HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

FISCHER-familien i SLAGELSE

- Asmus' oldemors familie -

---- Læs også lidt om Slagelse: byens historie, plan fra ca. 1750 og lidt om byens gader ----

--- Og om: Slagelse, familiens by ---


 

FISCHER-navnet stammer fra JENS HANSEN FISCHER, som i 1796 blev gift med MARGRETHE ELISABETH EILERSDATTER STRUCH i Sct. Peders Kirke i Slagelse.

JENS HANSENs forældre og fødested, -år har vi endnu ikke fundet. Ifølge Folketællingen i 1801 var han på det tidspunkt 40 år, hvilket vil sige at han skulle være født omkring 1761. Da han døde i 1812, angives hans alder til at være 46 år, hvorefter han så skulle være født omkring 1766. Her angives også, at han var født i Vedby Sønder.

Han var daglejer og hans navn opgives enten som Jens Hansen eller Jens Hansen Fischer (f.eks. i skiftet efter ham)

MARGRETHE ELISABETH EILERSDATTER STRUCHs fødsel er omgærdet af en smule mystik, da vi endnu ikke har fundet den fulde indførsel i nogen kirkebog. Men hendes navn er skrevet ind mellem 2 andre indførsler i Slagelse Skt.Mikkels Kirkebog. Under en anden fødsel og lige over hendes mors, Anna Albrechtsdatters, navn ved hendes lillebror Ejlers dåb i 1772.

Da lillebroren er døbt den 26. August 1772, og Anna i Februar 1770 var nedkommet med en lille dødfødt pige, må vi gå ud fra, at Margrethe Elisabeth er født meget sent i 1770 eller i løbet af 1771. Hun er ikke særlig nøjagtig med sin aldersangivelse senere i livet, i 1787 angives den til 15 år, hvorved hun skulle være født i 1772, ved konfirmationen i 1789 til 16 1/2, dvs. født mellem 1772 og 1773, i 1801 angiver hun alderen til 28 år, dvs. født omkring 1773, i 1834: 63 år, dvs. født omkring 1771, i 1840: 69 år, dvs. også født omkring 1771, i 1845: 76 år, dvs. født omkring 1769, i 1850: 81 år, dvs. også født omkring 1769, og ved hendes død i 1855 angives den til 87 år, dvs. at hun skulle være født omkring 1768.

Da vi ikke har Margrethes fulde dåbsindførsel, har vi heller ikke af denne kunnet se hendes forældres forhold, og hendes navn er mildest talt angivet på utallige måder i tidens løb. Fra Margrethe Elisabeth "hendes uægte Datter" i 1787 og Margrethe Elisabeth Eilersd. i 1789, over Magrethe Lisbeth Struch, Magrethe Lisbeth Struq, Margrethe Lisbeth Eilers, Ane Magrethe Struchs, Magrethe Elisabeth ...., Magrethe Fischer, Margrethe Fischer, Magrethe Egler, Magrede Edler, Margrethe Elisabeth Eilertz Datter til Magrethe Eilsabeth Fischer, født Hansen, som det er noteret ved hendes død.

Idag mener vi, at Margrethe er uægte datter af Eiler Struch, præstesøn fra Nørre Næraa og ovennævnte Anna Albrechtsdatter.

Ca. 1771-1772

Margrethe Elisabeth Eilersdatter Struch fødtes i denne periode i Slagelse, som hun også i en senere folketælling opgiver som sit fødested. Hendes mor Anna Albrechtsdatter boede i perioden 1770-1772 hos Sadelmager Niels Pedersen i Slottensgade (senere kaldet Slotsgade), som må have hørt til Skt. Mikkels Sogn, hvor hun lod sine børn døbe. I 1770 den dødfødte datter, som blev begravet på Skt.Mikkels Kirkegård den 23. Februar dette år. Og i 1772 sønnen Ejler, som blev døbt den 26. August (det er ved denne dåb, at vi finder Margrethes navn skrevet ind over teksten i kirkebogen). Alle de 3 børn er født udenfor ægteskab og har forskellige fædre.

Hvor Anna Albrechtsdatter derpå boede med sine 2 små børn, vides ikke, men i 1778 opholdt hun sig tilsyneladende i Kirkerup, hvor også hendes søster Sophie boede i 1776.

1778

Margrethes mor giftede sig den 5. April i Sørbymagle med ungkarl Thomas Andersen. Hvor de boede de første år, ved vi ikke, ligesom vi ikke ved, om Margrethe straks kom til at bo hos dem. Hvad der blev af hendes halvbror Ejler vides heller ikke.

1778-1783

Anna Albrechtsdatter og Thomas Andersen fik derpå 2 sønner: Anders Thomasen født omkring 1778-79 og Hans Thomasen født i 1783. Dåbsindførslerne findes ikke i kirkebøgerne fra Sørbymagle, så familien har antagelig boet andetsteds i de første år.

