HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ÅRSTAL i slægtens historie : 1831-1840

--- se LISTE over ÅRSTAL ---

 

1831:

Fra 11.1. 1831 var Johannes Christian Olsen, søn af Catharina Elisabeth Wickström og Christian Olsen, stationeret på Jagten Larsens Plads.

Hans Ferdinand Holm konfirmeres d. 10.4.
: Kirkebog for Garnisons, Sokkelund, Kbh. 1829-1842, Opslag 138 nr.44:
Konfirmeret d. 10.4. 1831, Første Søndag efter Påske, af Pastor Brorson.
Hans Ferdinand Holm, 14 år, Kundskaber: g.

1.-9.7. 1831 var Ole Christian Olsen, søn af Catharina Elisabeth Wickström og Christian Olsen, tilknyttet Chaluppen Delphinen. Fra 26.7. 1831 var han indlagt (lem?) på Almindelig Hospital frem til 20.1. 1832.

4.9. 1831 døde Johannes Christian Olsen, søn af Catharina Elisabeth Wickström og Christian Olsen, måske ved et vådeskud, måske ved selvmord, måske i en duel, mens han var stationeret på "Sluppen Larsens Plads.

7.12. 1831 mødte Catharina Elisabeth Wickström ved skiftet af boet efter sønnen Johannes Christian Olsen. Her blev der udfærdiget en indførsel i Forseglingsprotokollen.

 

1832:

7.3. 1832 blev Johannes Christian Olsens efterlade effekter solgt på auktion.

Ane Kirstine Hansen (Fischer) bliver gift med Carl Frederik Yehl den 20. Juli i Trinitatis Kirke i København.

24.7. 1832 mødte Catharina Elisabeth Wickström til 1. færdigbehandling af boet efter sønnen Johannes Christian Olsen. Her udfærdigedes et notat i Behandlingsprotokollen.

13.9. 1832 mødte Catharina Elisabeth Wickström til 2. færdigbehandling af boet efter sønnen Johannes Christian Olsen. Her udfærdigedes det afsluttende notat i Behandlingsprotokollen.

 

1833:

10.-24.7. 1833, samt 15.-21.8. samme år, var Ole Christian Olsen, søn Catharina Elisabeth Wickström og Christian Olsen, kortvarigt i arbejde.

1.10. 1833 degraderedes Ole Christian Olsen, søn Catharina Elisabeth Wickström og Christian Olsen, fra Underkanoner til "Arsenal Arbeidsmand" med tjenestetid til 1.1.1834.

 

1834:

14.1. 1834 døde Catharina Elisabeth Wickström af brystsyge. Hun blev begravet den 17.1. på Skibskirkegården.

18.2. 1834: Folketælling i København:
Rigensgade 480: Dorthe Maria Birch med døtrene Hansine Henriette og Georgine Sophie.

Den 9. August 1834 bliver J.P.B. Holm gift med sin første hustru Sophie Andresine Ditzel.
Kirkebog for Holmen, Sokkelund, Kbh. 1831-1836, Viede:
Brudgom: Jens Peter Holm, 25 1/2 Aar, Sadelmagersvend, Ungkarl ......... 1829 af Stebitz(?)
Brud: Sophie Andresine Wilhelmine Ditzel, 20 3/4 Aar, Holmensgade(?) 184 .......1814 af Stestrup(?)
Forlovere: Lorenz Andersen (Andreas?) Ditzel ... Holmensgade 184. Louis Dujardin, Sadelmager, O..tegaden 120 B(?)

Den 16. Oktober 1834 år fødes Peter Lorentz Christian Holm, søn af J.P.B. Holm og dennes første hustru Sophie Andresine
Den 24. November 1834 døbes Peter Lorentz Christian Holm i Holmens Kirke.
Kirkebog for Holmen, Sokkelund, Kbh. 1821-1834, Døbte:
Peter Lorentz Christian Holm, født d.16.10. 1834
Døbt d.24.11. 1834 af ... Riis
Forældre: Jens Peter Holm, Sadelmagersvend. Sophie Andresine Wilh. Ditzel. Hummergade(?) 237
Faddere: .....??? og ???? mor.Olding paa Kirkekontoret (?)

Just Rasmussen nu 19 år bor stadig i Herrested hos sin bror Ole Rasmussen, der tilsyneladende har overtaget farens gård.

Maren Justsdatter (Just Rasmussens mor) dør d. 30.6. 1834 og begraves d. 5.7. 1834 i Herrested.

Jørgen Christian Jørgensen (Amalie Rasmussens 1. mand) fødes d. 18.9. og døbes d. 28.11. i Bogense.

Margrethe Fischer er nu kogekone og bor sammen med datteren Ane Sophie Fischer / Schou, som lever af skrædersyning, og børnenørnene Caroline, Peter og Hansine i Løvegade nr.222.

Hansine (Hannesine) Jensen / Fischer / Jensdatter / Hansen - datter af Jens Hansen Fischer og Margrethe Eilertsdatter - er tjenestepige hos familine Wulff i Skovsøegade nr. 62 i Slagelse.

