HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

SØRENSEN-familien i HOLBÆK : DATA om IBSEN FAMILIEN

Alice's aner på morfar Otto Ferdinands mødrene side

--- Læs mere om IBSEN-familien i Holbæk ---

 

SØRENSEN-familien starter egentlig med en IB! For Ib blev far til en række sønner, hvoraf SØREN IBSEN førte SØRENSEN-familien videre.

Desværre ved vi pt ikke mere om denne IB: hvad han hed mere, hvor han stammede fra, hvor han levede, hvor han blev gift og med hvem, samt hvor hans børn blev født.

-- Det er heller ikke helt sikkert, at han hed Ib, for Ibsen-navnet kan også godt være afledt af et fornavn som: Jep eller Jeppe, eller måske endog Jacob. --

Men den FORHISTORIE, som vi kan fortælle om Ib's familie i Holbæk, er denne:

IBSEN-familien i HOLBÆK:

IB blev far til i hvert fald 3 eller 4 sønner: SØREN IBSEN, født omkring 1746-1748, - CHRISTOPHER IBSEN, født omkring 1750-1753, - HANS IBSEN, født omkring 1751, - og JACOB IBSEN, født omkring 1753.

Vi har endnu ikke fundet data på Ibsen-brødrenes fødsler.


Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

1775

Christopher Ibsen gift den 1.9.

KB 1700-1777 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 148 th. øverst:
1775 (opsl.146)
Den .... Junii blev CHRISTOPHER IBSEN og Pigen BODIL CHRISTOPHERS DATTER ... (trolovede?)
ægteviede(?) 1ste Septembris

1775

Hans Ibsen gift den 1.12.

KB 1700-1777 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 148 th. nederst:
1775 (opsl.146)
Den 11de Octobr blev HANS IBSEN Skrædder ... og MARIE LARS DATTER trolovede(?)
viede(?) den 1ste Dec.

1778

Jacob Ibsen gift den 1.12.

KB 1700-1777 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 4 th. øverst:
1778
d. 16de September blev Ungkarl JACOB IBSEN. muursvend(?) og Pigen ENGEBORG PEDERSDATTER trolovet ægteviede d. 1te Decembr.

1780

Søren Ibsen gift den 28.6.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 8 tv. midt nr.5:
1780 (opsl.7)
d. 28. (29?) Martii blev SØREN IBSEN, Muursvend og Pigen KAREN LARS DATTER ... (trolovede?)
ægteviede(?) d. 28. Junii

1781

Søren Ibsens datter Maria Kirstine (1) født den 13.1.
og døbt den 17.1.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 386 tv. ned. + th. op:
1781
Løverdagen, d.13. Januari om Efter-
middagen kl. halvt 6 blev Søren
Ibsen .......... i
...... og Karen Lars
Datter .... Datter som siden (?)
d. 17. Ejusdem i Kirken
blev døbt og kaldet MARIA
KIRSTINE. Blev baaret til
Daaben af Madam Rüberg
......... Mariane
Friis, ... ...... Hans
Tamdrop, Hans Peter Ditzel
Mons? Hadeler fuldmægtig
hos Kammeraad Frend(?)

1781

Søren Ibsens datter Maria Kirstine (1) død den 8.2.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 11 tv. ned + th-op:
1781
D. 8. Februarii døde Søren Ibsens
Datter MARIE KIRSTINE - 4 Uger

1782

Søren Ibsens datter Marie Kirstine (2) født den 23.2.
og døbt den 27.2.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 402 tv. midt:
1782
Løverdagen, d.23. Februari blev
Søren Ibsen Muursvend og
Karen LarsDatter deres Datter
født som siden i Kirken d. 27.
Ejusdem
blev døbt og kaldet
MARIE KIRSTINE. Blev baaret
til Daaben af ...... Magrethe
Bodil Jørgens Datter .... Hansdatter?
...Christopher Ibsen Muurmester(?)
... Jacob Ibsen, Muurmester
Lars Nielsen Møller .... Friises Mølle

1784

Søren Ibsens datter Engeborg født den 24.12.
og døbt den 29.12.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 442 th ned + 443 tv op:
1784
Fredagen, d.24. December om
morgenen kl. halv 4 blev Søren
Ibsen, muursvend og Karen,
Lars Datters Deres Datter
født som siden d. 29. Ejusdem i Kirken blev døbt og kaldet
ENGEBORG blev baaret til
Daaben af Hans Ibsen,
Skrædders Kone, hos hende stoed
Anna Christens Datter
tienende hos Contreleur Rüberg
Fadderne vare Lorentz
Wolberg Snekker Svend, Wilhelm
Klotz Hattemager, Christian
Johansen, Herr Betienter

1787

Hans Ibsen død den 23.2.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 42 th. øverst:
1787 (opsl. 41)
D. 23. Februarii døde Hans Ibsen Skræder blev begraven ... Kirkegaarden den 27de Ejusdem
gammel 36 Aar

1787

Folketælling d. 1.7.

