HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

FRK. WANDINGS SKOLE

----- Læs mere om skolevæsen og andre skoler -----

Alices mostre Yelva, Johanne og Anna Danielsen frekventerede i 1870erne-1880erne Frk. Wandings Skole:

Oplysningerne om denne skole er ganske få. Den havde sikkert til huse på Frk. Wandings bopæl, der i de ovenfornævnte år var en 8-værelsers lejlighed på 3. sal i Kjøbmagergade 3. (kort)

De var antagelig nogle af de sidste elever, som gik i denne Skole, da den yngste søster Astrid (Alices mor) ved sin konfirmation i 1893 anføres som gående i Frk. Poulsens Skole. Hendes søstre blev konfirmeret i 1885, 1889 og 1891 og i Kirkebogen anføres de som gående i Frk. Wandfings Skole. Danielsen-søstrene har ikke haft langt at gå til skole. De boede i Toldbodgade nr.11.

I Folketællingen 1890 angives Wilhelmine Wanding imidlertid ikke længere som Skolebestyrerinde, så skolegerningen må da være ophørt. Hun har også skiftet bopæl til Holbergsgade 9, muligivis i en mindre lejlighed. (kort)

Men Skolens residens og bestyrerindens bopæl skiftede nu også i årene forud. Da hun første gang nævnes som Instutbestyrerinde i Kraks Vejviser 1845 var adressen Rigensgade 463, men og da hun i Folketællingen 1850 benævntes ligeså, var adressen Lille Kongensgade 92 på 2. og 3. sal. I 1855 er adressen ændret til Møntergade 48, 3.sal. Ejendommen lå på hjørnet af Vognmagergade og eksisterer ikke længere. Men her boede Frk. Wanding også ved Folketællingen i 1860. Mellem 1860 og 1870 flyttede hun derefter med sin skole til Købmagergade.

MEN HISTORIEN GÅR LÆNGERE TILBAGE:

Frk. Wilhelmine Wandings forældre:

Den starter omkring 1775, da Henrik (Henrich eller Hendrick) Wanding (eller Wandinge) bliver født og i 1781, da Charlotte Amalie Sanne bliver født.

Henrich var født i familien Wandinge, men valgte åbenbart senere at bruge den korte form Wanding. Hans far var Kontroll.Assistent Christopher Wandinge og moren hed Henriette Helene Frid. og var født Leth. De havde tilsyneladende en søn mere: Carl Johan Ludvig Wandinge, som blev kunstdrejer. Det er muligt, at Henrik var født i Vordingborg.

Charlotte Amalie (eller Amalia) blev født i København den 28. December 1781 og døbt den 10. Januar 1782 i Skt. Nikolaj Kirke. Forældrene var Wilhelm Holm Sanne, som var Skrædermester (og senere Dame Skrædermester og Hof-Skrædermester), og Olivia Sophie Rasmussen. Faddere var morfaderen (?) Nicolaj Rasmussen Senior, brygger Cajo Christian Berg ... og Gudmødre var Cathrine Elisabeth Gran, som var født Sanne og måske moderens søster, og Sophie Margrethe Mejer.

I familien var der nogle ældre børn, datteren Ane (Anne) Sophie, som var omkring 15 år ældre end Charlotte Amalie, og de henholdvis 6, 4 og 2 år ældre sønner Frederik Eil Holm, Carl Ludvig og Johan Peter.

På et tidspunkt efter 1801 blev Charlotte Amalie og Henrich gift. Henrich var da blevet (skibs)proviantforvalter og den lille familie slog sig ned i Store Fiolstræde 172, hvor de boede ifølge Kraks Vejviser for 1814-15. De forblev imidlertid ikke her, for da de den 26. August 1814 fik datteren Olivia Frederiche Wanding, flyttede de til Mikkelbryggersgade 102. Dette noteres som deres adresse ved dåben i Vor Frue Kirke den 11. Oktober 1814.

Familien flyttede snart efter til Sydsjælland, hvor Henrich blev forpagter af Kalvehave Færgegaard i Kallehauge, som det stavedes dengang. Her fik de i hvert fald 2 døtre mere: Wilhelmine Lovise Wanding, altså "vores" frk. Wanding, i 1816, og Julie Henriette Wanding i 1818.

Wilhelmine Wanding blev født den 10. Juni og døbt den 9. Juli 1816. Moderen bar barnet og faddere var moster Anne Sophie Sanne, Claus Meintz, som var ejer af Kalvehave Færgegaard, samt en Casper Kopp, Informator, og far Henrich. Den halvandet år yngre Julie Henriette blev født den 6. Februar og døbt den 8. Febuar 1818.

