HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Vilhelmine Amalie Heise

- blev gift med Peter Lorentz Christian Holm -


Vilhelmine Amalie Heise, Peter Lorentz Christian Holms første hustru, svigerinde til Alices mormor og tante til Alices mor, var født i Ringsted den 17. September 1831.

Forældrene var Skræddermester Carl Friderik (eller Frederik) Heise og hustru Elisabeth Louise Villumsen. Barnet, som også nogle gange kaldes Wilhelmine med dobbelt W og Amalia med -a i slutningen af navnet, blev døbt den 27. September 1831 i Ringsted. Faddere var Skomager Hans Larsens hustru, som frembar barnet, Madam Lentz..., Hattemager Rosenquist, .... og nogle andre, alle fra Ringsted.

Vilhelmine Amalie var ikke forældrenes første barn. Der var allerede en 6 år ældre storebror ved navn Carl Frederik Heise ligesom sin far. Senere kom flere søskende til, allerede året efter Vilhelmine Amalie blev Christian Wilhelm Heise født.

Familien boede i 1834 i Nørregaden 27 i Ringsted. Ifølge Folketællingen var begge forældre da 30 år gamle, Carl Frederik 9, Vilhelmine Amalie 3 og Christian Wilhelm 2 år. Sammen med familien boede en 49-årig svend og 2 læredrenge på 22 og 19 år.

I Folketællingen 1840 er familien flyttet til St. Hansgaden i Ringsted, hvor de bor i nr. 89. Nu tilsyneladende uden logerende og læredrenge, men med nogle nye små søskende. Forældrene er nu 38 år gamle og Vilhelmine Amalie 9 år. Hun lader nu til at være den ældste i børneflokken, men den ældre bror Carl Frederik kunne jo nu være flyttet hjemmefra. Dog har han fået en navnebror i den 2-årige Carl Frederik Heise, så den store dreng er vel mest sandsynligt afgået ved døden i de mellemliggende år. Lillebror Christian Wilhelm angives som værende 8 år nu og der er kommet en lillesøster, Caroline Amalie, til som nu er 4 år gammel.

I Folketællingen 1845 er Vilhelmine Amalie - som her kaldes Mine - blevet 13 år. Søskendeflokken er atter udvidet og består nu af den 12-årige Christian, den 8-årige Caroline, den 7-årige Carl Frederik, den 5-årige Wilhelm og den 2-årige Laura. Forældrene er på dette tidspunkt 45 og 44 år gamle og familien bor nu i Bomhuset nr.57 i Ringsted. I denne Folketælling hører vi også om deres fødested. Faren er født "Nor Skansen" og moren i Roeskilde, mens alle børnene er født i Ringsted.

Så var Vilhelmine Amalie ved at nå til skelsår og -alder og i 1846 blev hun konfirmeret i Ringsted med karaktererne "antagelig" for kundskaber og "god" for opførsel. Kort efter drog den 15-årige hjemmefra og rejste den 31. August til København for at blive tjenestepige der.

Hvor hun opholdt sig i København i de mellemliggende år, ved vi desværre ikke så meget om, men i Folketællingen 1850 var hun i hvert fald tjenestepige hos silkefarver Frantz Terkel Beistrup, der var enkemand med 2 ugifte døtre på 26 og 22.

Senere lærte hun den unge snedkersvend Peter Lorentz Christian Holm at kende og den 23. December 1859 blev den 28-årige Vilhelmine Amalie gift den 25-årige Peter Lorentz i Vor Frelser Kirke på Christianshavn. Forlovere var Peter Lorentz' far og Opsigtsbetjent C. Timm (ifølge Krak 1860: "J.C.H. Timm"), Kronprindsensgade 38. Om Vilhelmine Amalie indtil da var i huset hos Timm, vides ikke.

---------- Om Vilhelmine Amalies liv med Peter Lorentz kan man læse her ---------

Det lader ikke til, at det gik Vilhelmine Amalies familie så godt, efter at hun var rejst til København. I Folketællingen 1850 bor de stadig i Ringsted, men nu på Fattighuset i Søgade! Mellem de mange beboere finder vi: Carl Frederik Heise på 55 år, Skrædder, Husfader, født i Tyskland; Elisabeth Louise Heise på 50 år, hans Hustru, født i Roskilde; og 3 af deres yngste børn: Carl Frederik på 11, Frederik Wilhelm på 9 og Sophie på 7. Her er et lille mysterium - Sophie hører vi ellers ikke om - og hvad er der blevet af lille Laura, der da netop måtte være 7 år. Der er muligvis tale om en fejl i optegnelsen, for Laura, der bar det fulde navne Laura Cecilie Heise, møder vi i senere Folketællinger, mens hendes 2 yngre tvillingesøstre Marie og Sophie var døde kort efter fødslen den 7. April 1845.

I løbet af de næste 5 år døde Vilhelmine Amalise far og "Lovise Heise" er ifølge Folketællingen af 1860 enke og forsørges af Fattigvæsnet. Hun bor stadig i Ringsted Fattighus, men hendes børn lader til at være draget videre ud i verden. Samme år finder vi Laura Cæcilie som 18-årig tjenestepige i huset hos Sadelmagermester Carl Emil Kragerup i St. Bendtsgade 124 i Ringsted. Her har hun vist haft nok at gøre, foruden mesteren bestod husstanden af hans kone Karen Sine Strand og deres 5 børn mellem 15 og 2 år, samt 2 sadelmagersvende på 28 og 25 år og en sadelmagerlærling på 20. Forhåbentlig har hun fået hjælp af tjenestekarlen Jens Johansen.

Laura Cecilie blev senere gift med skomagersvend Peter Andersen og flyttede ind i Søgade nr.88 i Ringsted, hvor familien boede i en stuelejlighed i både Folketællingerne 1870 og 1880. De fik flere børn: Eleonora (Elinor) Marie Albertine Andersen, født omkring 1867, Oscar Vilhelm Amund Andersen, født omkring 1868 og muligvis død inden 1880, Emil Laurits Andersen, født omkring 1872, Carl Erik Andersen, født omkring 1873, en ny Oscar Vilhelm Andersen født omkring 1877 og Lovise Elisabeth Andersen, født omkring 1879.

Vilhelmine Amalies 1-2 år yngre bror Christian Vilhelm Heise , som var født omkring 1833, endte også med at flytte til København, hvor han blev Sadelmagermester. Han giftede sig med Johanne Dorthea Franciska Rasmussen fra Rendsborg og de boede i 1880 (hvor begge ægtefæller var 47 år) i Nybrogade 30 med deres 4 børn: Vilhelm Carl på 14, Ida Louise på 11, Johanne Dorthea Franciska Heise på 4 - og Vilhelmine Amalie Heise på 9 år - en navnesøster til sin faster Vilhelmine Amalie, som blev gift med Snedkermester Peter Lorentz Christian Holm.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 7.8.2012