HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

SØREN DANIELSEN

16.11. 1818 - 31.1. 1881

Se: Søren Danielsens liv i Årstal med Kildeangivelser

SØREN DANIELSEN var far til OTTO FERDINAND DANIELSEN, farfar til ASTRID DANIELSEN og dermed oldefar til ALICE.

Søren Danielsen stammede fra Maribo, hvor han var født den 16. November 1818 som yngste søn af Murermester Daniel Johansen og dennes hustru Anna Olsdatter. (se data). Han blev døbt den 4. December samme år i Maribo Kirke.

Hans ældre søskende var: Karen Sophie på 15 år, Maren Kirstine på 12 år, Johan Peder på 8 år, Ole på 7 år og Anne Johanne på 3 år. De blev alle konfirmeret i årene 1821, 1824, 1827 og 1830.

Vi ved ikke meget om Sørens opvækst. Han blev vaccineret omkring den 2. August 1825, da han var 6 1/2 år gammel. Få år efter blev hans tilværelse imidlertid fuldstændigt ændret, da forældrene døde i 1831 med kort tids mellemrum.

Daniel Johansen, der døde af tæring den 23.Maj, var da kun 54 år. (se data). Begravelsen fandt sted den 27. Maj og derefter måtte der skiftes den 16. Juli, hvorefter Anne Olsdatter kunne fortsætte i uskiftet bo. Dette var iøvrigt ganske beskedent, udover den ejendom, hvor familien boede i "No 94 i Mellemgaden" og hvori der også skyldtes penge, bestod det bl.a. af en fyrretræs dragkiste og 1 jernbilæggerovn, noget køkkengrej og 1 gammel blå frakke, samt 1 rød- og grønstribet olmerdugsdyne. det hele takseredes til 123 Rigsdaler (huset alene til de 110), men heraf skulle der så senere udredes en obligation på 150 Rigsdaler til Farver Feilberg. (se data).

Anne overlevede dog kun sin mand i et halv år og døde den 16. December 1831. (se data). Begravelsen fandt sted den 21. Deember og den 6. Januar 1832 kunne det endelige skifte foretages. (se data).

Søren var blot 12 år, da hans forældre døde og hvem der derpå tog sig af ham, vides ikke. Hans ældre bror Ole Danielsen på 19 år var med til skifteforretningen og den, der underskrev begge skifter, men med sig havde han sin farbror Niels Johansen som værge. Måske har denne taget den unge Søren i sit hus indtil han kunne blive konfirmeret og komme i lære.

Søren Danielsen blev konfirmeret i Maribo Kirken en Søndag efter Påske 1833 sammen med 11 andre drenge. Hans karakterer angives som: mg - mg - mg - g - g. (se data).

Efter konfirmationen er Søren så kommet i lære som skomager, ligesom forøvrigt også hans storebror havde været det. I Folketællingen 1834 boede han derfor som "Læredreng" hos sin mester Anders Danielsen (om det var familie, ved vi pt ikke) på 36 år og dennes 31-årige hustru Trine Markusen, samt deres 2 små piger på 6 og 7 år. Storebror Ole var svend samme steds. (se data).

I årene herefter blev Søren Danielsen udlært og rejste fra sin barndomsby til København. Iflg den senere Folketælling 1880 ankom han i 1839 og i 1840 boede han i Adelgade No. 212, Stueetagen hos sin mester Frederic Wilhelm Theodor Winther på 29 Aar og dennes 26-årige hustru, 2-årige datter og 21-årige svigerinde. I lejligheden boede også 2 andre jævnaldrende skomagersvende og en læredreng på 17 år. (se data).

I samme ejendom logerede på 3-salen en 19-årig ugift pige fra Holbæk, Caroline Sørensen, som ernærede sig ved Haandarbejde. Hun skulle blive få år efter blive Sørens hustru.

Den 28. April 1843 giftede Søren Danielsen sig med sin Caroline i Helligaands Kirke. De var da henholdsvis 25 og 22 år gamle og som forlovere optrådte en Skrædermester A.Chr. Dreyer i Pilestræde, som måske var Carolines arbejdsgiver (hun opgav nu sin adresse til Pilestrædet No.17), og Skomagermester O. Danielsen, Sørens ældre bror, som også var rejst til København og nu boede i Christen Bernikowsstrædet No. 221. Søren selv boede indtil ægteskabet på adressen Gammel Mønt 118. (se data).

