HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

LYNG

Den lille landsby Lyng, også kaldet Løng, var egentlig blot en lille bebyggelse på ganske få gårde og huse i Pedersborg Sogn, som omfattede området vest og nord for Sorø. Lyng lå i den nordvestligste del af sognet, som betjentes fra Kirken i Pedersborg, hvor også præstegården og skolen lå. Pedersborg Sogn hørte til Alsted Herred og Sorø Amt. Lyng er idag opslugt af Sorø by,

Flere veje gennemløb den lille bebyggelse, men de fleste førte blot ud til de fjernereliggende gårde. Dog løb der en større vej mod sydvest til byen Krøjerup i nabosognet Bromme, og en lille vej førte ud til landevejen, der gik mod nordøst til Bromme by og mod sydvest til Sorø gennem Pedersborg.

Ifølge matriklen for 1682 bestod Lyng af 12 gårde og ingen husmandssteder, omfattende 80 tønder. Bebyggelsen var kun lidt mindre end den sydlige naboby i sognet, Havdrup, som ligeledes havde 12 gårde, men også 2 huse. Til gengæld takseredes denne bebyggelse kun til 36 tønder. Selve Pedersborg var naturligvia større og talte hele 18 gårde og 4 huse på 128 tønder. Endnu en lille by lå i sognet: Borød, der med sine kun 7 gårde og ingen huse alligevel takseredes til 34 tønder hartkorn.

Så lille Lyng var, blev der dog optalt 50 personer på lokaliteten i Folketællingen 1787. Heriblandt den 45-årige gårdfæster Lars Mogensen, som i 1769 var blevet gift med en søster til Asmus' tip2oldefar Peder Ibsen. Dennes storesøster hed Sidse Ibsdatter og sammen med ægteparret boede også deres 6 børn.

Af de 50 beboere i Lyng i 1787 var de 8 gårdfæstere, så antallet af gårde er altså faldet siden 1682. Derimod var der opstået 2 husmandssteder, hvor de mandlige beboere arbejdede som daglejere. Der var stor aldersspredning blandt gårdfæsterne, hvoraf der var en ugift mand i tyverne, 3 gifte mænd i fyrrerne, 1 gift mand i halvtredserne og 2 gifte mænd i tredserne.

Deres koner fordelte sig på: 1 i tyverne, 5 i fyrrerne, 1 i halvtredserne og 2 i tredserne. Der var også i denne aldersgruppe en gammel enke, som boede til leje som "indsidder" og var "almissetrængende". Af de 2 husmænd var den ene gift og i trediverne, mens den anden var en over 60 år gammel enkemand. Blandt kvinderne var der også et par enker, den ovenforomtalte indsidder, samt en over fyrreårig enke efter en gårdfæster, som selv havde overtaget fæstet efter sin mand.

I bebyggelsen boede yderligere nogle unge karle og piger, flere af disse var sønner og døtre af gårdmændene. Og flere af dem boede endog hjemme hos deres forældre og arbejdede i forældrenes gård. Af børn under 15 år var der 19: 9 drenge og 10 piger. Af unge mellem 15 og 20 år var der yderligere 5: 2 unge mænd og 3 unge piger.

 

 

ASMUS' FAMILIE i LYNG:

1787: Her boede Asmus' Tip2oldefar Peder Ibsens storesøster Sidse Ibsdatter med sin mand, gårdfæsteren Lars Mogensen, og deres 6 børn i 1787.

 

Kilder:
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3.omarbejdede udgave. 2. Bind. - Kbh, : Gad, 1898. ---- side 618.
Link til folketælling for Lyng i 1787: https://www.danishfamilysearch.dk/census1787/sogn1486/placenamelist/?pname=lyng
Alsted Herreds kirkesogne: http://www.roskildehistorie.dk/gods/kirker/herredssogne/Alsted.htm
Historiske kort over Lyng: https://sdfekort.dk/spatialmap?

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.7.2017 og sidst opdateret d. 16.7.2017