HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Eiler Struch : Data

------ Læs om Eiler Struch ---------- Læs om Eiler Struchs familie -----

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

1740

Fødsel: 15.10.

og dåb 26.10.

Kirkebog for Nørre Næraa (Nr.Højrup), Skam, Odense 1688-1754, opsl.104 th.midt:
1740
Den 26. Oct. en Onsdag min liden Søn
EILER, som var fød en Løverdag d:
15. Oct.
til Daaben frembaaren ved
min Syster Hr. Provst Kullerups Kiereste
i Rønninge. Fadd.: Hr. Wemmenhøy
i Uggerslef, Tolder Sgr. Bøgvad, Sgr.
Melhoph af Bogense, min Broder
Lauridtz Struch, Jomfrue E....(?? datter??)
af Aggernes.

1742

1743

Bror Lauridtz født d. 22.12.

og døbt d.8.1. eller 9.1.

Kirkebog for Nørre Næraa (Nr.Højrup), Skam, Odense 1688-1754, opsl.108 tv. ned.:
1743
Tirsdagen d. 8. (9.?)de Januar blev min liden Søn Lauridtz til Daaben frembaaren ved min Syster Hr. Provst Kullerups Hustru i Rønninge. Faddere: Sgr. Fogh fra Herstrup(?), Hr. Krøyer i Klinte, Mons: Lars Scheebye, ??? Mayers??? Mons: Friederich Christian Thrane fra Kierregaard(?), ? Tolder? Bogvads Hustru i Bogense. ...... min liden Søn Lauridtz var fød d. 22. Dec. kl. 2 1/3 .. Eftermiddag og hiemmedøbt Dom. 1. (2.?) Adv. af ....
Fest. Purific. Mariae. Min Kone introd.

1744

Bror Christian født d. 5.1.

og døbt d. 11.1.

Kirkebog for Nørre Næraa (Nr.Højrup), Skam, Odense 1688-1754, opsl. 110 th. op/midt:
1744
D. 11te Jan. en Torsdag min liden Søn N. Christian, som var fød d. 5. Jan., en Søndag Eftermiddag kl. halvgaaende 2.. og igenfød ??? a Trin. - til Daaben frembaaren ved min Højtærede Svoger Hr. Tolder Bøgvads Kiereste af Bogense. Fadd.: Hr. Provst Kullerup fra Rønninge, Hr. Peiere Nicolai Vinding af Kulleru, Sgr. Jens Nissen af Odense og hans Kiereste, Jomfru(?) Folman fra Kullerup.

1750

Eilers far død d.8.4.

og begravet d.16.4.

Kirkebog for Nørre Næraa (Nr.Højrup), Skam, Odense 1688-1754, opsl. 128 tv. ned.:
1750
D. 16. Hujus (=April): Hr. Proust Struch begr. gl. 54 Aar.

I Wibergs Præstehistorie står:
(Død) 8/4 1750 af Alteration over, at Kbmd. Henning Jensen i Od. kom, at gjøre Udlæg i hans Bo.

I Wads Sedler:
Skifte 1750 efter Provsten, Hr. Hans Struch i Næraa (død 8/4). Skam H.???? Skiftepr.: 1736-61. Fol. 153-99.

1763

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 79 tv. øv.:
Communicantes 1763, Dom. 4. Adventus:
Mons: Struch

1764

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 79 tv. midt:
Communicantes 1764, Dom. 3 p Trinit.:
Mons: Struk hos Just.R. Bruun

1764

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 80 2.kolonne:
Communicantes 1764, Dom. 2. Adventus:
Mons: Struk, Fuldmægtig hos Hr. JustitsR. Bruun

1765

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 81 th.:
Communicantes 1765, Dom. 1 p. Trinit.:
Mons: Struk hos Hr. Just.R. Bruun

1766

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 82 tv. op:
Communicantes 1766, Onsdagen d. 26. Februar:
Mons: Struch, Fuldmægtig hos JustitsRaad Bruun

