HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Schou-familien på Fyn : Data

--- Læs også om Fischer-familien i Slagelse ----- og lidt om Slagelse: byens historie, plan over byen i 1750 og lidt om dens gader ---

 

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

1789?

Fødsel: ???

Kirkebog for Skt.Nikolaj, Sokkelund, Kbh. 1788-1795, Døbte: --- IKKE FUNDET!!!!
Hans Larsen Schou - iflg. FT 1801: 10 år gl., iflg.konfirmation 1804: 14 1/2 år gl, ved bryllup i 1826: 34 år gl., angiver at være født i Kbh. i Nicolai Sogn.
Forældre: Lars Hansen og Else PedersD.

1790

Bryllup: den 12. Februar

Kirkebog for Skt.Nikolaj, Sokkelund, Kbh. 1785-1805, Copulerede, opslag 29 tv. (øv/midt):
1790, No.15:
Lars Hansen, U.K., og Else Peders D. Pige copulerede d. 12. Febr. efter ????? (Gudstjenesten?)

1797

Fødsel: den 23. April

Kirkebog for Søllerød, Sokkelund, Kbh. 1756-1799, Døbte:, opslag 14 nederst:
(Døbt): 1797, d. 9. Julii:
Husmand Lars Hansen og Hustru Else Pedersdatter fra Nærum(?) sit barn, født d. 23. April (1797)
kaldet Anna Kirstine,
baaren af ???? Køkkenpige, ????? Jomfru Nielsen(?) ...

1801

Folketælling

Landsogn, Kbh., Sokkelund, Søllerød. Opslag 29 nederst, nr.84:
Lars Hansen, Husbond, 38 år, 1. ægteskab
Else Pedersd., Hustru, 50 år, ligeledes
Hans, deres Børn, 10 år
Ane Kirstine, deres Børn. 3 år

1804

Konfirmation

Kirkebog for Søllerød, Sokkelund, Kbh. 1799-1823, Konfirmerede, opslag 112, th, nederst, Nr.13:
Konfirmeret 1804 - 1. Søndag efter Paaske: 24 Drenge og 21 Piger ialt 45:
Hans Larsen, Stampen, 14 1/2 Aar

1812

Konfirmation

Kirkebog for Søllerød, Sokkelund, Kbh. 1799-1823, Konfirmerede, opslag 117 Nr.46:
Confirmerede 1. Søndag efter Paaske 1812
Ane Kirstine Schou, Stampemøllen, Født: 1797, 23. April

1817

Begravelse: 26. Januar

Kirkebog for Kgs.Lyngby, Sokkelund, Kbh. 1807-1827, Døde Mænd, opslag 214 Nr.3:
1817 , 26. Januar
Lars Hansen ????, Raadvad, 54 (år) - Bangi(?) Att. 20. Jan

1824

Bryllup: 19. November

Kirkebog for Slagelse Skt.Mikkel, Slagelse, Sorø. 1814-1835, Copulerede, opslag 327 Nr. 20:
1824
Hans Larsen Schou, 34 Aar, UK, opholder sig hos Jens Hansens Enke. Snedkersvend. Kan ikke faa Døbeattest, eftersom født i Kbhvn i Nicolai Sogn, men fremlagt Confirmat.Attest af Pastor Treih.. af 12. Juli 18? at være confirmeret i Søllerød Kirke 1. Søndag efter Paaske 1804. Har havt naturlige Kopper, som var .........
Ane Sophie JensD. Pige, 26 Aar, hos Moderen Jens Hansens Enke paa Løvegaden. Vaccineret efter fremlagt Attest. Døbt og confirmeret her i Sognet og ?? været ude af Sognet efter Confirmationen før 1812(???)
Forlovere: H(?) Smed Friis og Hiulmand Mandrup. Begge Borgere her af Byen.
Indskrevne d. 24. Aug. 1824
Viede i Kirken den 19. Novbr. 1824
Lyst 1.g. d.29.Aug. - 2.g. d.5.Sept. - 3.g. d.12.Novbr.