Året efter kom Søren og Carolines første barn til verden. Sønnen Otto Ferdinand blev født den 25. September 1844 og døbt den 10. November i Holmens Kirke. (se data).

Den lille familie boede nu i Holmensgade 141 på 3.sal (se data), men allerede få år efter var de flyttet til Østergade 59 (matrikel nr. 59 fik senere gade nr. 40) i en kælderlejlighed, hvor deres næste barn blev født den 28. Februar 1849: sønnen Edvard Emil Alfred Danielsen. Han blev døbt den 20. Maj i Helligaands Kirke og faddere var sammen med forældrene en Madam Jensen, der muligvis var jordemoderen. (se data).

På dette tidspunkt var Søren Danielsen blevet mester og drev velsagtens sit skomageri i kælderforretningen. I 1849 ankom også hans svigerinde, Carolines yngste søster, den 18-årige Ane Marie Sørensen, til København fra Holbæk. Hun var i 1850 tjenestepige hos de 2 ugifte frøkner Rørdam, som også kom fra Holbæk Amt og nu boede i Norgesgade 197.

Den 10. Februar 1851 var der påny familieforøgelse i Danielsen-familien, da datteren Anna Caroline Amalie blev født. Hun blev døbt i Helligaands Kirke den 11. Maj og denne gang var en Madam Nielsen fadder sammen med forældrene. (se data). Desværre var den lille pige ikke levedygtig, for allerede den 23. Februar 1852 døde hun, angiveligt af "vand i hovedet" (Hydracephalus acutus). Hun var netop 1 år gammel og blev begravet den 26. Februar. (se data).

----- "Hydrocefalus, også kaldet "vand i hovedet", er karakteriseret ved et overskud af hjerne- og rygmarvsvæske i hjernen. Dette udvider hjernens hulrum, forøger trykket i hjernen og kraniet, og kan medføre skadelig virkning på hjernevævet. Stigningen i hjerne- og kranietrykket medfører, at kraniet udvides, da børns knogler er bløde og ikke færdigsammenvoksede.
Hydrocefalus kan være medfødt, men kan dog optræde senere i livet som følge af hjernehindebetændelse eller en tumor.
Det mest åbenlyse tegn på hydrocephalus hos barnet er den hurtige vækst i hovedomfang eller en usædvanlig hovedstørrelse. Andre symptomer inkluderer opkast, døsighed, søvnighed, irritabilitet, kramper og barnet kan få "solnedgangsblik" (øjnene peger nedad, så man kun kan se halvdelen af det farvede øje)." (Kilde: Sundhedsguiden.dk)

Året efter nedkom Caroline igen den 13. Januar 1853 med sønnen Charles Georg William, som blev døbt den 24. April 1853 i Helligaands Kirke. Sammen med forældrene stod Madam Jensen atter fadder. (se data).

I 1855 var der Folketælling og familien opgav deres alder således: Søren Danielsen 37, Caroline Sørensen 33, Otto Danielsen 11, Alfred Danielsen 6 og Charles Georg Danielsen 3. (se data). Med i familien var nu også en 22-årig "Tjenestepige" fra Holbæk, Ane Marie Sørensen. I virkeligheden drejede det sig om Carolines yngre søster, som nu var i huset her, måske fordi Caroline allerede da skrantede. Hun blev på et tidspunkt syg af tuberkulose, som senere forårsagede hendes død i 1858.

Men inden da skulle hun føde 2 sønner mere: Axel Lorenz Constantin i 1855, født den 19. April og døbt den 27. Juni i Helligaands Kirke (se data); og Victor Ludvig Theodor i 1857, født den 7. Juni og døbt den 13. September i samme Kirke (se data). I 1855 var Jordemoder Madam Jensen atter fadder sammen med forældrene, men i 1857 var det kun disse der står som faddere. Måske fordi den lille dreng allerede da var syg. Han døde få dage efter, den 17. September, kun 14 uger gammel og blev begravet den 20. September. I Kirkebogens anmærkningsrubrik står ved dødsårsag muligvis nævnt "Atrophin", men dette er et lægemiddel og ikke en sygdom, så hvorfor man evt. har behandlet den spæde dreng med dette, vides ikke. (se data).

