HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Anna Albrechtsdatter : Data

------ Læs om Anna Albrechtsdatter -----

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

1741

Fødsel d.???

og dåb 8.12.

Kirkebog for Korsør Skt. Povl, Slagelse, Sorø, 1685-1753, opsl.178 tv. midt:
1741
Den 8. Dito (=December). blef Albret Luxis Datter Anna døbt(?), (baaren) af Johan ...de...?? Hustru. For
hende gick Sivers (? eller Ivar Albrechtsens?) Hustru. Testes Jørgen Smidt, Johan ... ???
Freddit(?), og Maria Sørend Datter

1764

Deltagelse i Nadveren d.28.3.

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 79, 2.kolonne:
Communicantes 1764, Onsdag d. 28. Marts:
Anna Albrechts Datter

1765

Deltagelse i Nadveren

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 81, 3.kolonne, midt:
Communicantes 1765, Dom. 23 p. Trinit.:
Anna Albrechs Datter

1766

Deltagelse i Nadveren d.7.9.

Kirkebog for Slagelse Sct. Peder, Slagelse, Sorø, 1736-1771, opslag 82, 4.kolonne ned.:
Communicantes 1766, Dm 13 p. Trinit. d. 7. Sept.:
Anna Albrechs Datt. Kokke Pige

1770

Dødfødt datter født

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 360, tv:
1770, nr. 1:
Anne Albrechtsdatter (boende hos Niels Pedersen
Sadelmager paa Slottensgade) hun fødte til Verden
Et/En dødfød Sleifre? Datter, og udlagde for Jordemoderen
Malene Fregers til hendes Barne Fader en Persogen?
NI (=navnlig, dvs. ved navn) Friderich, hun er bleven af Ham besvangret
da hand Logerede hos benævnte? Niels Pedersen Sadel-
mageren. Dette dødfødte Sleifre? Barn blev
begravet paa St. Michels Kirkegaard Fredagen
d. 23 Febr., Som mere herom kan erfares
af Liig Protocollen under No. 7.

1770

Dødfødt datter begravet d.23.Februar

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 242, th.:
1770, nr. 7:
Anne Albrechtsdatter (som boede hos Niels Pedersen
Sadelmager paa Slottensgade) hendes dødfødte  Sleif-
fre Pige Barn
  blev begravet udi det 4de Quateer
ved Steenbroen Fredagen d. 23 Febr. paa St.
Michels Kirkegaard
.

1771 ???

Datter Margrethe født ????

Mangler dåbsindførsel, men hendes navn findes skrevet ovenover hendes mors ved lillebrorens dåb i 1772 - se nedenfor:

1771

Far Albert Lux m. 2.Hustru i Korsør

Oeders Efterretninger 1771:
Korsør Købstad, Slagelse Herred, Sorø Amt:
Mand: Albert Lux - Dagleyer - 66 år - gift - i sit 2. Ægteskab - (ikke død)
Hustru: (intet navn): - 64 år - i sit 2. Ægteskab - (ikke død)

1772

Søn Ejler født

og døbt d. 26. August

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 361, th.:
1772, nr. 3:
Ejler : Anna Albrechtsdatter, Boendes hos Niels Pe-
dersen Sadelmager paa Slottensgade, hendes  Sleifre (=Slegfred)
Søn
blev døbt Onsdagen den 26de August, Sophie
Albertsdatter holdt Barnet over Daaben, Maren
Hansdatter gik hos, MandsFaderne: Jørgen Fangelou?
Liin Væver, Andreas Knudsen Skræder og Rasmus
Marcusen Skoemager Svend. - Ved Daaben
blev udlagt til  Barne(fader) Een Fremmet Reisende
Person, Som ey hvides hvor hand er at finde.

1776

Far Albrecht Luchs (Lux) død og begravet d. 13. Juli

Kirkebog for Korsør Skt. Povl, Slagelse, Sorø, 1753-1833, opslag 147, tv. op:
1776: - Døde
d. 13. Julii.
Albert Lux - 64 (Aar)

1776

Søsterdatter født

og døbt d. 18. August

Kirkebog for Kirkerup, Vester Flakkebjerg, Sorø, 1753-1815, opslag 16, tv. midt.ned.:
1776: Charlotte Christiane - senere tilføjelse: død:
d. 18. Eod. (=Aug.)
Sophie Albrects Datters uægte Pigebarn i Kirkerup
Barnet avlet i Slagelse medens Moderen var i Ritmester
Derhuus (?) tieneste
Udlagt til barnefader en R----? Karl Chrsitan
som ikke ------ og ...... sig
Ole Hansens Hustru i Kirkerup bar Barnet. Fadd. Mogens Jensen, Lars Ol?????? ????
Svend ..... Mogens Jensens Hustru.
Alle i Kirkerup.

1776

Søsterdatter død

og begravet d. 1. September

Kirkebog for Kirkerup, Vester Flakkebjerg, Sorø, 1753-1815, opslag 58, th. midt.:
1776: - Begravet:
d. 1. Septbr.
Sophie Albrects Datters uægte Pigebarn Charlotte - 3 Uger

1778

Gift d. 5. April

Kirkebog for Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø, 1753-1781, opslag 65, tv. - Copulerede.:
1778:
Ungkarl Thomas Andersen og et besovet Quindfolck
Anne Albrechtsdatter i Kirkerup. Forløftningsm.
Hans Olsen i Gimlinge og Lars Andersen i Eschildstrup
(Trolovede) d. 22. Febr.
Copulerede d. 5. April

1778

Søsterdatter født

og døbt d. 2. September

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 365, th. øv,:
1778: nr.2:
Christiane Charlotte. Sophia Albertsdatter
tiendende hos Major Von Deschou, hendes Sleifre Barn
døbt Onsdagen den 2. Septbr. Peder Hojerups Kone(?)
bar det, Svend Erichsen Rytters Kone gik for. Mos... Råd????
Wachtmester, Hansen, Corporal Herman Otto og
Corporal Peter Peterseb. Ved Daaben blev udlagt
til Barne Fader En fornemt Reysende Persogen hvis???
navn vides ikke.

