HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

SLAGELSE - familiens by (1800-tallet)

--------- Læs også om Slagelses historie, om gader og byudvikling, om hospitaler, kirker og skoler --- Se Flere fotos fra Slagelse -------

--- OG Læs om Fischer-familien, som levede i Slagelse ---

INDHOLD på denne side:

Familien i Bredegade --- Familien i Løvegade --- Familien i Skovsøegade --- Familien in Smedegade --- Familien i Steenstuegade

Familiens forhold til Skt. Peders Kirke --- Familiens forhold til Skt. Mikkels Kirke --- Familiemedlemmer på Slagelse Hospital

Plan over byen på denne tid

 

BREDEGADE ---- Læs mere om Bredegade HER

Gaden - i hver fald den vestlige del - hørte under Skt. Peders Kirke. Læs mere om familiens forhold til denne nedenfor.

1796: Allerede i de første år af deres ægteskab boede Margrethe og Jens Hansen Fischer i Bredegade (husnummeret kendes ikke), da deres første barn blev født og døbt i Skt. Peders Kirke den 29. Maj, for derefter at blive begravet den 27. Februar 1797 fra samme kirke.

Ellers var det først ret sent, at familien boede her. Efter at Sidse Marie Fischer var blevet enke og efter at matriarken Margrethe Fischer var død.

Slagelse Hospital (LÆS OM HOSPITALET HER):
I 1853 døde Hansine Laurine Schou her som hospitalslem. Hun var handicappet, lam i underkroppen, og havde indtil i hvert fald 1850 boet hos sin mormor Margrethe Fischer, der blandt andet ernærede sig som kogekone og senere levede af sine midler, mens hendes datter, Hansine Laurines moster Hansine Fischer, passede hus og børn (også Hansine Laurines lillebror Carl Christian Palle Schou levede som plejebarn hos mormoren efter morens død i 1843).

Nr. 238:
I 1860 er Sidse Marie Fischer og hendes 2 børn Jens Emilius og Hanne Signe Marie flyttet ind i nr.238 sammen med svigerinden, den ugifte Hansine Fischer, som ellers har passet hus for sin gamle mor og i dennes hjem taget sig af sin handicappede niece og umyndige nevø.

Nr. 7-10 (?), Slagelse Hospital:
De sidste mange leveår, boede Hansine og Sidse Marie på Slagelse Hospital, som hospitalslemmer, forsørgede af Hospitalet. I 1870 ved vi ikke nøjagtigt, hvor de boede, men i 1880 boede de på 1.sal i forhuset i nr.10.
Efter Hansines død flyttedes Sidse Marie på et tidspunkt over i mellembygningen, stadig på 1. sal, i nr.10, hvor hun boede i 1890.
Ved hendes død den 15. Februar 1900 er der noteret, at hun boede i nr. 7, 1. sal. Hun blev begravet på Hospitalets Kirkegård.

Slagelse Hospital i Bredegade ..... Slagelse Hospital i Bredegade

LØVEGADE ---- Læs mere om Løvegade HER

Det meste af familiens liv foregik i Løvegade - men der er desværre intet tilbage af den gamle Løvegade, som den så ud, dengang de boede her.
Løvegade hører til Skt. Mikkels Kirkes Sogn - Læs mere om familiens forhold til denne kirke nedenfor.

nr. 6:
Allerede ret tidligt i deres ægteskab boede Margrethe og Jens Hansen Fischer i Løvegade nr. 6, hvor vi møder dem i Folketællingen 1801 med deres 3-årige datter Ane Sophie. Løvegade hører til Skt. Mikkels sogn, men parret blev gift i Skt.Peders Kirke, hvor også deres første barn blev født i 1796, så de første år har de nok ikke boet i Løvegade.

Måske har familien boet i det samme hus i Løvegade i de næste mange år. Desværre er der jo et stort spring i folketællingerne fra 1801 til 1834 og i denne periode kom der flere børn til (Ane Kirstine, Hansine og Hans Jensen Fischer) og Jens døde, men overalt noteres de som boende i Løvegade.

nr. 222:
I 1834 er husnummeret (matrikelnummeret) 222. Det drejer sig om et 2-familiers hus, hvor enken Margrethe Fischer nu boede sammen med den ældste datter Ane Sophie, gift Schou og nu selv enke, og hendes 3 børn. I huset ved siden af (nr.223) boede den skomagersvend Carl Palle, som skulle blive far til Ane Sophies sidste - og uægteskabelige - barn. (i 1845 var der i Slagelse ikke mindre end 29 skomagermestre blandt byens 218 familiefædre og 3.563 indbyggere).

nr. 223:
I 1840 boede Margrethe i husnummer (matrikelnummer) 223, også et 2-familiers hus, hvor hun boede sammen med datteren Hansine Fischer og barnebarnet Hansine Laurine Schou, som var lam. I lejligheden(?) ved siden af boede Margrethes søn Hans sammen med sin hustru Sidse Marie.

nr.215:
I 1845 var familien flyttet til nr.215, hvor der ialt boede 3 familier. Den ene bestod af Margrethe, Hansine og Hansine Laurine, samt Ane Sophie's uægteskabelige søn Carl Palle. Ane Sophie var i mellemtiden død, så Margrethe var blevet plejemor for hendes 2 umyndige børn. Den anden familie af Hans, Sidse Marie og deres 3 børn, samt søstersønnen Jens Peter Schou som var i væverlære (hos Hans?).
I 1850 er husnummeret opgivet til 215A, et hus med 3 familier, hvoraf den ene var Margrethes og inkluderede Hansine og plejebørnene Hansine Laurine og Carl Palle. I nr. 215 B boede 2 familier, hvoraf Hans, Sidse og deres 4 børn (samt en logerende) var den ene.


