HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

MUNKHOLM ved VEJLE


MUNKHOLM, også kaldet MUNKHOLMGAARD, er en gård i Kollerup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, hvor den hørte til Hovedgården Brandbjerg og var avlsgård under denne.

Brandbjerg ejedes fra 1708-1745 af Krigsråd Niels Friedrich Morville og dennes hustru Anna Margrethe Hynitz. I 1745 solgte de imidlertid denne herregård og flyttede ind i den mindre - men stadig anseelige - gård Munkholm. De lejede sig antagelig ind her, da Munkholm stadig - og til op i 1770'erne - hørte under Brandbjerg Hovedgård.

I 1755 døde Niels Friedrich Morville på Munkholm og begravedes i Vindelev Kirke. Samme år blev Morville's datter Christiane gift på Munkholm med Mons. Søren Langballe, der var forpagter på godset Vilhelmsborg, hvortil parret og Christianes mor åbenbart flyttede.

Hvem der forpagtede Gården og boede på Munkholm i de følgende år, vides ikke.

I 1766 ved vi til gengæld, at den senere sognepræst i Janderup og Billum, Niels Sehested Pedersen, opholdt sig på Munkholm. Men hvilken stilling han indtog der, er ikke oplyst. Måske har han været lærer for børnene på gården eller han har været fuldmægtig og taget sig af gårdens regnskaber og protokoller. I 1770 blev Niels indsat som sognepræst i Janderup og er i hvet fald på denne tid draget fra Munkholm. Men dette kan også være sket tidligere, da vi ikke kender de nøjagtige datoer for hans ophold på gården.

Gården Munkholm kaldtes i 1600-tallet kaldtes Munchehuuz og senere i 1800-tallet Elisalyst og ligger ved Grejsdalen ved Vejle.

Gården havde i 1700-tallet en hovedbygning af bindingsværk, men i 1835 blev den nuværende hovedbygning opført, ligesom antageligt også avlsbygningerne der senere er genopbygget efter en brand i 1858.

I 1771 var der foruden hovedbygningen nogle mindre huse til 4 husmænd. Dette fremgår af Brandbjerg Jordebog, hvor der i fortegnelsen over Hovedgårdens jord og gods står, at Munkholm ligger på Brandbjerg Mark og har 28 fag af ny egebindingsværk, samt murede huse indrettet til 4 husmænd.

Men selve Munkholm var i slutningen af 1700-tallet en fæstegård og vi kender navnet på en af fæstebønderne, Peder Jensen Lund, der fra slutningen af 1700-tallet og til sin død i 1808 havde Munkholm i fæste. Peder var oprindeligt ladefoged på Brandbjerg, inden han fik Munkholm i fæste.

I 1820 blev Munkholm solgt fra Hovedgården Brandbjerg til Peder Jensen Lunds søn, Jens Pedersen Lund. Senere - tilsyneladende efter 1834, måske tæt på 1839 - købte Brandbjergs ejer Carl Gotlieb Schnakenburg Munkholm tilbage og ansøgte om at give gården navneforandring til Elisalyst. Et navn Gården herefter bevarede indtil 1855, hvor en ny ejer, Georg Johan Holst, gav den det gamle navn tilbage.

Munkholm hovedbygning står stadig i sin skikkelse fra 1835, men i nyrenoveret stand, på Vongevej 5, 7300 Jelling. Idag huser Gården et pædagogisk-psykologisk behandlings- og kursuscenter. (http://www.munkholm.cc)

 

 

Litteratur om Munkholm:
Trap: Kongeriget Danmark. - Tredje omarbejdede udgave... - Kjøbenhavn, Gad, 1904. ---- Bind 5, side 399.
Steen Hilling & Annegrethe Løwendahl: Munkholm: historien om huset og dets beboere gennem 325 år. (præsentation) (Issuu.com)
Munkholm : kursus og projektcenter.


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.10.2015