1787

Hvor Jens var henne i 1787, er vi ikke sikre på. Men ifølge Folketællingen boede "Margrethe Elisabeth, -15 år, ugift, hendes uægte Datter" hos sin 47-årige mor i Sørbymagle By sammen med stedfaren Thomas Andersen, 36 år -" Huusbond, Bonde og Gaardbeboer" og "begges ægte Børn": Anders Thomasen på 9 og Hans Thomasen på 4, samt den 37-årige ugifte karl og nationalsoldat Jens Christensen.

1789

Dette år blev Margrethe konfirmeret i Kirkerup Kirke. Hvorfor her og ikke i Sørbymagle? Mon hun var kommet ud at tjene? Det ses ikke af Kirkebogen, hvor der kun står: "Margrethe Elisabeth Eilersd. hos Thomas Andersen i Sørbye. 16 1/2 Aar. Konfirmeret i Kirkerup 1789". Det skal dog bemærkes, at alle børn fra Sørbymagle tilsyneladende blev konfirmeret i Kirkerup, det gælder også senere for Margrethes 2 yngre halvbrødre. Vi må således tage Kirkebogens bemærkning til indtægt for den antagelse, at hun stadig boede hjemme, men det har nok ikke været i lang tid herefter.

1796

Margrethe og Jens Hansen Fischer blev gift den 11. Marts 1796 i Skt. Peders Kirke i Slagelse. Hvis vi regner med aldersangivelserne fra Folketællingerne 1787 og 1801, har de ved brylluppet været omkring 23-24 og 35 år gamle. De blev trolovede den 5. Februar samme år og forlovere ved brylluppet var Jørgen Andersen og Anders Jensen, begge fra Slagelse.

Samme år i Maj måned nedkom Margrethe med en lille pige, som den 29 Maj 1796 i Skt. Peders Kirke blev døbt Ane Sophie. Tilsyneladende boede den lille familie da i et hus i Bredegade i Slagelse. Den lille pige levede desværre ikke ret længe, hun blev kun 3/4 år og begravedes på Sct. Peder Kirkegård den 27. Februar 1797.

1797-1798

Året efter var Margrethe og Jens flyttet nærmere byen, hvor de nu hørte til Skt. Mikkels Sogn, da de atter fik en lille datter den 9. April 1798. Hun blev hjemmedøbt Anna Sophia (men kaldtes normalt Ane Sophie) den 13. April og derefter fremført i Skt. Mikkels Kirke den 16. April. Faddere var en Anna Nielsen i tjeneste hos David Christensen, en Hans Olsen hos Mads Møller, en Hans Hansen, en Christen Jørgensen og et par andre. ---- Det er Ane Sophie, som blev tipoldemor til Asmus.

1801

I Folketællingen 1801 bor den lille familie i Løvegade nr.6, hvor Margrethe blev boende til sin død i 1855. De angiver sig som Jens Hansen, Huusbond, 40 (år), Dagleier og Margrethe Lisbeth Eilers, Hans Kone, 28 (år) - begge i første ægteskab, samt Ane Sophie Jensdatter, Hans Datter, 3 (år), ugift.

Den 1. Maj samme år fødes familiens næste barn. Det er atter en lille pige, som den 10. Maj 1801 døbes Anna Kirstine (oftest kaldet Ane Kirstine) i Skt. Mikkels Kirke.

1804

I 1804 er der atter familieforøgelse. Den 29. September fødes datteren Hanne Sine (ellers omtalt som Hansine), som døbes den 5. Oktober i Skt. Mikkels Kirke. Faddere er bl.a. en Trine, som er pige på Apotheket, en Sidse, Niels Hansen som er kusk hos Mag. Büow, Anders Thomsen, vognmand Peter Christian og et par andre.

1808

Den 18. Marts 1808 blev Ane Kirstine vaccineret af doktor Hundrop og den 26. Marts sanne år blev Hansine vaccineret af Dr. Lund.

1810

Flere år efter følger sønnen Hans (Jensen Fischer), som fødes den 2. Januar 1810 og hjemmedøbes den 4. for derefter at bliev fremstillet i Skt. Mikkels Kirke den 24. Januar. Blandt fadderne er atter Niels Hansen og Anders Thom(a)sen, samt Hans Olsen.

1812

I 1812 er der konfirmation i Løvegade nr.6. Ane Sophie Jensd., datter af Dagleier Jens Hansen og nu 14 år gammel, konfirmeres i Skt. Mikkels Kirke af Pastor Fuglsang, som er menighedens sognepræst. Højtideligheden finder sted den første søndag efter Påsken i 1812 og sammen med Ane Sophie konfirmeres yderligere 18 drenge og 21 piger.

Men året endte skidt. Den 25. eller 26. December døde Jens Hansen, kun 46 år gammel (eller måske lidt ældre? iIfølge Folketællingen i 1801 var han da 40 år, så herefter burde han være 50 eller 51 år i 1812). Han blev begravet den 30. DecemberSkt. Mikkels Kirkegård.

