HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

SØRENSEN-familien i HOLBÆK : DATA om SØRENSEN FAMILIEN

Alice's aner på morfar Otto Ferdinands mødrene side

--- Læs mere om SØRENSEN-familien i Holbæk ---

 

SØRENSEN-familien starter egentlig med en IB! For Ib blev far til en række sønner, hvoraf SØREN IBSEN førte SØRENSEN-familien videre. Læs mere om IBSEN-familien i HOLBÆK:


Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

1775

Christopher Ibsen gift den 1.9.

KB 1700-1777 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 148 th. øverst:
1775 (opsl.146)
Den .... Junii blev CHRISTOPHER IBSEN og Pigen BODIL CHRISTOPHERS DATTER ... (trolovede?)
ægteviede(?) 1ste Septembris

1775

Hans Ibsen gift den 1.12.

KB 1700-1777 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 148 th. nederst:
1775 (opsl.146)
Den 11de Octobr blev HANS IBSEN Skrædder ... og MARIE LARS DATTER trolovede(?)
viede(?) den 1ste Dec.

1778

Jacob Ibsen gift den 1.12.

KB 1700-1777 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 4 th. øverst:
1778
d. 16de September blev Ungkarl JACOB IBSEN. muursvend(?) og Pigen ENGEBORG PEDERSDATTER trolovet ægteviede d. 1te Decembr.

1780

Søren Ibsen gift den 28.6.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 8 tv. midt nr.5:
1780 (opsl.7)
d. 28. (29?) Martii blev SØREN IBSEN, Muursvend og Pigen KAREN LARS DATTER ... (trolovede?)
ægteviede(?) d. 28. Junii

1781

Søren Ibsens datter Maria Kirstine (1) født den 13.1.
og døbt den 17.1.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 386 tv. ned. + th. op:
1781
Løverdagen, d.13. Januari om Efter-
middagen kl. halvt 6 blev Søren
Ibsen .......... i
...... og Karen Lars
Datter .... Datter som siden (?)
d. 17. Ejusdem i Kirken
blev døbt og kaldet MARIA
KIRSTINE. Blev baaret til
Daaben af Madam Rüberg
......... Mariane
Friis, ... ...... Hans
Tamdrop, Hans Peter Ditzel
Mons? Hadeler fuldmægtig
hos Kammeraad Frend(?)

1781

Søren Ibsens datter Maria Kirstine (1) død den 8.2.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 11 tv. ned + th-op:
1781
D. 8. Februarii døde Søren Ibsens
Datter MARIE KIRSTINE - 4 Uger

1782

Søren Ibsens datter Marie Kirstine (2) født den 23.2.
og døbt den 27.2.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 402 tv. midt:
1782
Løverdagen, d.23. Februari blev
Søren Ibsen Muursvend og
Karen LarsDatter deres Datter
født som siden i Kirken d. 27.
Ejusdem
blev døbt og kaldet
MARIE KIRSTINE. Blev baaret
til Daaben af ...... Magrethe
Bodil Jørgens Datter .... Hansdatter?
...Christopher Ibsen Muurmester(?)
... Jacob Ibsen, Muurmester
Lars Nielsen Møller .... Friises Mølle

1784

Søren Ibsens datter Engeborg født den 24.12.
og døbt den 29.12.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 442 th ned + 443 tv op:
1784
Fredagen, d.24. December om
morgenen kl. halv 4 blev Søren
Ibsen, muursvend og Karen,
Lars Datters Deres Datter
født som siden d. 29. Ejusdem i Kirken blev døbt og kaldet
ENGEBORG blev baaret til
Daaben af Hans Ibsen,
Skrædders Kone, hos hende stoed
Anna Christens Datter
tienende hos Contreleur Rüberg
Fadderne vare Lorentz
Wolberg Snekker Svend, Wilhelm
Klotz Hattemager, Christian
Johansen, Herr Betienter

1787

Hans Ibsen død den 23.2.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 42 th. øverst:
1787 (opsl. 41)
D. 23. Februarii døde Hans Ibsen Skræder blev begraven ... Kirkegaarden den 27de Ejusdem
gammel 36 Aar

1787

Folketælling d. 1.7.

