HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Randers


I en periode i 1898-1900 opholdt Astrid Danielsen sig i Randers, hvor hun blandt andet hyppigt gik i teatret. Det ved vi fra hendes notesbog, hvor hun i November måned 1898 påbegyndte en liste med titlen "Hvad jeg saa paa Theatret under mit Ophold i Randers".

Hvad Astrid ellers lavede i Randers, vides ikke, men der er dateringer herfra også den 4. Juni 1899. Dog var hun i December 1898 i København, måske hjemme på julebesøg? Det er muligt, at Astrid var i Randers hos den jævnaldrende Emma Bruun, som i 1898 var blevet gift med Niels Peter Bruun. Han var Direktør for jernbanefabrikken Scandia i Randers og boede med sin hustru i Udbyhøj. I 1899 fik de datteren Anna Bruun, måske skulle Astrid hjælpe i den forbindelse? måske var Emma en gammel veninde?

I 1898 var Astrid på et tidspunkt i Taarbæk ifølge notesbogen og fra November måned samme år begyndte hun som nævnt at opregne sine teaterbesøg i Randers.

Randers havde fra 1805 haft en selskabelig forening med det formål at opføre dilettantkomedier for byens borgere. Foreningen "Klubben Harmonien" var en sammenslutning af 2 ældre foreninger, Det Dramatiske Selskab, som havde medlemmer fra byens såkaldte bedre borgerskab, og Randers Klub, hvis medlemmer kom fra byens bredere befolkningslag. Den nye forening kom til at præge forlystelseslivet i Randers i næsten 150 år - altså også i den periode, hvor Astrid boede i byen.

Fra 1805 havde foreningen også købt en grund i Østergade og bygget en teatersal, samt samlingslokaler og restaurationslokaler. Da denne bygning kom til at fungere i 100 år, må det altså have været her, at Astrid fik sine teateroplevelser.

Efterhånden åbnedes teatret også for omrejsende selskaber og nogle af de forestillinger, som Astrid overværede, har altså også været på turné. Så tidligt som i 1816 kom der f.eks. skuespillere fra det Kongelige Teater til Randers for at optræde.

Axel Rye fortæller i sin bog om Randers Teater, at man i 1830 "fik meget for pengene. ..Som regel var en aftenforestilling sammensat af 2 eller 3 stykker. Man begyndte kl.19 og det var ikke ualmindeligt, at forestillingen først var til ende henad midnat". Det var dengang, teatersalen var primitivt indrettet, uden nummererede pladser, og gik under navnet "Svedekassen". Og gennem de lange aftener havde tilskuerne madpakker med, så rummet har nok svaret godt til sit navn. I 1856 blev der installeret gaslys og disse gav ekstra varme.

Forholdene har nu nok ikke været så dårlige, da Astrid frekventerede teatret. Teatersalen blev udvidet i 1842 og ombygget i 1861, hvor den blev forsynet med bedre indgang, forhal og billetkontor. Parketpladserne fik bevægelige rørsæder og nu blev alle pladser nummererede. Der blev malet og anskaffet nye dekorationer for 1500 Rigsdaler. Disse nye tiltag har dog vel efter mere end 30 år været noget slidte, da Astrid kom til byen.

Axel Rye skriver: "Forholdene på det gamle teater var alt andet end gode, og ved århundredskiftet var publikums krav om et bedre teater blevet så store, at Klubben Harmoniens direktion fandt forholdene for primitive og utidssvarende til, at man kunne fortsætte. Man kom til det resultat, at det var nødvendigt at opføre et helt nyt teater". Disse planer fortsattes i 1902, altså efter at Astrid havde forladt Randers. Hun må således have oplevet sine forestillinger i den gamle, nedslidte bygning, som ikke længere eksisterer.

Teatrets ansatte har Astrid vel ikke haft omgang med. Scenemesteren var på dette tidspunkt malermester Rudolph Spliid, som var kommet til teatret i 1890 og virkede der til sin død i 1930. Han samlede på skuespillerportrætter og teaterplakater, som han hængte op i kældergangene under bygningen. Det blev med tiden en anselig samling, men den har Astrid nok ikke haft kendskab til.

Nedenfor ses siderne fra Astrids notesbog. Det er ikke helt få teaterstykker, som hun har nået at se, men det er ikke mange af titlerne, som man kan nikke genkendende til. Dog kan der fortælles lidt mere om nogle af stykkerne.

Astrid Danielsens notesbog -  teaterbesøg

"En Pokkers Tøs", som Astrid så i November 1898, havde haft succes på Casino i København, hvor skuespillerinden Alma Jensen debuterede som Anna i 1886. Det drejer sig om en vaudeville af Erik Bøgh. (danskefilm.dk). August Rasmussen, hvis navn er noteret ved siden af forestillingernes, var dansk skuespiller (1838-1922) og teaterdirektør. "Han spillede de lette og nette elskere i vaudeviller og lystspil" (denstoredanske.dk)

"Brylluppet paa Ulfsbjerg" er et romantisk skuespil i 4 akter af svenskeren Frans Hedberg. Det havde i Danmark premiere på Det Kongeluge Teater i 1866 og spillede i 1862 (?) og 1870 på Odense Teater, samt i 1885 på Dagmarteatret. (Danske Litteraturpriser)

"Soldaterløjer" er et sangspil i 1 akt af C. Hostrup med sange af Emil Horneman. (Danske Litteraturpriser)

"Arbejdet adler Manden", som Astrid så i Januar 1899, havde oprindeligt titlen Fader og Søn, men blev senere opført under flere forskellige titler, blandt andet på Rødekros Teater som "Arbejdet adler". Det er en fransk folkekomedie i 3 akter, som første gang spilledes i Danmark på Casino i 1859. I 1898 havde det haft flere opførelser i København på Nørrebros Teater som "Fader og Søn". (Danske Litteraturpriser)

Astrid Danielsens notesbog -  teaterbesøg

I 1899 opholdt Astrid sig så stadig i Randers, i hvert fald den første halvdel af året. Her startede hun en sektion med "Regnskab" i notesbogen og indførte sine udgifter - med nogen uregelmæssighed - de næste 3 år. Hendes færden i år 1900 ved vi ikke meget om. Hun var i Randers den 3. Januar, i Odense i Februar og i København i Maj, men om det kun drejede sig om korte besøg - med teateroplevelser! - er ikke klart.

Den 1. Februar 1901 boede Astrid i alle fald i København hos Dr. Bendz på Steen Blichersvej 1, hvor hun var "ung pige i huset". Hendes Randers-tid lader herved til at have været forbi.

 

Litteratur om Randers:
Rye, Axel: Teaterliv i Randers gennem 400 år. - Randers : Randers Teater, 1990.


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.7.2013