SKOVSØEGADE ---- Læs mere om Skovsøegade HER

Hele Skovsøegade med 22 gårde og huse var brændt i 1772 , så bebyggelsen her må have været ret ny, da Hansine boede her i 1834.
I år 1800 var Den Kommunale Skole i Slagelse blevet åbnet i Skovsøegade.

nr. 62:
Her boede købmand Aron Wulff og hans hustru Hanne Meyer med deres 6 børn og 2 tjenestepiger, hvoraf Hansine Fischer var den ene i 1834.


SMEDEGADE ---- Læs mere om Smedegade HER

nr. 23:
I 1840 var Margrethes ældste barnebarn, Ane Sophies første - og uægteskabelige - datter Caroline, nu kaldet Schou, i tjeneste hos Maren Olsen, en enke, som levede af sine tilsyneladende betydelige midler sammen med sin datter, der ligeledes var enke og dennes børn, en lærerinde og endnu en tjenestepige.

nr. 52-53:
Sidse Maries datter Caroline Fischer på 17 år var i 1860 i huset som "Jomfrue" hos Kjøbmand og Brændevinsbrænder Anders Stampe, som havde en større husholdning med 1 handelsbetjent, 2 lærlinge, 2 jomfruer, 3 tjenestepiger og 4 tjenestekarle. Anders Stampe var da 50 år og husholdningen omfattede desuden hans 59-årige hustru Maren født Madsen og den 23-årige søn Jens Stampe. Hans ejendom lå tilsyneladende i Smedegade 52-53 (muligvis svarende til det nuværende Fisketorvet, som tidligere hed Smedegade). Ifølge "Stampe-hjemmesiden" ligger her stadig på Fisketorvet en gård ved navn Stampegaarden.


STEENSTUEGADE: ---- Læs mere om Steenstuegade HER og HER

nr. 210:
I denne ejendom levede i 1840 ikke mindre end 33 personer fordelt på 8 familier. Blandt disse var Ane Sophie, som for en kort bemærkning levede uden sin mor, blot sammen med sønnen Jens Peter og den 3-årige Carl Palle.

nr. 214:
I 1834 boede Hans Jensen Fischer her som væversvend hos vævermester Carl Henike og dennes familie.


SKT. PEDERS KIRKE:

Denne Kirke ligger på en høj vest for byen. Det er den ældste kirke og den der også omfattede landsognet. Nutidens kirke er opbygget på rester af en gammel stenkirke fra 1100-tallet, som gennem tiden er blevet bygget ud og til og ændret på mange måder. Tårnet er fra 1662-1664, men blev restaureret i 1818 og forsynet med "et teglhængt mansardtag" . Dette byggeri må familien nemt have kunnet følge fra deres boliger i Løvegade. I 1871 blev tårnet lavet om og fik sit nuværende udseende. Også dette arbejde har Hansine og Sidse Marie, som tilbragte deres sidste mange årSlagelse Hospital i Bredegade ikke langt fra Sct. Peder, kunnet følge. Hvis deres helbred og forhold har tilladt det, kunne de også i 1882 følge med i opsætningen af en ny altertavle i form af en kopi af et gotisk trefløjsalter.

Margrethe og Jens Hansen Fischer blev viet i denne kirke og boede i de første år i Sct. Peders Sogn, så mon ikke også de i 1809 har hørt om, hvorledes man dette år lod et gammel relikvieskrin, som var fundet i alteret, indsende til Nationalmuseet.

Skt. Peders Kirke i Slagelse ..... Skt. Peders Kirke i Slagelse

1796:
Margrethe og Jens Hansen Fischer viedes den 5. Februar i Skt. Peders Kirke.
Margrethe og Jens Hansen Fischers første barn, datteren Ane Sophie blev døbt i denne kirke den 29. Maj. Familien boede da i Bredegade.

1797:
Den kun 3/4-årige Ane Sophie døde og blev begravet på Sct. Peders Kirkegaard den 27. Februar.

1853:
Den 22. November døde Hansine Laurine Schou som lem af Slagelse Hospital. Hun blev begravet den 28. November fra Sct. Peders Kirke.

1884:
Hansine Fischer døde den 31. Januar som lem af Slagelse Kloster og blev begravet fra Sct. Peders Kirke den 7. Februar.


SKT. MIKKELS KIRKE:

Midt i Slagelse rejser Sct. Mikkels Kirke sig på bakken kaldet Mikkelsbjerget. Den nuværende kirkebygning stammer fra midten af 1300-tallet, men den er bygget over rester af tidligere bygninger.