1813

Skiftet efter Jens Hansen Fischer fandt sted den 7. Januar 1813, hvor Margrethe mødte op og fik tilkendt bevilling til at sidde i uskiftet bo med sine mindreårige børn, hvoraf jo kun Ane Sophie var konfirmeret og vel også ude at tjene. Ane Kirstine var endnu kun 11 år, Hansine 8 og Hans blot 2 år.

Hvordan Margrethe ernærede sig selv og sine børn i disse år, vides ikke, men senere, i 1834, er hun kogekone, så måske er hun allerede begyndt på dette erhverv nu.

Den 17. Oktober 1813 blev Hans vaccineret af doktor Hundrop.

1816

Den første søndag efter Påske 1816 konfirmeredes Ane Kirstine Jensdtr, som boede "hos Moderen, Enke i Slagelse" som datter af afdøde Dagl. Jens Hansen (Fischer). Hun var da 14 år, ja snart 15, da Pastor Fuglsang konfirmerede hende sammen med 31 andre piger i Skt. Mikkels Kirke.

1819

Hansine (her kaldet Hannesine Jensdat.) konfirmeredes 3 år efter, den anden søndag efter Påske 1819, i Skt. Mikkels Kirke sammen med 26 andre piger, af Pastor Fuglsang som gav hende dommen "God". Hun var da 14 år og boede "hos Moderen i Slagelse".

1820

Alle pigerne kom vel ud at tjene efter konfirmationen, med mindre Ane Sophie måtte blive hjemme og hjælpe sin mor med de mindre søskende. Hun boede i hvert fald hos sin mor i Løvegade, da hun "kom galt afsted" og den 6. September 1820 nedkom med en lille "uægte" pige, som blev hjemmedøbt Caroline den 8. September og den 5. November fik dåben konfirmeret i Skt. Mikkels Kirke. I Kirkebogen står "Faderen angives at være Lars Pedersen i (tjeneste) hos smed Lars Friis. Blandt fadderne var Dorothea Engelsmand og Caroline Friis.

1824

I 1824 blev det sidste af Margrethes børn "voksen". Hans Jensen (Fischer) blev konfirmeret den første søndag efter Påske i Skt. Mikkels Kirke af Pastor Fuglsang sammen med 26 andre drenge (hvoraf de 15 dog blev konfirmeret af Pastor Riis). Hans, der stadig boede "hos Moderen i Slagelse", fik dommen "meget god".

Sidst på året oplevede familien en anden stor begivenhed. Den nu 26-årige Ane Sophie blev den 19. November 1824 gift med den 34-årige snedkersvend Hans Larsen Schou, som på dette tidspunkt boede hos Margrethe Fischer. Han kom ellers fra Søllerød, hvor han var blevet konfirmeret i 1804, men han var født i København og døbt i Skt. Nicolai Kirke. Forlovere ved brylluppet var smed Friis, vel den samme som havde beskæftiget Carolines far, og hjulmand Mandrup. Ane Sophie boede stadig hos sin mor i Løvegade, og i denne gade - og måske ligefrem også hos Margrethe, der vel nu var alene i huset efter at de andre børn var blevet konfirmerede og sendt ud at tjene - fortsatte hun med at bo med sin mand og nu 4-årige datter Caroline.

1826

Og i Løvegade boede de også, da sønnen Jens Peter Schou blev født den 24. Maj 1826. Han blev hjemmedøbt den 28. Maj og derefter fremstillet i Kirken den 27. Oktober.

1829

Margrethes næstældste datter, Ane Kirstine, var nu forlængst flyttet videre ud i verden. Måske var hun allerede nu i København, hvor det var hendes tur til at "komme galt afsted" og søge til Den Kongelige Fødselsstiftelse for som mor nr.77 at nedkomme med barn nr.79: datteren Henriette Jensine, født den 30. Januar 1829 og døbt den 31. Januar. Som far angives arbejdsmand Carl Friderich Yehl, men da denne indførsel er kommet til efter at han og Ane Kirstine (her kaldet Hansen) var blevet viet i Trinitatis Kirke den 20. Juli 1832, står den måske ikke til troende?

I 1829 ventede Ane Sophie sig atter. Hendes mand var imidlertid ikke i Slagelse, men i arbejde som snedkermester i Raadvad, hvor han jo kom fra. Måske det blot har været for en kort tid for at tjene penge? Vi ved det ikke, men tilsyneladende boede Ane Sophie og børnene hos Margrethe, da hun fik besked om, at Hans var død den 9. Februar. Han blev vist nok begravet i Kgs. Lyngby den 18. Februar som blot 38 1/2 år gammel. Nu var Ane Sophie så 31 år og enke, da hun den 13. Juni nedkom med endnu en lille pige, som til minde om sin far blev døbt Hansine Laurine Schou. Den lille havde krampeanfald og måtte derfor hjemmedøbes den 21. Juni og var vel svagelig, for hun blev først fremstillet i Kirken den 23. August. Måske fik hun også men af disse anfald, hun angives i hvert fald senere som krøbling og lam i underkroppen. I Kirkebogen står den lakoniske notits om hendes forældre: "Hans Larsen Schou, snedker, død i Lyngby ved Kbh.... og Hustru Ane Sophie JensD. hos Moderen Jens Hansen Enke på Løvegaden".