FT 1787 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 31 (AO betaversion) - nr.10:
Vimmelskaftet nr.10 (evt. familieoptællingsnr)
Søren Ibsen - Husbonden - 41 - gift 1ste gang - Muurmester
Karen Lars Datter - hans Kone - 40 - gift 1ste gang
Maria SørensD. - deres Datter - 6 -
Ingeborg SørensD. - Dito - 3 -

Vimmelskaftet nr.7 (evt. familieoptællingsnr) (opslag 34 - AO betaversion)
Maria Larsdatter - Huus Moder - 43 - Enke efter 1. Ægteskab - Skræder Enke
Jens Pedersen - af hendes Slægt - 11
Jørgen Adolfsen - Tjeneste Folk - 29 -Ugift - Skrædermester, forestaar Enkens Værksted
Peter Olsen - Tjeneste Folk - 29 - Ugift - Skræder Svend
Johan Schrider - Tjeneste Folk - 29 - Ugift - Dito
Christen Agerlohn(?) - Tjeneste Folk - 29 - Ugift - Dito

1787

Hans Ibsens Enke gift den 21.9.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 22 tv. midt, nr.5:
1787 (opsl. 21)
Fredagen, d. 27de Juli blev Ungkarl JØRGEN ADOLPHSEN
Skræder og Enken efter afdøde HANS IBSEN, ANNE MARIE
LARS DATTER trolovede og ægte
viede i Kirken d. 21de September.

1788

Søren Ibsens søn Bent født den 12.11.
og døbt den 19.11.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 486 tv øverst:
1788
Onsdagen, d. 12. November om
aftenen kl. halv 7 blev Søren
Ibsen, muursmester og Karen
Larsdatter Deres Søn født
som siden d. 19. November ... i Kirken blev døbt og kaldet
BENT og blev baaret til
Daaben af Karen Peders Datter,
tienende hos Lars Friis ...... Anna Mette Hesselhann tienende
hos Kammerraad With.
Fadderne vare Jens Bay Bager Svend
hos Peter Hagen, Mads Kieldorph
Svend hos Jens Cordt Lund, ....
Johan Busth???? Skomager Svend (?)

1792

Søren Ibsens søn Jens født den 9.11.
og døbt den 16.11.

KB 1742-1793 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 536 th ned + 537 tv op:
1792
Fredagen, d.9. November om
aftenen kl. 11 blev Søren
Ibsen, muurmester og Karen,
Lars Datters Deres Søn
født som siden d. 16. i Kirken blev døbt og kaldet
JENS blev baaret til
Daaben af Sadelmager Heyses(?) Kone hos.....,
Anna Jørgen Larsens Datter
Fadderne vare Lars Klausen(?)
muurmester, Anders Pedersen,
... hos B? Jørgen Adolfsen,
Skræder

1798

Søren Ibsen død den 13.12.
og begravet den 17.12.

KB 1778-1815 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 101 th ned nr.36:
1798
d. 13de December døde SØREN IBSEN ........ og Muurmester
og blev begravet i ...... d. 17de December. gl. 50 Aar.

1801

Folketælling d. 1.2.

FT 1801 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 49 (AO betaversion):
Ved Stranden nr.152 , familie nr.216:
Karen LarsDatter - Huusmoder - 50 - Enke efter første Ægteskab - Muurmester Enke
Bærnt Sørensen - hendes Børn - 12 - ugifte
Jens Sørensen - hendes Børn - 9 - ugifte

FT 1801 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 17 (AO betaversion):
Ahlgade nr. 47, familie nr. 57:
Jørgen Adolph - Hosbonde - 43 - Separeret fra sin Kone efter første Ægteskab - Skræder
Johanne Adolph - Tieneste folk - 46 - ugift - Huusholderske
Hans Bech - Tieneste folk - 33 - ugift - Skrædersvend
Rasmus Pedersen - Tieneste folk - 21 - ugift - Skræderdreng

1815

Bent Sørensen gift den 28.7.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 299 nr.10:
1815
BENTH SØRENSEN, Skomager
SOPHIE JENSDATTER (?)
Forlovere (overstreget Jens Sørensen), Peter Jørgensen .... mand, Hans Persen(?)
Viet 28. Julii (1815) i Kirken
??? fra N. Jernløse, egen betaling er ... (?)

