HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Peter Lorentz Christian Holm

- morbror til Alice's mor -


PETER LORENTZ CHRISTIAN HOLM var søn af Hoftapetserer J.P.B. Holm (som på dette tidspunkt endnu kun var Sadelmagermester) og dennes første hustru Sophie Andresine, født Ditzel. De var blevet gift den 9. August 1834 i Holmens Kirke.

Peter Lorentz var født den 16. Oktober 1834 som familiens første barn og blev døbt den 24. November samme år af Pastor Riis i Holmens Kirke. Faddere var ??? ... mor Olding(?) paa Kirkekontoret.

Ved Peter Lorentzs fødsel boede familien i Hummergade (?) 237. Faren var da omkring 26 år gammel og moren omkring 21 år.

Senere fik kom 3 søskende:
- Wilhelmine Marie Henriette, født den 29. November 1835 , da Peter Lorentz var 1 år gammel,
- Carl Theodor Julius, født den 17. Oktober 1837 s, da Peter Lorentz var 3 år gammel,
- og Poul Georg Axel, født den 16. September 1840, da Peter Lorentz var næsten 6 år gammel.

Snart efter døde dog børnenes mor i 1849 og faren giftede sig igen med Oline Olsen, som tidligere havde boet hos familien. Med hende havde han allerede et barn, som nu blev en del af familien. I årene efter fulgte endnu nogle børn, så søskendeflokken voksede således ialt med:
- Mathilde Henriette, født den 18. Maj 1847, da Peter Lorentz var 13 1/2 år gammel
- Jens Olaf Sophus, født den 3. Juni 1851, da Peter Lorentz var 16 1/2 år gammel
- Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856, da Peter Lorentz var næsten 22 år gammel
- og Ove Valdemar, født den 26. August 1861, da Peter Lorentz var 26 år gammel

Peter Lorentzs far: J.P.B. Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Stedmor: Oline Christiane Holm

Oline Christiane Holm

Halvsøster Mathilde

Mathilde Holm, senere gift Danielsen

Halvbror Thorvald Holm
Thorvald Holm, Besa's bror


Peter Lorentzs mor døde af den 29. April 1849 af "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom) og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år og de efterladte børn var da blot 14 1/2 år (Peter Lorentz), 13 1/2 år (Wilhelmine), 11 1/2 år (Carl Theodor) og 8 1/2 år (Poul Georg).

Kort inden hendes død nåede Peter Lorentz som 14-årig at blive konfirmeret i Holmens Kirke i Oktober måned 1848. Vi kender ikke så meget til de store drenges liv. Måske har de ligesom de yngre halvbrødre haft deres skolegang i Melchiors Borgerskole, det fremgår desværre kun af de yngres konfirmationsattester.

Farens husjomfru Oline (der senere skulle blive hans hustru og allerede var mor til hans datter Mathilde) kom så til at fungere som mor for de børn, som hun allerede havde kendt længe. Hun havde boet hos familien i hvert fald fra 1845 og altså kendt børnene fra de var omkring 10, 9, 8 og 5 år.

Den 14. April 1850 var det den nu 14 1/2-årige Wilhelmines tur til at blive konfirmeret i Holmens Kirke. Ifølge Folketællingen samme år var alle børnene endnu hjemmeboende og opregnes som værende 16, 15, 13 og 10 år gamle (i folketællingerene er der en lidt speciel alderangivelse, idet nyfødte f.eks. listes som 1-årige. Man regner med det løbende år i stedet for det fyldte år).

Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår Peter Lorentz flyttede hjemmefra, men han kom i hvert fald i snedkerlære og flyttede vel i den sammenhæng ind hos sin mester, som det var sædvane dengang. I hvert fald blev han udlært som snedkersvend inden 1859.

