HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Peder Ibsen

Husmand i Lille Valby
født i Januar 1758 - død 22. Februar 1828

Søn af Jeppe Pedersen og Sidse Olesdatter i Vedby Sønder

(Peder havde 7 søskende: Peder (1746-1747), Sidsel (1747-), Rasmus (1749-), Mette (1751-1752), Mette (1753-1753), Mette Maria (1755-) og Niels (1759-)

Peder Ibsen var Gift med Sidse Rasmusdatter

Og Far til 7 børn: Zidse (1790-1805), Rasmus (1793-1850), Jeppe (1796-), Inger (1799-), Lars (1801-1856), Ole (1804-1804) og Peder (1804-1806))

SLÆGTSLINIE: Peder Ibsen var: Far til Lars Pedersen - Farfar til Caroline Schou - Oldefar til Rasmus Christian Rasmussen - Tipoldefar til Ane Justine Caroline Rasmussen - Tip2oldefar til Otto Asmus Thomsen - Tip3oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: Peder Ibsens liv i Årstal med Kildeangivelser --- Se også: Oversigt over Slagelse-familierne

Peder Ibsen stammer fra Vedbysønder ved Slagelse, hvor han blev født i Januar 1758 som søn af husmand Jeppe Pedersen og dennes kone Sidse Olesdatter.

Barnet blev døbt Peder og efternavnet fik han efter sin far, hvorfor det kan ses både som Ibsen, Ipsen, Jepsen og Jeppesen. Ved dåben i Ottestrup Kirke den 22. Januar 1758 var hans morbror, hvis navn vi desværre ikke kender, blandt fadderne, der ellers bestod af lokale folk fra Vedbysønder, Vedbynørre og Davidsrød.

Peder var naturligvis opkaldt efter sin bedstefar Peder, hvis efternavn vi ikke kender - måske var det Nielsen. Men han var også opkaldte efter sine forældres første barn, sønnen Peder, som var født i 1746, men døde som spæd i 1747.

Indførsler for konfirmationer i kirkebogen for Ottestrup mangler beklageligvis for denne periode, men mon ikke Peder er blevet konfirmeret omkring 1773-1775. Storebroren Rasmus blev i hvert fald konfirmeret som 16-18-årig i 1767, mens storesøster Sidse blev konfirmeret allerede som 14-årig i 1763.

Men inden Peder nåede så langt, voksede han op i husmandsstedet i Vedbysønder sammen med sine søskende: den 10 år ældre Sidse eller Sidsel, den knap 9 år ældre Rasmus og den 2 år ældre Mette Marie, samt den knap 2 år yngre lillebror Niels, som blev forældrenes sidste barn.

Sidse blev gift i februar 1769 i Munke-Bjergby Kirke med ungkarlen Lars Mogensen, der senere fæstede en gård i Lyng. Parret fik mange børn og i 1772 , 1774 og 1775 var Peders mor, Sidse Olsdatter, gudmor til søster Sidses børn Lars, Anna og Jens.

Efter konfirmationerne blev børnene sendt ud at tjene og vi ved, at i 1776 var Rasmus i Holmstrup og Peder i Ottestrup, mens Niels endnu var i Vedbysønder. Sidse var på dette tidspunkt gift og boede i Lyng, mens Mette Marie tjente på Frederikslund.

På et tidspunkt i 1775-1777 døde Peders forældre. Det er ikke lykkedes at finde kirkebogsindførslerne på deres død, men den 12. Februar 1776 startede skiftet efter dem. Heri står dog nævnt, at "Enkemanden Jeppe Pedersen var tilstede", så på dette tidspunkt var Jeppe altså stadig i live. Derimod virker det, som om han var død, inden skiftet blev afsluttet den 14. Marts 1777.

Det er også i skiftet, at vi finder oplysningen om at Peder tjente i Ottestrup i 1776, hvor han altså var omkring 17 år og måske endnu ikke eller knap nok konfirmeret.

Efter forældrenes død blev barndomshjemmet brudt op og hvor Peder har opholdt sig i de første år herefter, ved vi ikke, men han har jo nok fået tjeneste på en gård i området. I 1787 boede han i hvert fald hos bror Rasmus på dennes gård i Hyllerup By i Slagelse Sankt Peders Landsogn. Peder var da 29 år gammel og angav til folketællingen dette år også at være "National Soldat". På Rasmus' gård boede også dennes 2. kone Karen Hansdatter på 38 år og Rasmus' 2 overlevende børn af første ægteskab: den 6 årige Valentin (også stavet Falentin) og den 4-årige Sidse. Samt Karens halvsøster Kirsten Hansdatter på 46 og den 17-årige tjenestekarl Rasmus Larsen.