1816

Bent Sørensens datter Friderika Amalia født den 4.8.
og døbt den 31.8.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 113 nr. 24:
1816
Født: d.4. Aug.
FRIDERIKA AMALIA
Døbt: d. 31. Aug.
Forældre: Benth Sørensen, Skomagermester, Sophia Birgitha
Faddere: Inger Dorthe Stoltenbergs, Kirstine Rew..., Peter Jørgensen, Hans Pedersen, Lars Sørensen, ......

1818

og

1819

Bent Sørensens søn Christian født den 18.12. 1818

og døbt den 5.2. 1819

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 22 nr. 3:
Født: d. 18. December (1818)
CHRISTIAN SØRENSEN
Døbt: d. 5. Februar (1819)
Forældre: Benth Sørensen, .....
Faddere: Amalie Hansen (?), Birgitte ....., Søren Stoltenberg, Hans ? Hans....., Hans Daniel, Jens Sørensen

1821

Bent Sørensens datter Caroline født den 18.8.
og døbt den 21.9.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 130 nr. 19:
1821
Født: d. 18. August
CAROLINE
Døbt: d. 21. September (5 uger gl)
Forældre: Benth Sørensen, Skomager...., Sophia Birgitha
Faddere: Ingeborg Hans Je... , Anders Edersen???, P. Jørgensen Stoltenberg Steenhof, Jens Sørensen, Hans David(?)

1823

og

1824

Bent Sørensens søn Peder Sørensen født den 2.12. 1823

og døbt den 9.1. 1824

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 48 nr. 5:
Født: d. 2. December 1823
PEDER SØRENSEN
Døbt: i Kirken d. 9. Januar 1824
Forældre: Skomager Bent Sørensen og Hstr. Sophia Birgitte Mentz
Faddere: Madam Anna Katrine Lange, Jfr. Petrine Wold, Peder Jørgensn, Hans Bersen...(?), Christ. Vesti Skorstensfejer, Hans Danielsen Skomagersvend og Peder Grose Garversvend
Indf. i Jvnf.reg.: 603

1826

Bent Sørensens datter Karen Sophia født den 23.7.
og døbt den 24.9.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 165 nr. 22:
Født: 23. Julii 1826
KAREN SOPHIA
Døbt: i Kirken 24. Sept. 1826
Forældre: Bent Sørensen og Hustru Sophia Birgitte Mentz
Faddere: Mad.e K.M. Bathman, .... Elif? Dethmer, Spekhøker Lars Sørensen, Uhrmager Morten ...., Hans? Pedersen og Skomagersvend Lars Jensen

1829

Bent Sørensens søn Carl Sørensen født den 2.5.
og døbt den 27.6.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 82 nr. 7:
Født: d. 2den Mai 1829
CARL SØRENSEN
Døbt: Hjemmedøbt .... sygdom d. 10. Mai 1829, i Kirken d. 27. (ell.24.?) Juni s.a.
Forældre: Skomager Bendt Sørensen og Hustru Sophie Birgitte Mentz
Faddere: Katrine Ditmer, Caroline Carstensen, Barber Hans Pedersen, Muurmester Joh. Ditmer, Peder Gros Glarmester, Niels ... Felbereder svend? og Sor? Olsen ,,,,?

1831

Bent Sørensens datter Frederikke Amalia konfirmeret den 10.4.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 470 nr. 14:
FREDERIKKE AMALIA SØRENSEN
Forældre: Skomager Bent Sørensen og Hustru Sophia Birgitte Jensdatter
Født 1816, den 4de August, døbt d. 31. ....
Karakterer: Maadelig - Forhold: Godt
Vaccineret 1818 - 20. Julii af Reinhardt
Confirmerede 10. April 1831 Søndagen efter Paasken (ialt 14 piger) (opsl.468)

1832

Bent Sørensens datter Anna Maria født den 6.4.
og døbt den 25.6.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 192 nr. 3:
Født: 6. April 1832
ANNA MARIA SØRENSEN
Døbt: i Kirken 25. Junii 1832
Forældre: Skomager Bent Sørensen og Hustru Sophie Birgitte Mentz
Faddere: Mad. Andersen, Anne Sophie Petersen, Høker?? Casp. Johansen, Rokkedrejer??? Fra???, Uhrmager Martin .... (Skomager?) Weisman/r og Nielsen
Anm: Denne Kone i Kirke (??) d. 30. Maii 1832

1833

Bent Sørensens søn Christian konfirmeret den 14.4.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 411 nr. 5:
CHRISTIAN SØRENSEN
Forældre: Skomager Bent Sørensen og Hustru Sophia Birgitte Mentz
Født 1818, 18. Decbr., hjemmedøbt 26. ?? og fremstillet i Kirken 1819 den 5. Februar.
Karakterer: God K(undskaber) - Godt Forhold
(Vaccineret af) Reinholdt 1821. 24. Septr.
Confirmerede 1833 den 14. April (ialt 7 drenge)

1834

Folketælling d. 18.2.

