HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Jeppe Pedersen

Husmand i Vedbye Sønder

ca. 1721 - ca. 1776

Søn af en ukendt Peder (måske Nielsen) og ukendt moder

Jeppe Pedersen var Gift med Sidse Olesdatter (død ca. 1776)

Og Far til 7 børn: Peder (1746-1747), Sidsel (1747-1815), Rasmus (1749-1826), Mette (1751-1752), Mette (1753-1753), Mette Maria (1755-1831?), Peder (1758-1828) og Niels (1759-?1828??)

SLÆGTSLINIE: Jeppe Pedersen var: Far til Peder Ibsen - Farfar til Lars Pedersen - Oldefar til Caroline Schou - Tipoldefar til Rasmus Christian Rasmussen - Tip2oldefar til Ane Justine Caroline Rasmussen - Tip3oldefar til Otto Asmus Thomsen - Tip4oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: Jeppe Pedersens liv i Årstal med Kildeangivelser --- Se også: Oversigt over Slagelse-familierne

Vi ved ikke, hvem der var Jeppe Pedersens forældre eller hvornår han var født. Et forsigtigt gæt er, at det er ham, der nævnes i Ottestrup Kirkebog fra 1721:
"d. 2. Martij Peder N. .... 's Barn i Wedbye Synder
kaldet JEPPE. frembaar gl. Peder Niels's Kone ibid.
Faddere: Niels Pedersen, ...., Rasmus Bo........"

I 1745 blev Jeppe gift i Nordrupvester Kirke med Sidtzel Oles Datter. Som brudgommens forlovere fremtrådte 2 gårdmænd i Nordrup, hvor vi måske kan formode, at Jeppe tjente på det tidspunkt, mens brudens forlovere var 2 gårdmænd fra henholdsvis Vedby Sønder og Vedby Nørre.

Jeppe Pedersens vielse

Jeppe og Sidse slog sig åbenbart ned i Nordrup for her blev deres første barn født i 1746 og døbt Peder i Nordrupvester Kirke. Gudmor var Jeppes forlover Jens Jørgensens hustru, mens hans anden forlover gårdmand Jens Mogensen i Nordrup stod fadder sammen med nogle andre lokale.

Den lille Peder levede dog ikke længe, men døde den 4. Juni 1747. På dette tidspunkt var familien flyttet til Vedby Sønder og barnet blev begravet fra Ottestrup Kirke.

Senere samme år kom der imidlertid et nyt lille barn i familien. Det var en lille pige, der den 10. September blev døbt Sidsel (Jeppesdatter). Også denne gang var Jens Jørgensens kone fra Nordrup gudmor og barnet blev antagelig opkaldt efter hende.

I 1749 var der igen familieforøgelse og den lille dreng blev den 4. Maj 1749 døbt Rasmus (Ibsen). Familien boede stadig i Vedby Sønder, hvor de levede resten af deres liv i et husmandssted.

To år efter blev den næste datter døbt Mette den 25. April 1751. Barnet nåede dog kun at leve et års tid, inden hun døde i Juli 1752. Hun blev begravet den 30. Juli.

En ny lille Mette blev døbt den 22. Juli 1753, men heller ikke hun var levedygtig og den 27. December samme år var der atter begravelse.

I December 1755 nedkom Sidse Olesdatter endnu en gang med en lille pige og vanen tro fik også hun navnet Mette, da hun den 14. December blev døbt Mette Maria i Ottestrup Kirke.

Efter de mange pigebørn blev familien i Januar 1758 forøget med et drengebarn, som den 22. Januar blev døbt Peder. Blandt fadderne var "Barnets Morbroder som er Ungkarl". Desværre kender vi ikke hans navn.

I 1759 fødtes familiens sidste barn, der den 30. December blev døbt Niels.

Fra 1763 begyndte konfirmationerne, da Sidse Jeppesdatter som 14-årig blev konfirmeret i Ottestrup Kirke den første søndag efter Pinse.

Og i 1767 var det den 16-årige Rasmus Ibsens tur til at blive konfirmeret den 1. søndag efter Pinse.

Indførsler for konfirmationer mangler i de følgende år, så hvornår Mette Marie, Peder og Niels blev konfirmeret, vides ikke. Men det har vel været omkring år 1770, 1773 og 1774/1775.

Efter konfirmationerne blev børnene sendt ud at tjene og vi ved, at i 1776 var Rasmus i Holmstrup og Peder i Ottestrup, mens Niels endnu var i Vedby Sønder. Sidse var på dette tidspunkt gift og boede i Lyng, mens Mette Marie tjente på Frederikslund.

Sidse Ibsdatter blev gift i februar 1769 i Munke-Bjergby Kirke med ungkarlen Lars Mogensen, der senere fæstede en gård i Lyng. Parret fik mange børn og i 1772 , 1774 og 1775 var Sidse Olsdatter gudmor til Lars, Anna og Jens.

På et tidspunkt i 1775-1777 døde Jeppe Pedersen og Sidse Olesdatter. Det er ikke lykkedes at finde kirkebogsindførslerne på deres død, men den 12. Februar 1776 startede skiftet efter dem. Heri står dog nævnt, at "Enkemanden Jeppe Pedersen var tilstede", så på dette tidspunkt var Jeppe stadig i live. Derimod virker det, som om han var død, inden skiftet blev afsluttet den 14. Marts 1777.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.6.2017 og sidst opdateret d. 16.7.2017