasmussen og Hustru Petrine Nielsen, 29 Aar, i Vejle.
Født d. 24. Marts 1875,
Døbt i Kirken d. 25. Juli 1875,
Faddere: Jfr. C.Rasmussen, Madam Horntmann, Snedker Zacho og Kontorist Olsen. Alle af Vejle.

1876

Datter Ane Caroline Justine Rasmussen (1) dør d.7.7.

og begraves d.11.7.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1865-1878, Døde, opslag 231 nr. 32:
Ane Caroline Justine Rasmussen, 1 1/4 Aar.
Forældre: Datter af Typograf R. C. Rasmussen i Vejle.
Død d. 7. Juli 1876,
Begravet 11.(?) Juli 1876.

1876

Brorsøn i Kolding Johan Karl Kristian August Rasmussen fødes d.1.8.

og døbes d.1.10.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1873-1881, Døbte, opslag 49 nr. 68:
Johan Karl Kristian August Rasmussen
Forældre: Typograph Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline Hentzen, 18 Aar, i Kolding.
Født d. 1. August 1876,
Døbt i Kirken d. 1. Oktober 1876,
Faddere: Moderen, Rebslager Hentzen med Hustru.

1877

Søn Hans Christian Just Rasmussen fødes d.7.4.

og døbes d.5.8.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1868-1880, Døbte, opslag 97 nr. 36:
Hans Christian Just Rasmussen
Forældre: Typograf Rasmus Christian Rasmussen og Hustru Petrine Nielsen, 32 Aar, i Vejle.
Født d. 7. April 1877,
Døbt i Kirken d. 5. August 1877,
Faddere: Fhv.Ølbrygger Petersens Hustru, Enkemadam Maren Petersen, Arbejdsmand Mads Petersen og Snedker Zacho. Alle af Vejle.

1877

Lillebror Jens Albert konfirmeres d. 15.4.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1867-1888, Konfirmerede. Opslag 51, nr.44:
Jens Albert Rasmussen , Dronningensgade 28
Forældre: Arb. Just Rasmussen, Caroline Schou
Født d. 2. Juni 1863,
Døbt d. 26. Juli 1863, Frelsers.
Dom: (skole): Betalingssk.
Anmærkning: Tillad. af Biskop 8. Marts
Konfirmeret 1877, 15. April (2. Søndag efter Paake) af J.C. Holck.

1877

Brorsøn i Kolding Johan Karl Kristian August Rasmussen dør d.22.9.

og begraves d.25.9.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1853-1878, Døde, opslag 93 nr. 92:
Johan Karl Kristian August Rasmussen, 1 Aar
Søn af Typograf Hans Frederik Rasmussen.
Død d. 22. September 1877,
Begravet d. 25. September 1877,
Anmærkning: 4 Kl(??).

1877

Søsterdatter, dødfødt d.3.10.

og begraves d.10.10.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1867-1883, Døde, opslag 165 nr.163:
Uden navn (Rasmussen)
Ugift Karoline Justine Rasmussens dødfødte Pigebarn.
Dødfødt d. 3. Oktober 1877,
Begravet d. 10. Oktober 1877, Am.Ass.
Jævnfør.reg: 336

1877

Brordatter i Kolding Johanne Karoline Kristine Augusta Rasmussen fødes d.26.10.

og døbes d.11.11.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1873-1881, Døbte, opslag 216 nr. 113:
Johanne Karoline Kristine Augusta Rasmussen
Forældre: Typograph Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline f. Hentzen, 19 Aar, i Kolding.
Født d. 26. Oktober 1877,
Døbt i Kirken d. 11. November 1877,
Faddere: Rebslager Hentzen med Hustru, Bager Hentzens Hustru.

1879

Datter Ane Caroline Justine Rasmussen (2) fødes d.18.4.

og døbes d.18.5.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1868-1880, Døbte, opslag 273 nr. 29:
Ane Caroline Justine Rasmussen
Forældre: Typograf Rasmus Christian Rasmussen og Hustru Petrine Nielsen, 33 Aar, i Vejle.
Født d. 18. April 1879,
Døbt i Kirken d. 18. Maj 1879,
Faddere: Moderen, Jfr. Sofie Petersen, Snedker Zacho og Arbmd. Mads Petersen. Alle af Vejle.

1879

Brordatter i Kolding Agnes Julie Rasmussen fødes d.17.8.

og døbes d.28.9.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1873-1881, Døbte, opslag 244 nr. 80:
Agnes Julie Rasmussen
Forældre: Typograph Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline Hentzen, 21 Aar, i Kolding.
Født d. 17. August 1879,
Døbt i Kirken d. 28. September 1879,
Faddere: Skomager Dahls Hustri, Skomager Jannes Hustru, Rebslager Hentzen.