FT 1787 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 31 (AO betaversion) - nr.10:
Vimmelskaftet nr.10 (evt. familieoptællingsnr)
Søren Ibsen - Husbonden - 41 - gift 1ste gang - Muurmester
Karen Lars Datter - hans Kone - 40 - gift 1ste gang
Maria SørensD. - deres Datter - 6 -
Ingeborg SørensD. - Dito - 3 -

Vimmelskaftet nr.7 (evt. familieoptællingsnr) (opslag 34 - AO betaversion)
Maria Larsdatter - Huus Moder - 43 - Enke efter 1. Ægteskab - Skræder Enke
Jens Pedersen - af hendes Slægt - 11
Jørgen Adolfsen - Tjeneste Folk - 29 -Ugift - Skrædermester, forestaar Enkens Værksted
Peter Olsen - Tjeneste Folk - 29 - Ugift - Skræder Svend
Johan Schrider - Tjeneste Folk - 29 - Ugift - Dito
Christen Agerlohn(?) - Tjeneste Folk - 29 - Ugift - Dito

1787

Hans Ibsens Enke gift den 21.9.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 22 tv. midt, nr.5:
1787 (opsl. 21)
Fredagen, d. 27de Juli blev Ungkarl JØRGEN ADOLPHSEN
Skræder og Enken efter afdøde HANS IBSEN, ANNE MARIE
LARS DATTER trolovede og ægte
viede i Kirken d. 21de September.

1788

Søren Ibsens søn Bent født den 12.11.
og døbt den 19.11.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 486 tv øverst:
1788
Onsdagen, d. 12. November om
aftenen kl. halv 7 blev Søren
Ibsen, muursmester og Karen
Larsdatter Deres Søn født
som siden d. 19. November ... i Kirken blev døbt og kaldet
BENT og blev baaret til
Daaben af Karen Peders Datter,
tienende hos Lars Friis ...... Anna Mette Hesselhann tienende
hos Kammerraad With.
Fadderne vare Jens Bay Bager Svend
hos Peter Hagen, Mads Kieldorph
Svend hos Jens Cordt Lund, ....
Johan Busth???? Skomager Svend (?)

1792

Søren Ibsens søn Jens født den 9.11.
og døbt den 16.11.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 536 th ned + 537 tv op:
1792
Fredagen, d.9. November om
aftenen kl. 11 blev Søren
Ibsen, muurmester og Karen,
Lars Datters Deres Søn
født som siden d. 16. i Kirken blev døbt og kaldet
JENS blev baaret til
Daaben af Sadelmager Heyses(?) Kone hos.....,
Anna Jørgen Larsens Datter
Fadderne vare Lars Klausen(?)
muurmester, Anders Pedersen,
... hos B? Jørgen Adolfsen,
Skræder

1798

Søren Ibsen død den 13.12.
og begravet den 17.12.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 101 th ned nr.36:
1798
d. 13de December døde SØREN IBSEN ........ og Muurmester
og blev begravet i ...... d. 17de December. gl. 50 Aar.

1801

Folketælling d. 1.2.

FT 1801 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 49 (AO betaversion):
Ved Stranden nr.152 , familie nr.216:
Karen LarsDatter - Huusmoder - 50 - Enke efter første Ægteskab - Muurmester Enke
Bærnt Sørensen - hendes Børn - 12 - ugifte
Jens Sørensen - hendes Børn - 9 - ugifte

FT 1801 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 17 (AO betaversion):
Ahlgade nr. 47, familie nr. 57:
Jørgen Adolph - Hosbonde - 43 - Separeret fra sin Kone efter første Ægteskab - Skræder
Johanne Adolph - Tieneste folk - 46 - ugift - Huusholderske
Hans Bech - Tieneste folk - 33 - ugift - Skrædersvend
Rasmus Pedersen - Tieneste folk - 21 - ugift - Skræderdreng

Se data for de følgende slægtled her:

Sørensen-familien i Holbæk

 


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.10.2013 og sidst opdateret d. 21.10.2013