Nu måtte så også Ane Sophie finde på noget at lave for at forsørge sine små børn (Caroline var nu 9 år, Jens Peter 2 år og Hansine Laurine altså nyfødt). Heldigvis kunne hun bo sammen med sin mor, som vi kan se af den næste Folketælling.

1832

I 1832 blev Ane Kirstine gift i København. Brylluppet fandt sted den 20. Juli i Trinitatis Kirke og brudgommen, Carl Fredrik Yehl, var 33 år, mens bruden var 31 år. De boede da begge i Helsingørgade 318, men havde vel ikke barnet hos sig endnu. Forlovere var en Clausen og possementmager Albrecht fra Borgergade. Selvom der her ikke nævnes noget om familien fra Slagelse, mistede man dog ikke kontakten, som vi skal se senere.

1834

Ifølge Folketællingen i 1834 var Margrethe Fischer kogekone og nu 63 år. Ane Sophie angiver, at hun er 38 år og "lever af skrædersyning", og at børnene hedder Caroline Schau, 14 år, Peter Schau, 8 år, og Hansine Schau, 5 år. I det hele taget angives efternavnet også her på flere måder: Schou, Schow, Schau.

Familiens hus lå, som tidligere nævnt, i Løvegade nr.6 - med matrikelnummer 222. I nr. 223, som vel var familiens naboer, boede en skomagermester Jens Jørgensen med hustru og 4 børn, samt 2 skomagersvende, 2 lærlinge og 1 tjenestepige. En af svendene var den 26-årige Carl Palle og her kunne Ane Sophie tilsyneladende hente lidt trøst i sin enkestand!

Men hvad var der egentlig blevet af Margrethes andre børn?
Ja, Ane Kirstine er jo nu gift med Carl Frederik Yehl og boer i København.
Hansine er vist nok tjenestepige hos familien Wulff i Slagelse: Aron Wulff er købmand og bor med sin hustru og 6 børn i Skovsøgade nr.6. 2 I huset er der foruden den nu 30-årige Hansine også en 24-årig tjenestepige ved navn Elise Kirstine Petersen.
Og Hans er blevet udlært som væversvend og arbejder og bor nu hos den 60-årige væver Carl Henike og hans 70-årige hustru Maren Sørensen. Sammen med Hans på 24 år arbejder svendene Christian Øland på 33 og Peder Hansen på 21. Væveren har også en lærling, en "væverdeng" på 18 år ved navn Hans Hansen. Og så har familien selvfølgelig en tjenstepige, den 18-årige Maria Christensen.

1835

Den 26. April 1835, første søndag efter Påske, blev Margrethes ældste barnebarn, Caroline Pedersen Schow, datter af smed Lars Pedersen og Ane Sophie Jensd. i Slagelse, konfirmeret i Skt. Mikkelse Kirke sammen med 20 andre piger. Hun fik dommen "mg" i både kundskaber og opførsel. Og efter konfirmationen er hun vel blevet sendt ud at tjene.

1837

Ane Sophies venskab med den 12 år yngre Carl Palle, som boede i nabohuset, fik følger. Den 24. Juli 1837 nedkom hun med sit andet uægte barn, sønnen Carl Christian Palle Schou, som blev døbt i Skt. Mikkels Kirke den 10. September samme år. Præsten har noteret: "som Barnefader er udlagt Skomagersvend Carl Christian Pallesen af Nyrup ved Holsteinborg". Og Carl Palle forsøgte tilsyneladende ikke at løbe fra sit ansvar, han påtog sig at betale til sin søns forsørgelse indtil denne fyldte 10 år. Men gifte sig med Ane Sophie gjorde han ikke, måske fordi han havde mulighed for at overtage et skomageri i Nyrup ved at ægte enken efter skomagermester Christian Nicolai Hviid, som var død i November 1836. Brylluppet fandt sted 10 dage før Ane Sophies nedkomst.

1839

I 1839 gifter Margrethes yngste sig. Hans Jensen Fischer, der nu er 29 år, "Borger og Vævemester i Slagelse", vies den 1. November 1839 i Skt. Mikkels Kirke i Slagelse til Sidse Marie Larsdatter, som stammer fra Slots Bjergby og nu er 27 år gammel. Bruden har indtil brylluppet tjent hos Madam Petersen i Slagelse. En af forloverne er væver Johan Køhler, som med sin familie bor i Løvegade nr.233. Måske har Hans arbejdet som svend her op til brylluppet.

1840

Det nygifte par flytter ind i den anden del af det dobbelthus, som Margrethe tilsyneladende beboer i Løvegade. I Folketællingen 1840 benævnes det med nr.223 og her bor så 2 familier: Margrethe Fischer, 69 år, Enke og Kogekone, Hansine Fischer, 35 år, ugift og hendes datter og Hansine Schow, 11 år, ugift og hendes datterdatter. Og som den anden familie: Hans Fischer, 31 år, gift og væver, sammen med Sidse Marie Larsen, 28 år, gift og hans kone.