Året efter var der atter dødsfald i familien, da den kun 37-årige Caroline døde af tuberkulose den 22. Juli 1858. (se data). Hun blev begravet fra Helligånds Kirkes Kapel den 27. Juli og efterlod nu Søren alene med 4 mindreårige børn: Otto Ferdinand på 13 1/2 år, Edvard Emil Alfred på 9 år, Charles Geeorg William på 5 1/2 år og Axel Lorenz Constantin på 3 år.

Heldigvis havde Skomagermesteren sin svigerinde Ane Marie ved sin side og hun kom nu til at fungere som mor for sine nevøer. Den ældste Otto Ferdinand var imidlertid ved at blive voksen og han blev konfirmeret med karakteren "mg" den 10. April 1859 i Helligaand Kirke. (se data).

Ved konfirmationen anføres børnenes skole og de 3 ældste Danielsen-sønner frekventerede alle den velrenommerede Melchiors Borgerskole i Nørregade 33. Her gik også Otto Ferdinands kommende svogre, Hoftapetserer J.P.B.Holms sønner Jens Olaf Sophus Holm, Thorvald August Ferdinand Holm og Ove Valdemar Holm. Og i denne skole satte Otto Ferdinand også senere sin egen søn Aage Holm Danielsen (fra omkring 1879 til 1887). Måske var det på denne måde, at Otto Ferdinand lærte sin kommende hustru at kende.

Efter konfirmationen er Otto Ferdinand givetvis straks kommet i lære, han blev senere Kontorchef hos DFDS, men i Folketællingen 1860, hvor han stadig boede hjemme, angives han som "Handelslærling" og 16 år gammel. Brødrene er stadig ukonfirmerede og henholdsvis 11, 8 og 5 år gamle, mens Søren Danielsen nu er 42. Svigerinden Ane Marie Sørensen er 27 og har stadig kun titel af "Tjenestepige", selvom hun vel mere har været reservemor. (se data).

Det næste 10-år var præget af 3 konfirmationer og 1 bryllup. Den 12. April 1863 konfirmeredes Edvard Emil Alfred sammen med ikke mindre end 57 andre drenge i Helligaands Kirke (se data), den 7. Oktober 1866 blev Charles Georg William konfirmeret i samme Kirke (se data), og den 4. April 1869 blev Axel Lorenz Constantin konfirmeret her sammen med en flok på 69 andre drenge. (se data). De 2 ældste havde som ovenfor nævnt gået i Melchiors Borgerskole, mens den yngste har frekventeret en anden skole, som muligvis hed "Wohnsens".

Allerede måneden efter den sidste konfirmation ringede bryllupsklokkerne den 7. Maj 1869 for den nu 24 1/2-årige Otto Ferdinand, som anføres som Contorist og boende i Østergade 40 (han boede altså stadig hjemme), og den 22-årige Frk. Henriette Mathilde Holm, datter af Hoftapetserer J.P.B. Holm. Forlovere og vidner var de unges fædre. (se data). De første år boede de unge måske nok småt, men snart gjorde Otto Ferdinand karriere og deres forhold blev bedre og bedre, så mon ikke Søren Danielsen har fulgt sin ældste søn med stolthed.

Men der var jo stadig de 3 yngste at tage hånd om. Efter konfirmationen i 1863 var Edvard Emil Alfred kommet i lære som handskemager og inden 1870 rejst hjemmefra. Også Charles Georg William kom i lære som handskemager efter sin konfirmation i 1866, mens Axel Lorenz Constantin efter konfirmationen i 1869 kom i forgylderlære.

I Folketællingen 1870 er familien i kælderen i Østergade 40 (matr.nr.59) derfor indskrænket til kun 4 personer: den 51-årige Søren og de 2 sønner på 17 og 14 år, samt Ane Marie på 36, der nu angives som "Slægtning, arbejdende som Tyende". (se data).

