HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

OTTESTRUP

Ottestrup er en lille landsby nord for Slagelse By i sognet af samme navn: Ottestrup Sogn. Landsbyen ligger idag nord for den brede, trafikerede Sorøvej og her ligger også den gamle Ottestrup Kirke, hvor Asmus' Tip2oldefar Peder Ibsen blev døbt i 1758. (Ottestrup Kirke)

Ifølge matriklen for 1682 var Ottestrp landsby ganske lille. Selve Ottestrup havde nemlig kun 5 gårde og 1hus, der ialt udgjorde 34 tønder. Til sammenligning kan nævnes, at nabobyen mod syd, Vedbysønder, bestod af 10 gårde og 3 huse, ialt 71 tønder. Den mod nord liggende Vedbynørre var større og havde 14 gårde og 4 huse, ialt 92 tønder, mens nabobyen mod øst, Davidsrød, kun bestod af 2 gårde og ingen huse og kun udgjorde 12 tønder.

I 1787 boede der 34 personer i Ottestrup Bye (mod 137 i Vedbysønder !). Men midt mellem de få gårde stod altså den smukke, gamle kirke, som stammer tilbage til Middelalderen og i 1400 fik sin hvælving, der er forsynet med talrige kalkmalerier.

I 1755 ejedes kirken af kommerceraad Andreas Kellinghuusen og omkring 1800 blev den erhvervet af H.H. Eickstedt, der lagde den ind under Store Frederikslund i Kindertofte Sogn. Bortset fra at kirken idag er restaureret og meget velholdt, er det altså under de samme krydshvælvinger, at Peder Ibsen og hans familie har siddet, når de var til gudstjeneste. Her har de kunnet betragte altertavlens flotte udskæringer og studere malerierne på prædikestolen, hvis præsten ikke kunne stoppe med at tale og deres tanker gik lidt på langfart. Og ved den gamle, romanske døbefont af granit er familiens børn blevet døbt. Kalkmalerierne i loftet, som blev malet i 1400-tallet, blev derimod ved Reformationen overkalkede og først afdækket i 1905, så dem har børnene ikke kunnet underholde sig med.

Rundt om Kirken ligger idag - som den også lå tidligere - kirkegården, hvor familiens medlemmer er blevet begravet.

 

ASMUS' FAMILIE i OTTESTRUP:

1758: Her døbtes Asmus' Tip2oldefar Peder Ibsen i 1758.

 

 

Kilder:
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3.omarbejdede udgave. 2. Bind. - Kbh, : Gad, 1898. ---- side 685 og 686.
Link til folketælling for Ottestrup i 1787: https://www.danishfamilysearch.dk/census1787/sogn1525
Slagelse Herreds kirkesogne: http://www.roskildehistorie.dk/gods/kirker/herredssogne/Slagelse.htm
Historiske kort over Ottestrup: https://sdfekort.dk/spatialmap?

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.7.2017 og sidst opdateret d. 11.7.2017