Hansine er altså nu flyttet hjem til sin mor og passer hende, husholdningen og den handicappede niece, Men hvor blev Ane Sophie af? Hun var flyttet fra sin mor og boede i 1840 i Steenstuegade nr.210 med sønnerne Peder Schow, 13 år, og Carl Palle på 3 år. Selv kaldte hun sig Sophie Schow og ernærede sig af håndarbejde. Hun var nu 40 år gammel. Ejendommen her i Steenstuegade var ret befolket. Her boede ialt 33 personer, fordelt på 8 familier, så forholdene for Ane Sophie og hendes børn har måske ikke været så gode.

Ane Sophies ældste datter, Caroline Schow, var nu omkring 19 år og tjenestepige hos enken Maren Olsen og dennes datter Marie Petersen, der ligeledes var enke og havde 6 ugifte børn. Maren Olsen levede af sine midler og de var tilsyneladende rigelige, for husholdningen bestod af 2 tjenestepiger, hvoraf Caroline var den ene, og en lærerinde, som vel tog sig af børnenes undervisning.

Ane Kirstine boede stadig i København. Hun boede nu i Store Fiolstræde nr.181 på 3.sal. I ejendommen, som vist også bestod af et baghus og måske et mellemhus boede ikke mindre end 226 personer, fordelt på 43 familier. Så forholdene her har nok heller ikke været optimale. Men trods den måske lille lejlighed havde familien såmænd også en logerende, den 26-årige ugifte skomagersvend Christian Seerup. Ane Kirstine var nu 38 år og Carl Ygel, som han her kaldes, 40 og bagersvend. Deres datter Henriette Ygel var efterhånden blevet 11 år.

Den 19. Maj 1840 bliver Hans Jensen Fischer far til datteren Potentiana Sophia Fischer. Hun døbes i Skt. Mikkels Kirke den 19. Juli. Moren bærer barnet og blandt fadderne er Jomfru Caroline Larsen og væversvend Lytjohan. Hans er nu selv vævermester.

1841-1843

I 1841 besluttede Caroline Schou sig for at prøve noget nyt. Den 3. Maj meldte hun sig fra i Slagelse og tog til Frederikssund for at blive tjenestepige der. Hun ankom hertil den 7. Maj 1841 og blev her til den 1. Maj 1843, hvor hun som 24-årig satte kursen mod København. Måske havde hun allerede da truffet sin kommende ægtemand Just Rasmussen, med hvem hun blev gift året efter.

Mon Caroline har kunnet lave en lille afstikker til Slagelse også? Der døde nemlig hendes blot 45-årige mor, Ane Sophie Hansen (Fischer/Schou), den 1. Juni 1843. Hun blev begravet fra Skt. Mikkels Kirke den 7. Juni. Skiftet efter hende var omstændeligt og langvarigt. Alle hendes ejendele blev registreret og solgt, men der var også gældsposter. Nogle måtte eftergives, men der blev vist ikke noget tilbage til børnene. Her kunne Caroline jo klare sig selv, og Jens Peder på 17 var i væverlære hos sin morbror Hans Jensen Fischer. Men Hansine Laurine var blot 14 år og handicappet. Hun boede stadig hos sin mormor Margrethe. Og den lille Carl Christian Palle Schou var kun 6 år gammel, men så heldig, at hans far betalte noget til hans underhold indtil hans fyldte 10. år. Blandt kreditorerne var der krav på husleje fra Antvorskov, en regning for medicin og ikke mindst et stort beløb fra Slagelse Fattigvæsen, som havde "understøttet den afdøde og hendes børn i hendes sygdom".

Mens Ane Sophie stadig var i live, blev hendes bror Hans igen far, denne gang til datteren Jensine Caroline Fischer, som fødtes den 24. Januar 1843 og blev døbt den 5. Juni i Skt. Mikkels Kirke. Det må have været en mærkelig dåb - få dage efter Ane Sophies død og få dage før hendes begravelse. Blandt fadderne var væver Sørensen, væver Jensen og bødker Hansen.

Inden skiftet efter Ane Sophie afsluttedes i December, har Caroline vel nået at være med til sin kusine Henriette Jensine Yehl's konfirmation den 8. Oktober 1843 i Vor Frue Kirke i København. Familien Yehl boede da stadig i Store Fiolstræde nr.181 og her kom Caroline også til at bo, i hvert fald i dagene op til sit bryllup.

1844

Den 25. Oktober 1844 blev den nu 24-årige Caroline Schou og den 28-årige tjenestekarl Just Rasmussen viet i Vor Frue Kirke i København. Forlovere var en August Channenfeld(?) og brødbager Christopher Kroos. Måske bekendte af Carolines mosters mand, han var jo på et tidspunkt bagersvend. Ja, måske har Caroline ligefrem været i huset der, inden brylluppet.

