HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

HOLMSTRUP

Den lille landsby Holmstrup (også kaldet Holstrup), som lå øst for Slagelse By, i Sankt Peders Landsogn, er idag forsvundet, opslugt af den stadig voksende købstad. Men dengang Asmus' Slagelsesaner levede her, i det sene 1700-tal og begyndelsen af 1800-tallet, var Holmstrup stadig en selvstændig og for sig selv liggende landsby, som ovenikøbet var forsynet med en skole.

Ifølge matriklen for 1682 var der i Holmstrup 9 gårde og 1hus. Området var ialt på 70 tønder. Til sammenligning bestod nabobyen Hyllerup af 9 gårde, men ingen huse og kun 58 tønder. Her var der til gengæld i 1898 en fattiggård med plads til 50 fattige.

Idag er området nord for jernbanelinien og nordvest for Slagelse Station omdannet til bydelen Ny Holmstrup. Det er et meget grønt område med relativt nybygget villakvarter nord for de søer, som også tidligere fandtes øst for landsbyen Holmstrup.

Skolen i Holmstrup var en såkaldt "rytterskole", en af de i 1700-tallet opførte "kongelige skoler" for rytterdistrikternes beboeres børn. Skolen nedlagdes først i 1897 og nedbrændte i 1968. Tavlen blev dog reddet og skænket af rytterskolebygningens tidligere ejer til ´Marievangsskolen´ hvor den  i 1969 blev den indmuret i aulaen. (Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt: Holmstrup

Sankt Peders Landsogn hørte under Antvorskov Birk. Herunder hørte naturligvis også Antvorskov Slot (hvor Anna Albrechtsdatter var køkkenpige og mødte præstesønnen Eiler Struch), og resten af området syd for Slagelse. Sankt Peders Landsogn havde ikke selvstændige sognekirker, men betjentes af den gamle Sankt Peders Kirke i Slagelse.

 

ASMUS' FAMILIE i HOLMSTRUP:

1856: Her boede Asmus' Tipoldefar Lars Pedersen som indsidder ved sin død den 26. Juli 1856.

 

 

 

Kilder:
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3.omarbejdede udgave. 2. Bind. - Kbh, : Gad, 1898. ---- side 673 og 674.
Link til folketælling for Holmstrup Bye i 1787: https://www.danishfamilysearch.dk/cid824590
Slagelse Herreds kirkesogne: http://www.roskildehistorie.dk/gods/kirker/herredssogne/Slagelse.htm
Historiske kort over Holmstrup: https://sdfekort.dk/spatialmap?
Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt: Holmstrup: http://www.thorshoj.dk/Rytterskoler_Antvorskov.HTM#Holmstrup

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.7.2017