1766

Fadder d. 2.Søndag eft.Påske

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 19 tv. øv.:
1766, Fødte og ved Daaben igjenfødte.:
2. Søndag efter Paasken lod Ole Ladefoged(?) sin liden Datter frembære til Daaben og blev kaldet Anna Elsebeth. Jens Hansen Skovfogeds Kone bar... Jens Andersen Birchs Kone gik for. Mandsfaddere vare: Mons Johan Duus, Mons: Eiler Struch, Mons: Søren Hetting.
(Duus var fuldmægtig hos Conf.R. Løvenørn og Hetting vistnok søn af Forvalter Hetting)

1766

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 83, 2.kolonne midt:
Communicantes 1766, Dom. 3. Adv. = 14. Decembr.:
Mons: Struch hos Hr. Just.R. Bruun

1767

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 84, 2.kolonne midt:
Communicantes 1767, Dom. 9 p. Trin.:
Mons: Struch, fuldmægtig...

1767

Fadder d. 23. August

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 19, 3.kolonne øv.:
1767, (Fødte og ved Daaben igjenfødte):
Dom. 10 p.Trin., d. 23. August lod Ole Ladefoged(?) sin liden Søn frembære til Daaben og blev kaldet Sørend. Madam Hetting bar ham. Madam Bruun i Slagelse gik for. Mandsfaddere vare: Mons: Struch, Mons: Adolph Hetting, Mons: Bergen.

1768

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 34, tv:
Communicantes 1768, Dom. 3 p. Paschah - d. 24. April:
Af Justitsraadens Huus: ... Mons: Struch .......

1768

Fadder d. 27. Juli

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 51, th. op:
1768, nr. 35:
Johanne Bartholine - Sr. Niels Grams .... Andrea Steenholm deres ægte Datter døbt d. 27. Juli. Hr. Raadmand Andersens Kone/Kiereste(?) holdt Barnet over Daaben, Jomfru Kirstine Steenholm gik for. Mandsfaddere: Sr. Beih, Sr. Struk, og Sr. Søren Hetting. Intr. d. 2. Sept.

1768

Fadder d. 24. December

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 53, th. midt:
1768, nr. 57:
Hans - Sr. Anders Mortensen Kiøbmand og Hustru Maren Hansdatter deres ægte Søn døbt Løverdagen d. 24. Decbr. ?? Cammeraadinde Smith holdt Barnet over Daaben, Hr. ??? Bradstubers Kiereste gik for. Mandsfaddere vare: Hr. Raadmand Andersen, Sr. Zveut Kiøbmand og Sr. Struks. Intr. ? Febr. 1769.

1770

Fadder d. 7. Maj

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 58, th. op:
1770, nr. 20:
Christian Steenholm - Sr. Nicolai Jacob Stolpe, Privilgeret Farver fra Byen(/Fyn?) og Kiereste Kirstine Dorothea Steenholm, deres ægte Søn døbt Onsdagen den 7. Maj. Hr. ???'s Kiereste holdt Barnet over Daaben, Jomfru Petronille ?? Smith gik for. Mandsfaddere: Kiøbmand Sr. Anders Cabel, Sr. Niels Gram paa Lille Antvorskov, ?? Sr. Struks logerende hos Kiøbmand Sr. Michel Bendsen. Intr. d. 15. Juni.

1770

Fadder d. 30. Juni

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 59, th. midt:
1770, nr. 30:
Petronelle Andrea - Sr. Andreas Zvelih Kiøbmand og Kiereste Mette Kirstine Clausdatter deres ægte Datter blev døbt Løverdagen d. 30. Juni. Hr. B??? Weigaards Kiereste fra ???borg holdt Barnet til Daaben, Kiøbmand Bendsens Kiereste her af Byen gik for. Mandsfaddere: H. Reg..... Biørn, Hr. Broiv., Hr. Zinday, Sr. Struch. Intr. d. 3. August.

1770

Fadder d. 29. December

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 62, tv. ned.:
1770:
Otto Wilhelm - Sr. Rasmus Ravn, Danske Skoleholder, og Kiereste Margrethe Elisabeth Ostenfeldt tte Kirstine Clausdatter deres ægte Søn blev døbt Løverdagen d. 29. Decbr.. Hr. Tops Kiereste holdt Barnet, ????. Mandsfaddere: Kiøbmand Sr. Ostenfeldt, Mons: Struck. og Mons: Jørgen Cabel. Intr. d. 8. Februar 1771.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.6.2013 og sidst opdateret d. 29.6.2013