I de mellemliggende år skete der forskellige begivenheder i hans familie:
I foråret (? - midfaste?) 1851 blev nu 13-14-årige Carl Theodor konfirmeret og denne gang foregik det i Helliggeist Kirke.
Den 3. Juni 1851 blev en ny halvbror, Jens Olaf Sophus, født og den 31. December samme år stod omsider brylluppet i Helliggeist mellem børnenes far og husjomfruen Oline, der jo allerede i flere år havde fungeret som deres mor.
Lillebror Poul Georg blev som 13-14-årig konfirmeret i foråret (? midfaste?) 1854 og også denne gang foregik højtideligheden i Helliggeist Kirke.
Ifølge Folketællingen i 1855 boede både Wilhelmine (ca.20 år), Carl Theodor (ca.17 år) og Poul Georg (ca.14 år) stadig hjemme sammen med forældrene og de 2 mindre halvsøskende på omkring 8 og 4 år. Året efter blev familien forøget med endnu en halvbror: Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856.
Den 24. November 1858 blev søster Wilhelmine gift med snedkersvend (og senere -mester) Christian August Nielsen, som var søn af Hofsnedkermester Ferdinand Julius August Nielsen og hustruen Jacobine. Hun blev senere mor til Emmy Oline Mathilde, født 2.10.1862, Mary Vilhelmine Augusta ,født 21.8.1864, Hugo Arthur Christian, født 2.7.1866, og Georg Albert Valdemar Nielsen, født 9.11.1868.

I 1859 boede Peter Lorentz i Ovengaden neden Vandet nr.200. Han havde da lært en ung pige at kende, Vilhelmine Amalie Heise, datter af en skrædder i Ringsted. Vilhelmine var som 15-årig i 1846 flyttet hjemmefra og til København for at blive tjenestepige der. Hvor hun opholdt sig i København i de mellemliggende år, ved vi desværre ikke så meget om, men i Folketællingen 1850 var hun i hvert fald tjenestepige hos silkefarver Frantz Terkel Beistrup, der var enkemand med 2 ugifte døtre på 26 og 22.

---------- Om Vilhelmine Amalies liv før hun mødte Peter Lorentz kan man læse her ---------

Den 23. December 1859 blev Peter Lorentz, der da var 25 år, gift med den 28-årige Vilhelmine Amalie i Vor Frelser Kirke på Christianshavn. Forlovere var Peter Lorentz' far og Opsigtsbetjent C. Timm (ifølge Krak 1860: "J.C.H. Timm"), Kronprindsensgade 38. Om Vilhelmine Amalie indtil da var i huset hos Timm, vides ikke.

De nygifte flyttede derpå ind i en lejlighed i Ovengaden oven Vandet nr.200, i forhuset, hvor vi møder dem i Folketællingen den 1. Februar 1860.

Den 26. August 1861 fik Peter Lorentz endnu en halvbor: Ove Valdemar og året efter blev hans halvsøster Mathilde blev konfirmeret i 1862.

Og få år efter valgte det unge ægtepar at adoptere en lille pige, som var blevet født på Fødselsstiftelsen den 15. Juni 1862, som barn nr.266 af en ukendt 40-årig mor med nummeret 271. Den lille pige var blevet døbt den 17. Juni 1862 med navnet Olivia Maria Larsen og allerede året efter fik hun et nyt hjem, da Peter Lorentz og Vilhelmine Amalie den 1. Juni 1863 fik tilladelse til adoptionen. De har sikkert været meget glade, da de kunne tage deres nye datter med til deres hjem, der på tidspunkt var en lejlighed i Bryggerlængen nr.11 (Gaden blev i 1897 en del af Olfert Fischersgade).

I i 1865 blev Peter Lorentz' halvbror Jens Olaf konfirmeret og sandsynligvis var det engang i 1867, at lillebror Carl Theodor blev gift med Sidse Jensen og flyttede ind i Klerkegade nr.15, hvor de boede da deres lille datter blev født den 23. December 1867. Klerkegade hørte til Skt. Pauls Sogn, så den 10. Maj 1868 blev barnet båret til dåben i denne kirke og døbt: Ebba Ingeborg Augusta Holm. Forældrene, der også er opført som faddere, angaves som: Holm, Carl Theodor Julius, Tapetserer og Hustru Sidse Jensen.

I 1869 blev halvsøster Mathilde gift med Otto Ferdinand Danielsen og fik i løbet af de næste 8 år 5 børn.

