HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

OTTO FERDINAND DANIELSEN - barndommen og de unge år

--------------- LÆS HER OM OTTO FERDINANDS VIDERE LIV - FRA 1869 TIL 1897 ---------------

25.9. 1844 - 12.12. 1897

Se: Søren Danielsens liv i Årstal med Kildeangivelser

OTTO FERDINAND DANIELSEN var far til ASTRID DANIELSEN og morfar til ALICE

Se også: Siden om Familien Danielsen

Otto Ferdinand Danielsens far Søren stammede fra Maribo, hvor han var vokset op og havde fået sin uddannelse til skomager, ligesom sin storebror Ole Danielsen.

Søren Danielsen var derpå rejst til København, hvortil han var ankommet i 1839 og tilsyneladende havde fået arbejde og logi hos skomagermester Frederic Wilhelm Theodor Winther i stueetagen i Adelgade nr. 212.

I samme ejendom logerede på 3-salen en 19-årig ugift pige fra Holbæk, Caroline Sørensen, som ernærede sig ved Haandarbejde. Hun skulle få år efter blive Sørens hustru.

Den 28. April 1843 giftede Søren Danielsen sig med sin Caroline i Helligaands Kirke. De var da henholdsvis 25 og 22 år gamle. (se data)

Året efter kom Otto Ferdinand til verden, den 25. September 1844. Familien boede da i Holmensgade 141. Den 10. November 1844 blev barnet døbt i Holmens Kirke af Pastor Kjerumgaard. Faddere var en S.(?) Nielsen og noget som muligvis kan tydes som Jordemoder? Frydendahl i Laxegade(?). (se data)

Ved folketællingen den 1. Februar 1845 opgiver Søren Danielsen familemedlemmernes alder til henholdsvis 26, 24 og 1 år. De bor på 3. sal og lejligheden ved siden af beboes af en 79-årig enke, som lever af skrædersyning, sammen med sin datter på 39: Marie og Hanne Henningsen. (se data)

I 1849 blev den nu 4 1/2-årige Otto Ferdinand storebror, da lille Edvard Emil Alfred Danielsen blev født den 28. Februar. Dåben fandt sted den 20. Maj samme år i Helligaands Kirke og faddere var forældrene og en Madam Jensen. (se data)

Otto Ferdinand Danielsen

På dette tidspunkt opgiver familien deres adresse som Østergade 59, så de må altså være flyttet hertil på et tidspunkt efter 1. Februar 1845. Måske er de flyttet, fordi Søren Danielsen nu var blevet skomagerMESTER og den nye kælderlejlighed kunne bruges som butikslokale? Eller de er flyttet, fordi familien nu blev større.

Her i Østergade 59 (matrikelnummeret, som senere blev ændret til gadenummer 40) kom familien til at bo i en længere årrække.

I 1850 opgiver Søren Danielsen til folketællingen, at han selv på 32 år, samt hans kone på 32 og børnene Otto og Alfred på 6 og 1 år beboer denne lejlighed i kælderen, hvor der også boer en anden familie. (se data)

Året efter var der igen familieforøgelse, da lillesøster Anna Caroline Amalie fødtes den 10. Februar 1851. (se data). Den 11. Maj var der dåb i Helligaands Kirke med forældrene og en Madam Nielsen som faddere. Desværre var den lille pige ikke rask, hun døde den 23. Februar 1852 af "vand i hovedet" (Hydracephalus acutus). Den 26. Februar stod familien derfor atter i Helligaands Kirke, men denne gang var årsagen trist, da de begravede den, der skulle blive deres eneste datter og søster. Otto Ferdinand var nu 7 1/2 år gammel. (se data)

Men livet gik videre og efter et år blev Otto Ferdinand atter storebror til en lille dreng, som blev født den 13. Januar 1853 og den 24. April samme år i Helligaands Kirke døbt
Charles Georg William. (se data)

Så gik der et par år, inden der kom flere små søkende. Otto Ferdinand er vel på dette tidspunkt kommet i skole og Søren og Caroline ønskede det bedste for deres børn og satte penge fra til at sætte drengen i en betalingsskole, den velrenommerede Melchiors Borgerskole i Nørregade 33, hvor også brødrene Alfred og Charles Georg kom til at gå. Her kom også Otto Ferdinands kommende svogre, Hoftapetserer J.P.B.Holms sønner Jens Olaf Sophus Holm, Thorvald August Ferdinand Holm og Ove Valdemar Holm til at gå. Måske var det på denne måde, at Otto Ferdinand lærte sin kommende hustru at kende.

