HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Lars Pedersen

født 30.10. 1801 - død: 26.7. 1856

Søn af Peder Ibsen (1758-1828) og Sidse Rasmusdatter (ca.1763-1826) i Lille Valby

(Lars havde 7 søskende: Zidse (1790-1805), Rasmus (1793-1850), Jeppe (1796-), Inger (1799-), Ole (1804-1804) og Peder (1804-1806))

Gift : nej

Far til uægte datter Caroline Schou - Morfar til Rasmus Christian Rasmussen - Oldefar til Ane Justine Caroline Rasmussen - Tipoldefar til Otto Asmus Thomsen - Tip2oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: Lars Pedersens liv i Årstal med Kildeangivelser --- Se også: Oversigt over Slagelse-familierne

Indførslen om Lars Pedersens fødsel i Kirkebogen for Sankt Mikkels Kirke i Slagelse i 1801 er desværre meget ødelagt og utydelig i venstre side, hvor de 2 kolonner med datoer for fødsel og dåb er skrevet. I Lægdsrullen for samme år opgives han dog at være født den 30. Oktober, men i den ene kirkebogsindførsel ved hans konfirmation i 1816 står: "født 27. Sept. - døbt 25. Oct. 1801"). Han blev muligvis straks hjemmedøbt og siden fremstillet i kirken, hvor gudmoren var hans farbror Rasmus Ibsens kone i Hyllerup. Faddere stod Husmand Rasmus Larsens kone i Valdby, Gårdmændene Niels Christensen og Jens Hansen, samt ungkarlen Ole Rasmussen - måske hans morbror? Denne opholdt sig i 1801 hos "Lars Pedersens enke i Valby". Måske var hun også en slægtning og det er muligvis efter hendes mand, at vor Lars nu blev opkaldt.

Som nævnt blev Lars straks indskrevet i Tilgangslægdsrullen for 1801 som søn af Peder Ibsen, født i Lille Waldbye den 30. Oktober og opholdende sig på dette sted.

Lars' forældre var altså Peder Ibsen, husmand i Lille Valby, og dennes hustru Sidse Rasmusdatter, som var blevet gift i 1788 i Sankt Mikkels Kirke i Slagelse. Parret havde allerede fået 4 børn, inden Lars kom til, så ved hans dåb deltog også den 11 år ældre storesøster Zidse, den 8 år ældre storebror Rasmus, den 5 år ældre Jeppe og den blot 2 år ældre Inger.

Da Lars var 3 år gammel, blev han selv storebror til tvillingedrengene Ole og Peder, som blev født i begyndelsen af November måned 1804. De blev hurtigt hjemmedøbt, var åbenbart svagelige, hvilket vel har sat sit præg på stemningen i hjemmet. Ole døde da også efter blot 8 uger, mens Peder klarede sig lidt længere.

Det var nogle hårde år for familien, for 3 måneder efter Oles død, døde også den 15-årige Sidse den 27. Marts 1805 - og i slutningen af det næste år, den 27. November, døde lillebror Peder.

I disse år kan vi følge Lars i Hovedlægsdrullerne, hvor vi finder ham boende i hjemmet i årene 1803 (1 år gammel), 1806 (4 år gammel), og 1809 (7 år gammel).

I 1810 blev storebror Rasmus konfirmeret i Sankt Mikkels Kirke af Pastor Niels Studsgaard Fuglsang og i 1812 var det Jeppes tur. Lars var nu blevet 10 år gammel og boede ifølge Lægdsrullen stadig hjemme, selvom selv en lille knægt kunne være blevet sendt ud at tjene som røgterdreng eller lignende.

Men måske var der sygdom i familien i disse år, for af andre senere optegnelser kan vi se, at flere familiemedlemmer har "haft de naturlige kopper", sandsynligvis netop i denne periode. Og det har antagelig været denne sygdom, der var årsagen til at storesøster Inger ikke som vi ville forvente det blev konfirmeret i 1815, men først 3 år senere.

Lars var i 1815 endnu ikke konfirmeret, men må alligevel have været ude at tjene, for Lægdsrullen angiver ham som 13 år gammel med ophold i "Jernborg", den store Jærnbjærggaard, som ikke længere findes. Navnet lever dog videre i gadenavne i det nordlige Slagelse.

I 1816 blev Lars - der nu angives at bo hjemme hos forældrene i Lille Valby - konfirmeret i Sankt Mikkels Kirke med karakteren "M" ("meget godt") i kundskaber og "G" ("godt") i opførsel. Der er i kirkebogen her noteret, at han har haft naturlige kopper!. Kontraministerialbogen oplyser her, at han er født den 27. September og døbt den 25. Oktober 1801.

