HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

JOHAN DANIELSEN HARDER, bager ("BLINDE JOHAN")

ca.1750-1810

Se: Johan Danielsen Harders liv i Årstal med Kildeangivelser

Guldsmed DANIEL HARDER (Flensburg? o.1600-Odense 1669) i Odense, som skal være kommet fra Flensburg (Wads sedler)
---- ? JOHAN DANIELSEN HARDER (Wads sedler) (Odense før 1669 -?) i Odense
-------- Guldsmed DANIEL HARDER ("den ældre") (Odense? o.1680/85-Maribo? 1737) fra Odense
---------------- Guldsmed DANIEL (DANIELSEN) HARDER ("den yngre") (Maribo ? 1711-Maribo 1749)
----------------------- Bager JOHAN DANIELSEN HARDER (Blinde Johan) (døbt Maribo 1750-Maribo 1810)
----------------------------- Murermester DANIEL JOHANSEN (Maribo1778- Maribo 1831) i Maribo
------------------------------------- Skomagermester SØREN DANIELSEN (Maribo 1818-Kbh. 1881)
---------------------------------------------- OTTO FERDINAND DANIELSEN (Kbh. 1844-Kbh. 1897)

Johan Danielsen Harder var yngste søn af guldsmeden Daniel Danielsen Harder i Maribo og dennes anden hustru Kirsten Rasmusdatter.

Om guldsmeden opnåede at holde sit yngste barn i sine arme, ved vi ikke, for han døde allerede den 16. Oktober 1749 og den lille Johan blev først døbt den 1. Februar 1750, men det kan jo tænkes, at dåben har trukket lidt ud, hvis der har været sygdom og sorg i familien. (se data)

Da nu Johans far var død, var der åbenbart ingen til at oplære drengen i guldsmedehåndværket, et erhverv som ellers var gået i arv fra far til søn igennem adskillige slægtled. Så den små Johan blev sat i lære som bager.

Det er jo også muligt, at drengens helbred har været skrøbeligt, den stakkels Johan endte i hvert fald sine dage som blind. Men inden da nåede han at virke som bager i en årrække og han nåede også at blive gift den 5. Januar 1776 med Karen Sophie Nielsdatter, som vist nok var født i 1752 og hjemmedøbt den 23. Juli samme år. Hun var datter af Niels Godraad og medlemmer af denne familie optræder senere ofte som faddere i familien. (se data)

Bager Johan Harder og Karen Sophie fik flere børn:

- Kirstine Johansdatter, født den 22. December 1776, begravet den 16. Marts 1778, (se data)

- Daniel Johansen, født før den 11. Oktober 1778, hvor han blev døbt i Maribo Kirke, (se data)

- Niels Johansen, født 3. Marts 1780 og døbt 24. Marts samme år, (se data)

- Christian Johansen, født 17. Maj 1787 og døbt den 28. Maj samme år. (se data) Barnet døde allerede i 1794, den 2. Marts, og blev begravet den 7. Marts. (se data)

- Christian Johansen, født 3. Juli 1794, altså få måneder efter sin brors død og derfor døbt med hans navn den 24. August samme år, (se data)

- Anne Kirstine, født den 4. April 1797 og død allerede den 30. April samme år. (se data)

Samme år var også Johans uægte søn Rasmus død, 4 år gammel. (se data)

Inden da var Johans mor, Kirsten Rasmusdatter, også kaldet Stine Guldsmeds, død og begravet den 17. December 1781. (se data)

Johans ældste søn Daniel blev sat i murerlære og blev senere murermester i Maribo. Han blev den 9. September 1803 gift med Anne Olsdatter fra Nakskov og far til den ovenfornævnte Danielsen-linie i København (>Søren Danielsen > Otto Ferdinand Danielsen). Murermester Daniel Johansen døde af tæring den 23.Maj 1831.

Niels Johansen blev daglejer og kludesamler i Maribo. Han blev gift med Anne Marie Hansdatter, med hvem han fik 4 børn og derpå med Maren Hansdatter, der blev mor til yderligere 4 børn. Han døde i 1833.

Johan Danielsen Harder selv led en krank skæbne, hans syn forsvandt og han måtte vel derfor opgive sit erhverv og blive fattiglem, hvilket allerede ses af Folktællingen i 1801, mens han i 1787 stadig noteredes som bager. (se data FT 1787) (se data FT 1801)

Nu blev han i stedet til "Blinde Johan" og sådan beskrives han i Kirkebogen, da han døde .... som 60-årig: "Mandagen d. 29. Januar 1810 blev Blinde Johan med Sang begravet i Fattigjorden efter nogle Ugers Sygeleje". Råd til en begravelse på et finere jordstykke har der altså ikke været, men der har dog været sang ved begravelsen. (se data)

Allerede året efter døde Blinde Johans enke: "Mandagen d. 14. Januar 1811: Begravet i Fattigjorden Blinde Johans Enke Karen Nielsdatter. Død af Halssyge. gl 55 Aar. (/53 Aar gl.)" (se data). - Her var der til gengæld ingen sang ved begravelsen og det kom der heller ikke, da familiens yngste Christian blev begravet den 3. Juli samme år. Han døde af et "slag", men havde nok heller ikke haft et godt liv, for i Kirkebogen skrev præsten: "Løverdag d. 3. Juli: Begravet i Fattigjorden Blinde Johans vanvittige Dreng Christian Johansen. gl 15 Aar. ". (se data).

 

 

Kilder:

Bøje, Chr. A.: Danske guld og sølv smedemærker før 1870. Bind 2 Købstæderne / revideret og udvidet udgave redigeret af Sven Fritz og Finn Grandt-Nielsen. - København : Politikens Forlag, 1982. ------ side 86, 108.

Natmus.dk: http://www.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Maribo_0650-0658.pdf

Wads sedler: om skøde 1635.

Wads sedler: skifte i 1669.

DIS-Danmark, Slægt & data: tråd i Forum juni 2013: https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,61360.msg323822.html#msg323822

 

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.9.2013 og sidst opdateret d. 28.9.2013