1880

Folketælling d. 1.2.

Købstad: Vejle Amt- Vejle By : -opslag nr. 957:
Skovgade nr.592 - ejet af Typograf R.C.Rasmussen. Huset har 1 lejlighed i "etagerne"=stuen, og 1 på kvisten/1.sal. Her bor 2 familier på henholdsvis 6 og 2 personer, ialt 8 personer: 5 mænd og 3 kvinder.
Rasmus Christian Rasmussen - 34 år - Gift - Lutheraner - født i Kjøbenhavn - Typograf - Husfader.
Petrine Rasmussen, født Nielsen - 34 år - Gift - Lutheraner - født i Vindgland... Veile Amt - Hans Kone.
Julius Albert Otto Rasmussen - 10 - ugift - Lutheraner - Født i Veile Amt - Søn.
Albert Julius Christian Rasmussen - 8 - ugift - Lutheraner - Født i Veile Amt - Søn.
Hans Christian Just Rasmussen - 2 - ugift - Lutheraner - Født i Veile Amt - Søn.
Ane Caroline Justine Rasmussen - under 1 Aar - ugift - Lutheraner - Født i Veile Amt - Datter.
1.Sal:
Jørgen Sørensen Damkjær - 70 - Gift - Lutheraner - født i Vinding?? Skjærup Sogn, Veile Amt - Arbijdsmand - Husfader.
Ane Kathrine Sørensen, født Madsdatter - 59 - Gift - Født i ???? Veile Amt - Husmoder.

1880

Lillebror Julius konfirmeres d. 3.10.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1873-1888, Konfirmerede. Opslag 70, nr.23:
Julius Rasmussen , Dronningensgd.
Forældre: Arbm. Just Rasmussen og H. Caroline f. Schou
Født d. 7. Juli 1866,
Døbt d. 15. Juli 1866, Frelser.
Intet om Dom og Vaccine
Konfirmeret af Sognepræst Holck d. 3. October 1880.

1882

Søn Albert udlært 5.3.

Albert udlært som typograf på Vejle Amts Folkeblad d. 5. Marts 1882 (sang ved svendegilde) (Otto Asmus Thomsens noter) Måske kort herefter udvandret til USA ?.

1882

Brorsøn i Kolding Hans Frederik Rasmussen fødes d.31.3.

og døbes d.28.5.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1882-1887, Døbte, opslag 6 nr. 45:
Hans Frederik Rasmussen
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline f. Hentzen, 23 Aar, i Kolding.
Født d. 31. Marts 1882,
Døbt i Kirken d. 28. Maj 1882,
Faddere: Rebslager Hentzens Hustru, Partikulier Hentzen med Hustru, S.(?) Vilstrup.

1882

Søn Hans Rasmussen fødes d.13.7.

og døbes d.22.10.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1881-1891, Døbte, opslag 16 nr. 83:
Hans Rasmussen
Forældre: Typograf Rasmus Christian Rasmussen og Hustru Petrine Nielsen, 37 Aar, i Vejle.
Født d. 13. Juli 1882,
Døbt i Kirken d. 22. Oktober 1882,
Faddere: Jfr. Sofie Petersen, Amalie Rasmussen, Kjøbenhavn, Snedker Zacho og Arbmd. Mads Petersen, Vejle.

1882

Søster Carolines datter i Kolding Julie Karoline Kristine Hentzen fødes d.??

og døbes d.3.12.

Typograf Rasmussens Hustru er blandt fadderne

1884

Søster Amalie gift 1.gang d.6.1.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1869-1891. Viede. - Opslag 98 nr. 2:
Brudgom: Enkemand, Skomagermester Jørgen Christian Jørgensen, 49 Aar, St.Torveg. 16.
Brud: Jomfr. Amalie Margrethe Rasmussen, 26 Aar, ib.
Forlovere: Vejmand Cornelius Eriksen, Gjørtler Geertsen, Ole Suhrsgade 8,2. Jernbanearbeider Just Rasmussen, Dronng. 28,1..
Viet d. 6. Januar 1884 i Kirken.

1884

Søster Amalies datter Bolette Jørgensen fødes d.2.8.

og døbes d.17.8.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1883-1887. Døbte. - Opslag 190 nr. 190:
Bolette Jørgensen
Forældre: Skomagermester Jørgen Christian Jørgensen og H. Amalie Margrethe Rasmussen, 26 3/4 Aar. St. Torvegade 16..
Født d. 2. August 1884,
Døbt i Kirken d. 17. August 1884,
Faddere: Forældrene, Jmf. Karoline Jensen, Amagergade 33.

