HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

HYLLERUP

Hyllerup er idag en del af Slagelse, hvor den ligger i byens nordvestlige udkant. Men tidligere var Hyllerup en selvstændig landsby beliggende lidt vest for landsbyen Holmstrup, der idag ligeledes er blevet opslugt af Slagelse.

Den gamle Hyllerup hørte ligesom Holmstrup og den lidt sydligere liggende Landsgrav til Sankt Peders Landsogn. Landsbyerne under dette sogn havde ikke selvstændige kirker, men betjentes af den gamle Sankt Peders Kirke i Slagelse.

Landevejen til Korsør forbandt Hyllerup og Holmstrup, der havde en rytterskole ligesom Landsgrav havde. Hyllerup derimod havde en fattiggård med plads til 50 lemmer.

Ifølge matriklen for 1682 var Hyllerup lidt mindre end Holmstrup og endnu mindre end Landsgrav, der bestod af 13 gårde og 6 huse med ialt 95 tønder. Holmstrup havde 9 gårde og 1 hus på 70 tønder, mens Hyllerup havde 9 gårde, men ingen huse og kun 58 tønder.

I 1787 boede der ikke mindre end 160 personer i Landsgrav, mens der boede 132 i Holmstrup og kun 57 i Hyllerup Bye. Blandt disse var Asmus' tip2oldefar Peder Ibsen, som på dette tidspunkt var 30 år gammel og stadig ugift. Han boede hos sin 36-årige storebror Rasmus Ibsen, som havde en gård i byen, hvor Peder havde fået arbejde samtidig med at han var "National Soldat". På denne gård boede også Rasmus' kone i andet ægteskab og hans 2 små børn af første ægteskab. Desuden boede hans kones halvsøster her sammen med en 17-årig tjenestekarl. De øvrige bønder var: Anders Hansen, Elias Bendixen, Niels Nicolaysen og Hans Christophersen, mens Mads Pedersen fæstede mensalgården, som tilhørte kirken eller præsten. Desuden boede her husmændene Christen Hansen, Niels Christensen, Christen Jørgensen, Ole Hansen og Ole Nielsen.

 

ASMUS' FAMILIE i HYLLERUP:

1787: Her boede Asmus' Tip2oldefar Peder Ibsen hos sin bror gårdmanden Rasmus Ibsen i 1787.

 

Kilder:
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3.omarbejdede udgave. 2. Bind. - Kbh, : Gad, 1898. ---- side 673.
Link til folketælling for Hyllerup i 1787: https://www.danishfamilysearch.dk/cid828296
Slagelse Herreds kirkesogne: http://www.roskildehistorie.dk/gods/kirker/herredssogne/Slagelse.htm
Historiske kort over Hyllerup: https://sdfekort.dk/spatialmap?

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 11.7.2017