I Januar 1788 gik Peder og den unge pige Sidse Rasmusdatter fra Lille Valby til Præsten ved Sankt Mikkels Kirke i Slagelse for at blive trolovede og bestille lysning til bryllup. Den føste lysning blev foretaget den 20. Januar og den 19. Marts blev de i viede i kirken af Pastor Christian Frederik Platou.

I 1790 fik Peder og Sidse deres første barn, en datter som de også kaldte Sidse, vel efter Peders mor, Sidse Olsdatter. Parret beboede nu et husmandssted i Lille Valby, som hører under Sankt Mikkels Kirke i Slagelse. Her blev barnet døbt den 26. September med en lang række gårdmænd som faddere.

Anden Pinsedag, Den 20. Maj, 1793 var der atter dåb i Skt.Mikkels, da Peder og Sidse fik deres første søn døbt Rasmus. Gudmor var bror Rasmus Ibsens kone i Hyllerup og blandt fadderne var en Ole Rasmussen fra Lille Valbye - måske en bror til Sidse, der blev introduceret i Kirken Søndag den 9. Juni.

Så gik der nogle år, inden den næste familieforøgelse, en søn der blev født den 16. eller 17. Juli 1796 og hjemmedøbt med navnet Jeppe, inden han den 24. Juli blev frembåret i Sankt Mikkels Kirke for at få dåben konfirmeret.

Igen gik der nogle år, inden det næste familiemedlem, en lille pige, blev født i 1799. Kolonnen med datoer er i denne kirkebog ulæselig, men det lader til, at det var mellem den 24. og 28. April, at barnet blev døbt Inger i Sankt Mikkels. Blandt fadderne var Peders nevø, Rasmus' søn Valentin Rasmussen.

I 1801 var der påny folketælling og her angav Peder Ibsen at være 43 år og gift husmand med jord i Lille Walbye under Antvorskov Gods. Familien tæller her far og mor (38 år), samt Sidse på 11, Rasmus på 8, Jeppe på 5 og Inger på 2 år.

Peders næste barn, sønnen Lars, som blev født i Oktober 1801, kom først til efter at folketællingen var afsluttet. Han blev vistnok hjemmedøbt den 30. Oktober og fremstillet i Kirken den 1. November - men skriften i kirkebogen er ganske utydelig her. Gudmor var bror Rasmus' kone i Hyllerup og flere af fadderne fra de andre dåbshandlinger går igen her, blandt andre husmand Rasmus Larsen (måske et familiemedlem til Sidse?) og Ungkarl Ole Rasmussen (måske en bror?). --- Det er Lars Pedersen, der senere bliver udlagt som barnefader til Ane Sophie Fischers uægte datter Caroline.

3 år efter nedkom Sidse den 3. November 1804 med tvillinger, 2 drengebørn, som blev hjemmedøbt af jordemoderen og siden fremstillet i Sankt Mikkels den 11. November. De fik navnene Ole og Peder og blandt fadderne var både Sidse Rasmusdatter og Valentin Rasmussen, Peders niece og nevø i Hyllerup. Desværre var de små drenge nogle skravl og allerede den 23. December døde Ole som blot 8 uger gammel. Han blev begravet den 30. December. Måske var der så mere mælk til Peder, for han overlevede da også det næste halvandet år.

Det gjorde Peder og Sidses ældste datter imidlertid ikke. Den 27. Marts 1805 døde Sidse Pedersdatter. Hun nåede at blive 15 år gammel , men ikke at blive konfirmeret. Hun blev begravet den 31. Marts.

Året efter døde tvillingen Peder den 17. November 1806 og blev begravet den 1. December på Sankt Mikkels Kirkegård. Han blev blot 2 år gammel.

Den 1. Søndag efter Påske 1810 blev sønnen Rasmus konfirmeret i Sankt Mikkels Kirke med angivelsen "17 A(ar)". Det var Pastor Fuglsang, Sognepræst, der den dag konfirmerede ialt 19 drenge og 25 piger.

To år efter var det den 1. Søndag efter Påsken 1812 næste søn Jeppes tur til at bluve konfirmeret af Pastor Fuglsang i Skt. Mikkels sammen med 17 andre drenge og 22 piger. Han anføres at være 15 år gammel.

I 1816 blev Lars konfirmeret med karakteren ("dommen"): M og G. Her anføres, at Lars har haft naturlige kopper, hvornår dette er sket, vides dog ikke. Der står ved konfirmationen, at Lars opholdt sig hos forældrene i Lille Valbye, men snart efter må han være kommet ud at tjene og den 17. Februar 1817 lod grovsmed Lars Friis i Slagelse Lars indskrive som sin læredreng for en periode på 5 år, hvoraf nogen tid vist allerede var gået. Her blev Lars til 1821, hvor han var udlært som smedesvend.

