HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

DANIEL JOHANSEN

11.10. 1778 (dåb) - 23.5. 1831

Se: Daniel Johansens liv i Årstal med Kildeangivelser

DANIEL JOHANSEN var far til SØREN DANIELSEN, farfar til OTTO FERDINAND DANIELSEN, oldefar til ASTRID DANIELSEN, og dermed tipoldefar til ALICE.

Daniel Johansen var født, levede og døde i Maribo, hvor han var murermester og ejede en hus på Mellemgade fra Østergade nr.94 (se sted på Google Maps). Huset eksisterer ikke længere, men det har ligget omtrent på højre hjørne af Mellemgade og Østergade. (se data)

Daniel Johansen var ældste søn af bager Johan Danielsen Harde (eller Harder), som var blevet gift den 5. Januar 1775 med Karen Sophie Nielsdatter.

Da Daniel blev født og døbt den 11. Oktober 1778, var Johan omkring 28 år gammel og Karen Sophie ca. 20 år. Fadderne kom fra familien og fra forskellige håndværkerfamilier i Maribo: Karen Godraads, Cathrine .. Palm, Jochum Jensen og Simon(? Søren?) .. Friderich Has og Dito Knud(?) (se data)

Da Daniel var halvandet år gammel, fik han en lillebror, Niels, som blev født den 3. Marts 1780 og straks hjemmedøbt, for derefter at blive frembåren i Kirken den 24. Marts. Faddere: Ciceli ? Datter paa Ladegaarden, Anne ? Christian Walter, ? vard Løv.., Peder Christophersen og Mogens Møller. (se data)

Efter en årrække var der atter familieforøgelse, lillebror Christian blev født den 17. Maj 1787, da Daniel var 8 1/2 år gammel. Barnet blev døbt i Maribo Kirke, som de øvrige børn, på 2. Pinsedag, som det år faldt den 28. Maj. Nogle af fadderne kom også denne gang var familien Walter, men også andre bekendte var med: Marie Walters, Anne hos Dr. Wivet(?), Jens Thrane, Jørgen Walter, Anders ? Skovfoged?. (se data)

Senere samme år afholdtes der den 1. Juli folketælling, hvor Daniels far angav sig som 39-årig bager. Karen Sophie var nu 36 år, Daniel 8, Niels 7 og den lille Christian (under) 1 år. Forældrene fortæller endvidere, at de begge er i første ægteskab. De boede da i Nørre Gade nr. 6. (se data)

I 1794 var mor Karen Sophie på ny gravid, men inden det nye familiemedlem kom til verden, indtraf tragedien og lillebror Christian døde den 2. Marts. Han var kun 6 år og 3 måneder gammel, da han blev begravet på Maribo Kirkegårds fattigjord den 7. Marts. (se data)

Nogle måneder efter fødtes den 3. Juli 1794 en ny lillebror , som straks blev hjemmedøbt med sin afdøde brors navn: Christian. Han fremstilledes i Kirken den 24. August og fadder stod: Jens Goldbechs Kone, ?? hos Peder Wieder, Hans Olsen, Søren Skomager, og Søren Sadelmager. (se data)

Daniel var nu over 15 år gammel og har vel forladt familien for at komme i lære som murersvend. Inden da har han måske også været ude at tjene, for tilsyneladende var familiens kår ikke for gode. Det kunne måske skyldes, at bager Johan allerede var begyndt at skrante. I hvert fald endte han med at blive blind og måtte vel så - eller allerede tidligere - opgive sit erhverv og blive fattiglem. Desuden var den lille Christian ikke rask, han betegnes senere som "Blinde Johans vanvittige Dreng Christian Johansen".

Dog blev Daniel endnu engang storebror, da den lille søster Anne Kirstine blev født den 1. April 1797. Hun blev straks hjemmedøbt og først den 30. April frembåren i Kirken med flere af de sædvanlige bekendte som faddere: Søren Skomagers Kone Dorthe, Karen hos Viedersen, Peder Godraad, Søren Skræder, Hertzberg hos S. Sadelmager. (se data)

Det er dog tilsyneladende ikke blandt disse håndværkere, at Daniel fandt sin fremtidige læremester, da der ikke ses nogen murermestere i mellem. Hvem Daniel nu arbejdede for og hvor han opholdt sig, da der var folketælling i 1801, vides ikke. Derimod lader det til, at hans kommende hustru Ane Olsdatter fra Nakskov opholdt sig i denne by som tjenestepige hos bageren Bernt Nielsen Lem, som senere var forlover ved deres bryllup - ligesom for øvrigt dennes slægtning (måske en bror) Niels Lem, der var murermester! Mon Daniel så har arbejdet for ham i Nakskov? - det var jo også her, at brylluppet senere fandt sted.

