HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

J.P.B.HOLM

- Jens Peter Beck Holm : "Hoftapèt-seren" -

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser


Jens Peter Beck (eller Bech) Holm var oldefader til Alice. Han kaldes også I.P.B.Holm.

Han var født i København den 14. December 1808 og blev uddannet til sadelmager. I 1839 grundlagde han sit eget tapetsererfirma, der senere fik navnet "J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma". Han anføres i Folketællingen (FT) 1840 med titlen "sadelmagermester", i FT 1845 og 1850 som "sadelmager" og i FT 1885 som "Kgl. Hof Tapetserer".

Jens Peter var søn af tømmersvend Magnus Christian Holm, der var født i Sverige omkring 1777, og Benthe Marie Davidsen Bech, som var født på Bornholm omkring 1780. Ved Jens Peters fødsel boede familien imidlertid i København i Trinitatis Sogn og i denne Kirke blev den lille dreng da også døbt den 22. Januar 1809 med navnet Jens Peter Bech (her stavet: Bek) Holm.

Familien blev efterhånden større, den 4. Oktober 1811 fik Jens Peter en lillebror, som den 26 December i Trinitatis Kirke blev døbt Hans Ferdinand Holm. Bemærk, at denne bror altså ikke fik moderens familienavn Bech! Den lille dreng døde dog ret snart, den 10. Januar 1812, og blev begravet fra Trinitatis Kirke den 20. Januar. Familiens adresse opgives her som Slippen nr.160.

Året efter fik Jens Peter en lillesøster den 14. December 1812 og hun blev døbt Juliane Lovise Holm i Trinitatis Kirke den 8. Januar 1813. Familiens adresse er stadig Slippen nr.160, men indenfor de næste 3 år flyttede man til Dronnngensgade 242.

I 1816 fødtes Jens Peters yngste bror den 14. Juli. Han blev den 13. September i Vor Frelser Kirke døbt Hans Ferdinand, som sin afdøde bror.

J.P.B. Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Endelig fødtes familiens yngste datter Margrethe Pouline den 28. September 1821. Hun blev døbt den 25. November samme år i Vor Frelser Kirke.

Så gik der et par år og det blev tid for konfirmation. Jens Peter Holm, som han her kaldtes, blev konfirmeret i Garnisons Kirke af Pastor Brorson den 6. April 1823. Han var da 15 år gammel og fik kundskabskarakteren "Temmelig godt".

Derpå kom Jens Peter vel i lære som sadelmager og senere blev han sadelmagersvend. Nu er han så flyttet hjemmefra og boede tilsyneladende i Strandgaden på Christianshavn.

Jens Peter Beck Holm blev gift den 9. August 1834 med Sophie Andresine Wilhelmine Ditzel, som var født i København den 2. Oktober 1813. Jens Peter var da 25 1/2 år gammel og Sophie Andresine 20 3/4 år gammel. Brudgommens adresse angives til Strandgaden, mens bruden boede i Holmensgade 184. Forlovere var blandt andre brudens far Lorenz Andersen Ditzel og Tapetmager Louis Dujardin.. Vielsen foregik i Holmens Kirke efter Kgl.Bevilling af 17. ??? . De nygifte, hvoraf bruden var højgravid!, bosatte sig tilsyneladende i starten i Hummergade 237, hvor det første barn blev født samme år, og derpå i Holmensgade 184, hvor de næste børn blev født i 1835 og 1837, og endelig i Dybensgade 185, hvor den sidste søn blev født i 1840.

I ægteskabet fødtes 5 børn:
Peter Lorentz Christian Holm, født den 16. Oktober 1834 og døbt den 24. November samme år i Holmens Kirke.
Vilhelmine Marie Henriete Holm, født den 29. November 1835 og døbt den 8. April 1836 i Holmens Kirke,
Carl Theodor Julius Holm, født den 17. Oktober 1837 og døbt den 21. Januar 1838 i Holmens Kirke,
Johannes Wilhelm Christopher Holm, født den 18. Marts 1839 og døbt den 23. Juni 1839 i Holmens Kirke. Han døde allerede den 1.(?) December og blev begravet den 15.(?) December 1839 fra Holmens Kirke.
og Poul Georg Axel Holm, født den 16. September 1840 og døbt den 2. Maj 1841 i Holmens Kirke.

I 1839 grundlagde Jens Peter Beck Holm som nævnt sit eget firma, der senere fik navnet J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma.

I 1840 boede familien iflg. Folketællingen i Dybensgade nr. 185, stuen, sammen med 2 læredrenge på henholdsvis 20 og 18 år.