Hans Jensen Fischer bor som væversvend hos væver Carl Henike i Steenstuegaden nr. 214 i Slagelse.

 

1835:

1.4. 1835 løstes Ole Christian Olsen fra sin tjeneste ved Holmen.

Caroline Pedersen Schou konfirmeres den 1. Søndag efter Påske = 26. April i Skt. Mikkels Kirke i Slagelse.

Den 29. November 1835 fødes Wilhelmine Marie Henriette Holm, datter af af J.P.B. Holm og dennes første hustru Sophie Andresine

Kirkebog for Holmen, Sokkelund, Kbh. 1835-1845, Døbte:
Wilhelmine Marie Henriette Holm, født d. 29.11. 1835
Forældre: Jens Peter Holm, Sadelmagermester. Sophie Andresine Wilhelmine Ditzel. Holmensgade 184

1836:

Den 8. April 1836 døbes Wilhelmine Marie Henriette Holm i Holmens Kirke.

Kirkebog for Holmen, Sokkelund, Kbh. 1835-1845, Døbte:
Wilhelmine Marie Henriette Holm, født d. 29.11. 1835
Døbt den 8.4. 1836 af ... Riis
Forældre: Jens Peter Holm, Sadelmagermester. Sophie Andresine Wilhelmine Ditzel. Holmensgade 184
Faddere: .....??? Letmatros og Gendar..Olden??? og ???? (?)

 

Margrethe Pouline Holm konfirmeres d. 10.4. :

Kirkebog for Garnisons, Sokkelund, Kbh. 1829-1842, Opslag 65 nr.6:
Konfirmeret d. 10.4. 1836, 1.Søndag efter Påske, af Pastor Brorson.
Margrethe Pouline Holm , 15 år, Kundskaber = ulæseligt - et længere notat, som gælder alle konfirmanter.
Tekst om forældre er ulæselig.

 

1837:

Den 17. Oktober 1837 fødes Carl Theodor Julius Holm, søn af J.P.B. Holm og dennes første hustru Sophie Andresine:

Kirkebog for Holmen, Sokkelund, Kbh. 1835-1842, Døbte:
Carl Theodor Julius Holm, født d. 17.10. 1837
Forældre: Jens Peter Holm, Sadelmagermester. Sophie Andresine Wilhelmine Ditzel. Holmensgade 184

Carl Christian Palle Schou fødes som søn af Ane Sophie Fischer den 24. Juli og døbes den 10. September i Skt. Mikkels Kirke i Slagelse.

1838:

Den 1. Januar 1838 døbes Carl Theodor Julius Holm i Holmens Kirke :

Kirkebog for Holmen, Sokkelund, Kbh. 1835-1842, Døbte:
Carl Theodor Julius Holm, født d. 17.10. 1837
Døbt den 21.1. 1838 af ... Hall
Faddere: .....betjent??? Christensens Kone, Jomfru(?) Dorthe Ditzel, ...... i Landemærket (?)

 

1839:

Sadelmagermester J.P.B. Holm opretter sit eget firma, der senere får navnet J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma.

Hans Jensen Fischer bliver gift i Skt. Mikkels Kirke i Slagelse den 1. November med Sidse Marie Larsdatter fra Slots Bjergbye.

1840:

Folketælling 1840 --- se særlig side!

Den 16. September 1840 fødes Poul Georg Axel Holm, søn af J.P.B. Holm og dennes første hustru Sophie Andresine :
Kirkebog for Holmen, Sokkelund, Kbh. 1835-1842, Døbte:
Poul Georg Axel Holm, født d. 16.9. 1840
Forældre: Jens Peter Holm, Sadelmagermester. Sophie Andresine Wilhelmine(Sørensen???). Dybensgade 185

Just Rasmussen bor nu ikke længere i Herrested.

Ane Sophie Schou (Jensdatter/Hansen/Fischer) bor med 2 af sine børn, Peder og Carl Palle, i Slagelse i Steenstugade nr.210.

Caroline Schou er tjenestepige hos Maren Olsen og hendes datter Marie Petersen og dennes 6 børn i Smedgade nr.23.

Margrethe Fischer bor i Løvegade nr.223 sammen med datteren Hansine Fischer og datterdatteren, den handicappede Hansine Schou. Huset har plads til 2 familier og den anden udgøres af Margrethes søn Hans Jensen Fischer og hans hustru Sidse Marie Larsen.

Hans Jensen Fischer og Sidse Marie Larsen bliver forældre til Potentiana Sophie Fischer, som fødes i Slagelse den 19. Maj og døbes i Skt. Mikkels Kirke den 19. Juli.

Ane Kirstine Hansen (Fischer) bor med sin mand Carl Frederik Yehl (her kaldet Ygel) og datteren Henriette i Store Fiolstræde nr.181.


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.1.2012 og sidst opdateret d. 6.1.2021