1845-1846

Ifølge Folketællingen i 1845 bor Margrethe Fischer, der nu ikke længere er kogekone, men lever af sine midler, og 76 år gammel - og forøvrigt anføres som "Magrethe Egler" - sammen med datteren Hansine Fischer på 40 og 2 plejebørn, som er hendes børnebørn Hansine Schou på 16 år og Carl Christian (Palle) Schou på 8. Ud for Hansine er der udfyldt rubrikken "af disse vare forstanden berøvede..eller afsindige": Antal: 1 og "Sygdommens Varighed": "8 Aar". Hvilket jo tyder på, at Hansines handicap er opstået, da hun var 8 år gammel. Et fald? En ulykke? Det ved vi ikke. Margrethes næstældste barnebarn, den 19-årige Jens Peter Schou, bor i den anden ende af huset som væverlærling hos Margrethes søn Hans Jensen Fischer, som nu er 36 år, og dennes 33-årige hustru Sidse Marie Larsen, samt børnene Petensiane Fischer på 5 år og Jensine Fischer på 3 år.

I København bor Margrethes næstældste datter den 44-årige Ane Kirstine, nu kaldet Ane Hyle, født Hansen, sammen med ægtemanden Carl Frederik Hyle på 45 - som her fortæller, at han er født i Wolgast i Tyskland og nu er arbejdsmand, og datteren Henriette J. Hyle på 16. Familien har en logerende, en 57-årige enke fra Hedeboe, som lever af håndarbejde, hun hedder Ane Christensen. Bopælen er stadig Fiolstræde 181.

Og i København bor også Margrethes ældste barnebarn Caroline Schou, som nu er gift Rasmussen. Parret på 30 og 25 år bor i Kokkegade nr.448, på 2. sal, som logerende hos den 49-årige Christen Petersen , som vist nok også er født i Slagelse, og hans 46-årige hustru Caroline Kerstine født Krog samt deres 1-årige datter Marie Petersen.

Den 19. August 1845 blev Margrethe atter farmor. Hans' hustru Sidse Marie nedkom den 19. August med datteren Hanne Signe Marie Fischer. Barnet blev døbt i Skt. Mikkels Kirke den 26. April 1846 og blandt fadderne var Jomfru Hanne Signe Fischer, Hans' ældre søster, skomager Smiths kone, skomagermester Sørensen og skomager Christensen.

Den 18. September 1845 blev Margrethe også for første gang oldemor. Hendes datterdatter Caroline Schou nedkom da med en lille dreng, som den 30. November blev døbt Rasmus Christian Rasmussen i Trinitatis Kirke i København. Den lille familie boede da i Kokkegade 448.

1848

Den 27 Marts 1848 var der igen fødsel i København, hvor Margrethes næste oldebarn kom til verden: Peter Just Rasmussen, søn af Arbejdsmand Just Rasmussen og Hustru Caroline Schouw, Springgade(?) 22. Der var dåb i Trinitatis Kirke den 2. søndag efter Påske.

I 1848 blev Hans og Sidse Marie også på ny forældre, denne gang til en søn, som blev født den 12. Juni og døbt Jens Emilius Fischer den 20. August 1848 i Skt. Mikkels Kirke. Skomager Koenigs hustru var blandt fadderne sammen med pigen Henriette Fischer, skomager Schröder jun(?), skomager Hansen og skomager Ebberup, alle af Slagelse.

1850

I Folketællingen 1850 er Margrethe, der her benævnes "Magrede Edler", 81 år gammel. Hun lever stadig af sine midler sammen med Hansine, der nu er 46 år, og plejebørnene, dvs. børnebørnene, Hansine og Carl Christian Schou på 21 og 13 år. De bor i Løvegade 215a, mens Hans og hans familie bor i nr.215b: Hans Fischer, vævermester på 41 år, Marie Larsen på 38 og børnene Sophie på 10, Karoline på 8, Hanne på 5 og Jens på 2 år. Sammen med dem bor en blind enke på 88, som lever af sine midler. I begge gadenumre bor der flere familier, i 215a lever der 12 personer, fordelt på 3 familier, og i 215b bor 2 familier på henholdsvis 7 og 4 personer.

Jens Peter må være blevet udlært siden 1845 og er så flyttet fra Slagelse. På et tidspunkt inden 1850 har han så slået sig ned på Fyn. Hvorfor det blev Fyn, ved vi ikke. Måske var det et tilfælde, måske havde han fået en kontakt der gennem storesøster Carolines mand Just Rasmussen, som netop stammede fra Svendborg-egnen, nemlig fra Herrested ved Vindinge. Vi kender ikke noget til Jens Peters færden i denne tid, men omkring Marts måned 1850 har han i hvert fald truffet en lidt ældre tjenestepige hos Købmand Jørgen Graa i Svendborg. Hun hed Karen Marie Jørgensen og var omkring 27 år gammel og deres bekendtskab udviklede sig og fik følger, for den 1. November 1850 nedkom hun med det "uægte" barn Niels Peder Jensen Skov, som blev døbt i Ulbølle Kirke den 3. Søndag i Advent, hvilket det år var den 15. December. --- Læs videre om Jens Peter på Fyn.