Iflg. FT 1845 boede familien i samme hus som i 1840, men her er ikke oplyst noget om etagen. Husholdningen var nu udvidet til at omfatte 1 tjestepige udover 2 lærlinge. Desuden husede de en ugift 22-årig kvinde, der var beskæftiget med skrædersyning Hendes navn var Oline Olsen.

Sophie Andresine blev på et tidspunkt syg af "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom). Hun var muligvis skrantet meget efter det sidste barns fødsel i 1840. Det kunne i hvert fald forklare, hvorfor Alice's mormor Mathilde Henriette Holm der var datter af J.P.B.Holm og hans anden hustru Oline, blev født allerede den 18. Maj 1847, næsten 2 år før J.P.B.'s første hustru døde. Fødslen skete "i dølgsmål" på Den Kongelige Fødselsstiftelse. Barnet blev døbt den 25. Maj 1847 på Fødselsstiftelsen. Hvor moder og barn derefter opholdt sig, vides ikke.

På et tidspunkt i perioden 1845-1849 flyttede familien fra Dybensgade til en ny lejlighed i Gothersgade 338 (nutidens nr.31) i en lejlighed på 1.eller 4. sal. (kort)

Den 8. April 1847 blev Jens Peters yngre bror Hans Ferdinand gift med Hansine Henriette Olsen i Holmens Kirke. Jens Peter var forlover ved deres bryllup, muligvis fordi hans far allerede da var meget svækket.

I Oktober måned 1848 blev Peter Lorentz konfirmeret i Holmens Kirke.

Sophie Andresine døde den 29. April 1849 af de ovenfornævnte sygdomme og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år.

Kun få måneder efter døde Hans Ferdinands kun 22-årige hustru - ligeledes af lungesvindsot - den 26. Juli 1849. Der var begravelse fra Holmens Kirke den 31. Juli. Og dette gentog sig den 14. December, da Jens Peters far, Magnus Christian Holm, blev begravet. Han var død, 72 år gammel, af "brystsygdom" den 9. December 1849.

I FT 1850 angives Jens Peter Holm derfor som "enkemand". Han sad nu alene med 4 halvstore børn (Peter Lorentz var da 16 år, Vilhelmine Marie 15 år, Carl Theodor 13 år og Poul Georg 10 år). Til at hjælpe sig med børn og husholdning havde han "forfremmet" syersken Oline, som nu var 25 år og fungerede som "Huusjomfru". Desuden talte husholdningen 1 tjenestepige og 1 lærling.

Den 14. April 1850 blev datteren Wilhelmine konfirmeret i Holmens Kirke. Og året efter blev Carl Theodor konfirmeret i Helligaands Kirke.

Herefter fortsatte J.P.B. tilsyneladende sit forhold til sin 23-24-årige "Huusjomfru", som allerede den 3. Juni 1851 fødte parrets næste barn Jens Olaf Sophus Holm. Også dette barn, som blev døbt den 18. Juli 1851 i Helligaands Kirke, var født udenfor ægteskabet, som først blev indgået den 31. December 1851 i Helligaands Kirke. Grunden til det lidt forsinkede bryllup har måske været en skiftesag efter Sophie Andresine, for i en bemærkning til vielsen står noget, der kan tydes omtrent således: .....?Skifte?....attest(?) af 13. Febr. (?) 1851?

1853 var et sorgens år, for da døde begge Jens Peters søstre af kolera. Juliane Lovise døde den 17. Juli og blev begravet den 20. Juli, mens Margrethe Pouline døde kort efter, den 25. Juli, og blev begravet den 27. Juli.

Men i 1854 var der fest i familien, da Poul Georg blev konfirmeret i Helligaands Kirke.

Jens Peters yngre bror Hans Ferdinand rejste en periode til Island, hvor han den 3. April 1856 blev far til datteren Vilhelmine Jensine, som blev døbt den 29.April. Moderen hed Anne-Marie Holm.

Samme år døde Jens Peters mor, Benthe Marie, den 13. December af alderdomssvækkelse. Hun blev begravet den 19. December fra Holmens Kirke.

Oline Christiane og J.P.B. Holm fik yderligere 2 børn:
Thorvald August Ferdinand Holm (født den 18. September 1856 og døbt den 14. December 1856).
Ove Valdemar Holm (født den 26. August 1861 og døbt den 24. November 1861).

Den 17. Januar 1859 modtog "Hr. I.P.B. Holm allerhøjeste Anerkendelse ved Prædikat af kongelig Hof-Leverandør". (iflg. omtale i .Juleroser 1918)

J.P.B.Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Oline Christiane Holm
Oline Christiane Holm

Den 27. April 1862 blev Mathilde konfirmeret i Helligaands Kirke og den 8. Oktober 1865 var det Jens Sophus tur i samme Kirke.