1885

Brordatter i Kolding Cecilie Caroline Charlotte Rasmussen fødes d.27.8.

og døbes d.17.11.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1882-1887, Døbte, opslag 211 nr. 87:
Cecilie Caroline Charlotte Rasmussen
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline f. Hentzen, 27 Aar, i Kolding.
Født d. 27. August 1885,
Hjemmedøbt d. 17. November 1885. Fremstillet i Kirken d. 18. August 1886,
Faddere: Forældrene, Rebslager Hentzen med Hustru. Alle af Kolding.

1885

Datter Anna Rasmussen fødes d.29.9.

og døbes d.15.11.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1881-1891, Døbte, opslag 193 nr. 112:
Anna Rasmussen
Forældre: Typograf Rasmus Christian Rasmussen og Hustru Petrine Nielsen, 39 Aar, i Vejle.
Født d. 29. September 1885,
Døbt i Kirken d. 15. November 1885,
Faddere: M.Petersen, Jfr. Hansine Petersen, Typograf Albert Rasmussen, og Faderen, alle i Vejle.

1885

1886

Søster Amalies søn Oskar Peder Jørgensen fødes d.18.12.

og døbes d.17.1.1886

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1883-1887. Døbte. - Opslag 90 nr. 293:
Oskar Peder Jørgensen
Forældre: Skomagermester Jørgen Christian Jørgensen og H. Amalie Margrethe Rasmussen, 28 Aar. Prg. 18, 1.
Født d. 18. December 1885,
Døbt i Kirken d. 17. August 1886,
Faddere: Jmf. Anne Jørgensen, Øhlenslægergade. Skuespiller Oskar Larsen, ib. Frk. Dagmar Mogensen, ib. Urtekræmmer Kristian Hansen, Prinsesseg.18.

1887

Brordatter i Kolding Karen Vilhelmine Elisabeth Astrid Rasmussen fødes d.24.6.

og døbes d.25.9.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1882-1887, Døbte, opslag 251 nr. 74:
Karen Vilhelmine Elisabeth Astrid Rasmussen
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline f. Hentzen, 29 Aar, i Kolding.
Født d. 24. Juni 1887,
Døbt i Kirken d. 25. September 1887.
Faddere: Forældrene, Rebslager Hentzen med Hustru. Alle af Kolding.

1887

Peter Justs mor Caroline Schou dør d.24.7.

og begraves d.29.7.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1883-1892. Døde. - Opslag 93 nr. 99:
Karoline Schou, 66 år.
g.m. Jernbanearbejder Just Rasmussen, Dronng.28.
Død d. 24. Juli 1887,
Begravet d. 29. Juli 1887, Amager Kkg. af ????

1887

1888

Søster Amalies søn Emil Bastian Jørgensen fødes d.7.11.

og døbes d.27.5.1888

Kirkebog for Sundby, Sokkelund, Kbh. 1885-1889. Døbte. - Opslag 104 nr. 273:
Emil Bastian Jørgensen
Forældre: Skomagermester Jørgen Christian Jørgensen og H. Amalie Margrethe Rasmussen, 29 Aar. Øresundsvej 27.
Født d. 7. November 1887,
Døbt i Kirken d. 27. Mai 1888,
Faddere: Brændevinsbrænder ? Nielsens Hustru, Prinsesseg.14. Ugift Cathrine Bastian, Øresundsvej 27. Brolægger Søren Bastian, Øreseundsvej 27.

1889

Peter Justs far Just Rasmussen dør d.2.7.

og begraves d.7.7.

Kirkebog for Sundby, Sokkelund, Kbh. 1881-1891. Døde. - Opslag 75 nr. 21:
Just Rasmussen, 74 år.
Enkemand. Arbmd. f. 28.1.-16 Fyn. Øresundsvej 27.
Død d. 2. Juli 1889,
Begravet d. 7. Juli 1889.

1889

Søn Julius udvandrer til USA

(Otto Asmus Thomsens noter)

1890

Folketælling d.1.2.

Købstad: Vejle Amt - Vejle By. Skovgade nr.592, - opsalg 65+66:
Hus ejet af Typograf R.C.Rasmussen. Her bor 3 familier, 7 mænd og 9 kvinder: 16 personer ilat: 13 personer i familierne og 3 udenfor (2 mænd og 1 kvinde)
Forhus:
Rasmus Kristian Rasmussen - 44 år - Gift - Folkekirken - født i Kjøbenhavn - Husfader - Typograf.
Petrine Rasmussen, - 44 år - Gift - Folkekirken - født i Vindingland, Vinding Sogn, Vejle Amt - Husmoder.
Albert Julius Kristian Rasmussen - 18 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle - Barn.
Hans Kristian Just Rasmussen - 12 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle - Barn.
Ane Karoline Justine Rasmussen - 10 Aar - ugift - Folkekirken - Født i Vejle -Barn.
Hans Rasmussen - 7 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle - Barn.
Anna Rasmussen - 4 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle - Barn.
Ane Larsen - 84 - Enke - Folkekirken - Født i Vindingland, Vinding Sogn, Vejle Am - Svigermoder.
Karl Marius(?) Jensen - 14 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle - Logerende.