FT 1834 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 2:
Ahlgade nr. 59 (evt. familieoptællingsnr)
B. Sørensen - 45 - Gift - Skomagermester ---- (= Bent Sørensen)
S. Sørensen - 42 - do - Kone ----------------- (= Sophie Birgitte Mentz)
C. Sørensen - 15 - Ugift - Søn ---------------- (= Christian Sørensen, f. 1819)
C. Sørensen - 13 - do - Datter ---------------- (= Caroline Sørensen, f. 1821)
P. Sørensen - 10 - do - Søn ------------------- (= Peder Sørensen, f. 1823)
S. Sørensen - 8 - do - Datter ------------------ (= Karen Sophia Sørensen, f. 1826)
C. Sørensen - 5 - do - Søn -------------------- (= Carl Sørensen, f. 1829)
A. Sørensen - 2 - do - Datter ------------------ (= Anne Marie, f. 1832)
Krog - 29 - Ugift - Skomagersvend

1834

Bent Sørensens søn Søren Sørensen født den 10.6.
og døbt den 23.8.

KB 1813-1834 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 10 nr. 19:
Født: den 10. Junii 1834
SØREN SØRENSEN
Døbt: Hjemmedøbt d. 5de Julii ...(sygdom)??, kom i Kirken den 23. August 1834
Forældre: Skomager Bendt Sørensen og Hustru Sophie Birgitte Mentz
Faddere: Muurmester Hans Jacobsen ......, Pige Christiane Sørensen, ....., Casp. Johansen, Hjulmand H. Sørensen, Snedker Svend Frederik Petersen, Skomager Peder Andersen og Jørgen Krebs
Jævnførreg.: Fol. 2
Anm: Dette Barn er fejlagtigt angivet død og begraven ... indført bland????..... 14 .....

1834

Bent Sørensens ældste søn Christian død den 9.9.
og begravet den 12.9.

KB 1834-1885 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 7 nr. 25:
1834
Død: den 9de September 1834
Begravet: den 12te September 1834
CHRISTIAN SØRENSEN - 16 (år)
Søn af Skomager Bendt Sørensen
Jævnførreg.: Fol. 34 (eller: 3-4)
Anm: Attest fra Skifteretten af 9. Septb. og Lægen af 11de....

1835

Bent Sørensens datter Caroline konfirmeret den 4.10.

KB 1835-1872 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 3 nr. 5:
CAROLINE SØRENSEN i Holbæk
Forældre: Skomager Bent Sørensen og Hustru Sophia Birgitte Mentz
Født i Holbæk 1821, den 18. August, døbt d. 21. September dernæst
Karakterer: God Kundskab, Ligedant Forhold
Vaccineret 1823, 2. Junii af Gliemann
Jævnfør.reg.: 12-1
Confirmerede Piger den 4. Oktober 1835 (ialt 11 piger) (opsl.2)

1838

Bent Sørensens søn Peder konfirmeret den 22.4.

KB 1835-1873 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 8 nr. 13:
Confirmerede 1838 den 22. April (opsl.7) (ialt 15 drenge)
PEDER SØRENSEN
Forældre: Skomager Bent Sørensen og Hustrue Sophie Birgitte Mentz
Fød 1823, 2. Decbr., døbt 1824, den 9de Januar
Dom: Meget Maadelig i Kundskaber og "Slem Dreng" i sit Forhold (læsning bekræftet af andre!)
Vaccineret 1824, 17 (ell.14.) Maii af Reinhard

1839

Bent Sørensen død den 16.4.

og begravet den 19.4.

