HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Astrid Danielsens notesbog 1892-1905


Astrid Danielsen var mor til ALICE og datter af "BESA" (Mathilde Danielsen, født Holm) og Otto Ferdinand Danielsen.

Astrid var født den 13. December 1877 og blev antagelig konfirmeret omkring 1891-1892. Måske har hun fået notesbogen i gave i den anledning, i hvert fald er den tidligste dato vi møder i bogen "8-12-92", mens der på bogens bagperm er skrevet årstallet 1893 flere gange.

Bogen har været brugt til lidt af hvert. Bagerst findes et lille "Register" med kategorierne Sange, Opskrifter, Verdens og Danmarks Historie, Geografi, Theater, og Regnskabsbog.

Bogen har linierede sider med røde kolonneopdelinger som en regnskabsbog. Desuden har den opdeling af faner med alfabetet, men det bruges egentlig ikke. Der startes med en række vers (salmevers) og imellem disse nogle Poesi Vers (det er dem der er dateret 8-12-92) og Stambogs Vers. Alt skrevet med den nydeligste skråskrift. I begyndelsen af fane D er sangen "The blind boy" dateret 9.2. 93, mens "We are seven!" til sidst dateres 26-3-93.

Efter "Midsommersangen" er der noteret "Astrid Danielsen 27/1-97 Nakskov". Det lader til, at Astrid har opholdt sig i Nakskov i denne periode og måske virket som (hjælpe)lærerinde ved Nakskov Døtreskole (den ældre søster Johanne var jo blevet lærerinde i Vordingborg og det er vel ikke umuligt, at Astrid prøvede samme levevej). I hvert fald finder vi midt i hendes sirligt førte notesbog de ubehjælpsomme kragetæer og knækprosa fra en elev i 5te klasse i Døtreskolen. Tilsyneladende en afskedshilsen til "Frk.Danielsen", dateret Nakskov den 18-11-97".

Straks efter disse skriblerier fortsætter Astrids pertentlige optegnelser, denne gang med opskrifter på alt fra Mayonnaise til Punch. (Nogle af disse indførsler er i en noget anden håndskrift og skrevet med blyant, måske Astrids håndskrift senere har ændret sig? eller måske har døtrene Gudrun og Alice fået lov at øve sig i bogen? Nogle steder kan håndskriften godt ligne Alices).

Også blandt opskrifterne finder vi dateringer. På faneblad H står nederst under "Mælkepunch": "Nakskov den 22/6-97 Astrid D.", mens opskrifterne på næste side er forsynet med oplsyningerne "Taarbæk 1898" (Fiskefars), "Nakskov den 21/3.1898 (Sodakage), "Randers 4-6-1899" (Julekage) og "Randers den 4/6-99" (Sandkage).

Ind i mellem er der også oplysning om hvorfra opskrifterne stammer: Fru Hoff leverede opskrift på "Kager med Rismel", Fru Caty Kistrup(?) en på "Tvebakker". Efter en opskrift fra Randers den 3/1-1900 har Astrid fået en opskrift på Franskbrød af Alvilda Herskind, en af familiens venner, og Dr. Bendz er ophavsmand til "Sneboller. Astrid var selskabsdame hos denne familie på et tidspunkt, velsagtens i 1901, som der står under opskriften: "København September 1901".

Efter opskrifterne går optegnelserne direkte over i "Verdens Historie og Danmarks Historie" med lister over begivenheder, krige, årstal og kongerækker. Måske notater som Astrid har brugt i Døtreskolen? Efter historien følger optegnelser vedrørende "Geografi" og på de sidste sider har der atter sneget sig nogle opskrifter ind - men her håndskriften noget anderledes. Er det Alice, der har fået lov at bruge bogen her?

Efter en masse blanke sider kommer der så en slags dagbog "Hvad jeg saa paa Theatret under mit Ophold i Randers" med start i November 1898. (Se mere om Randers). Det bliver til en hel del forestillinger, nogle af dem er dog set i København, så Astrid må altså have været hjemme på besøg ind imellem: i December 1898 - vel på grund af julen - og i Maj 1900. Tilsyneladende har hun været i Odense i Februar 1900. De sidste notater er fra December 1902.

Bagest i bogen findes en række sider med "Regnskabsbog for Astrid Danielsen 1899". Indførslerne starter i Januar 1899, hvor Astrid jo tilsyneladende opholdt sig i Randers, og fortsætter til 1905. Her er masser af dagligdagens små udgifter, men der er også købt gaver til familie og venner. I Oktober 1901 en gave til Fru Bendz, hvor Astrid var selskabsdame eller "ung pige i huset" i en periode. Også sønnen i huset, Henrik Bendz, har fået en gave i Oktober 1902. Der er købt julegaver og en "fattig Dreng" har fået "05 Øre". Fra Januar 1903 til September 1905 er der et hul og efter September ophører regnskabet.

den allersidste side i notesbogen er der nogle blyantstegninger af "teknisk" art såsom "Elektrisk Ringe Apparat" og "Batteri".

Notesbogens omslag:
Astrid Danielsens notesbog - omslag
Forperm:
Astrid Danielsens notesbog - forperm med navn og adresse
Første indførsel: Sange
Astrid Danielsens notesbog - sange
Første daterede indførsel: 8-12-92
Astrid Danielsens notesbog - sange
Nakskovtiden
Astrid Danielsens notesbog - vers og datoer
Hilsen til Frk Danielsen fra 5te Klasse i Nakskov Døtreskole:
Astrid Danielsens notesbog - elevhilsen
...
Astrid Danielsens notesbog - elevhilsen
...
Astrid Danielsens notesbog - elevhilsen og opskrifter
Opskrifter:
Astrid Danielsens notesbog - opskrifter
...
Astrid Danielsens notesbog - opskrifter
...
Astrid Danielsens notesbog - opskrifter
...
Astrid Danielsens notesbog - opskrifter
Historie-optegnelser:
Astrid Danielsens notesbog - historie
Teaterbesøg (bl.a. i Randers)
Astrid Danielsens notesbog - teaterbesøg
...
Astrid Danielsens notesbog - teaterbesøg
Regnskabsbog:
Astrid Danielsens notesbog - regnskab
...
Astrid Danielsens notesbog - regnskab
...
Astrid Danielsens notesbog - regnskab
...
Astrid Danielsens notesbog - regnskab
...
Astrid Danielsens notesbog - regnskab
...
Astrid Danielsens notesbog - regnskab
...
Astrid Danielsens notesbog - regnskab
Register:
Astrid Danielsens notesbog - register
Sidste side: tekniske tegninger:
Astrid Danielsens notesbog - tegninger
Bagperm med årstallet 1893:
Astrid Danielsens notesbog - bagsats

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.3.2012 og sidst opdateret d. 19.8.2013