1779

Søn Anders født

og døbt d. 14. Marts

Kirkebog for Kirkerup, Vester Flakkebjerg, Sorø, 1753-1815, Døbte: opslag 17, th., midt:
1779
Eod. Dato (=14.Eod. = Martii) - Anders
Thomas Andersens og Anne AlbrechtsD. Søn i Rappenbbrom(???)
Kirsten HansD, Malkepige ved Gyldenholm bar Barnet
Fadd: Rasmus Anbre? i Rappenborg, Peder Knudsen i Sørbym.
Peder Madsens og Morten Knudsens Hustruer i ???holm.

1781

Søstersøn født

og døbt d. 17. Januar

Kirkebog for Slagelse Sct. Mikkel, Slagelse, Sorø, 1756-1814, opslag 367, th. midt:
1781: nr.1:
Carl Friderich. Sophia Albertsdatter ti....???
hos Urban Krofas Bager paa Slottensgade, hendes hjem-
medøbte Sleifre Søns Daab blev confirmeret Ons-
dagen den 17. Januarj. Frantz Schou Snedkers Kone(?) bar det?
Peder Schack Muurmesters Kone gik for, item Mand:Fader-
ne: Sr. Langbeck ??? , Urban Krofas Bager og
Frantz Schou Snedker. Ved Daaben blev udlagt til Barne
Fader En fornemt Reysende Persogen ved navn Johannes.

1783

Søn Hans født

og døbt

Kirkebog for Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, 1753-1815, Døbte: opslag 104, tv., op:
1783 nr. 15:
Dom. 12 p. Trinit.- ??? Tho-
mas Andersen og Hustru Ane Albetsdatters
Søn Hans døbt .... hans Daab confirme-
ret ............... Bent ............
................Hans Knud(?) ... Jørgen Niels ..........
introd. d. 14. Trin.

1787

Folketælling

FT 1787: Landsogn, Sorø, Vester Flakkebjerg, Sørbymagle, Sørbymagle Bye. Opsl. 3, 10.Familie:
Thomas Andersen - 36 - gift - Husbond - Bonde og Gaarbeboer - begge i 1. Ægteskab
Anne Albrechts Datter - 47 - gift - Madmoder - begge i 1. Ægteskab.
Margrethe Elisabeth - 15 - ugift - hendes uægte Datter
Anders Thomasen - 9 -ugift - begges ægte Barn
Hans Thomasen - 4 - ugift - begges ægte Barn
Jens Christensen - Karl - 37 - ugift - Nat. Soldat

1789

Datter Margrethe konfirmeret

Kirkebog for Kirkerup, Vester Flakkebjerg, Sorø, 1753-1815, opslag 68, th. op:
Konfirmerede i Kirkerup 1789:
Margrethe Elisabeth Eilersd. hos Thomas Andersen i Sørbye. - 16 1/2 Aar

1792

Mand død

og begravet d. 5. August

Kirkebog for Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø, 1753-1781, opslag 99, th.:
1792:
d. 5. August: Thomas Andersen husm. i Sørbymagle - 38 Aar

1795

Søn Anders konfirmeret

Kirkebog for Kirkerup, Vester Flakkebjerg, Sorø, 1753-1815, opslag 69, th.:
1795:
nr.5: Anders Thomasen, afdøde husm.Thomas Andersens Søn i S. - 16 (Aar)

1798

Søn Hans konfirmeret

Kirkebog for Kirkerup, Vester Flakkebjerg, Sorø, 1753-1815, opslag 70, tv.:
1798 i Sørbye konfirmerede:
nr.5: Hans Thomasen, afdøde husmand Thomas Andersens Søn i S. - 14 1/2 (Aar)

1801

Folketælling

FT 1801: Sorø, Slagelse, Sankt Peders Landsogn, Antvorskov med tilhørende huuse -ddd:
Anders Thomsen - 22 -ugift - tjenestekarl --- er det mon ældste søn???
tilsyneladende hos "mejeriemand Anthon Buhl, 52 år, gift m 3 børn og mange tjenestefolk

FT 1801: Landdistrikt - Sorø, Vetser Flakkebjerg - Sørbymagle - opsl.8:
Bødstrup, 4.familie:
Hans Thomsen - 19 - ugift - tjenestefolk --- er det mon yngste søn???
ørgen Madsen, 40 eller 49 år, med 3 børn, gift for 2. gang med en 24-årig kone.

FT 1801: Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Mølleberggaden 184 - ddd:
Anne Albrechts Datter - 66 - Enke - Huusmoder - Fattiglem --- er det mon hende???.
Det er det nu nok IKKE, da Anna kun skulle være omkring 60 år gammel her og da der i FT 1787 i Korsør også optræder en Ane Albretsdatter, som er omkring 5 år ældre.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.6.2013 og sidst opdateret d. 28.6.2013