HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

FAMILIEN DANIELSEN

- Mathilde og Otto Ferdinand Danielsen og deres børn -Mathilde (Besa) og Otto Ferdinand med deres 5 levende børn. Fra venstre Yelva (Bell), Aage, Johanne og Astrid (Beda). Forrest Anna.

Årstallet er ikke angivet, men børnene er født i årene 1870 (Yelva), 1872 (Aage), 1873 (Johanne), 1876 (Anna) og 1877 (Astrid). En søn, Otto Eigil, blev født i september 1882, men døde allerede i november samme år.

Mathilde var født i 1847 og Otto Ferdinand i 1844.

Mon ikke årstallet har været omkring 1889-1890.

I så fald har Mathilde været 42-43 år og Otto Ferdinand omkring 45 år.

Yelva har så været 19-20 år, Aage 17-18 år og Johanne 16-17 år. Familiens yngste, Astrid, har været 12-13 år, mens Anna, der sidder forrest har været 13-14 år.

Familien Danielsen, atelierfoto
famdanielsenatelier = Atelier gruppefoto af hele familien Danielsen. Fotograf Joh.Crone, Kjøbenhavn, Kjøbmagergade 9. uden år. – skrevet bagpå af Pev “Mathilde Danielsen, Otto Ferdinand D., Yelva, Aage, Johanne og Astrid, forrest Anna”. – (filmappe Stoerrefamilie) --- ligger i gul papkasse “Alice”

De ældste af Danielsen-børnene:

Aage, Johanne og Yelva.

Omkring år 1876?

I så fald har Aage været 4 år, Johanne 2-3 år og Yelva 6 år.


Familien Danielsen, atelierfoto
yelvaaagejohanneboern = Atelierfoto af Aage, Johanne og Yelva som børn. Foto V.Tillge, Kjøbmagergade, u.å. - Bagpå skrevet af ? “Yelva-Aage og Johanne” (filmappe stoerrefamilie)”

Danielsen-børnene:

bagerst Yelva, Aage og Johanne,

foran: Anna og Astrid.

Omkring år 1880-1881?

I så fald har Yelva været 10-11 år gammel, Aage 8-9 år og Johanne 7-8 år.

Anna har så været 4-5 år og lille Astrid har været 3-4 år gammel.


Familien Danielsen, atelierfoto
bedabarnmsoeskende = Atelierfoto af søskendegruppe. FotografV. Tillge’s Atelier Kjøbenhavn (st.Kjöbmagergade 38-2 Sal ligefor Postgaarden” no.2424, uden år. På forsiden trykt “Cabinet-Billede”. – skrevet bagpå af Alice “Yelva, Aage og Johanne, foran Anna og Astrid” – (filmappe Stoerrefamilie) --- ligger i gul papkasse “Alice” . ca.1880/1881”

Familien Danielsen ved tebordet i spisestuen i Toldbodgade 11: (Alice har bagpå foto'et skrevet Toldbodgade 6, men det må være en erindringsfejl, da familien iflg. folketællinger og Krak boede i nr. 11):

Aage, Astrid, Otto Ferdinand, Mathilde (Besa), Anna og Yelva.

Årstal ??? Måske en gang i begyndelsen af 1890'erne?

I så fald har Aage været omkring 20 år, Astrid 14-15 år, Otto Ferdinand 48 år, Mathilde 45 år, Anna ca. 16 år og Yelva omkring 22 år.

Måske er tallerkenerne på endevæggen de samme, som senere kom op at hænge i Willemoesgade 51? - Se mere om disse her!

 

Nedenfor ses noget af familien i dagligstuen.
Otto Ferdinand og Mathilde i sofaen,
forrest fra venstre Johanne og Anna.

Bemærk det lille rosenbillede på væggen til højre for Mathilde.


Familien Danielsen
famdanielsenvtebord = Gruppefoto i hjemmet ved spisebordet af familien Danielsen. Fotograf?, u.å. - Bagpå skrevet af Alice “Familien Danielsen omkring Tebordet i spisestuen i Toldbodgade 6 - Aage - mor - Bedstefar - Besa - Anna og Yelva -” (filmappe stoerrefamiliemfl) --- ligger i blå papkasse “Alice”

Familien Danielsen
famdanielsenstue = Gruppefoto i hjemmet i daglistuen. Fotograf? uden år. – skrevet bagpå af Pev “Otto Ferdinand og Mathilde Danielsen. forrest Johanne D., til højre Anna. Tolbodgade 6. ca. 1890” – (filmappe Stoerrefamilie) --- ligger i gul papkasse “Alice”

Rosenbilledet på væggen th for Mathilde

- Læs om Rosenbilledet her! -

 

 

Omkring år 1891var Mathilde og Otto Ferdinand en tur på Sejerø for at besøge Johanne, som havde fået job som privatlærerinde for Doktor Mikkelsens datter Ellen ("Dr.Mikkelsen" = Dr. Michelsen!).

Med på turen var også yngste datter Astrid.

På billedet til højre ses Otto Ferdinand og en ukendt herre (Otto Ferdinands bro???), Astrid, Johanne, Ellen Michelsen, Fru Michelsen, Dr. Michelsen og Mathilde.

(Alice har tidligere forsøgsvis dateret billederne 1888-1890 , men familien Michelsen var først på Sejerø fra 1891, så før kan de ikke være blevet taget - se mere her!)


Mathilde, Otto Ferdinand og Astrid besøger Johanne på Sejerø
famdanielsensejeroe = Amatør gruppefoto i en have med flere personer. Fotograf? uden år. – skrevet bagpå af Pev “fra venstre til højre: Otto Ferdinand Danielsen, ?, Astrid D., Johanne D., Ellen Mikkelsen, Fru Mikkelsen, Dr. Mikkelsen, Mathilde Danielsen. – Sejerø 1888/90?” – (filmappe Stoerrefamilie) --- ligger i gul papkasse “Alice”

 

Endnu et foto fra Sejerøturen:

De to unge kvinder, der er mærket med et kryds, er :

i venstre side Astrid - i højre side Johanne.

 SE FLERE FOTOS med tilknytning til Familien Danielsen nedenfor:


Astrid besøger Johanne på Sejerø
famdanielsensejeroe2 = Amatør gruppefoto i en have med flere personer. Fotograf? uden år. – skrevet bagpå af Alice “I dr.Mikkelsens Have paa Sejerø – Moster Johanne var privatlærerinde for doktorens datter Ellen – Mor var inviteret derover – x mor, xx Johanne” (omkring 1888/90 som ovenstående?) – (filmappe Stoerrefamilie) --- ligger i gul papkasse “Alice”

DanielsenHolmfamilien
StoerreFamilie
LilleFamilie
STEDER

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
og
ÅRSTALLENE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.10.2011 og sidst opdateret d. 13.1.2012