I løbet af de næste 10 år skete der mange nye ting i Søren Danielsens liv. Hans 2 mellemste sønner flyttede hjemmefra og blev gift og han fik mange børnebørn. Og selv den yngste, ugifte søn endte med at flytte hjemmefra, så Søren og Ane Marie kunne flytte til en mindre lejlighed.

I 1870 blev det første barnebarn, Otto Ferdinands datter Yelva Agnete født den 25. April.
I 1871 fødtes endnu et barnebarn, Otto Ferdinands første søn, den 14. April, men han var dødfødt og blev begravet den 18. April.
I 1872 blev den første levedygtige sønnesøn født den 2. Maj: Otto Ferdinands søn Aage Holm Danielsen.
I 1873 blev barnebarnet Johanne Caroline Petrea, datter af Otto Ferdinand, født den 25. Oktober.
I 1875 blev Edvard Emil Alfred gift med Maren Emilie Bentzen.
I 1876 blev 2 børnebørn født. Den 23. Januar: Otto Ferdinands datter Anna Augusta og den 28. April Edvard Emil Alfreds datter Agnes Anny Alfrida.
Samme år blev Charles Georg William gift med Henriette Dorthea Christine Nielsen.
I 1877 blev Charles Georg Williams ældste søn Alfred Bernhard Constantin født, samt Otto Ferdinands datter Astrid Camilla Augusta født den 13. December.
I 1878 blev barnebarnet Robert Ove Edvin, søn af Edvard Emil Alfred, født den 6. Juni, samt vistnok Charles Georg Williams yngste søn Georg Aage Christian.
I 1879 blev Charles Georg Williams datter født
I 1880 blev barnebarnet Agda Karin født den 26. Maj. Hun var datter af Edvard Emil Alfred.

I 1880 boede Søren Danielsen alene med Ane Marie i en lejlighed på 1.sal i baghuset, Borgergade 35. Han angav sig her blot som skomager, så han har måske opgivet sin forretning sammen med kælderlejligheden og blot arbejdet som svend hos andre. Han var da 61 år og svigerinden, der nu angives som "hans Husbestyrerinde" 47 år. Lejligheden var ikke stor, der var kun 1 værelse med vindue, men til gengæld heller ikke så dyr: 64 kr. halvårligt. (se data).

---- Til sammenligning kan nævnes, at Otto Ferdinand beboede en lejlighed i forhuset i Nørresøgade 25B med 6 værelser med vindue og køkken til 1/2-årlig husleje: 312 1/2 kr. Edvard Emil Alfred betalte 84 kr. hvert halve år for en lejlighed med: 2 værelser og 3(??? i Krusemyntegade no. 552, 1.sal til Gaden. Charles Georg Williams lejlighed i Borgergade 26, Baghuset, 1.sal kostede ham halvårligt 90 kr for 2 værelser med vindue. Axel Lorentz Constantin boede til leje i en 4-værelsers lejlighed i Gammel Mønt 37 hos en bager og dennes familie, samt en logerende mere.

Den 31. Januar 1881 døde Søren Danielsen på Frederiks Hospital, vistnok af lungesygdom. Han var da 62 år og blev begravet den 6. Februar samme år fra Holmens Kirke. (se data).

Litteraturnoter og links:

Poul Jørgen Riis: Erindringer fra en anden verden / P.J. Riis. - København : Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2004.

Side 29: "... Frands Jørgen Jørgensen, min oldefar (1814-1893), fra 1839 købmand og senere kgl. vejer, måler og vrager i Nakskov. Han havde stået i lære hos kgl. agent Quaade i det kendte Maribo-firma og der truffet sin hustru, datter af en murermester i Maribo. To af min oldemors brødre blev skomagermestre. Den ene, Søren Danielsen, er stamfader til shippingfamilien Danielsen i København, idet sønnen Otto, gift med kgl.hoftapetserer Holms datter Mathilde, blev kontorchef i D.F.D.S., dennes søn Aage ligeså, og dennes søn Otto selv skibsreder". (NB: dette lader ikke til at være korrekt!)

Toben Aastrups slægtshistorie:

http://www.aastrup.de/tng/getperson.php?personID=I4091&tree=TAAbrutto

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.2.2012 og sidst opdateret d. 24.11.2022