1890

Tvillingebrordøtrene Kirstine Marie Rasmussen og Karoline Amalie Rasmussen fødes i Kolding d.19.5.

og døbes d.20.5.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1888-1891, Døbte, opslag 143:
Kirstine Marie Rasmussen
og
Karoline Amalie Rasmussen
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline f. Hentzen, 32 Aar, i Kolding.
Født d. 19. Maj 1890,
Hjemmedøbt d. 20. Maj 1890. Fremstillet i Kirken d. 26. Oktober 1890.
Faddere: Rebslager J. Hentzen med Hustru. K. Hentzen m. Hustru.

1891

Søster Amalies første mand Jørgen Christian Jørgensen dør d.3.3.

og begraves d.8.3.

Kirkebog for Sundby, Sokkelund, Kbh. 1881-1891. Døde. - Opslag 92:
Jørgen Christian Jørgensen, 56 år.
Skomager - gift. (født) 18/9-34 i Bogense. Kirkegaardsvej 11.
Død d. 3. Marts 1891,
Begravet d. 8. Marts 1891 på Frelsers Kirkegaard.

1891

Brordatter i Kolding Emilie Rasmussen fødes d.5.11.

og døbes d.21.8.1892

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1888-1891, Døbte, opslag 175:
Emilie Rasmussen
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Caroline f. Hentzen, 33 Aar, i Kolding.
Født d. 5. November 1891.

1891

Brordatter i Kolding Johanne Karoline Kristine Augusta Rasmussen konfirmeres d.4.10.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1884-1891, Konfirmerede, opslag 101 nr. 29:
Johanne Karoline Kristine Augusta Rasmussen, K.
Forældre: Typograf H. F. Rasmussen, K.
Født i Kolding d. 26.19.77
Døbt d. 11.11.77.
Dom..: mg? / mg.
Konfirmeret i Kolding Kirke 19.(?10?) Søndag eft. Trinit. 4. Oktober 1891..

1892

Brordatter i Kolding Emilie Rasmussen døbes d.21.8.1892

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1888-1891, Døbte, opslag 175:
Emilie Rasmussen
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Caroline f. Hentzen, 33 Aar, i Kolding.
Født d. 5. November 1891,
Døbt i Kirken d. 21. August 1892.
Faddere: Forældrene, Jmfr. Marie(?) Rasmussen. Alle af Kolding.

1893

Brorsøn i Kolding dødfødt d.7.1.

begraves d.11.1.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1892-1899, Døbte, opslag 30 nr.3:
(ikke navngivet dreng)
Forældre: Typograph Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline Kristine Hentzen, 34 Aar, viede i Kolding 15. Maj 1875.
Dødfødt (dreng) d. 7. Januar 1893, i Kolding, Agtrupsvej n.6.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1892-1900, Døde, opslag 32 nr.1:
Dødfødt ægtefødt Drengebarn
Død 1893 7. Januar, Kolding, Ajtrupsvej 6.
Begravet Kolding Kirkegaard 1893 11. Januar af Kapellan Lunddahl.
Dødsattest 7/1. Jordemoderattest 7/1. - 4 F / 5.34.

1893

Søsterdatter Asta Karoline Hentzen fødes d. 26.5.

og døbes d.9.7.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1892-1899, Døbte, opslag 40 nr. 71:
Asta Karoline Hentzen.
Forældre: Rebslager Kristian August Hentzen og Hustru Karoline Justine Rasmussen, 38 Aar. Viede Kjøbenhavn, Vor Frelser 26. Okt. 1879.
Født d. 26. (?20.?) Mai 1893 i Kolding, Søndre Landevej nr.112,
Døbt d. 9. Juli 1893 i Kirken af Sognepræst Schjøtt(?).
Faddere: Forældrene, Typograf Hans Rasmussen med Hustru.

1893

Brordatter i Kolding Agnes Julie Rasmussen konfirmeres d.1.10.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1892-1903, Konfirmerede, opslag 40 nr. 105:
Agnes Julie Rasmussen, Kolding.
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline Hentzen, Kolding.
Født i Kolding d. 17.August 1879,
Døbt d. 28. September 1879.
Dom..: mg? - mg.
Konfirmeret d. 1. Oktober 1893 af residerende Kapellan Lunddahl.