KB 1834-1885 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 22 nr. 19:
Død: 16. April 1839
Begravet: den 19. April 1839
BENDT SØRENSEN - Skomager - 50 (år)
Anm.: DD ad 16 og 19de April 1839
Jævnfør.reg.: 49, 1

1839

Skifte efter Bent Sørensens død

AO Skifte: Holbæk Amt - Byfoged - Holbæk Byfoged 1829-1840, opsl. 290:
Register S = Sørensen, Bendt, Skomager: 413, 419 +
AO Skifte: Holbæk Amt - Byfoged - Holbæk Byfoged 1829-1840, opsl. 239th (folio 413):
Aar 1839 den 16. April blev for Skifteretten anmeldt at Skomagermester BENDT SØRENSEN 50 Aar gammel i nat er afgaaet ved Døden efterladende sig Enke Sophie Birgitte Mentz og 7 børn, nemlig en Datter Frederikke Amalie 21 Aar gl, en Datter Caroline 18 Aar, en Søn Peder 16 Aar, en Datter Sophia 13 Aar, en Søn Carl 11 Aar, en Datter Ane Marie 7 Aar og en Søn Søren 5 Aar.... Enken agtede at indgive Ansøgning om Bevilling til at forblive i uskiftet Bo. ----- Underskrift...
AO Skifte: Holbæk Amt - Byfoged - Holbæk Byfoged 1829-1840, opsl. 245+246 (folio 419-420):
Aar 1839 den 4. Mai ....... Skomagermester Bent Sørensens Enke Sophie Birgitte Sørensen ..... Bevilling .. at forblive i uskiftet Bo efter den ... afdøde Mand i hvilken Anledning den ... følgende ....
........... 3 Sk(?)
........... 1 --
........... - 4 - 12
(Total): 4 Sk(?) - 4 ? - 1 ? --------- Underskrift.....

1840

Folketælling d. 1.2.

FT 1840 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 21:
Ahlgaden, N. 59 - 1 Familie
Sophie Bergitha Mens (Mins?) - 46 - Enke efter Skomagermester ...
Peter Sørensen - 17 - Hendes Søn
Sophia Sørensen - 13 - - Datter
Carl Sørensen - 11 - - Søn
Marie Sørensen - 7 - - Datter
Søren Sørensen - 6 - - Søn
Johannes Larsen - 34 - Ugift - Skomagersvend
August Scrum - 34 - --"-- - --- Do ---

1840

Enken Birgitte Sophie Sørensen, født Mentz, gift igen den 11.4.

KB 1832-1856 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 48 nr. 3 nederst:
1840
Ungkarl og Skomagermester JOHANNES LARSEN, 34 Aar, Vaccineret i Stege 1829, 14. Juli
Enke efter afg. Skomagermester Bent Sørensen SOPHIE BIRGITTE MENTZ, 46 Aar, naturlige Kopper, Akt. af Okt...... 12. Mars 1840(?)
For Ægteskabets Lovlighed understaar som Forlovere H. Sørensen - H. Jacobsen
Viet den 11te April 1840 i Kirken efter lov... 2 lysning
Jævnfør.reg.: 58-2
Anm: Anmeldt den 14. Martii 1840

1840

Johannes Larsens søn Johan Christian Larsen født den 4.8.
og døbt den 4.10.

KB 1833-1844 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 56 nederst nr. 18:
Født: den 4. August 1840
JOHAN CHRISTIAN LARSEN
Døbt: i Kirken den 4. October 1840
Forældre: Skomagermester Johannes Larsen og Hustru Sophie Birgitte Mentz
Faddere: Barnets Moder, Skomager J.S./P.? Sørensens Datter Mathilde Sørensen, Garver(?) Lauritz Pedersen, Muurmester Hans Jacobsen og Skomagersvend P. Georg(?)
Jævnførreg.: 56-1

1840

Afdøde Bent Sørensens datter Karen Sophie konfirmeret den 4.10.

KB 1835-1872 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 16 nr. 10:
1840
Confirmerede 1840 4de October (opsl. 15) (ialt 14 piger)
KAREN SOPHIE SØRENSEN, hos sin Moder i Holbek
Forældre: Afg. Skomager Bent Sørensen og Hustrue Sophie Birgitte Mentz
Fød 1826, 23. Julii, døbt 1826, 24. Septbr
Dom: God
Vaccineret 1827, 22 September, Gliemann
Jævnfør.reg.: Folio 58 - side 2

1844

Afdøde Bent Sørensens søn Carl konfirmeret den 14.4.