Endelig blev det i 1818 Ingers tur til at blive konfirmeret i Sankt Mikkels Kirke af Pastor Fuglsang den 1. Søndag efter Påske. Hun angives at være 14 år, men da hun var født i 1799, har hun da været betydeligt ældre - og hun var også 2 år ældre end sin bror Lars, som blev konfirmeret 2 år tidligere. Måske har Inger også været syg af kopper, da tiden var til hendes konfirmation? I hvert fald angives denne sygdom ved hendes vielse den 5. August 1818 til den 10 år ældre arbejdsmand Jørgen Frederiksen.

Peder var naturligvis forlover for sin datter og allerede den 15. Oktober blev han morfar til en lille pige, der straks blev hjemmedøbt Karen, men derpå fik dåben konfirmeret i kirken den 29. November 1818. Mærkeligt nok var Sidse ikke gudmor til den lille, måske var hun for gammel? Men sønnerne Jeppe, Rasmus og Lars stod alle fadder i Skt. Mikkels Kirke.

I 1820 var familien ude for en lidt pinlig hændelse, da Lars blev angivet som barnefar til et uægte barn. Det lader ikke til, at han har protesteret, for ved barnets dåb optrådte hans mester, Grovsmed Lars Friis,' datter Caroline blandt fadderne og den lille pige blev efter hende kaldet Caroline. Moderen var den 22-årige Ane Sophie Jensdatter (Fischer), som senere blev gift med Hans Larsen Schou, hvis efternavn Caroline derpå brugte. For selvom Lars havde anerkendt sin datter, gik han ikke så langt som at gifte sig med moderen - men nu var han jo også kun 19 år, da barnet blev født. Og mon ikke at Peder og Sidse har været lidt utilfredse med sønnens opførsel. (Det er muligt, at Peder stod fadder til den lille Caroline. Her optræder i hvert fald ifølge kirkebogen en Peter Ipsen, Væversv. - Vi hører ellers intet om, at Peder var væver, men mange husmsænd havde også andre erhverv, så det kan måske godt have været tilfældet).

Den næste datterdatter var Ingers lille pige, som blev født den 26. August 1822, hjemmedøbt med navnet Sidse og siden båret til kirke den 27.Oktober. Barnet var vel opkaldt efter sin mormor.

Den 2. Februar 1824 blev Peder og Sidse atter bedsteforældre, da Inger nedkom med en søn, som straks blev hjemmedøbt Peder og derpå den 28. Marts fik dåben konfirmeret i Skt. Mikkels.

Den 30. Oktober 1825 blev sønnen Rasmus viet i Skt. Mikkels Kirke med den jævnaldrende, 32-årige Ane Marie Knudsdatter. Denne gang var Peder imidlertid ikke forlover, men havde overladt hvervet til sønnen Jeppe, der på dette tidspunkt havde et husmandssted i Hyllerup.

Den 7. Februar 1826 blev Sidse og Peder farforældre til Rasmus' førstefødte, som straks blev hjemmedøbt med navnet Lars og derpå fik dåben konfirmeret i Skt. Mikkels kirke den 24. Marts. Barnets farbror Jeppe i Hyllerup var blandt fadderne.

Og et ny dattersøn så dagens lys den 22. Maj 1826. Han blev hjemmedøbt af jordemoderen med navnet Ole og båret i kirke den 2. Juli samme år.

I al denne tid havde Peder og Sidse fortsat levet i husmandsstedet i Lille Valbye, men nu kom tiden, hvor først Peders bror Rasmus, derpå Sidse og siden Peder døde.

Rasmus Ibsen døde som 80-årig den 5. Februar 1826 og blev begravet fra Sankt Peders Kirke i Slagelse.

Sidse Rasmusdatter døde som 63-årig den 12. Oktober 1826 af Vattersot. Hun blev begravet den 18. Oktober og af præsten betegnet som værende "af Landalmuen".

Den 26. December 1827 blev søn Rasmus' anden søn født og hjemmedøbt med navnet Knud. Han fik dåben konfirmeret i kirken den 30. Marts 1828, men da var hans farfar allerede død.

Peder Ibsen døde som 70-årig af feber den 17. Februar 1828. Han blev begravet den 22. Februar og ligeledes i kirkebogen betegnet som værende "af Landalmuen".

5

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.6.2017 og sidst opdateret d. 16.7.2017