HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

DITZEL-familien

- svigerfamilie til J.P.B. Holm, Alices oldefar -


Jens Peter Bech Holm var i sit første ægteskab gift med SOPHIE ANDERSINE WILHELMINE DITZEL.

Nogle gange ser det ud, som om hendes navn skrives Andresine, men ifølge nedenstående oplysninger fra en direkte efterkommer var navnet Andersine.

Bent Østergaard Olsen skriver:

"Sophie hedder Andersine. Hun er datter af LORENTZ ANDERSEN DITZEL.

Han var skipscapitain. Men han var også styrmand på kapertogter under Englænderkrigen. Han sejlede på et skib ved navn Edvardines Tender. Dvs. en lille kaperbåd der opererede ud fra et større skib ved navn Edvardine. (Ligesom de gør nede i Somalia). Han var også på kapertogt med et andet skib ved navn “3 venner”. På et tidspunkt forsvinder familien ud af de Københavnske folketællinger. Det er fordi han får job som skipper på et af de første fyrskibe nemlig det som lå på Trindelen 8 km NØ for Læsø. Familien flytter med til Læsø. Efter ca. 10 år på Læsø vender de tilbage til KBH og flytter ind i en lejlighed på Skipperstiftelsen i Istedgade 14.

Hans kone er MARIE SOPHIE CHRISTINE GIBLER. Hun er datter af en smedesvend på Holmen. Forældrene er tilknyttet den tyske menighed i Garnisions Kirke, så faderen er nok tilrejsende håndværker.

Lorentz fader var MATHIAS ANDERSEN DITZEL, kordegn og klokker i Præstø. Født i Kolding 1754. Han var gift med en Galle fra Næstved. Datter af en uhrmager. Jeg tror Galle-familien var uhrmagere i 3. generatrioner der.
Mathias og konen blev skilt hvilket vist betød, at han måtte opgive sit kirkelige hverv. “Gemytternes uoverenstemmelser!” Så er vi med!
Han flyttede østpå til Roneklint og levede der resten af sin tid som skoleholder.

Mathias far var regimentsfeldskær og stabskirurg. Han var fra Holsten – men her ender sporet. Han kone bragte Ditzel-navnet ind i slægten. Jeg har aldrig fundet hendes fødsel; men der er en provst i Øster Egesborg som hedder Hans Ditzel.
Mathias kommer jo ikke rejsende fra Kolding til Præstø og bliver Kordegn og Klokker dér uden en vis form for nepotisme. Jeg gætter på, at Hans Ditzel har haft en familier finger med i spillet.
Min fætter kom til at hedde Gibler til mellemnavn. Han strøg senere sit Hansen og er nu ny stamfader til en ny Gibler-slægt i Danmark."

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.7.2012