Hvor længe Peter Lorentz og Vilhelmine Amalie boede i Bryggerlængen nr.11 vides ikke, men i Folketællingen, som blev foretaget den 1. Februar 1870 finder vi dem i en førstesals lejlighed i Badstuestræde nr.8. Peter Lorentz er nu blevet snedkermester. Han angiver sin alder til 35 og Vilhelmines (der her staves Wilhelmine) til 38. Deres lille datter Marie Olivia Holm angives som 3-årig, men da hun er født i 1862, er det jo ikke helt rigtigt. Hun har jo i stedet været 7 1/2 år gammel! Hos familien boede også 3 logerende: den 47-årige Peter Nielsen, den 37-årige Niels Sørensen, som var hattemager, og den 19-årige Lars Nielsen, som var tømmersvend.

I 1870 døde svigerinden Sidse, Carl Theodors hustru, den 11. Juni af lungesvindsot, en sygdom som også senere (i 1876) tog livet af Carl Theodor og i 1879 af hans datter Ebba.

Peter Lorentz' halvbror Jens Olaf blev gift i 1876 med Sidse Marie Johannessen og blev herefter far til en større børneflok.

Hvor længe Peter Lorentz og hans familie blev i Badstuestræde, ved vi ikke. Måske er det Peter Lorentz Christian, der i Kraks Vejviser for 1880 figurerer som "Holm, L.C. Snedkermester" i Blaagaardsgade nr.16 B, havehuset. Men det har ikke været muligt at finde denne adresse i Folketællingen for 1880.

Peter Lorentz' halvbror Thorvald blev gift omkring 1882 med Emilie Amalie og blev i 1883 far til datteren Ella. Denne bror blev nu optaget som "associe" i farens firma, som han senere førte videre.

Den 18. September 1886 døde Peter Lorentz' stedmor Oline. Begravelsen fandt sted fra Helligaands Kirke den 24. September og Kirkebogen noterer, at det drejer sig om "Hof Decorateur Holms Hustru fra Gothersgade 31".

I Folketællingen den 1. Februar 1890 boede Peter Lorentz med sin familie i Oehlenschlägergade nr.59, i forhuset på 1. sal til højre. Peter Lorentz var da 56 år gammel og Wilhelmine Amalie 59 år. Han var stadig "Snedkermester i Kjøbenhavn", mens hun var husmor. Datteren Marie Olivia angaves nu som værende 27 år og åbenbart stadig hjemmeboende og ugift. I stedet for 3 logerende havde familien nu 3 børn boende: den 11-årige Harald Andreas (måske Gern...???), den 7-årige Ellen Schmidt og den 8-årige Henriette Jensen. De angives med en krusedulle, som måske kan tydes "Plejebørn". Mon også disse børn er hentet på Fødselsstiftelsen ligesom Marie Olivia?

Den 28. Marts 1891 døde Peter Lorentz' hustru gennem 32 år. Vilhelmine Amalie nåede at blive 59 år. Hun blev begravet den 3. April på Brønshøj Kirkegård efter en højtidelighed i Skt. Matthæus Kirke.

Peter Lorentz sad nu alene tilbage med sin adoptivdatter og 3 plejebørn i lejligheden i Oehlenschlägergade 59. I Politiets Registerblade fra 1. Marts 1892 angives han som snedker - og pensionist! Denne sidste betegnelse er måske påført senere, for i 1892 var han jo endnu ikke fyldt 60 år.

Og nu skete der forbløffende ting og sager i Peter Lorentz' og Marie Olivia's liv! Den 10. Marts 1893 - blot 2 år efter Vilhelmine Amalies død - blev Peter Lorentz' adoption af Marie Olivia annulleret af Justitsministeriet! Og den 31. December 1893 blev Peter Lorentz og Marie Olivia, der nu atter hed Larsen til efternavn, viet i Vor Frelsers Kirke. Peter Lorentz var da 59 år og Marie Olivia 31 år. Forlovere var sadelmager Nicolai Dobel(?) og urtekræmmer L. Chr. Christensen.