Den 1. Februar 1855 var der påny folketælling og sammen med den nu 37-årige Søren, den 33-årige Caroline og de 3 brødre Otto på 11, Alfred på 6 og Charles Georg på 3 boede nu også Carolines yngste søster, Ane Marie Sørensen på 22 år, som var kommet til byen fra Holbæk allerede i 1849 og derpå havde arbejdet i København som tjenestepige. (se data)

Den 19. April 1855 fødtes lillebror Axel Lorenz Constantin, som blev døbt i Helligaands Kirke den 27. Juni samme år. Jordemoder Madam Jensen stod denne gang fadder sammen med forældrene. Otto Ferdinand var nu blevet 10 1/2 år gammel. (se data)

Den 14(?) Februar 1856 blev Otto Ferdinand vaccineret af en læge, hvis navn er angivet ved hans konfirmation. Desværre er det utydeligt skrevet: Br????

Året efter kunne den nu 12 1/2-årige dreng atter hilse på en ny lillebror. (se data). Victor Ludvig Theodor blev født den 7. Juni 1857 og døbt den 13. September. Men den lille var åbenbart svagelig, for allerede den 17. September døde han, kun 14 uger gammel. Begravelsen fandt sted den 20. September. (se data)

Men Otto Ferdinands mor var heller ikke ved godt helbred, hun havde tuberkulose. Hvornår det startede ved vi ikke, men allerede ved folketællingen 1855 boede som nævnt hendes yngste søster Ane Marie hos hende, måske for at hjælpe med børn og hus.

I 1858 mistede de 4 drenge deres mor. Caroline var kun 37 år, da hun døde den 22. Juli. Ved begravelsen fra "Helliggejstes Kapel" den 27. Juli stod så Skomagermesteren tilbage med børnene, som nu var henholdsvis 13 1/2 år, 8, 5 og 3 år gamle. Heldigvis blev moster Ane Marie i huset og kunne tage sig af det og drengene. (se data)

Året efter var Otto Ferdinand så fyldt de 14 år og skulle konfirmeres i Helligaands Kirke den 10. April 1859. Hans karakter var mg og det noteredes, at han havde frekventeret Melchiors Borgerskole. (se data)

Efter konfirmationen kom Otto Ferdinand i handelslære. Hans erhverv anføres senere som kontorist og han endte med at blive kontorchef i DFDS, så præcis hvordan uddannelsen har formet sig, ved vi ikke. I Folketællingen 1860 angives han som 16 år og "Handelslærling". Han boede da stadig hjemme i kælderlejligheden i Østergade 59 sammen med sin nu 42-årige far og 27-årige moster, samt de endnu ukonfirmerede brødre Alfred, Charles og Axel på henholdsvis 11, 8 og 5 år. (se data)

Over hvor lang tid Otto Ferdinands uddannelse strakte sig, ved vi ikke. Men det lader til, at han stadig boede hjemme, da de mindre brødre blev konfirmerede, Alfred (Edvard Emil Alftred) den 12. April 1863 (se data), Charles Georg Villiam den 7. Oktober 1866 (se data). Og Axel Lorentz Constantin den 4. April 1869 (se data).

Måneden efter blev Otto Ferdinand gift i Helligaands Kirke med sin udkårne Henriette Mathilde Holm, Sadelmagermester og Tapetserer J.P.B. Holms datter fra Gothersgade 31 og en ældre søster til nogle af Otto Ferdinands yngre brødres skolekammerater. (Om parret gjorde deres bekendtskab gennem deres respektive brødre, ved vi dog ikke). Brudgommen var 24 år, ungkarl og kontorist og Bruden var 21 år. De boede inden vielsen stadig hos deres forældre, og deres fædre var vidner ved brylluppet, som fandt sted den 7. Maj 1869 efter lysning den 18. April. (se data).

--------------- LÆS OM OTTO FERDINANDS VIDERE LIV - FRA 1869 TIL 1897 ---------------

 

Mathilde
BESA = MATHILDE DANIELSEN

BESA = MATHILDE DANIELSEN

Otto Ferdinand
Otto Ferdinand Danielsen

Otto Ferdinand Danielsen

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2012 og sidst opdateret d. 24.11.2022