Men inden vi kommer dertil, må vi lige vende blikket tilbage til Daniels forældre i Maribo ved folketællingen den 1. Februar 1801. De boede nu i Søndergade, hus nr.117, men den 52-årige Johan angav denne gang ingen stillingsbetegnelse, men er rubriceret sammen med andre familier som "fattig...". Mon han allerede har måttet opgive sit arbejde på grund af det svage syn? Karen Sophie er nu 50 år, Niels 16 og vel snart på vej hjemmefra (han blev daglejer og kludesamler i Maribo. Oplysning fra hans efterkommer Sanne Rasmussen). Endelig er der de 2 små børn: Christian på 7 og Anne Kirstine på 4. (se data)

I 1803 var Daniel så blevet knap 25 år og vel udlært murersvend, da han den 9. September i Nakskov Skt. Nikoalj Kirke blev viet til Anne Olsdatter. Forlovere var som nævnt de 2 Nakskov-borgere murermester Niels Lem og Bernth Lem, som vel var den i 1801 omtalte bager og arbejdsgiver for bruden. (se data)

Efter brylluppet flyttede Daniel Johansen tilbage til Maribo sammen med sin hustru og begyndte her sit arbejde som murer. Snart efter fik familien sit første barn, den 23. Februar 1804 blev Karen Sophia, opkaldt efter Daniels mor, født. Barnet blev hjemmedøbt og dåben publiceret i Maribo Kirke den 6. April. Blandt fadderne var Daniels lillebror Niels Johansen, en af deres forældres bekendte (måske også en slægtning) Peder Nielsen Goeraad og forskellige andre: Søren Rasmussens Kone (?) Anna(?), Ellen Krøyers Datter, Niels Møllere. (se data)

Det lader til, at Daniel og lillebror Niels holdt godt sammen gennem livet, vi møder i hvert fald ofte begges navne i forskellige sammenhænge. De var jo også ganske tæt på hinanden i alder og har vel leget godt sammen som små. I 1804 blev Niels gift med Anne Marie Hansdatter og den 6. August 1805 stod Daniel fadder i Maribo Kirke til deres første barn Søren Willumsen. (se data)

I 1807 blev Daniel Johansen og Anne Olsdatter atter forældre, da deres anden datter blev dødt den 19. Juni. Barnet blev døbt Maren Kirstine den 17. Juli og endnu en gang var bror Niels blandt fadderne sammen med Grethe Appels Datter, Kirstine Sørens Datter, David Lyde(??), og Johan Jørgensen. (se data)

Året efter var det Anne Olsdatters tur til at stå fadder til "Niels Johansens og Anne Marias liden Datter Johanne Maria", som var født den 10. April og blev døbt den 6. Maj
1808. (se data)

I 1810 ventede familien atter forøgelse, men endnu en gang overhalede en trist begivenhed den glædelige. I Januar måned blev Daniels far syg og måtte gå til sengs og efter nogle ugers sygeleje døde han 60 år gammel. Mandag den 29. Januar blev han begravet i fattigjorden - med sang, så sønnerne har altså betalt lidt for at deres far, nu omtalt som "Blinde Johan", kunne få en ordentlig begravelse, selvom det så kun blev i fattigjorden. (se data)

3 måneder efter nedkom Anne Olsdatter med parrets tredie barn og første søn, som blev opkaldt efter sin afdøde farfar og ved dåben den 27. April 1810 fik navnet Johan Peder. I Kirkebogen noteres nu, at Daniel Johansen er murermester. Faddernes navne er denne gang nogle andre, måske den lille families nye venner og forretningsforbindelser? (Stine Sørensdatter, Marie Pedersdatter, Jørgen Andersen, Hans Andersen og Martin Sørensen). (se data)

1811 blev ikke noget godt år for Daniel Johansen, idet både hans mor og hans "vanvittige" lillebror Christian døde. Mandag den 14. Januar begravedes den 55-årige "Blinde Johans Enke Karen Nielsdatter" i fattigjorden. (NB her står ikke noget om "med sang"!). Hun døde af "halssyge". (se data) Og Lørdag den 3. Juli begravedes sammesteds (og stadig ikke "med sang") "Blinde Johans vanvittige Dreng Christian Johansen", 15 år gammel. Dødsårssagen var her: "slag". (se data)

Så fulgte nogle bedre år. I 1812 blev familien udvidet med sønnen Ole, naturligvis opkaldt efter Annes far. Drengen blev døbt i Maribo Kirke den 23. Oktober og fadderne var: Jørgen Tømmersvends Kone, Dorthe Andersdatter hos(?) Feilberg, Ernst Friderichsen, Søren Rasmussen og Hans Andersen Skomager. (se data)

I 1813 var Daniel sammen med bror Niels forlover ved et bryllup for Søren(?) Christian Ferdinand og Karen Nielsdatter. Om der her er tale om familiemedlemmer eller tjenestefolk, vides ikke, men både navnet Søren og navnet Ferdinand kommer til at optræde senere i familien. (Søren = Daniel Johansens yngste søn. Ferdinand = Daniel Johansens sønnesøn (fader: Søren)). Der kan dog sagtens være tale om en tilfældighed. Brylluppet foregik den 5. November og de 2 Johansen-brødre skrev med ført pen under på følgende: "Da Ungkarl Søren (?) Christian Ferdinand og Pigen Karen Nielsdatter, begge af Maribo, agte at begive sig i Ægteskab med hinanden, saa indestaa vi som Forlovere for alt det, som kunne hindre denne ægteskablige Forbindelse, tillige bevidnes, ar de begge har haft naturlige Kopper". (se data)