1894

Brordatter i Kolding Vilhelmine Rasmussen fødes d.23.3.

og døbes d.20(?).5.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1892-1899, Døbte, opslag 63 nr. 38:
Vilhelmine Rasmussen
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline Kristine Hentzen, 36 Aar, viede i Kolding d. 15. Maj 1875.
Født d. 23. Marts 1894 i Kolding, Katrinegade n.2.
Døbt d. 20(?). Maj 1894 i Kirken af Sognepræst Lunddahl.
Faddere: Forældrene, Blikkenslager Vilhelm Steenfelt(?) med Hustru. Alle af Kolding.

1896

Brorsøn i Kolding Hans Frederik Rasmussen konfirmeres d.12.4.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1892-1903, Konfirmerede, opslag 88 nr. 58:
Hans Frederik Rasmussen, Kolding.
Forældre: Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Caroline f. Hentzen, Kolding.
Født i Kolding d. 31. Marts 1882,
Døbt d. 28. Maj 1882.
Dom..: mg? - mg.
Konfirmeret d. 12. April 1896 af A.C.Boch.

1896

Brorsøn i Kolding Hans Frederik Rasmussen dør d.21.8.

og begraves d.23.8.

Kirkebog for Kolding Sct. Nikolaj, Brusk, Vejle. 1892-1900, Døde, opslag 140 nr. 78:
Hans Frederik Rasmussen, 14 Aar.
Søn af Typograf Hans Frederik Rasmussen og Hustru Karoline f. Hentzen.
Født d. 31. Marts 1882 i Kolding.
Død d. 21. August 1896, Kolding Epidemihus.
Begravet Kolding Kirkegaard 1896 23. August af H.Lunddahl.
Skifteattest 21.8.96. Dødsattest 22.8.96. - 4/6 - 126-95.

1896

Søster Amalie gift 2.gang d.13.12.

Kirkebog for Skt.Johannes, Sokkelund, Kbh. 1869-1891. Viede. - Opslag 287 nr. 447:
Brudgom: Enkemand, Arbejdsmand Rasmus Johansen (f.9.Maj 1843 i Rynkeby), Voldgade 9 C, 3. Søn af afd.Johan Ludvig Mattring og ligel.afd. Hustru Anne Marie, f. Jensdatter, Rynkeby Den (tidl.) Hustru Ane Johanne f. Andersen død d. 24. Dec.1893 i Voldgade 9 C, 3. 53 (år).
Brud: Enke Amalie Margrethe Jørgensen, f. Rasmussen. (f.6.Nov.1857 i Vor Frelser Sogn), Læssøesgade 13, 2. Datter af afd. Arbmand Just Rasmussen og ligel.afd.Hustru Caroline f. Schou, Kbhvn. Den sidste Mand Skomagermester Jørgen Christian Jørgensen død d.3.Marts 1891 i Sundbyøster. 39 (år).
Forlovere: Martin Jørgensen, Detaailhandler(?), Læssøesgade 13,1. - Jens Olsen, Detailhandler(?), Dronningensgade 4.
Lyst d. 25. Nov. 1896 - 29.Nov. og 13.Dec. 1896.
Viet d. 13. Dec. 1896 af Pastor Rindam i K(irken).

1897

Søn Julius på besøg fra USA

(Otto Asmus Thomsens noter)

1898

Svigermor Ane Madsdatter Larsen dør d.27.3.

og begraves d.3.4.

Kirkebog for Vejle Sct.Nicolai, Nørvang, Vejle. 1898-1899, Døde, opslag 252 nr. 25:
Anna Larsen, født Madsdatter, 92 Aar, født 28de Dec. 1805.
Enke efter Husmand og Fisker Niels Christian Larsen af Vinding Land, boende hos sin Svigersøn Faktor Rasmussen i Veile (Skovgade 29), født i Vinding Sogn. Datter af Husmand Mads Bertelsen og Kirsten Hansdatter ved Vinding Strand.
Død 27. Marts 1898 i Veile.
Begravet Vinding Sogns Kirkegaard i Holmans Herred den 3.die April 1898 af Sognepræst Hagemann(?).
Anm.: L(?) Møller: Senilia.

1898

Søster Amalies søn Rasmus Kristian Johansen fødes d.6.6.

og døbes d.19.6.

Kirkebog for Vor Frelser, Sokkelund, Kbh. 1898-1902. Døbte. - Opslag 10 nr. 90:
Rasmus Kristian Johansen
Forældre: (Arbejdsmand= overstreget) Garderobeforpagter Rasmus Johansen og Hustru Amalie Margrethe Jørgensen, f. Rasmussen, 40 Aar.
Født d. 6. Juni 1898 i Voldgade 9 E, 2.
Døbt d. 19. Juni 1898 af Pastor Dahl i Kirken.
Faddere: Karetmagermester Jakob Frederiksen og Hustru Hedevig, Dr.Tværgade 42. - Pige Johanne Hansen, Jerichausgade 42, - og Faderen.
Anmærkning: Viede i Skt.Johannes Kirke 13.Decbr.1896.

