HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Dr. Mikkelsen på Sejerø

= Christian William Michelsen, læge på Sejerø 1891-1898

I Familien Danielsens historie optræder en Dr.Mikkelsen på Sejerø. Johanne Danielsen (Alice's Moster Johanne) var i en periode privatlærerinde for doktorens datter Ellen og noget af familien besøgte hende derovre i løbet af sommeren. Under besøget blev der taget 2 fotografier, som ses nedenfor.

Desværre er fotografierne ikke daterede, men Alice har gættet på, at de er taget i årene 1888/90. - Det kan imidlertid IKKE være tilfældet, da "Dr. Mikkelsen" først blev læge på Sejerø i 1891.

Og så hed han iøvrigt ikke MIKKELSEN, MEN MICHELSEN. I bogen Sejerø Sogns Historie (se litt.note nederst på siden) har jeg fundet nogle oplysninger, som følger under det første fotografi.

Fotografi fra Sejerø
(famdanielsensejeroe = Amatør gruppefoto i en have med flere personer. Fotograf? uden år. – skrevet bagpå af Pev “fra venstre til højre: Otto Ferdinand Danielsen, ?, Astrid D., Johanne D., Ellen Mikkelsen, Fru Mikkelsen, Dr. Mikkelsen, Mathilde Danielsen. – Sejerø 1888/90?” – (filmappe Stoerrefamilie) --- ligger i gul papkasse “Alice”. ---------- Det viser sig at være efter 1891, hvor Chr.William MICHELSEN blev læge på Sejerø, og før 1897, hvor Otto Ferdinand døde! (al.22.1.2012))

"CHRISTIAN WILLIAM MICHELSEN (læge på Sejerø 1891-1898) blev født d. 22. Oktober 1846 i Odense som Søn af Arkitekt Peder L. Michelsen, Student 1867. Medicinsk Eksamen 1875 (haud I), Læge i København, Kommunelæge paa Sejerø April 91, Distriktslæge paa Fejø 25. August 1898. Han døde vist 1917. Han var gift med Stephanine Stub (død 1904). Han var med til at oprette Sejerø Skytteforening (1896) og holdt Indvielsestalen. En Gang hver Vinter holdt han Dukketeater for Skolebørnene"

I Dansk Demografisk Database findes flg. oplysninger om Chr.Will. Michelsen: Født den 22. Oktober 1846, Døbt den 27. November 1846, søn af Architect Peter Larsen Michelsen og Anne Kirstine Tergelsen. Familien boede "paa Nørregade". (Kirkebog, Odense, Odense, Sankt Hans, 1839-1847, Dåb).

I Folketællingen d.1.Februar 1901 for Østerby, Fejø sogn. Fuglse herred. Maribo Amt. findes flg.oplysninger: Distriktslæge Christian William Michelsen, født 22-10-1846, i Odense. Tidligere bopæl: Sejrø Holbæk A.Flyttet til Fejø herfra i 1898. Husfader, gift 1878 med Stepmine Helene Margrethe Katrine, Husmoder (født d.18-11-1841 i København). Til husholdningen hørte også en "Husjomfru", Marie Karoline Jensen (født den 22-11-1871 i Holmstrup St. Peder, Sorø A), som også var flyttet til Fejø i 1898). Datteren Ellen er derimod ikke nævnt.

ANGÅENDE DATERINGEN:

Vi kan fastsætte en tidsgrænse før og efter fotografiernes tilblivelse:

TIDLIGST sommeren 1891: Dr.Michelsen blev først læge på Sejerø i 1891, så før dette år, kan de ikke være taget, men måske nok i 1891, da familien Michelsen ankom til øen i April måned. Mon de har haft Johanne Danielsen med som privatlærerinde fra København, hvor Michelsen jo var læge, inden han fik stillingen på Sejerø? Det vides ikke, da vi pt ikke har nogen oplysninger om Johannes liv som ung pige. Hun var født i 1873, så hun har altså været omkring 18 år i 1891.

SENEST sommeren 1897: Otto Ferdinand Danielsen (Johanne' far og Alice's morfar) døde den 12. Decmber 1897, så senere end 1897 kan fotografierne ikke være taget.

HVORNÅR i de derimellem liggende 6 somre fandt besøget så sted? Der er forskellige andre indikationer, men de er usikre. Hvor gammel er Johanne på billederne? Hvor gammel kan hendes lillesøster Astrid være? (Det er de 2 søstre, der sidder til venstre på billedet ovenfor, mens de nedenfor er markeret med et X) Johanne var født den 25. Oktober 1873, Astrid den 13. December 1877. De ville så i sommeren 1891 have været henholdsvis knap 18 år og 13 1/2 år gamle, i sommeren 1892 knap 19 og 14 1/2 år, i sommeren 1893 knap 20 og 15 1/2 år, i sommeren 1894 knap 21 og 16 1/2 år, i sommeren 1895 knap 22 og 17 1/2 år, i sommeren 1896 knap 23 og 18 1/2 år og i sommeren 1897 knap 24 og 19 1/2 år.

Men Astrid ser ikke så gammel ud på billederne, så de må være taget tidligt i perioden.

Der er endnu en indikation på tidspunktet, men den er rent hypotetisk. Otto Ferdinand Danielsen havde en 5 år yngre bor Alfred Eduard (el. Edvard) Emil Danielsen, som døde allerede den 15. Januar 1892. KAN den ukendte herre, som på foto'er ovenfor står til højre for Otto Ferdinand, være dennes bror? Det er vel ikke umuligt, at "Onkel Alfred" har deltaget i udflugten. Og en vis lighed er der at se, men som nævnt, er det en hypotese.

HVIS det er "Onkel Alfred", så kan billederne ikke være taget senere end sommeren 1891! -- og det passer vel egentlig meget godt med Johanne's og Astrids alder - og at "far og mor" er taget over for at sikre sig, at datterens nye opholdssted har været i orden.


Fotografi fra Sejerø
(famdanielsensejeroe2 = Amatør gruppefoto i en have med flere personer. Fotograf? uden år. – skrevet bagpå af Alice “I dr.Mikkelsens Have paa Sejerø – Moster Johanne var privatlærerinde for doktorens datter Ellen – Mor var inviteret derover – x mor, xx Johanne” (omkring 1888/90 som ovenstående?) – (filmappe Stoerrefamilie) --- ligger i gul papkasse “Alice” ---------- Det viser sig at være efter 1891, hvor Chr.William MICHELSEN blev læge på Sejerø, og før 1897, hvor Otto Ferdinand døde! (al.22.1.2012))

Litteraturnoter:
Nielsen, Rasmus: Sejerø Sogns Historie / udarbejdet af Rasmus Nielsen, cand.phil., Kommunelærer i Næstved. - 2. Oplag. - Kalundborg : Vejlø's Bogtrykkeri, 1976.
- side 185.

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.2.2012