På et ukendt tidspunkt herefter er Henrich død, for da vi atter møder familien Wanding i en Kraks Vejviser fra 1830, er der kun tale om Charlotte Amalie, som har stillingsbetegnelsen Lærerinde og bor i Qvæsthuusgade nr.42 & 44. Og her, men i nr.42 og 43 bliver hun boende også i 1835 og 1840.

I Folketællingen fra 1834 kaldes adressen Kvæsthusgade 42 A - 43, 1.sal og her får vi at vide, at den nu 53-årige Charlotte Amalie er Lærerinde ved Garnisons Sogneskole - og at hun er enke! Sammen med hende bor hendes 3 ugifte døtre: Olivia Frederikke på ca. 20 år, Wilhelmine Lovise på ca. 18 år og Julie Hendriette på ca. 16 år. Familien har en 20-årig tjenestepige ved navn Wilhelmine Dorthe Rohde og en logerende, Ferdinand Martin Meinung, som er 27 år og "Desinateur ved Ingeneur Corpset". På samme adresse bor også en Chr. Wanding, som er Lieut.ved de vistind. Tropper. Det er muligvis samme Christian Fridrik Wanding, som i 1850 er dreiersvend og logerende i Viingaardsstræde 130. Han er født i Vordingborg og muligvis bror til Henrich Wanding.

Kort efter må ældste datter Olivia være blevet gift med Christian Peter (von) Bokkenheuser, for deres første barn er tilsyneladende Carl Hendrich Frederik Bokkeheuser, som blev født den 2. Oktober 1837.

Wilhelmine Louise Wanding, Institutbestyrerinde:

Næste gang vi møder familien er i 1845 og her træder Wilhelmine, der nu er 29 år, mere i karakter. Ifølge Kraks Vejviser for dette år bor både C.A. Wanding , Lærerinde, og L. Wanding, Institutbestyrerinde, nu i Rigensgade 463. Folketællingen samme år nævner nu ikke Wilhelmines titel, men adressen er Rigensgade 463 på 1. sal (det var hjørnet af Rigensgade og Balsamgade) og husholdningen bestod da af: Charlotte Amalie på 64 år, Lærerinde ved Garnisons Sogneskole, Wilhelmine Louise på 29 år, uden stillingsbetegnelse, Julie Henriette på 27 år, uden stillingsbetegnelse, og tjenestepigen Ane Cathrine Jacobine Jacobsen på 19 år. Desuden bor der på adressen ægteparret Gørtz, den 31 årige Maria Theresia Josephine Henrica født Søderberg i Antwerpen, og den 39-årige Frederich Christian Otto, som er Cand.Phil., Overlærer og Inspecteur ved Garnisons Sogneskole i Kjøbenhavn.

Wilhelmine Wanding er så nu blevet Institutbestyrerinde og har åbenbart åbnet sit eget Institut, en privat pigeskole, sikkert i familiens bolig i Rigensgade, mens moren Charlotte Amalie altså stadig underviser ved Garnisons Sogneskole. Det gør hun nu ikke så længe herefter, for i Kraks Vejviser for 1850 benævnes hun Mad., uden titel, og i Folketællingen den 1. Februar samme år betegnes hun som "Pensioneret" Enke Charlotte Amalie Wanding, 69 år. Derimod er Wilhelmines titel begge steder Institutbestyrerinde. Og familien er nu flyttet til Lille Kongensgade 92 på 2. og 3. sal. Mon Instituttet går godt, så pladsbehovet er blevet større? Lillesøster Julie Henriette, der nu er 36 år, er stadig ugift, hjemmeboende og nu betitlet "Lærerinde". Familien har dog tilsyneladende en logerende, den 49-årige Hendrikke Nicoline Bisløse fra Holstebro, som "ernærer sig med syning".

Mellem 1850 og 1855 skifter familien endnu en gang adresse og flytter til Møntergade 48 i en ejendom, som lå på hjørnet af Vognmagergade nr.1. Ejendommen eksisterer ikke længere. På 3. salen bor Charlotte Amalie på 74, Wilhelmine Louise på 39, stadig ugift og Institutbestyrerinde, og Julie Henriette på 36, stadig ugift og Lærerinde, men nu ved Garnisons Sogneskole. Desuden har familien en 20-årig tjenestepige ved navn Laura(?) Marie Hougaard og her bor også en 40-årig kvinde ved navn Sophie Caroline Lund.

