HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ÅRSTAL i slægtens historie : 1761-1770

--- se LISTE over ÅRSTAL ---

 

1761:

 

1762:

 

1763:

Eiler Struch fuldmægtig hos Justitsråd Bruun ved Antvorskov 1763-1768. Ses i Slagelse Skct. Peders Kirkebog.

 

1764:

Eiler Struch fuldmægtig hos Justitsråd Bruun ved Antvorskov 1763-1768. Ses i Slagelse Skct. Peders Kirkebog.

1765:

Eiler Struch fuldmægtig hos Justitsråd Bruun ved Antvorskov 1763-1768. Ses i Slagelse Skct. Peders Kirkebog.

Dorthe Cathrine Brøllund solgte Rækkergaard til Anders Løbner for 1900 Rigsdaler.

Johanne Pedersdatter blev den 18. Juli 1765 viet til skoleholder Jesper Müller i Varde.

Elisabeth Pedersdatter blev den 3. December gift med købmand Niels Thomsen Schree fra Holstebro.

1766:

Eiler Struch fuldmægtig hos Justitsråd Bruun ved Antvorskov 1763-1768. Ses i Slagelse Skct. Peders Kirkebog.

Maren Sørensdatter, søster til Peder Sørensen, døde 6./7. Oktober 1766. I de følgende måneder var der skifte efter hende.

Søren Lund Pedersen opholder sig på Øllufgaard, Niels Sehested Pedersen opholder sig på Munkholm ved Varde.

1767:

Eiler Struch fuldmægtig hos Justitsråd Bruun ved Antvorskov 1763-1768. Ses i Slagelse Skct. Peders Kirkebog.

1768:

Eiler Struch fuldmægtig hos Justitsråd Bruun ved Antvorskov 1763-1768. Ses i Slagelse Skct. Peders Kirkebog, samt i Skt.Mikkels Kirkbog.

1769:

 

1770:

Eiler Struch i Slagelse, fadder i Skt.Mikkels Kirke flere gange.

Niels Sehested Pedersen blev kaldet til præst i Janderup og Billum Sogne.


PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
og
ÅRSTALLENE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.8.2012 og sidst opdateret d. 23.3.2016