I 1869 var der atter fest i familien, da Mathilde blev viet til sin udkårne Otto Ferdinand Danielsen i Helligaands Kirke den 4. eller 7. Maj.

Og så begyndte børnebørnene at ankomme: Mathildes datter Yelva Agnete Danielsen fødtes den 25.4. 1870. Samme år blev Thorvald konfirmeret den 9. Oktober i Helligaands Kirke.

Mathildes søn Aage Holm Danielsen fødtes d. 2.5. 1872 og hendes datter Johanne Caroline Petrea Danielsen blev født d. 25.10. 1873.

Den 23.1. 1876 blev Mathildes datter Anna Augusta Danielsen født og samme år blev Ove Valdemar konfirmeret den 23. April i Helligaands Kirke og Jens Olaf Sofus gift d. 3.11. 1876 i Trinitatis Kirke med Sidse Marie Johannessen.

Året efter var også fuldt af glædelige begivenheder: Jens' datter Valborg Johanne Caroline Holm blev født d. 17.6. 1877 og døbt d. 16.7. Og den 13.12. 1877 nedkom Mathilde med datteren Astrid Augusta Camilla Danielsen, som blev døbt året efter.

Den 28. April 1882 blev Thorvald gift i Garnisons Kirken med Emilie Amalie Frederikke og fik året efter datteren Ella.

Jens' søn Hans Peter Bech Holm fødtes d. 22.7. 1882 og blev døbt i Holmens Kirke d. 26.8.

Morfar blev han også endnu en gang, da Mathilde den 15. September samme år nedkom med en lille dreng, som imidlertid viste sig ikke at være levedygtig og i hast måtte hjemmedøbes den 29. Oktober. Få dage efter døde den lille Otto Eigil Danielsen den 31 Oktober 1882 og blev den 3. November begravet fra Garnisons Kirke.

Jens' søn Valdemar Oluf Bech Holm blev født d. 30.7. 1883 og hjemmedøbt d. 21.8. samme år.

Thorvald blev som sin fader uddannet som tapetserer og overtog faderens forretning, der da fik navnet J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma. Dette sket først ved at Thorvald i 1884 blev optaget "som Associe" i firmaet, der iflg. Juleroser derpå "fik fornyet Vækst".

Jens' søn Knud Axel Bech Holm fødtes d. 24.5. 1884 og blev hjemmedøbt d. 4.6. samme år. Hans brødre Valdemar Oluf og Knud Axel Bech Holm blev frembåret i Holmens Kirke d. 28.9. 1884

Den 18. September 1886 døde den nu 62-årige Oline og blev begravet fra Helligaands Kirke den 24. September samme år. J.P.B. fortsatte med at bo i deres lejlighed i Gothersgade sammen med den yngste søn og en ny husbestyrerinde ved navn Johanne Marie Sophie Petersen.

I 1893 døde den sidste af Jens Peters søskende, broren Hans Ferdinand. Han var da allerede tidligere (i hvert fald før 1885) vendt tilbage til København og kom kort før sin død til Almindelig Hospitals plejeafdeling, hvor han udåndede den 24. Juni. Han blev begravet på Garnisons Kirkegård - måske i familiegravstedet? - den 1. Juli 1893.

Den 18. Februar 1894 fik firmaet en yderligere udmærkelse, nemlig "Prædikatet: Hoftapetserer og Dekoratør".

Den 24. December 1894 døde Jens Peter Bech Holm. Dødsårsagen blev i begravelsesprotokollen angivet som "Cancer Ventriculi", kræft i mavesækken. Han var da 86 år og blev begravet fra Helligaands Kirke den 29. December samme år.

Den 3. Januar 1895 blev der afholdt skifte over boet efter J.P.B. Holm. En afskrift heraf kan se på denne side.

 

 

Forretningen videreførtes af Thorvald og senere af A. K. C. Petersen (f. 1879), der var indehaver i 1950. Adressen var på det tidspunkt: Østbanegade 17, Kbhvn. Ø. - iflg.

Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950):

Set på: http://www.coneliand.dk/Danmarks%20aeldste%20forretninger/DAEF%20200-299/Side%20254%20Holm%20-%20Holm.html


 

J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma.
Grundl. i 1839 af Jens Peter Bech Holm (f. 1808, d. 1894).
Nuværende indehaver: A. K. C. Petersen (f. 1879).
Adresse: Østbanegade 17, Kbhvn. Ø.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

J.P.B.Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm


J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma - Facade til firmaets værksteder

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.10.2011 og sidst opdateret d. 12.4.2017