HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

VEDBY SØNDER

Vedbysønder er en lille landsby nordøst for Slagelse i Ottestrup Sogn. Vedbysønder ligger idag syd for den brede, trafikerede Sorøvej, mens Ottestrup ligger nord for denne. Her ligger også den gamle Ottestrup Kirke, hvor Asmus' Tip2oldefar Peder Ibsen blev døbt i 1758. (Ottestrup Kirke)

Vedbysønder havde ingen kirke, men til gengæld en skole. Det var en såkaldt "rytterskole", en af de i 1700-tallet opførte "kongelige skoler" for rytterdistrikternes beboeres børn. Vedbysønder hørte under Antvorskov Kloster og blev senere krongods under Antvorskov Rytterdistrikt. Rytterskolen blev opført i 1723 på den grund, der idag har adressen Vedbysøndervej 1. Skolen ophørte i 1870, hvor den blev ombygget til fattighus. Der blev i tidens løb foretaget forskellige ombygninger og ændringer, men den gamle skolebygning står stadig, da den blev fredet i 1966. Rytterskoletavlen skal stadig findes på bygningens oprindelige gavl. (Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt: Vedbysønder).

Ifølge matriklen for 1682 var der i Vedbysønder 10 gårde og 3 huse, ialt 71 tønder. Nabobyen Davidsrød bestod kun af 2 gårde og ingen huse og udgjorde kun 12 tønder. Mens den mod nord liggende Vedbynørre var større og havde 14 gårde og 4 huse, ialt 92 tønder. Selve Ottestrup by havde med sine 34 tønder kun 5 gårde og 1hus.

Hvis Peder Ibsen og hans søskende har frekventeret Rytterskolen har de som førstelærer først haft Hans Wiger, som havde været skoleholder her siden 1738. Han holdt dog op i 1762 og erstattedes af Niels Christian Vinther, der imidlertid kun virkede til 1763, hvorefter Peder Nicolaj Møller tog over i de næste 10 år. Vi ved imidlertid ikke, hvilken form for skolegang eller undervisning, børnene i vor slægt har fået. Undervisningen har vel været ret beskeden, måske ligesom det senere formuleredes i en visitats fra 1789: "Børnene havde lært at ramse og vidste for resten intet". Dog bemærkede visitatoren også, at "med Boglæsning gik alt vel nok an". (Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt: Vedbysønder).

Før 1778 førte den gamle kongevej Sorø-Antvorskov forbi Vedbysønder. I 1778 - altså da ovennævnte Peder Ibsen var 20 år gammel - "blev landsbyens jorder skåret ignnem af den nye landevej fra København til Korsør".

"I forbindelse med opmålingerne forud for udskiftningen og udflytningen kom den unge jurist August Hennings fra Slesvig til at bo i Vedbysønder omkring 1780. Hennings lavede en række optegnelser om Vedbysønder, der således er en meget velbeskrevet landsby fra 1700-tallet." (Slagelse leksikon)

I Vedbysønders sydlige udkant lå også en vindmølle, som dog ikke eksisterer længere.

 

ASMUS' FAMILIE i VEDBYSØNDER:

1758: Her fødtes Asmus' Tip2oldefar Peder Ibsen, som blev døbt i 1758 i Ottestrup Kirke.

 

 

Kilder:
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3.omarbejdede udgave. 2. Bind. - Kbh, : Gad, 1898. ---- side 685 og 686.
Link til folketælling for Vedby Sønder i 1787: https://www.danishfamilysearch.dk/cid827596
Slagelse Herreds kirkesogne: http://www.roskildehistorie.dk/gods/kirker/herredssogne/Slagelse.htm
Historiske kort over Vedbysønder: https://sdfekort.dk/spatialmap?
Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt: Vedbysønder http://www.thorshoj.dk/Rytterskoler_Antvorskov.HTM#Vedbysønder

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.7.2017