1826

Fødsel: den 24. Maj

Kirkebog for Slagelse Skt.Mikkel, Slagelse, Sorø. 1814-1835, Døbte, opslag 81 nr. 45:
Født: 1826, den 24. Maj
Jens Peter
Hjemmedøbt d. 28. Maj 1826, D.conf. i Kirken d. 27. Octobr. 1826
Hans Larsen Schou, Snedker, og Hustru Ane Sophie Jens Datter boende på Løvegade
Faddere: Moderen selv, Mad. Petlar, Snedker Peitz, Skomager Jørgen Iversen, Snedkersvend Petersen.

1829

Dødsfald: den 9. Februar

Kirkebog for Kongens Lyngby, Sokkelund, København,. 1827-1833, Døde Mænd, opslag 255 nr. 7:
Død: 1829, den 9. Februar
Begravet: den 18. Februar
Hans Larsen Schow
Snedkermester paa Raadvad - 38 1/2 Aar
Jævnfør.reg.: 511
Anmærkning: frossen ihjel i D????? (Dyrehaven?)

1829

Fødsel: den 13. Juni

Kirkebog for Slagelse Skt.Mikkel, Slagelse, Sorø. 1826-1833, Døbte, opslag 65 nr. 27:
Født: 1829, den 13. Juni
Hansine Laurine Schou
Hjemmedøbt d. 21. Juni 1829, for ? i Krampeanfald. D.conf. i Kirken d. 23. August 1829
Hans Larsen Schou, Snedker, død i Lyngby ved Kbh. d. 11 ??? 1829, og Hustru Ane Sophie JensD hos Moderen Jens Hansens Enke paa Løvegaden
Faddere: T(?) P. Frederiksen, Sophie Hansen, D.??? Mortensen, Møllersv. Jens Ferensen, Væversv. Andreas Andersen og D. Christian Øland.

1832

Dødsfald: den 8. August

Kirkebog for Kongens Lyngby, Sokkelund, København,. 1827-1833, Døde Kvinder, opslag 300 nr. 20 (nederst):
Død: den 8. August 1832
Begravet: den 12. August
Else Schou, født Johansen
Enke efter H.L. Schou (fejl for L.H.?) , Rdv. - 78 3/4 (Aar)
Jævnfør.reg.: 517
Anmærkning: (?) R 9/8

Kirkebog for Kongens Lyngby, Sokkelund, København,. 1827-1833, Alm. Jævnførelsesregister, opslag 351 nr. 53:
Bogside nr. 517
Else Schou, f. Johansen - hvor anført som født: -"- (168?), Hvor anført som død: 434 (?)

1834

Folketælling

FT 1834 Købstad, Sorø, Slagelse, Sorø. Opslag 2:
Løvegade No 222, 1.(første) familie:
Margrethe Fischer - 63 - Enke - Kogekone
Ane Sophie Fischer - 38 - Enke - lever af Skrædersyning
Caroline Schau - 14 - ugift - hendes Børn
Peter Schau - 8 - ugift - hendes Børn
Hansine Schau - 5 - ugift - hendes Børn

1837

Fødsel: den 24. Juli

Kirkebog for Slagelse Skt.Mikkel, Slagelse, Sorø. 1835-1846, Døbte Mænd, opslag 14, nederst, nr. 43:
Født: den 24. Juli 1837
Carl Christian Palle Schou (uægte)
Døbt i Kirken d. 10. September 1837,
Moder(?) Ane Sophie Fischer, Snedker Schous Enke af Slagelse. Som Barnefader er udlagt Skomagersvend Carl Christian Pallesen af Nyrup, ved Holsteinborg
Faddere: J. Thrine Jacobsen, Jr. Marie Olsen, Skomagersvend Fr. Jacobsen, -do- H. Larsen, Snedkersvend P. Knudsen.

1840

Folketælling den 1.Februar

FT 1840 Købstad, Sorø, Slagelse, Opslag 93:
Løvegade No 223, 1.(første) familie (2 familier i dette hus):
Margrethe Fischer - 69 - Enke - Kogekone
Hansine Fischer - 35 - ugift - Hendes Datter
Hansine Schow - 11 - ugift - Hendes Datterdatter
Løvegade No 223, 2.(anden) familie (2 familier i dette hus):
Hans Fischer - 31 - gift - Væver
Sidse Marie Larsen - 28 - gift - hans Kone
Steenstuegade No 210 (8 familier, 33 personer i dette hus) (opslag 90):
Sophie Schow - 40 - Enke - Haandarbejde
Peder Schow - 13 - ugift - hendes Børn
Carl Palle - 3 - ugift - hendes Børn