1901

Folketælling d.1.2.

Købstad: Vejle Amt - Vejle By. Skovgade nr. 29,Matr.nr. 592 - opslag 41, 42, 43:
Hus ejet af R.C.Rasmussen. Her er 3 lejligheder, hvoraf 1 ledig, huses 9 personer.
1.Sal:
Rasmus Christian Rasmussen - 1845 d.18/9 - Gift - Folkekirken - født i Kjøbenhavn - Flyttet hertil i 1865 fra Næstved - Husfader - Bogtrykker, Svend i Aktieselskabet Vejle Amts Folkeblad - gift 186 - i æteskabet 6 levende og 1 dødt barn.
Petrine Rasmussen - 1845 d.19/12 - Gift - Folkekirken - født i Vindingland - Flyttet hertil i 1864 fra Horsens - Husmoder.
Ane Caroline Justine Rasmussen - 1879 d.18/4 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle -Datter.
Hans Rasmussen - 1882 d.19/7 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle - Søn - Bogtrykkerlærling i Aktieselskabet Vejle Amts Folkeblad.
Anna Rasmussen - 1885 d.29/9 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle - Datter.

1902

Søn Just gift i USA d.28.5.

Just Rasmussen gift den 28. Maj 1902 (i USA) med Christiane Jensen, af dansk-amerikansk slægt. (Otto Asmus Thomsens noter)

1904

Søn Julius gift?

Julius Rasmussen gift i USA med Helen (?) omkring dette år. De får senere 4 børn: Christian og Anna måske i 1905, Albert måske i 1907 og Helen måske i 1909. (Otto Asmus Thomsens noter + FamilySearch US Census 1910)

1905

Datter Ane Caroline Justine gift d.31.12.

Kirkebog for Vejle Sct.Nicolai, Nørvang, Vejle 1904-1905. Viede. - Opslag 228 nr.108(?):
Brudgom: Ungkarl Severin Asmus Thomsen, Kommis i Veile. Søn af Detaillist Jesper Thomsen og Elisabeth Katrine Asmussen i Veile, født i Veile 14. Maj 1882. - 23 Aar.
Brud: Pige Ane Caroline Justine Rasmussen af Veile. Datter af Faktor Rasmus Christian Rasmussen og Petrine Nielsen i Veile. Født i Veile d. 18. April 1879. - 26 Aar.
Forlovere: Detaillist Jesper Thomsen, Faktor Rasmus Christian Rasmussen, begge i Veile.
Tillysning bestilt d. 23. November 1905 og sket e d. 26. November samt 3. og 10. December 1905.
Viet d. 31. December 1905 i Veile af Residerende Kapellan Christensen i Kirken.

1906

Folketælling d.1.2.

Købstad: Vejle Amt - Vejle By. Skovgade nr.41, Matr.nr. 592 - opslag 38+39:
Hus ejet af R.C.Rasmussen. Her bor 2 mænd og 4 kvinder, ialt 6 personer.
1.Sal:
Rasmus Christian Rasmussen - 1845 d.18/9 - Gift - Husfader - Typograf.
Petrine Rasmussen - 1845 d.14/12 - Gift - Husmoder.
Meta Marie Olsen - 1870 d.24/1 - ugift - bortrejst Amerika.
Anna Rasmussen - 1885 d.29/9 - ugift - Datter - bortrejst Amerika.

1906

Søn Albert død i USA

Albert død i USA (Burton, v. Tacoma, staten Washington) (Otto Asmus Thomsens noter)

1907

Søn Just vender hjem fra USA

Just Rasmussen vender hjem fra USA til Vejle med sin kone Christiane i 1907.Arbejdede på Vejle Amts Folkeblad. Formand for typografernes fagforening i Vejle. (Otto Asmus Thomsens noter)

1907

Dattersøn Otto Asmus Thomsen fødes d.22.8.

og døbes d.15.9.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1906-1907. Døbte. - Opslag 58 nr. 154:
Otto Asmus Thomsen
Forældre: Detaillist Severin Asmus Thomsen og Hustru Ane Caroline Justine Rasmussen i Veile. Moderen 28 Aar. Viede i Veile d. 31. December 1905.
Født d. 22. August 1907 i Veile, Vesterbrog.13.
Døbt d. 15. September 1907 af Pastor Sjelborg i Kirken.
Faddere: Barnets Forældre - Frøken Anna Rasmussen, Veile - Gartner Særmark Thomsen, Hover.