Kirkegården tilhørende Sct. Mikkels Kirke lå i nærheden af Fruegade. Den sidste begravelse her fandt sted i 1833. Nutidens Sct. Mikkels Kirkegård ligger længere mod øst ved Poulsbjergvej.

Plan over Slagelse, ca. 1750 ..... Plan over Slagelse, ca. 1750

1798:
Margrethe og Jens' næste barn, datteren Ane Sophie bliver hjemmedøbt og derpå frembåren i Sct. Mikkels den 16. April.

1801:
10. Maj: Margrethe og Jens Hansen Fischers tredie datter Anna Kirstine blev døbt i denne kirke.

1804:
Hansine Fischer fødtes den 29. September og blev den 5. Oktober døbt i Sct. Mikkels Kirke.

1810:
Hans Jensen Fischer blev født den 2. Januar, hjemmedøbt den 4. Januar og fik dåben konfirmeret i Skt. Mikkels Kirke den 14. Januar.

1812:
Ane Sophie konfirmeredes af Pastor Fuglsang den første søndag efter Påske sammen med 21 andre piger og 18 drenge.
Den 25. December døde Jens Hansen Fischer. Han blev begravet den 30. December på Skt. Mikkels Kirkegaard.

1816:
Første søndag efter Påske blev Ane Kirstine konfirmeret i Skt.Mikkel sammen med 31 andre piger af Pastor N.S.(?) Fuglsang.

1819:
Endnu en konfirmation i Skt.Mikkels: den anden søndag efter Påske blev Hansine Fischer konfirmeret af Pastor Fuglsang sammen med 26 andre piger.

1820:
Ane Sophie Fischers første - og "uægte" barn, datteren Caroline (Schou) fødtes den 6. September, blev hjemmedøbt den 8. September og fik dåben konfirmeret i Skt. Mikkels Kirke den 5. November. Mor og barn boede hos Margrethe Fischer i Løvegade.

1824:
Hans Jensen Fischer blev konfirmeret den første søndag efter Påske af Pastor Fuglsang sammen med 26 andre drenge.
Ane Sophie Jensdatter bliver viet til den 34-årige snedker Hans Larsen Schou den 19. November efter lysning den 29. August, 5. September og 12. November.

1826:
Ane Sophie og Hans Larsen Schou's første fælles barn blev født den 24. Maj, hjemmedøbt den 28. Maj og derpå konfirmeredes dåben i kirken den 27. Oktober. Familien boede i Løvegade.

1829:
Ane Sophie, der nu var enke, fødte sit næste barn den 13. Juni. Hansine Laurine Schou blev hjemmedøbt den 21. Juni og fik dåben konfirmeret i Skt. Mikkels den 23. August. Familien boede i Løvegade hos Ane Sophies mor.

1835:
Caroline Schou blev konfirmeret den 26. April i Skt. Mikkels Kirke sammen med 20 andre piger.

1837:
Ane Sophie Fischer Schou fødte den 24. Juli den "uægte" søn Carl Christian Palle Schou, som blev døbt den 10. September i Skt. Mikkels Kirke.

1839:
Hans Jensen Fischer blev gift den 1. November i Skt. Mikkels Kirke med Sidse Marie Larsdatter.

1840:
Hans Jensen Fischers ældste datter Potentiana Sophia blev født den 19. Maj og døbt den 19. Juli i Skt. Mikkels Kirke.

1841:
Den 3. Maj henvendte Caroline Schou sig i Kirken for at meddele sin afrejse fra Slagelse for at tage tjeneste i Frederikssund.

1843:
Hans Jensen Fischers datter Jensine Caroline blev født den 24. Januar og døbt den 5. Juni i Skt. Mikkels Kirke.
Den 7. Juni begravedes Ane Sophie, som var død den 1. Juni, fra Skt. Mikkels Kirke.

1845:
Hans Jensen Fischers datter Hanne Signe Marie, født den 19. August, blev døbt i Skt. Mikkels den 26. April.
Hansine Laurine Schou blev den 28. Juni konfirmeret for sig selv i Skt. Mikkels Kirke efter en bevilling fra Biskoppen den 18. Maj 1844.

1848:
Hans Jensen Fischers søn Jens Emilius Fischer blev født den 12. Juni og døbt den 20. August i Skt. Mikkels Kirke.

1851:
Hans Jensen Fischer døde den 29. Juli og blev begravet den 4. August fra Skt. Mikkels Kirke.
Den 5. Oktober blev Carl Christian Palle Schou konfirmeret i Skt. Mikkels sammen med 34 andre drenge.

1853:
Den 21. April døde Potentiana Sophia Fischer, 12 år gammel. Hun blev begravet den 25. April fra Skt. Mikkels Kirke.

1855:
Margrethe Fischer døde den 22. Marts og blev begravet den 30. Marts fra Skt. Mikkels Kirke.

1859:
Hanne Signe Marie Fischer konfirmeredes den 2. Oktober i Skt. Mikkels Kirke.


Plan over Slagelse, ca. 1750

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.. 11.3.2013 og sidst opdateret d. 13.3.2013