HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

FRK. POULSENS SKOLE

----- Læs mere om skolevæsen og andre skoler -----

Alices mor, Astrid Danielsen frekventerede i 1880erne Frk. Poulsens Skole, som det angives i Kirkebogen ved hendes konfirmation i 1893:

Oplysningerne om denne skole er ganske få og den havde tilsyneladende kun en kort levetid, om det nu skyldes at Frk. Poulsen døde eller blev gift.

Egentlig var det fra omkring 1885, at den 27-årige Frk. Thora Andrea Poulsen overtog ledelsen af den tidligere Frk. Wandings Skole, som Astrids søstre Yelva, Johanne og Anna Danielsen havde frekventeret i 1870erne-1880erne.

Skolen havde tilsyneladende dengang til huse på Frk. Wandings bopæl i en 8-værelsers lejlighed på 3. sal i Kjøbmagergade 3. (kort). Da Frk. Poulsen overtog den flyttede hun ind i lejligheden, mens Frk. Wanding og hendes søster flyttede til en anden bopæl i Holbergsgade 9. Den nye leder angives som T.A. Poulsen, Skolebestyrerinde, Kjøbmagergade 3, 3.sal, i Kraks Vejviser for 1885.

Efter få år flyttede Frk. Poulsen imidlertid skolen til andre lokaler på 2. sal i et baghus på Amagertorv nr.10 A og B i Grosserer Goldschmidts ejendom. (Som kuriosum kan nævnes, at Frk. Wandings nevø Carl Henrik Frederik Bokkenheuser boede i forhuset i denne ejendom med sin familie).

Samtidig flyttede Frk.Poulsen sin bopæl tilbage til sin familie, der boede i Borgergade nr.75 på 1.sal i forhuset. Thora Andreas far var ifølge Folketællingen i 1890 Brændevinsbrænder og på det tidspunkt 63 år gammel. Han stammede fra Bornholm, hvor han var født i Bodilsker ligesom sin 6-7 år yngre hustru, Bodil Katrine Poulsen, født Nørregaard, som i Folketællingen angives som 56 år gammel. Thora Andrea var muligvis deres ældste barn, i hvert fald er hun den ældste af de 4 døtre, som nævnes i tællingen. Da er hun 32 år, mens Anine Marie Kathrine Poulsen er 26, Pouline Josephine Poulsen er 21 og Albertine Elisabeth Nørregaard Poulsen er 15 år. For de yngre søstre anføres der intet erhverv, mens der for Thora Andrea anføres, at hun er Lærerinde i Kjøbenhavn.

Det er nogenlunde, hvad vi pt ved om Frk.Poulsen og hendes skole. I Kraks Vejviser for 1895 ses hverken denne eller Thora Andrea og i den næste Folketælling fra 1901 findes familien ikke længere i Borgergade. Ifølge Politiets Registerblade for Andreas Peter Poulsen er denne den 1. November 1900 flyttet fra Hellerup til Østerbrogade nr. 106 på 2.sal, og derpå den 1. November 1906 til nr.122, 1.sal i samme gade, men det har ikke været muligt at finde ham på disse adresser hverken i Folketællingen 1901 eller 1906, hvor ejendommen angives som "ubeboet" og "ledig".

Andreas Peter Poulsen døde den 3. Marts 1903 ifølge Politiets Registerblade, men hvad der blev af Thora Andrea og resten af familien, vides ikke.

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.7.2012