I 1815 blev Daniel og Anne atter forældre, denne gang til datteren Anna Johanne, som blev født den 17. August og hjemmedøbt dagen efter, samt frembåren i Kirken den 27. eller 29. August. Faddernes navne er desværre ulæselige, bortset fra Kjøbm. Pedersens Hustru Anna Marie, men de er alle "af Maribo". (se data)

Måske var det denne familieforøgelse, som gav anledning til, at Daniel den 22. August 1815 hos Farver (?) Feilberg udtog en Panteobligation for 150 R Sedler med 1. Prioritet i hus(?) og bygning(?). Huset må være ejendommen, som senere nævnes i skiftet som beliggende på Mellemgade fra Østergade nr.94 (se sted på Google Maps). Huset eksisterer ikke længere, men det har ligget omtrent på højre hjørne af Mellemgade og Østergade. (se data)

Den 20. Januar 1817 blev sønnen Ole vaccineret "af Petersen" og den 30. Marts samme år blev yngste datter Anne Johanne vaccineret.

1818 blev også et godt år. Først var der konfirmation i Påsken med ældste datter Karen Sophie som hovedperson. (se data). Og dernæst var der den 16. November endnu en familieforøgelse, da sønnen Søren blev født. Han blev døbt den 4. December, men endnu engang er faddernes navne ulæselige. (se data)

De følgende år bød på flere konfirmationer, da Daniel og Annes øvrige børn efterhånden nåede denne alder. I Påsken 1821 blev den nu 14-årige Maren Christine konfirmeret (se data) og i Påsken 1824 var det Johan Peders tur. Han var da ligeledes 14 år. (se data)

Den 2. August 1825 blev yngste søn Søren vaccineret. Han var da 6 1/2 år gammel.

Og konfirmationerne fortsatte: en søndag efter Mikkelsdag 1827 blev Ole konfirmeret med karaktererne tg - tg - tg - tg - tg. (se data). Og en søndag efter Påske 1830 var det Anne Johannes tur. Hun fik karaktererne tg - tg -tg - tg - g(?). (se data)

Men efter de gode år kom så ulykkerne i 1831. Daniel Johansen døde af tæring den 23.Maj blot 54 år gammel. (se data). Begravelsen fandt sted den 27. Maj og derefter måtte der skiftes den 16. Juli, hvorefter Anne Olsdatter kunne fortsætte i uskiftet bo. Dette var iøvrigt ganske beskedent, udover den ejendom, hvor familien boede i "No 94 i Mellemgaden" og hvori der også skyldtes penge, bestod det bl.a. af en fyrretræs dragkiste og 1 jernbilæggerovn, noget køkkengrej og 1 gammel blå frakke, samt 1 rød- og grønstribet olmerdugsdyne. det hele takseredes til 123 Rigsdaler (huset alene til de 110), men heraf skulle der så senere udredes en obligation på 150 Rigsdaler til Farver Feilberg. (se data).

Anne overlevede dog kun sin mand i et halv år og døde den 16. December 1831. (se data). Begravelsen fandt sted den 21. Deember og den 6. Januar 1832 kunne det endelige skifte foretages. (se data).

Søren var blot 12 år, da hans forældre døde og hvem der derpå tog sig af ham, vides ikke. Hans ældre bror Ole Danielsen på 19 år var med til skifteforretningen og den, der underskrev begge skifter, men med sig havde han sin farbror Niels Johansen som værge. Måske har denne taget den unge Søren i sit hus indtil han kunne blive konfirmeret og komme i lære.

Litteraturnoter og links:

Poul Jørgen Riis: Erindringer fra en anden verden / P.J. Riis. - København : Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2004.

Side 29: "... Frands Jørgen Jørgensen, min oldefar (1814-1893), fra 1839 købmand og senere kgl. vejer, måler og vrager i Nakskov. Han havde stået i lære hos kgl. agent Quaade i det kendte Maribo-firma og der truffet sin hustru, datter af en murermester i Maribo. To af min oldemors brødre blev skomagermestre. Den ene, Søren Danielsen, er stamfader til shippingfamilien Danielsen i København, idet sønnen Otto, gift med kgl.hoftapetserer Holms datter Mathilde, blev kontorchef i D.F.D.S., dennes søn Aage ligeså, og dennes søn Otto selv skibsreder". (NB: oplysning ang. shippingfamilien - lader ikke til at være korrekt!)

Toben Aastrups slægtshistorie:

http://www.aastrup.de/tng/getperson.php?personID=I4091&tree=TAAbrutto

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.9.2013