1841

Konfirmation: den 18. April

Kirkebog for Slagelse Skt.Mikkel, Slagelse, Sorø. 1835-1846, Konfirmerede Drenge, opslag 167, nr. 26:
Jens Peter Schow, Slagelse
Snedker Hans Larsen Schow, Ane Sophie Jensen, Slagelse
(Født) den 15. Aug. 1826
(Døbt) 12. Nov. 1826, St.M.K.
Dom: ????, ?? tg, gl(?): mg.
Vaccineret 22. Oct. 1830 K?????
Confirmerede 1.ste Søndag efter Paaske 18. April 1841 (opslag 165)
Konfirmeret 1841 som nr. 26 af 32 drenge

1843

Dødsfald: den 1. Juni

Kirkebog for Slagelse Skt.Mikkel, Slagelse, Sorø. 1835-1846, Døde Kvinder, opslag 419, midt:
Død: den 1. Juni 1843
Begravet: den 7. Juni 1843
Ane Sophie Hansen
Enke efter Snedker Schow. ???? fattig....? --- 45 (Aar)
Anmærkning: Attest af Rømer 2. Juni, Attest af Kam??? 2. Juni 1843

1843

Skifter

Skifter: Sorø Amt - Byfoged - Slagelse Byfoged - Skifteprotokol 1839-1843
Opslag 477 th ned. (ark 476), Index S:
Schou - Ane Sophie, født Hansen, Enke efter Snedkermester Schou, hendes død med Registreringsforretning
Folio: 369, 399 (opslag 401), 411
Begyndt Juni 1843 - Slutter D. 18. December 1843
Opslag 371 tv ned. (ark 370), Registreringsforretning:
........efter afgangne Sophie Hansen ........ = lang tekst, bl.a. opgiver mor Margrethe at arvingerne er de 4 børn:
en Søn Jens Peder Schou, 17 Aar gl. i Lære hos Væver Fischer i Slagelse
en søn Carl Christian Palle Schou, 6 Aar gl. Hjemme i .????
en Datter Caroline Schou, ugift, 24 Aar gl., tjenende i Frederikssund
en Datter Hansine Laurine Schou, 14 Aar gl. opholder sig hos sin afdøde Moder
.... opregning af ejendele, ikkke noget værdifuldt og få kontanter, men her fremgår at Skomager Palle betaler 12 Rd. til sønnen til dennes 10.år.
Opslag 401 tv midt, Skiftesamling:
........bl.a.: Aar 1843 den 9de October....mødt mor Margrethe...Tilsynsværge Skomanermester Sørensen ....
Opslag 412 th ned. (ark 411), Skifteslutning:
........bl.a.: Aar 1843 den 18de December ..... opregnet aktiver (få) og passiver (mange), gæld til fattigvæsen (hun betegnes som Fattiglem, gæld til Liiglauget i Slagelse, husleje til Antvorskov, en apotekerregning.... "Boets Indtægt er utilstrækkelig til at ..... Gæld"... en del gældsposter eftergives......

1845

Folketælling

FT 1845 Købstad, Sorø, Slagelse. Opslag 122:
Løvegade 215. (3 familier, personer 3+4+5)
Magrethe Egler - 76 - Enke - Født i Slagelse - Lever af sine Midler
Hansine Fischer - 40 - ugift - Født i Slagelse - Hendes Datter
Hansine Schou - 16 - ugift - Født i Slagelse - Pleiebarn -- "Af disse vare Forstanden berøvede, fjollede, eller afsindige, Antal: 1" , "Sygdommens Varighed: 8 Aar"
Carl Christian Schou - 8 - ugift - Født i Slagelse - Pleiebarn
Løvegade No 215:
Hans Jensen Fischer - 36 - gift - Født i Slagelse - Væver
Sidse Marie Larsen - 33 - gift - Født i Bjerby Sorø Amt - Hans Kone
Potensiane Fischer - 5 - Født i Slagelse - deres Børn
Jensine Fischer - 3 - Født i Slagelse - deres Børn
Jens Peter Schou - 19 - Født i Slagelse - Lærling