Familien bliver boende her til et tidspunkt mellem 1860 og 1870, hvor de har skiftet adressen ud med en lejlighed på 3. sal i Købmagergade nr.3. På dette tidspunkt er Charlotte Amalie 88 år og betegnes som Huusmoder - mon hun stadig har taget sig af hjem og husholdning? Eller er det bare en "hæderstitel"? - Wilhelmine er 53 år og Julie Henriette 51 år. Deres erhverv er uforandrede, men Wilhelmine kalder sig nu Skolebestyrerinde.

Mellem 1870 og 1880 må Charlotte Amalie være død, for hun optræder nu ikke længere hverken i Kraks Vejviser (men det gjorde hun nu heller ikke i 1870, hvor Julie Henriette i stedet er optaget) eller i Folketælliongen i 1880. Her bor Wilhelmine på 63 år og Julie Henriette på 61 år stadig på 3. sal i Købmagergade 3 sammen med den 31-årige tjenestepige Henriette Margrethe Pihl. I denne Folketælling opgives lejligheden til at være på ikke mindre end 8 værelser med vinduer og huslejen for et halvt år beløber sig til 650 kr.

Det var i disse år, at Yelva, Johanne og Anna Danielsen havde deres skolegang hos Wilhelmine Wanding. Denne oplysning er noteret i Kirkebogen for deres konfirmationer, som fandt sted i 1885, 1889 og 1891. Deres yngre søster Astrid, som blev konfirmeret i 1893, frekventerede derimod en anden skole, og nu må søstrene Wanding vel også have nået en anselig alder og have været ved at afvikle deres Institut.

Det skete tilsyneladende på den måde, at en anden lærerinde, Thora Andrea Poulsen på ca. 32 år, overtog lejligheden i Købmagergade, hvor hun ifølge Kraks Vejviser fra 1885 allerede på dette tidspunkt residerede som Skolebestyrerinde. Da var Wilhelmine og Julie Henriette også allerede på et tidspunkt i perioden 1880-1885 flyttet til en mindre lejlighed i Holbergsgade 9, på 3.sal (eller står der et s for stuen?).

Kraks Vejviser for 1890 anfører Thora Poulsen som T.A.Poulsen, og på dette tidspunkt er skolen flyttet til lokaler på Amagertorv i nr.10, vist nok i baghuset på 2.sal. Mens Frk.Poulsen selv boede hjemme hos sine forældre i Borgergade.

Slutningen:

Både i Kraks Vejviser for 1885 og 1890, hvor adressen er Holbergsgade 9, betegnes Wilhelmine stadig som Institutbestyrerinde og Julie Henriette som Lærerinde. Men i Folketællingen 1890 - og i Krak for 1895 - kaldes de kun for "Frøken", hvilket stemmer meget godt med Instituttets ophør i 1890 eller deromkring. Men her var Wilhelmine også efterhånden blevet omkring de 72 år og Julie Henriette over 70 år.

Måske er det, da skolevirksomheden ophørte, at frøknerne Wanding endnu en gang flyttede, denne gang til en stuelejlighed i Nørrefarimagsgade 31 A. Her er de registreret som Frøkner(ne) L. og J. Wanding. De figurer dog ikke her i Folketællingen 1901, så enten er de flyttet endnu en gang, eller også er de begge døde i løbet af den mellemliggende tid, hvilket vel godt kunne være tilfældet deres alder taget i betragtning.

Opsummering:

Frk. Wandings Skole eksisterede altså gennem en temmelig lang årrække, med start i perioden 1840-1845, hvor Wilhelmine Wanding var mellem 29 og 34 år gammel, til en gang omkring 1885-1891, hvor Wilhelmine var 68-73 år gammel.

Da der lader til at have været en vis trofasthed i skolesøgningen i den Danielsenske og Bech-Holmske familie, er det også muligt, at Mathilde Holm (senere gift Danielsen) har frekventeret Instituttet indtil 1862, hvor hun blev konfirmeret. Det er desværre ikke anført i den pågældende Kirkebog. Mathilde boede i sin barndom i Gothersgade 31 og Frk. Wandings Skole lå ganske tæt ved. Fra 1855 i Møntergade 48, 3.sal på hjørnet af Vognmagergade og fra et tidspunkt mellem 1860 og 1870 i Købmagergade.

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.7.2012 og sidst opdateret d. 14.7.2012