KB 1835-1873 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 21 nr. 17:
1844
Confirmerede 1844 14. April (opsl. 20) (ialt 17 drenge)
CARL SØRENSEN
Forældre: Afg. Skomager Bent Sørensen og Hustru Sophia Birgitte Mentz
Fød 1829, 2. Maii, døbt 1829, 27. Junii
Dom: Ringe Kundskab, godt Forhold
Vaccineret 1833, 6 September, Weis.
Jævnfør.reg.: 89,2.

1845

Folketælling d. 1.2.

FT 1845 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 21:
Ahlgade, No. 59 - 1 Familie
Johannes Larsen - 38 - Gift - Født i Stege - Skomagermester
Sophie Mens - 52 - Gift - Født i Helsingør - hans Kone
Marie Sørensen - 13 - Født i Holbæk - hans Sted Datter
Søren Sørensen - 11 - do - Do Søn
Johan Larsen - 5 - do - (hans) Søn
Jørgen Jørgensen - 25 -Ugift - Født i Kbhvn - Skomagersvend

1846

Afdøde Bent Sørensens datter Anne Marie konfirmeret den 19.4.

KB 1835-1872 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 30 nr. 6:
1846
Confirmerede d. 19. April 1846 (ialt 15 piger)
ANE MARIE SØRENSEN
Forældre: Skomager Bendt Sørensen og Hustrue Sophie Birgitte Mentz
Fød 1832 den 6te April, døbt 25de Juni s.A.
Dom: Godt.
Vaccineret 1833, 6 September, Weis.
Jævnfør.reg.: 103,2.

1848

Afdøde Bent Sørensens søn Søren konfirmeret den 1.10.

KB 1835-1873 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 34 nr. 10:
Confirmerede den 1. October 1848 (opsl.33) (ialt 10 drenge)
SØREN SØRENSEN, hos sine Forældre i Holbek
Forældre: Afd. Skomager Bent Sørensen og Hustru Sophie Birgitte Mentz i Holbek
Fød den 10. Juni 1834, hjemmedøbt den 5. Juli og i Kirken den 23. Aug. s.A.
Dom: Meget ringe af Evner og derfor maadelige Kundskaber. Opførsel Meget godt.
Vaccineret ... den 29. Aug. 1835 af Weis.

1849

Afdøde Bent Sørensens søn Carl rejst fra Holbæk den 6.11.

KB 1834-1854 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, - Tilgang/Afgang - opsl. 125 nr. 140:
Afgang: 1849:
Carl Sørensen - 20 -
D. h. (?) - Skom. Sørensen
(til) Svinninge
Do (= 6. Novb.)

1849

Afdøde Bent Sørensens søn Carl ankommet til Svinninge den 17.11.

KB 1812-1850 Svinninge, Tuse, Holbæk, - Tilgang/Afgang - opsl. 272 nr. 5:
Tilgang: 1849:
Carl Sørensen - 20 -
hat aget Ophold hos Gmd. N. Andersen
(fra) Holbek 1/11-49. Engberg.
Anm: 17/11. -49. -- v. 6/9.- 33.

1850

Folketælling d. 1.2.

FT 1850 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 32 (ark 211):
Ahlgade, No. 59 - 1 Familie
Johan Larsen - 43 - Gift - Født på Møen(?) - Skomagermester - Husfader
Sophie Mens - 55 - Gift - Født i Helsinørr - hans Kone
Karen Sophie Sørensen - 24 - Ugift - Født i Holbæk - hans Sted Datter
Søren Sørensen - 16 - do - Do Søn
Johan Larsen - 10 - do - deres Søn
Konrad Valdemar Hein - 29 -Ugift - Født i Kbhvn - Skomagersvend
Jacob Petersen Løfgren - 34 - Ugift - Født i Jottoberg i Sverrig - Skomagersvend
Jørgen Rasmussen - 19 -Ugift - Født i Nykjøbing i Sjelland - Læredreng (?)
Lars Frederik Spang - 16 - - - Født i Holbek - Læredreng (?)