I København bor Caroline og Just (nu 30 og 35 år gamle) sammen med den 5-årige Rasmus Christian og den 2-årige Peter Just nu i Vognmagergade 68, sidehuset, stuen. Mens Ane Kirstine og Carl Frederik Yehl, der nu er 51 og 49 år, bor sammen med den 22-årige Henriette Jensine Yehl og et 2-årigt plejebarn ved navn Caroline Regine Dithmer i Aabenraa nr.240 på 3.sal.

1851

Den 24. Februar 1851 er der på ny familieforøgelse i København, hvor Caroline Schou nedkommer med sønnen Hans Frederik, som bliver døbt den 11. Maj i Vor Frue Kirke. Måske bor familien nu i Ny Vestergade?

Samme år dør Hans Jensen Fischer som blot 42-årig den 29. Juli 1851. Han begraves den 4. August fra Skt. Mikkels Kirke. Margrethe Fischer har nu mistet 2 af sine børn. Dødsårsagen er tilsyneladende "indvolds...."?

1853

Den 21. April 1853 rammes familien af endnu et dødsfald, da Potentiana Sophie dør af tuberkulose kun 12 år gammel. Hun begraves fra Skt. Mikkels Kirke den 25. April.

Og endnu et sidst på året: Hansine Laurine Schou dør den 22. NovemberSlagelse Hospital af Rosen(?). Hun nåede at blive 24 år gammel og endte sine dage som "Lem af Slagelse Hospitalet, ugift". Begravelsen foregår den 28. November 1853 fra Skt. Peders Kirke, da denne er sognekirke for Hospitalet.

1854

I 1854 sker der flere ting i København. Ane Kirstine mister den 7. Februar sin mand Carl Frederik Yehl. Han begraves fra Trinitatis Kirke den 12. Februar. Ane Kirstine og Henriette Jensine bliver boende i en lejlighed i kælderen i Springgade 35.

Her bor de stadig, da den nu 25-årige Henriette Jensine den 12. Maj bliver gift med den 23 1/2-årige malersvend Emil Joseph Jensen. Hvad der herefter bliver af Ane Kirstine vides ikke, men de nygifte flytter ud til en bopæl i Frederiksberg sogn.

1855

De første måneder af 1855 er bevægede for familien: i Januar og Februar er der børnefødsler og i Marts endnu et dødsfald!

Den 15. Januar føder Caroline Schou datteren Caroline Justine, som døbes den 28. Maj i Vor Frelser Kirke. Familien er nu flyttet til Amagergade 315-316.

Den 3. Februar er det Henriette Jensine Yehl, som nedkommer med sønnen Karl Emil Waldemar Jensen, som døbes den 3. Juni i Frederiksberg Kirke.

Men en epoke er ved at være slut. Den 22. Marts 1855 dør Magrethe Elisabeth Fischer, 87 år gammel, tilsyneladende af alderdom. Hun begraves den 30. Marts fra Skt. Mikkels Kirke i Slagelse.

Skiftet efter Margrethe er også langvarigt og omfattende. Hun har haft midler, levet af dem, har mange gode ejendele og både myndige og umyndige arvinger:
- den afdøde datter Ane Sophies børn: den 35-årige Caroline Schou i København, den 29-årige Jens Peter Schou væver ved Svendborg og den 18-årige Carl Christian Palle Schou i skomagerlære.
- datteren Ane Kirstine Yehl i København.
- datteren Hanne Signe Fischer.
- den afdøde søn Hans' børn: den 12-årige Jensine Caroline, den 10-årige Hanne Signe Marie og Jens Emilius på 6 år.

EFTER 1855:

I København fortsatte familielivet hos Caroline Schou og Just Rasmussen med flere børnefødsler og begivenheder, indtil Caroline døde i 1887 --- læs om dette på denne side!

Hvornår Ane Kirstine Yehl døde, vides ikke, men hendes barnebarn Carl Emil Valdemar Jensen blev i hvert fald gift med den svenskfødte Johanne Christine Jensen omkring 1877 og fik med hende børnene Charles Emil Jensen (født ca.1877), Valborg Henriette Jensen (født ca. 1879) og Agda Christine Jensen (født ca. 1884). Familien levede i 1885 i Dronningensgade på Christianshavn. I 1914 boede han imidlertid alene i Sct.Annægade 4. Han var maskinarbejder.

Ane Sophies søn Jens Peter Schou (også skrevet Skou, Schow) blev væver på Fyn, hvor han i 1855 og 1860 boede i Øster Aaby, hvorfra familien rejste i 1865, og i 1880 i Svendborg. Han blev gift med Karen Marie Jørgensen fra Vester Aaby og fik med hende 6 børn: Niels Peter Jensen Schou født uden for ægteskab den 1. November 1850, Hans Larsen Schou født den 8. Marts 1855, Carl Christian Schou født den 7. August 1857, Frederikke Schou født den 25. Februar 1860, Julius Schou født den 4. September 1863 og Mariane født den 30. Januar 1866. Jens Peter døde i Svendborg den 1. November 1887. --- Læs videre om Jens Peter på Fyn.