Det har sikkert været kort efter konfirmationen, at Lars er kommet i tjeneste hos grovsmed Lars Christensen Friis i Løvegade i Slagelse By. Den 17. Februar 1817 drog mester Friis nemlig op til smedelaugets oldermand for at få indskrevet Lars Pedersen som læredreng for en periode på 5 år, der skulle udløbe til Fastelavn 1821. Som man kan se, må det første årstid som prøveperiode være medregnet i læretiden.

Ifølge Lægdsrullen for 1818 boede den 16-årige Lars stadig i "Jernborg", men han har snarere boet i Løvegade hos sin mester og dennes familie, som det var sædvane på den tid. Desværre findes der ingen folketællinger i denne periode, der ellers kunne vise os, hvor han boede. Under alle omstændigheder har han færdedes meget i Løvegade, hvor Lars Friis' hus lå på gadens nordre side i matrikel nummer 240.

På den modsatte side af gaden lå i matrikel nr 215 (gadenummer 6) den i 1812 afdøde Daglejer Jens Hansens hus. Her boede hans enke Margrethe Fischer med sine børn, blandt andre den i 1812 konfirmerede og nu 18 år gamle Ane Sophie Jensdatter. Måske kendte Lars Pedersen og Ane Sophies familier også til hinanden og Ane Sophie har nok kendt til Lars' storebror Jeppe, for de blev konfirmeret samme dag i 1812.

Eller måske har de 2 unge blot mødt hinanden i Løvegade og efterhånden opstod der en sød musik mellem dem, som i 1820 udmøntede sig i en graviditet!

Men inden da gik der et par år, hvor Lars arbejdede som smedelærling hos Lars Friis, men også indimellem havde fri til at være fadder ved dåben af søster Ingers første barn kaldet Karen. Som sædvanlig foregik dette i Sankt Mikkels Kirke den 29. November 1818. Inger må nemlig omsider være kommet sig over kopperne, for 1. søndag efter Påske 1818 kunne hun endelig blive konfirmeret for derefter den 5. August at blive gift i Sankt Mikkels med den 10 år ældre arbejdsmand Jørgen Frederiksen.

I slutningen af 1819 var Lars og Ane Sophies stjålne blikke og kisse-misseri blevet mere intimt, for i begyndelsen af 1820 kunne Ane Sophie konstatere, at hun var med barn. Det var vel ikke så godt, men tilsyneladende har hendes mor, der måske allerede på dette tidspunkt forsørgede sig selv og børnene ved at være kogekone, taget nyheden rimeligt fornuftigt. Hun slog i hvert fald ikke hånden af datteren - og måske har begge håbet på, at Lars ville rette op på fadæsen og gifte sig med sit barns mor. Men skønt Ane Sophie jo var 22 år, var Lars endnu kun 18, umyndig og stadig i lære. Og det skulle senere vise sig, at han selv efter at være blevet udlært åbenbart ikke nærede noget ønske om at leve op til sin forpligtelse.

Men i løbet af 1820 har nerverne nok stået på højkant både hos Ane Sophie og hos Lars. Og mon ikke Ane Sophies mor har besværet sig til genboen smedemester Friis over at hans lærling havde forført hendes datter. Smedemesteren har i hvert fald ikke været i tvivl om den rette sammenhæng og han lod senere sin datter Caroline være med til dåben af Lars' "uægte" barn.

Den 6. September 1820 nedkom Ane Sophie med en lille pige, som 2 dage efter blev hjemmedøbt og fik navnet Caroline. Dåben blev derpå konfirmeret i Sankt Mikkels den 5. November, hvor det til kirkebogen blev oplyst, at "Faderen angives at være Lars Pedersen i lære hos Smed Lars Friis". Ved dåben var en af fadderne en Peter Ipsen, Væver. Der er ikke andre antydninger af, at Lars' far Peder Ibsen var væver, men det kan han måske godt have været, selvom han levede som husmand. Det var ikke ualrmindeligt, at husmænd også havde andre erhverv som f.eks tømrer eller hjulmand. Hvis ikke der er tale om Lars' far, har det muligvis været et andet familiemedlem, en fjern fætter eller lignende.

Den 5. Marts 1821 var Lars så udlært som smed og kunne indskrives i Laugsprotokollen som smedesvend. Om han fortsatte med at bo og arbejde hos Friis, ved vi ikke, men det var ikke ualmindeligt, at en mester havde nogle svende boende sammen med læredrengene og familien.