FT 1850 - Købstæder - Holbæk Købstad, ddd.dda:
Ahlgade, No. 52:
Jens Chasper Kofoed - 33 - Gift - Født i Ingstrup, Jylland - Uhrmagermæster - Husfader
Frederikke Amalie Sørensen - 34 - Gift - Født i Holbek - hans Kone
Andreas Agerbek Kofoed - 7 - Ugift - Do - deres Søn
Karen Sophie Amalie Kofoed - 4 - Ugift - Do - deres Datter
Johan Mandrop Kofoed - 2 - Ugift - Do - deres Søn

1851

Sophie Birgitte Mentz død den 17.12.

og begravet d. 23.12.

KB 1834-1885 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 253 nr. 17:
1851
Død: den 17. December 1851
Begravet: den 23. December
SOPHIE BIRGITTE LARSEN, født MENZ - 3-24 (?) - 58 (år)
Skomagermester Johannes Larsens Hustru
Anm.: 17/12 - Gjert????

1851

Skifte efter Sophie Birgitte Mentz' død

AO Skifte: Holbæk Amt - Byfoged - Holbæk Byfoged, Skifteprotokol 1840-1853, opsl. 326 ned. tv.:
Aar 1851 den 17de December anmeldte Skomagermester Johannes Larsen her af Byen, at hans Kone, SOPHIE BIRGITHA LARSEN, født MENS, 58 Aar gl, i dag er afgaaet ved Døden, efterladende sig følgende i Ægteskab med afdøde Skomagermester Bendt Sørensen .... Børn, nemlig: Frederikke Amalie Sørensen, gift med Uhrmager Koefoed fra Byen, Caroline Sørensen gift med Skomagermester Søren Danielsen boende paa Østergade No. 59 i Kjøbenhavn, Peter Sørensen 26 Aar gl opholdende sig i hans Hjem(?), Sophie Sørensen 24 Aar gl opholdende sig i Kjøbenhavn, .... Carl Sørensen, 22 Aar gl, Sadelmager i Svinninge, Marie Sørensen, 17 Aar gl opholdende sig her i Byen, Søren Sørensen 17 Aar gl opholdende sig her i Byen, samt af den Afdødes Ægteskab med Anmelderen en Søn, Johan Christian Larsen, 12 Aar gl, opholdende sig hos Anmelderen
.... bemærket, at han .... Skift og Deling foretaget efter den Afdøde i .... 21. Mai 1845 § 19 .... ... Afdødes Begravelse ... Paa Grund heraf blev Boets Behandling udsat(?) ... 2 Underskrifter: ... Brun Hörlum(?) --- 1 underskrift .....