1850

Fødsel: den 1. November

Kirkebog for Ulbølle, Sallinge, Svendborg, 1847-1861, Døbte Mænd, opslag 11, nr. 16:
Født: 1850 , 1. November
Niels Peder Jensen Skov - uægte
Døbt i Kirken 3. Søndag i Advent, Den 15. November,
Moderen Karen Marie Jørgensen, kom fra (?) Jørgen Graa i Svendborg, hvor ... fortjente 9 1/2 Aar til... Jens Peder Væversvend(?) ... Mads Nielsen i Ulbølle for at.....
Til Daaben ført af Anne Marie ....., .... Jørgen Smed i ...., ..... Jens Andersen(?) ................ og Peder Jørgensen, alle af Ulbølle
Jævnfør.reg.: 616.20

1855

Folketælling

FT 1855 (ddd) Svendborg, Sunds, Skaarup, Øster Aaby, Et Huus, 101, FT-1855, C0823:
Jens Peter Schou - 29 - gift - Wæver og Huusfader - Født i Slagelse
Karen Marie Jørgensen - 35 - gift - Hans Kone - Født i Ulbølle Sogn
Niels Peter Schou - 5 - ugift - Deres Barn - Født i Ulbølle Sogn

1855

Fødsel: den 8. Marts

Kirkebog for Skårup, Sunds, Svendborg, 1853-1887, Døbte Mænd, opslag 6, nr. 3:
Født: 1855 ,d. 8. Marts
Hans Larsen Skou
Døbt i Kirken 6 S. e.... , Den 20. Maj, 1855
Væver Jens Peter Skou og Hustru Karen Marie Jørgensen i Aaby. Moderen 34 Aar.
Faddere: Pigen Maren Larsen paa Skaarup Mark bar B. - Pigen Stine Sørensen på ???? stod hos. - Gmd. Niels Madsen i Aaby - Hmd. Niels Petersen - ibid. - Gmd.(?) Jens Christensen ibid var i Mandsf...???
Jævnfør.reg.: 49-19

1857

Fødsel: den 7. August

Kirkebog for Skårup, Sunds, Svendborg, 1853-1887, Døbte Mænd, opslag 14, nr. 13:
Født: 1857 , 7. August
Carl Christian Schou
Døbt i Kirken 18 S. Tr., d. 11. October 1857
Væver Jens Peter Schou og Hustru Karen Marie Jørgensen i Aaby. Moderen 35 Aar.
Faddere: Pigen Maren Jensen af Aaby Sogn - Svend(?) Niels Jørgensens Hustru sammested, Gmd. Niels Madsen, Niels Pedersen og Ungkarl Erik Rasmussen, alle af Aaby

1860

Folketælling

FT 1860 Landsogn: Svendborg, Sunds, Skaarup:
Øster Aaby, (nr.9?) Et Huus
Jens Peter Skou - 34 - gift - Lutheraner - Født i Slagelse - Væver, Husfader
Karen Marie Jørgensen - 38 - gift - Lutheraner - Født i V.Aaby, Ullebølle Sogn - Hans Kone
Niels Peter Jensen Schou - 10 - ugift - Lutheraner - Født i Ullebølle, her i Sognet - Deres Barn
Hans Larsen Schou - 5 - ugift - Lutheraner - Født i Ullebølle, her i Sognet - Deres Barn
Carl Christian Schou - 3 - ugift - Lutheraner - Født i Ullebølle, her i Sognet - Deres Barn

1860

Fødsel: den 25. Februar

Kirkebog for Skårup, Sunds, Svendborg, 1853-1887, Døbte Kvinder, opslag 117, nederst, nr. 3:
Født: 1860 , 25. Februar
Frederikke Schou
Døbt i Kirken 6. S. ..., d. 20. Mai 1860
Væver Jens Peter Schou og Hustru Karen Marie Jørgensdatter i Aaby. M(oderen) 38 Aar.
Faddere: Pigen Anna Kirstine Hansen i Aaby - Hmd. Elias ?Clausen? ???, ibid. - Gdmd Niels Pedersen ?, ibid. - Smed Niels Jørgensen, -do-. ?? Hans ?? Marsen?, ibid.