De nygiftes adresse var stadig Oehlenschlägergade 59, men den 1. November 1894 boede de ifølge Politiets Registerblade (hvor ægteskabet nu er noteret) i Møllegade nr.28, på 2.sal, Dør 25. (Møllegade 28 var en del af den nyligt opførte stiftelse Alderstrøst, hvor der var både friboliger og små lejligheder til billig leje). (Wikipedia: Alderstrøst. - www.alderstrøst.com: Om Alderstrøst.) (Det er muligt, at Peter Lorentz har fået en fribolig med gratis lægehjælp og medicin, fordi han blev "krigsinvalid", selvom dette muligvis først skete 10 år senere - se mere her).

Den 24. December 1894 døde Peter Lorentz' far Jens Peter Bech Holm.

I Møllegade 28 blev Peter Lorentz og Marie Olivia imidlertid kun kort tid, for den 1. Maj 1897 er adressen Valdemarsgade 38 i kælderen. Her i forhuset boede de stadig ved Folketællingen den 1. Februar 1901 - men nu også sammen med datteren Henriette Holm.

Adoptionen af Henriette, der tidligere hed Jensen og jo var plejebarn i familien siden Vilhelmine Amalies tid (iflg. Folketællingen 1890) skete i December måned 1895. Henriette var født den 26. April 1881, så hun var altså 14 år gammel, da hun kunne skifte efternavnet Jensen ud med Holm.

I Folketællingen 1901 opgives det, at Datteren Henriette "bestyrer Huset". Peter Lorentz er her ikke angivet som pensionist, men som snedkermester og "Brødhandler"! Men det er tilsyneladende Marie Olivia, der står for denne del, for ud for hendes navn er der skrevet "bestyrer Forretningen". På spørgsmålet om hvor mange levende og døde børn, ægteparret har, er svaret 1 levende og 0 døde. Det levende barn må så her være adoptivdatteren Henriette, så det lader ikke til, at Peter Lorentz på noget tidspunkt har avlet egne børn.

I 1905 flyttede familien tilsyneladende til en andensals lejlighed i ejendommen Valdemarsgade 38, hvor de tidligere boede i kælderen. Har de mon fået flere penge mellem hænderne? I Folketællingen den 1. Februar 1906 angives Peter Lorentz, der nu er 72 år, som "Pensioneret" og Forhenværende Snedkermester i Valdemarsgade 38 (så kælderlejligheden har åbenbart også været hans værksted) - men også som "Krigsinvalid" . Det har der ellers ikke tidligere stået noget om, hvordan og hvor er det mon sket? I protokollerne fra Københavns Overpræsidium i 1904 (OJ-protokollen) er der en notits om sagen: "Foreningen Den danske Stats Krigsinvalider... Formand(?) Krigsinvalid P.L. Holm, Valdemarsgade 38, anholder om fri proces mod Centralkomiteen i Kjøbenhavn. En Pakke Bilag følger", samt tilføjet: "Tilbagesendt med Bemærkning .... prøver Forlig. ... 10/12".

I 1906 er Henriette ikke på adressen, for hun er i Maj eller før flyttet til Østre Fasanvej nr.233.

Også Peter Lorentz og Marie Olivia flyttede fra Valdemarsgade. Ifølge Politiets Registerblade boede de den 1. Maj 1906 på 2. sal på Ørnevej 11 og den 1. November samme år på1.sal på Østre Fasanvej nr.233 - altså der, hvor Henriette skulle være flyttet hen. De blev dog ikke her ret længe, for den 1. Maj 1907 er de anført som boende i Korsgade nr.64 på 2. sal.. Og kun 2 år efter flyttede de igen, denne gang til en andensals lejlighed i Møllegade nr.28.

Kort tid efter denne sidste flytning døde Peter Lorentz som 74-årig den 1. Juni 1909. Han blev begravet fra Skt. Johannes Kirke den 6. Juni 1909.

Peter Lorentz' adoptivdatter og senere hustru Marie Olivia, der jo var meget yngre, overlevede ham i mange år. Hun flyttede en del rundt og ernærede sig som musiklærerinde. - Men det er en anden historie, som må fortælles på andet sted - ligesom historien om Peter Lorentz' 2. adoptivdatter Henriette Holm.

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.6.2012 og sidst opdateret d. 8.1.2017