I SLAGELSE EFTER 1855:

I Slagelse fortsatte livet for Hans Jensen Fischers enke og børn og for Hansine Fischer:

1859:

Hanne Signe Marie Fischer blev konfirmeret den 2. Oktober 1859 i Skt. Mikkels Kirke med et "mg" som dom i både kundskab og opførsel.

1860:

På et tidspunkt efter Hans Jensen Fischers død i 1851 flyttede hans enke Sidse Marie Larsen fra Løvegade til et hus i Bredegade, muligvis nr.238. Hun var nu (i 1860) blevet 48 år og levede af at sy og forsørgede på denne måde sig selv og de 2 hjemmeboende børn Hanne Signe Marie på 15 år og Jens Emilius på 12. Børnenes efternavn staves her "Fisker".

Hansine Fischer (som også staves Fisker her) er i denne folketælling 55 år gammel og ernærede sig ligeledes ved syning. Efter morens død i 1855 flyttede også hun ind i Bredegade i samme lejlighed som svigerinden, niecen og nevøen.

Hvor mange år familien boede i denne ejendom, vides ikke. Men på et tidspunkt inden 1870 var børnene flyttet hjemmefra og kun Signe Marie og Hansine tilbage, hvorefter de har ansøgt om optagelse på Slagelse Hospital, byens hjem for gamle, fattige og syge.

Sidse Maries datter Caroline Fischer på 17 år var i 1860 i huset som "Jomfrue" hos Kjøbmand og Brændevinsbrænder Anders Stampe, som havde en større husholdning med 1 handelsbetjent, 2 lærlinge, 2 jomfruer, 3 tjenestepiger og 4 tjenestekarle. Anders Stampe var da 50 år og husholdningen omfattede desuden hans 59-årige hustru Maren født Madsen og den 23-årige søn Jens Stampe. Hans ejendom lå tilsyneladende i Smedegade 52-53 (muligvis svarende til det nuværende Fisketorvet, som tidligere hed Smedegade). Ifølge "Stampe-hjemmesiden" ligger her stadig på Fisketorvet en gård ved navn Stampegaarden.

1870:

Da der den 1. Februar var folketælling, boede Hansine og Sidse Marie begge på Slagelse Hospital i Bredegade. Sidse Marie Fischer (der her kaldes Sille Marie) var nu 56 år og blev "forsørget af Slagelse Hospital".

Hansine Fischer var nu 65 år og blev ligeledes "forsørget af Slagelse Hospital". (Begge kvinder kaldes forøvrigt for Fisher her)

1880:

Den 1. Februar 1880 var der påny folketælling, hvoraf vi kan se, at den nu 67-årige Sidse Marie stadig boede samme sted som "Lem i Slagelse Hospital". Boligen lå på første sal i forhuset i Bredegade nr.10.

Hansine Fischer var nu 75 år og blev ligeledes "Lem i Slagelse Hospital". Også hun boede på 1.sal i forhuset.

1884:

Den 31. Januar 1884 døde Hansine Fischer (her benævnt Hanne Sine Hansen Fisker/Fisher). Hun var 79 år gammel og "Lem af Slagelse Kloster". Begravelsen fandt sted den 7. Februar 1884 og er noteret i Skt.Peders Kirkebog. Desværre lader det til, at skifteprotokollerne for denne periode (1879-1885) mangler, men det ville have været meget usædvanligt, hvis et hospitalslem havde haft særligt mange ejendele (se også nedenfor ved Sidse Maries død i 1900). Hansine nåede at bo mindst 14 år på Hospitalet.

1890:

Sidse Marie Fischer var nu 75 år gammel og stdig "hospitalslem i Slagelse" med bolig i Slagelse Hospital, Bredegade nr.10 på1.sal i mellembygningen.

1900:

Den 15. Februar døde Sidse Marie FischerSlagelse Hospital, Bredegade 7, 1.sal i St.Peders Bysogn. Hun var da 87 år gammel og havde levet i over 30 år på Hospitalet! Begravelsen fandt sted den 22. FebruarHospitalets Kirkegård, som på dette tidspunkt var et hjørne af Skt. Mikkels Sogns Kirkegaard. Sognepræst ved Skt. Peders kirke Pastor (Christen Vilhelm Victor) Møller stod for højtideligheden. Ifølge skiftet efter Sidse Marie havde hun ved sin død ingen ejendele. Det lyder således: "Aar 1900 den 16. Februar anmeldte Hospitalskasserer Thomsen, at Hospitalsbeboerske Enke Sidse Marie Fischer, Enke efter Vævermester Fischer, i ???? 87 Aar gl., samt at afdøde intet ejede". Det var ellers kutyme på Hospitalet, at de afdødes ejendele blev solgt på offentlig auktion og at det derved indkomne beløb tilfaldt Hospitalet, der når beboerne indtrådte, overtog rollen som deres formynder og deres arving.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.2.2013 og sidst opdateret d. 1.7.2013