HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Sophie Wilhelmine Andersine Ditzel, gift Holm

- gift med Jens Peter Bech Holm -
- mor til Alices mormors 4 ældre halvsøskende -

Se: Sophie Andersines liv i Årstal med Kildeanagivelser


Sophie Andersine (nogle gange også skrevet som Andresine eller: Andreasine) Wilhemine Ditzel var Jens Peter Bech Holms første hustru og mor til hans første 4 børn. Hun er altså ikke direkte i familie med Alice og hendes efterkommere.

Sophie Andersine var datter af Lorentz Andersen Ditzel, som skiftevis betegnes som Skibscapitain (Krak 1835), Coffardiecapitain, "fraværende" (FT 1840), Skipper og Borger (FT 1845) og Skibsfører (FT 1855 og 1860). Han var født i Præstø den 23. Maj 1790 og gift med Marie Sophie Christine Gibler, født i København omkring 1785.

Sophie Andersine blev født i København den 2. Oktober 1813, da hendes mor altså var omkring 28 år gammel og faren omkring 23. Hun blev døbt i Vor Frelser Kirke på Christianshavn den 20. Oktober 1813.

Hun var tilsyneladende forældrenes første barn, men fik senere nogle søskende:
Dorthea Lorentze Ditzel, som blev født omkring 1819-1820.
Christoffer Andersen Ditzel, som blev født omkring 1822-1823. (Også han blev sømand, i FT står at han var "til søs og i Findland").


Den 12. Oktober 1828 blev Sophie Andresine konfirmeret i Vor Frelser Kirke, så familien boede åbenbart stadig på Christianshavn på dette tidspunkt.

Efter sin konfirmation er hun nok, som det var sædvanligt på denne tid, kommet ud at tjene, men vi ved ikke noget om, hvor og hvornår. Under alle omstændigheder mødte hun engang før begyndelsen af 1834 den 5 år ældre sadelmagersvend Jens Peter (Bech) Holm.

De unge mennesker syntes i hvert fald om hinanden, for Sophie Andresine blev gravid og måtte tilsyneladende have kongelig bevilling (hun var endnu ikke 21 år) for at blive gift med Jens Peter.

Brylluppet fandt sted den 9. August 1834 i Holmens Kirke, da Sophie Andresine boede i Holmensgade 184 på dette tidspunkt.

Kort efter brylluppet nedkom Sophie Andresine med sit første barn, der blev født den 16. Oktober 1834 og døbt Peter Lorentz Christian Holm den 24. November samme år i Holmens Kirke.

 

J.P.B. Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

I ægteskabet fødtes yderligere 4 børn:
Vilhelmine Marie Henriete Holm, født den 29. November 1835 og døbt den 8. April 1836 i Holmens Kirke,
Carl Theodor Julius Holm, født den 17. Oktober 1837 og døbt den 21. Januar 1838 i Holmens Kirke,
Johannes Wilhelm Christopher Holm, født den 18. Marts 1839 og døbt den 23. Juni 1839 i Holmens Kirke. Han døde allerede den 1.(?) December og blev begravet den 15.(?) December 1839 fra Holmens Kirke.
og Poul Georg Axel Holm, født den 16. September 1840 og døbt den 2. Maj 1841 i Holmens KIrke.

I 1839 grundlagde Jens Peter Bech Holm sit eget firma, der senere fik navnet J. P. B. Holm & Søn's Eftf., tapetsererfirma. Han anføres i Folketællingen (FT) 1840 med titlen "sadelmagermester", i FT 1845 og 1850 som "sadelmager" og i FT 1885 som "Kgl. Hof Tapetserer".

I 1840 var familien flyttet til Dybensgade 185, Stuen (Kbh.Øster Kvarter II). De var da henholdsvis 32 og 27 år gamle og børnene var 6, 5 og 3 år (den yngste var endnu ikke født). Med til husholdningen hørte også to "læredrenge" på 20 og 18 år, så den unge Sophie Andresine har haft nok at se til. Og netop dette år var hun gravid igen og nedkom den 16. September med Poul Georg Axel, som blev døbt den 2. Maj året efter i Holmens Kirke.

Iflg. FT 1845 boede familien i samme hus som i 1840, men her er ikke oplyst noget om etagen. Husholdningen var nu udvidet til at omfatte 1 tjestepige udover 2 lærlinge. Desuden husede de en ugift 22-årig kvinde, der var beskæftiget med skrædersyning Hendes navn var Oline Olsen.

Sophie Andresine blev på et tidspunkt syg af "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom). Hun var muligvis skrantet meget efter det sidste barns fødsel i 1840. Det kunne i hvert fald forklare, hvorfor Alice's mormor Mathilde Henriette Holm der var datter af J.P.B.Holm og hans senere hustru Oline, blev født allerede den 18. Maj 1847, næsten 2 år før Sophie Andresines død. Fødslen skete "i dølgsmål" på Den Kongelige Fødselsstiftelse. Hvor moder og barn derefter opholdt sig, vides ikke.

På et tidspunkt i perioden 1845-1849 flyttede familien fra Dybensgade til en ny lejlighed i Gothersgade 338 (nutidens nr.31) i en lejlighed på 1.eller 4. sal. (kort)

I Oktober måned 1848 blev Peter Lorentz konfirmeret i Holmens Kirke.

Sophie Andresine døde den 29. April 1849 af de ovenfornævnte sygdomme og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år.

Jens Peter Holm sad altså så tilbage med 4 halvstore børn (Peter Lorentz var da 16 år, Vilhelmine Marie 15 år, Carl Theodor 13 år og Poul Georg 10 år). Til at hjælpe sig med børn og husholdning "forfremmede" han syersken Oline, som nu var 25 år og fungerede som "Huusjomfru". Desuden talte husholdningen 1 tjenestepige og 1 lærling.

Han giftede sig igen med sin "Huusjomfru", moren til hans datter fra 1847 og til en søn født i 1851, inden det nye ægteskab blev indgået den 31. December 1851 i Helligaands Kirke. Grunden til det lidt forsinkede bryllup har måske været en skiftesag efter Sophie Andresine, for i en bemærkning til vielsen står noget, der kan tydes omtrent således: .....?Skifte?....attest(?) af 13. Febr. (?) 1851?

 

J.P.B.Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Oline Christiane Holm
Oline Christiane Holm

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.3.2012 og sidst opdateret d. 20.3.2013