1911

Folketælling d. 1.2.

Købstad: Vejle Amt - Vejle By. Skovgade nr.41, Matr.nr. 592 (Vor Frelser Sogn) - opslag 38+39:
Hus ejet af R.C.Rasmussen. Her bor 11 personer (3 familier).
1.Sal:
Rasmus Christian Rasmussen - 18/9-1845 - Gift - Folkekirken - Født i Kjøbenhavn - Flyttet hertil i 1865 - Fra Kjøbenhavn - Husfader - Typograf - bruger 1/2 time på at gå til arbejde.
Petrine Rasmussen - 19/12-1845 - Gift - Folkekirken - Født i Vindingland - flyttet hertil i 1865 - Husmoder.
Anna Rasmussen - 29/9-1885 - ugift - Folkekirken - Født i Vejle - Datter.

1911

Dattersøn Tage Asmus Thomsen fødes d.11.3.

og døbes d.14.5.

Kirkebog for Vejle Vor Frelser, Nørvang, Vejle. 1911-1915. Døbte. - Opslag 8 nr. 21:
Tage Asmus Thomsen
Forældre: Købmand Asmus Thomsen og Hustru Caroline f. Rasmussen i Veile. Moderen 31 Aar. Viede i Veile d. 31/12-05
Født d. 11. Marts 1911 i Veile, Vesterbrog.13.
Døbt d. 14. Mai 1911 af Pastor Beck i Kirken.
Faddere: Barnets Forældre - Faktor Christian Rasmussen og Hustru Petrine, Veile.

1912

Dattersøn Tage Asmus Thomsen dør d.18.2.

og begraves d.22.2.

Kirkebog for Vejle Vor Frelser, Nørvang, Vejle. 1910-1915. Døde. - Opslag 26 nr. 11:
Tage Asmus Thomsen, 11 Maaneder.
Ugift Drengebarn af Vejle, født i Vejle den 11. Marts 1911. Søn af : Købmand Severin Asmus Thomsen og Hustru Ane Caroline Thomsen.
Død d. 18. Februar 1912 i Veile, Vor Frelser Sogn, Vesterbrog.13.
Begravet på Vejle Østre Kirkegaard d. 22. Februar 1912 af Pastor Jensen.

1913

Datterdatter Annalise Asmus Thomsen fødes d.29.4.

og døbes d.22.6.

Kirkebog for Vejle Sct. Nicolai, Nørvang, Vejle. 1911-1915. Døbte. - Opslag 152 nr. 33:
Annalise Asmus Thomsen
Forældre: Købmand Severin Asmus Thomsen og Hustru Ane Caroline Justine Rasmussen af Vejle. Moderen 33 Aar. Viede St. Nicolai Kirke i Vejle. 31-12-1905. E.K.
Født d. 29. April 1913 i Vejle,Vor Frelser Sogn. Vesterbrog.13 stuen.
Døbt d. 22. Juni 1913 af Pastor Westergaard i Kirken.
Faddere: Barnets Forældre, Faktor Christian Rasmussen og Hustru Petrine, Vejle.

1916

Folketælling d. 1.2.

Købstad: Vejle Amt - Vejle By. Skovgade nr.41, Matr.nr. 592 (Vor Frelser Sogn) - opslag 38+39:
Hus ejet af R.C.Rasmussen. Her bor 7 personer (3 familier).
1.Sal:
Rasmus Christian Rasmussen - 18/9-1845 - Gift - Husfader - Typograf - Vejle Amtas Folkeblad - Indkomst 2500, Formue 5400, Skat til Staten: 30,71 - Skat til Kommunen: 142.
Petrine Rasmussen - 19/12-1845 - Gift - Husmoder.
Anna Rasmussen - 29/9-1885 - ugift - Barn - Indkomst 500, Skat til Kommunen: 9.

1916

Svigersøn Severin Asmus Thomsen dør d.29.2.

og begraves d.5.3.

Kirkebog for Vejle Vor Frelser, Nørvang, Vejle. 1916-1919. Døde. - Opslag 7 nr. 17:
Severin Asmus Thomsen, 33 Aar.
Detaillist, Vesterbrog. 13, st. Vejle. Gift med efterlevende Hustru Ane Caroline Justine Rsmussen. Født i Vejle d. 14. Maj 1882. Søn af fhv. Detaillist Jesper Thomsen og Hustru Elisabeth Katrine.
Død d. 29. Februar 1916. Vejle, Vor Frelser Sogn, Vesterbrog.13 st..
Begravet Vejle Østre Kirkegaard d. 5. Marts 1916 af Pastor Westergaard.
Anmeldt for Vejle Skifteret 1-3-1916.

