HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

LILLE VALBY (WALDBYE)

Lille Valby, Lille Valdbye, Lille Waldbye, Lille Woldbye - der var mange stavemåder for denne lokalitet, som lå i Slagelse Herred, nærmere bestemt i Sankt Mikkels Landsogn, der bestod af områderne nord og nordvest for Slagelse By. Gennem denne egn, der for en stor del var bevokset med skov, går landevejen mellem Slagelse og Kalundborg.

I den vestlige del af området lå blandt andet landsbyen Lille Valby og hovedgårdene Valbygaard og Brorup. Desuden lå her Jærnbjærggaard, som også nævnes i Slagelsefamiliernes "annaler".

Sankt Mikkels Landsogn hørte under Antvorskov Birk. Selve Antvorskov Slot (hvor Anna Albrechtsdatter var køkkenpige og mødte præstesønnen Eiler Struch), ligger derimod i Sankt Peders Landsogn., der dækker området syd for Slagelse.

Hovedgården Valbygaard grundlagdes allerede i slutningen af 1300-tallet, men først ved Antvorskov Rytterdistrikts salg i 1774, da 11 bøndergårde i Store- og Vester Valby blev nedlagte, oprettedes den nuværende Valbygaard, som i 1775 blev forøget med de resterende gårde fra Store Valby, som herefter ophørte med at eksistere. Idag kaldes gården "Valdbygaard Gods" og består ifølge dens hjemmeside "af Valdby­gaard med 480 hektar, Brorup med 259 hektar, Langebjerggaard med 99 hektar, Teglværksgaard med 10 hektar samt 254 hektar skov. I alt har godset et tilliggende på 1102 hektar".

Brorup var allerede en større gård i 1300-tallet, muligvis tilhørende Roskilde Bispestol. Den nuværende Brorupgaard blev opretteet i 1674. Ifølge Matriklen for 1682 var der her tale om en enkelt gård med 85 tønder land og ingen husmandssteder.

Jærnbjærg var tidligere en by, der kaldtes Hjerneburg, Hjernæbjærghæ, Jernbierg. Byen er nu nedlagt. Ifølge matriklen for 1682 hørte der 3 gårde men ingen husmandssteder til Jernbjerg, der på dette tidspunkt strakte sig over 30 tønder land.

Ifølge Matriklen for 1682 bestod Lille Valby på dette tidspunkt af 12 gårde og ingen husmandssteder, ialt 89 tønder land. Man delte også Valbyområdet op i Valbyvester med 5 gårde og Valbyøster med blot 2 gård.

Gårdene i Lille Valby blev i slutningen af 1700-tallet flyttet ud, således at der i begyndelsen af 1800-tallet kun var 4 af landsbyens tidligere omkring 13 gårde tilbage i bymidten.

 

ASMUS' FAMILIE i LILLE VALBY:

1801: Her blev Asmus' Tipoldefar Lars Pedersen født i efteråret 1801.

 

Kilder:
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3.omarbejdede udgave. 2. Bind. - Kbh, : Gad, 1898. ---- side 680.
Link til folketælling for Lille Valby i 1787: https://www.danishfamilysearch.dk/census1787/sogn2939/familylist
Hjemmesiden 2.sogne.dk: http://2sogne.dk/historie/valbygaard-gods/
Slagelse Herreds kirkesogne: http://www.roskildehistorie.dk/gods/kirker/herredssogne/Slagelse.htm
Skifter fra Valbygaard: https://aurelia-clemons.dk/valbygdx.htm
Historiske kort over Lille Valby: https://sdfekort.dk/spatialmap

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.. 9.7.2017 og sidst opdateret d. 10.7.2017