1863

Fødsel: den 4. September

Kirkebog for Skårup, Sunds, Svendborg, 1853-1887, Døbte Mænd, opslag 32, nr.15:
Født: 1863, 4. September
Julius Schou
Døbt i Kirken 21. S. Tr., d. 25. Octbr 1863
Væver Jens Peter Skou og Hustru Karen Marie Jørgensen af Aaby. M. 42 Aar.
Faddere: Rasmus(?) (Væver?), Kristian(?) Hustru, Lille Mølle - Anders Madsens Hustru i Aaby - Rasmus Christensen i Lille Mølle - Hmd/Gmd? Peter Madsen, Aaby - Anders(?) Madsen, ibid.

1865

Konfirmation: den 23. April

Kirkebog for Skårup, Sunds, Svendborg, 1853-1887, Konfirmerede Drenge, opslag 202, nr.8:
1865
Niels Peter Jensen Skou
Væver Jens Peter Skou og Hustru Karen Marie Jørgensen i Aaby
Født i Ulbølle Novbr.1, 1850, Døbt ibid.13. Decbr. s.a.
Dom i Kundskab: rg(?) - Dom i Opførsel: g
Vaccineret 1857(?) Juli 22. .. Ortam(?)
1865 paa 1ste Sønd. efter Paaske den 23de April confirmerede i Skaarup Kirke

1865

Afrejse: den 30. Oktober

Kirkebog for Skårup, Sunds, Svendborg, 1852-1875, Afgangsliste, opslag 45, nederst:
1865, 30. Oct.
Væver Jens Peter Schou og med Hustru og 4 Børn (? 9, 8, 4, 2 Aar)
39 Aar - Husmand i Aaby - Til: Svendborg.
f og ? i Slagelse

1866

Fødsel: den 30. Januar

Kirkebog for Svendborg Sct. Nicolai, Sunds, Svendborg, 1862-1875, Døbte Kvinder, opslag 61, nr. 3:
Født: 30. Januar 1866
Mariane Schou
Døbt i Kirken den 2. April 1866
Væver Jens Peter Schou og Hustru Karen Marie Jørgensen, 45 Aar.
Faddere: Pigen Maren Nielsen, Do. Karen Sophie Hansen, Uldspinder(?) Henrik Friis, Skomager Cr. Hansen, Barnets Fader - alle af Svendborg.
Jævnfør.reg.: 55.22

1869

Konfirmation: den 4. April

Kirkebog for Svendborg Sct. Nicolai, Sunds, Svendborg, 1862-1875, Konfirmerede Drenge, opslag 111, nr. 20:
Påske 1869
Hans Larsen Skou
Væver Jens Peter Skou og Hustru Karen Marie Jørgensen
Født 8. Marts, 1855, i Øster Aaby, døbt 20. Mai 1855 i Skaarup
(Ingen dom anført)
Vaccineret Mo/ende(?) 3. Juli 1855
Jævnfør.reg.: 35-8
1. Søndag efter Paaske 4. April 1869 - konfirmeret sammen med 21 andre drenge

1871

Konfirmation:

Kirkebog for Svendborg Sct. Nicolai, Sunds, Svendborg, 1862-1875, Konfirmerede Drenge, opslag 116, nederst, nr.60:
Påske 1869
Carl Christian Schou
Væver Jens Peter Schou og Hustru Karen... (nederste linie mangler)
Født 1. August, 1857, døbt 11. Oktober 1857
(Ingen dom anført)
Vaccineret Mo/ende(?) 24. Juni 1859
Jævnfør.reg.: 18-25
Konfirmeret Søndag efter Michaelis 1871. ialt 6 drenge

1874

Konfirmation:

Kirkebog for Svendborg Sct. Nicolai, Sunds, Svendborg, 1862-1875, Konfirmerede Piger, opslag 144, nederst, nr. 5:
1874
Frederikke Skou
Væver Jens Peter Skou og Hustru Karen Marie Jørgensen
Født 25. Februar, døbt 20. Maj 1860 Øster Aaby, Skaarup
(Ingen dom anført)
(ingen vaccination anført)
Jævnfør.reg.: 29-29
Konfirmeret 1. Søndag efter Påske 1874. sammen med 6 andre piger

1877

Konfirmation:

Kirkebog for Svendborg Sct. Nicolai, Sunds, Svendborg, 1876-1887, Konfirmerede Drenge, opslag 108, nr. 13:
Julius Schou
Væver Jens Peter Schou og Hustru Karen Marie Jørgensen
Født 4. September, 1863. Døbt 25. Oktober 1863
(Ingen dom anført)
(ingen vaccination anført)
Jævnfør.reg.: 31-35
(Konfirmeret) Søndag efter Michaelis 1877. sammen med 12 andre drenge

1880

Folketælling d.1.Februar

FT 1880 Svendborg Købstad, Sunds, Svendborg, opslag 354:
Gaasestræde 234, matr.nr.418 (i ejendommen bor 4 familier på etagerne = 8 mænd og 10 kvinder, ialt 18 personer)
Jens Peter Skou - 53 - gift - Lutheraner - Født i Slagelse - Arbeidsmand
Karen Marie Skou f. Jørgensen - 58 - gift - Lutheraner - Født i Vester Aaby, Svendborg Amt - Husmoder
Frederikke Skou - 19 - ugift - Lutheraner - Født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt - Datter
Julius Skou - 17 - ugift - Lutheraner - Født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt - Søn - Matros i Kofardifart
Hans Skou - 23 - ugift - Lutheraner - Født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt - Søn - Matros i Kofardifart
Carl Skou - 22 - ugift - Lutheraner - Født i Skaarup Sogn, Svendborg Amt - Søn - Matros i Kofardifart
Mariane Skou - 14 - ugift - Lutheraner - Født i Svendborg - Datter

1880

Konfirmation:

Kirkebog for Svendborg Sct. Nicolai, Sunds, Svendborg, 1876-1887, Konfirmerede Piger, opslag 132, nr. 12:
Mariane Skov
Væver Jens Peter Skov og Hustru Karen Marie Jørgensen
Født d.30. Januar 1866. Døbt d. 2. April 1866 St.N.
(Ingen dom anført)
(ingen vaccination anført)
Jævnfør.reg.: 55-16
Konfirmeret !. Søndag efter Påske 1880. sammen med 14 andre piger

1880

1881

Fødsel: den 5. December

og Dåb: den 27. Februar

Kirkebog for Svendborg Sct. Jørgens, Sunds, Svendborg, 1869-1885, Døbte Mænd, opslag 17, nr. 11:
Født: 5. Decbr, 1880
Peter Alfred Skov
Døbt 27. Febr. 1881 i Kirken
Ug. Marie Kirstine Rasmussen, Strandhuse, f. ?? 30. Aug. 1861, og Sømand H.L. Skov i Svendborg. 19 Aar.
Faddere: Lods F(?) Hansen H.(?), Strandhuse - Barnets Moder - Sømand Christoffer Nielsen, Str. - do - N. Christian Hansen, Strandh. - Barnets Fader: H. Larsen Skov, Svendborg.
Jævnfør.reg.: 39-40
Anmærkning: Uægte. Moderen havde fra 10 Mdr. Dagen for Barnets Fødsel dast Ophold hos sine Forældre i Strandhusene

1881

Bryllup: den 30. Oktober

Kirkebog for Svendborg Sct. Jørgens, Sunds, Svendborg, 1869-1885, Copulerede, opslag 84, nr. 2:
1881
Ungkarl Sømand Hans Larsen Skov i Svendborg, født i Øster Aaby i Skaarup Sogn 8. Marts 1855, døbt samme steds(?) 20. Maj, s. Aar, konf. i Svendborg Nikolaj Kirke 1869 - 26 Aar.
Pige Marie Kirstine Rasmussen i Strandhuse, født ?(sammesteds?) i St. Jørgens Sogn 30. April 1861, døbt samme steds(?) 8. Decbr. 1861, konfirmeret 1875 - 20 Aar
Forlovere: Hmd. og Fisker H. Rasmussen i Strandhuse - Hmd. Anders Rasmussen, St. Jørgensgaards Mark
Viet 30. Octbr. 1881 i Kirken efter Tillysning.
Jævnfør.reg.: 16-74, 31-86

1887

Dødsfald: den 1. November

Kirkebog for Svendborg Sct. Nicolai, Sunds, Svendborg, 1876-1887, Døde Mænd, opslag 185, nr. 25:
Død : 1. November, 1887
Begravet: 7. November, 1887
Jens Peter Schou, 61 1/2 Aar. Væver, gift

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.4.2013 og sidst opdateret d. 21.4.2013