1918

Rasmus Christian dør d.7.4.

og begraves d.12.4.

Kirkebog for Vejle Vor Frelser, Nørvang, Vejle 1916-1919. Døde. - Opslag 52 nr. 22:
Rasmus Christian Rasmussen, 72 Aar.
Faktor v.Trykkeri. Skovgade 41, 1. Vejle. Gift med efterlevende Hustru Petrine Nielsen. Født d.18. Seeptember 1845 i København. Søn af Arbejdsmand Just Rasmussen og Hustru Caroline Schou.
Død den 7. April 1918. Vejle, Vor Frelsers Sogn. Skovgade 41, 1.
Begravet Vejle Østre Kirkegaard 12. April 1918. Begravet af Missionspræst A. Larsen..
Anmærkning: Anmeldt for Vejle Skifteret 8-4-1918.

1918

Datter Anna gift d.18.6.

Kirkebog for Vejle Vor Frelser, Nørvang, Vejle 1915-1919. Viede. - Opslag 150 nr. 33:
Brudgom: Ungkarl Morten Røgilds, Portør af Vejle, født d.14. August 1890 i Aalborg, Søn af afdøde Vognmand Niels Peter Nielsen og afdøde Hustru Ane Marie Sørensen.
Brud: Pige Anna Rasmussen af Vejle, Skovgade 41, født d. 29. September 1885 i Vejle. Datter af afdøde Typograf Rasmus Christian Rasmussen og efterlevende Hustru Petrine Nielsen af Vejle.
Forlovere: Typograf Hans Christian Just Rasmussen, Rolighedsvej 10. - Gartner Th. Særmark Thomsen, Vejle Planteskole.
Lysning af 28de Maj og 2den Juni, 9de Juni, 16de Juni.
Viet d. 1918 - 18de Juni i Vejle, Vor Frelser Sogn af Pastor Glahn i Kirken.
Anm: Forsørgelsesattest fra Aalborg af 22-5-1918.

1919

Søn Julius dør i USA d.15.6.

død i USA (ved Tacoma, staten Washington) d. 15. Juni 1919. (Nekrolog i Vejle Amts Folkeblad. (Otto Asmus Thomsens noter)

1920

Svigerinde Caroline Amalie i Herning dør d.3.3.

og begraves d.8.3.

Kirkebog for Herning, Hammerum, Ringkøbing 1917-1923. Døde. - Opslag 142 nr. 16:
Caroline Amalie Rasmussen, født Krantz, 79 Aar.
Gift med Faktor Just Peter Rasmussen af Øster Allé i Herning. Født i Kjøbenhavn 15.April 1840. Datter af F??reer? Johan Hendrik Krantz og Hustru Dorothea Kirstine Benike af Kjøbenhavn.
Død 1920, 3. Marts, Herning,
Begravet Herning Kirkegaard 8. Marts 1920 af Valgmenighedspræst Terkelsen, Herning.

1921

Folketælling d. 1.2.

Købstad: Vejle Amt - Vejle By. Skovgade nr.41, Matr.nr. 592 (Vor Frelser Sogn) - opslag 27+28:
Hus ejet af Petrine Rasmussen. Her bor 6 personer i 3 lejligheder. Skema underskrevet "for Petrine Rasmussen" af M.Røgilds.
1.Sal:
Petrine Rasmussen - 19/12-1845 - Enke - Født i Vinding -Folkekirken - Husmoder - Husejerske.
Morten Røgilds - 14/8-1890-Gift - Født i Aalborg - Flyttet hertil i 1915 fra Aarhus - Folkekirken - Husfader - Portør - D.S.B.
Anna Røgilds - 29/9-1885 - Gift - Født i Vejle - Folkekeirken - Husmoder.

1921

Petrine dør d.12.10.

og begraves d.16.10.

Kirkebog for Vejle Vor Frelser, Nørvang, Vejle 1920-1923. Døde. - Opslag 119 nr. 65:
Petrine Nielsen, Født 19. December 1845.
Enke efter Faktor Rasmus Christian Rasmussen, Skovgade 41, Vejle. Født i Vinding Sogn. Datter af Husmand og Daglejer Niels Christian Larsen og Hustru Ane Madsdatter.
Død den 12. Oktober 1921. Vejle, Vor Frelser Sogn. Amtssygehuset.
Begravet Vejle Østre Kirkegaard 16. Oktoberl 1921 af Pastor Stokholm..
Anmærkning: Anm. for Vejle Skifteret 12-10-1921.
Gangraena cruris - sin. (Koldbrand i venstre underben/skinneben)

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.12.2012 og sidst opdateret d. 3.1.2013