Efterhånden bliver det sværere at følge Lars' færden. I 1826 stod han fadder i Sankt Mikkels den 2. Juli, da søster Ingers søn Ole blev døbt. Men ellers forsvinder han en smule. Ligesom forøvrigt storebror Jeppe, der som husmand i Hyllerup også mødes sidste gang i 1826, hvor storebror Rasmus' ældste søn døbtes Lars.

I Folketællingen for 1834 findes der i Slagelse en Lars Pedersen på 34 år, der er tjenestekarl hos Else Jensen, enke efter en brændevinsbrænder i Smedegade. Det lader til, at Lars ikke har udnytttet sin uddannelse til smed, hvilket godt nok virker lidt mærkeligt, men på intet tidspunkt i den sidste del af hans liv benævnes han smed.

Den 65-årige brændevinsbrænderenke boede i 1834 i Smedegade nr. 21 sammen med sin ugifte, 41-årige søn Jens Gottfried Christensen, der fungerede som "Bestyrer" af brænderiet, og sin yngre søn, Hans Christian Ditzen på 25. De havde 6 tjenestefolk til hjælp; en 53-årig enkemand ved navn Carsten Olsen og de yngre , ugifte karle: Lars på 34, Anders Thulberg på 29 og Christen Hansen på 35. Samt tjenestepigerne Martha Marie Friderup på 23 og Ane Serine Sørensen på 28.

Vi har ingen oplysning om, hvornår Lars har fået tjeneste hos Madam Jensen, men han blev her i hvert fald i en årrække. I Folketællingen 1840 angives han at være en 35-årig ugift tjenestekaerl (bemærk den upræcise aldersgengivelse, som sikkert skyldes hans arbejdsgivers oplysninger til optælleren). Elses ældste søn bestyrer stadig virksomheden, mens den yngste søn tilsyneladende er flyttet ud. Den eneste af tjenestefolkene, som stadig bor her, er Lars, mens de øvrige 2 karle på 36 og 27 år er nye, ligesom pigerne på 25 og 21 år.

I 1845 er Lars til gengæld flyttet og kommet i tjeneste hos Elses yngste søn Hans Ditzen, der nu optræder som brændevinsbrænder i Løvegade (altså den gade, hvor Lars' gamle smedemester boede og hvor også hans gamle kæreste Ane Sophie og datteren Caroline har boet. Caroline flyttede dog allerede i 1843 fra Slagelse til København, hvor hun året efter blev gift. Hun vendte så vidt vides ikke senere tilbage til Slagelse. Samme år døde også Ane Sophie, som i mellemtiden havde været både gift og enke, samt fået både ægte og uægte børn. Men det er en anden historie - Læs her om Ane Sophies liv efter Lars.

Lars angives i 1845-folketællingen at være 38 år gammel -- igen en upræcis aldersangivelse, da han jo var født i 1801 og derfor omkring 44 år gammel! I Hans Ditzens hus bor også dennes kone og 4-årige søn, samt 3 andre tjenestekarle og 2 yngre tjenestepiger. Og Lars er stadig ugift! Mon han egentlig gerne ville have haft Ane Sophie? Eller var der sygdom eller skavanker, som forhindrede ham i at få den tilværelse, han måske havde drømt om? Det får vi aldrig at vide.

Sikkert er det i hvert fald, at han aldrig blev gift med sin datters mor. Den 19. November 1824 blev den nu 26-årige Ane Sophie nemlig gift med snedkersvenden Hans Larsen Schou, som på dette tidspunkt boede hos Margrethe Fischer. Han kom ellers fra Søllerød og en af forloverne ved brylluppet var smed Friis, så den lille uægte Caroline, der senere tog sin stedfars efternavn Schou, har ikke sat splid mellem de gode naboer.

Lars Pedersen blev dog ikke resten af sit liv i brændevinsbrænderiet. På et tidspunkt efter folketællingen i 1845 og sommeren 1856 flyttede han og endte som indsidder i den lille landsby Holmstrup vest for Slagelse By.

Og her døde Lars den 26. Juli 1856 som "Indsidder og Ungkarl af Holmstrup, født i Lille Waldbye". Han blev 54 år, døde af tæring og blev begravet den 1. August 1856, antagelig på Sankt Peders Kirkegård, da Holmstrup hørte til Sankt Peders Landsogn.


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.6.2017 og sidst opdateret d. 10.7.2017