1852

Skifte efter Sophie Birgitte Mentz' død

AO Skifte: Holbæk Amt - Byfoged - Holbæk Byfoged, Skifteprotokol 1840-1853, opsl. 331.:
Aar 1852 den 24de Januar om Eftermiddagen(?) ... blev paa Holbeks Raadstue i Overværelse af M... Blum og Brenøe afholdt en Skifteforsamling i Boet efter den under 17. December f.A. ved Døden afgaaede SOPHIE BIRGITHA LARSEN, født MENS, (?) Skomagermester Johannes Larsens Hustru ....
Skomagermester Larsen mødte og angav ..... af hans og den afdøde ........ saaledes:
(en række udestående fordringer)
Af den afdødes Arvinger mødte personlig Uhrmager Koefoed, Skomagermester Søren Danielsen, paa .... Hustru ..., Peter Sørensen og Sadelmager Carl Sørensen tilligemed ..... P.J. Andersen her af Byen ...... Sophie Sørensen i Kjøbenhavn, Marie Sørensen, Søren ...... og Johan Christian Larsen, som ..... Arvinger ....
.... Skomagermester Johannes Larsen ..... og ønskede Skiftet efter den afdøde affattet i Overensstemmelse hermed.
D Skifte... således fandt ingen .. Anledning til at betvivle Rigtigheden af den efterlevende Ægtefælles .... affattet følgende
Skifteraparation!
Boets Indtægter
1) Værdien af Boets Løsøre -------- 600 -- -- --
2) - do - af Boets faste ejendom --- 1600 -- --
3) Udestaaende Fordringer, .... ----- 135 - 2 - 4
Summa Indtægt: ------------------- 2335 - 2 -4
Boets Udgivt
1) Begravelsesomkostninger ---------- 52 - 8
2) Skiftets Bekostning (her følger en lang række poster)
3) ???
--- a) Gaardmand Jørgen Hending Pedersen hans Fordring: --- 400 ---
--- b) Gaardmand Niels Christensens Enke i Taastrup hendes Fordring: --- 300 ---
--- c) Gaardmand Jens Hans i Nørre Jernløse hans Fordring --- 600 ---
--------- 1.300 ---
4) Fordringer, som .....
--- a) Kjøbmand Stausholms Fordring --- 145 -- 1 -- 21
--- b) do - Rohdes - do --- 49 - 2 ----
--- c) do - Ollendorffs - do --- 3 - 2 -- 13 --
--- d) Garver (?) Nielsens - do --- 128 - 3 -- 7 --
--- e) do - Weiches - do --- 19 -- 3 -- 4 --
--- f) do(?) - Weds - do --- 10 - -- - -- --
--- g) Apotheker Spa...(?) do --- 7 -- 3 -- 11 --
--- h) Kjøbmand Koefoeds do --- 7 -- 1 -- 14 --
Summa udgivt: 1771 Rd - 2 p - 12 3/5 ..
Naar hermed sammenholdes Indtægter 2335 - 2 -4
bliver Beholdningen: 563 Rb - 5 p - 7 2/5 ..
Man ....??? afg ... for den efterlevende Ægtefælle Skomagermester Johannes Larsen .... 52 - - 8
Igen: 611 - 4 -15 3/5
-Heraf .. udgjør? Skomagermester Johannes Larsens B...... 255 - 5 - 7 7/10
.......? 1 - 1 -11
Igen til Deling: 254 Rb - 3 p - 12 7/10 ..
Hvilket Beløb .....
1) Skomagermester Johannes Larsen ...... : --- 36 --- 2 --- 4 1/10
2) Uhrmager Koefoed paa Hustrus Vegne: ---- 18 --- 1 --- 2 4/14
3) Skomagermester Søren Danielsen paa hans Hustrus Vegne: --- 18 --- 1 --- 1/14
4) Sønnen Peter Sørensen: ------------------- 36 --- 2 --- 4 1/10
5) - do - Sadelmager Carl Sørensen: --------- 36 --- 2 --- 4 1/10
6) Datteren Sophie Sørensen ugivt og myndig: - 18 --- 1 --- 2 4/14
7) - do - Marie Sørensen - ligeledes: ---------- 18 --- 1 --- 2 4/14
8) Sønnen Søren Sørensen, umyndig: ---------- 36 --- 2 --- 4 1/10
9) - do - Johan Christian Larsen, ligeledes: ----- 36 --- 2 --- 4 1/ 10
(Total:) ----- 254 Rb -- 3 p --- 12 7/10
Da ........
Underskrevet af Peter Sørensen m.f.p., Carl Sørensen m.f.p., Søren Danielsen, Koefoed, ..... F...., P.J.Andersen
Herefter (opsl.332 nederst th og 333) en lang tekst med bl.a. ..... beløb ... Pantlaant ....
Skiftet blev derefter sluttet og med Bemærkning af ..... (underskrifter)

1853

Sophie Birgittes efterladte mand Johannes Larsen gift igen den 7.5.

KB 1832-1856 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 185 nr. 8:
1853
JOHANNES LARSEN, Skomagermester i Holbek, 46 1/2 Aar, vacc. Enkemand efter 1ste Ægteskab
MAREN MEJER, 32 Aar, Huusholderske for Brudgommen, vacc.
At Ægteskabet er Lovmæssig i alle Maader, staar ... forlover: H. Sørensen, Hjulmager - C. Koefoed, Uhrmager
Viet den 7de Mai i Kirken efter lysning
Jævnfør.reg.: 58-2
Anm: Anmeldt den 12. Marts 1853

1854

Sophie Birgitte og Johannes Larsens søn Johan Christian konfirmeret den 1.10.

KB 1835-1873 Holbæk Skt.Nikolaj, Merløse, Holbæk, opsl. 46 nr. 7:
1854 - Den 1ste October
JOHAN CHRISTIAN LARSEN, Ahlgade No. 59
Skomagermester Johannes Larsen og (afg.) Hustru Sophie Birgitte Mentz (ib.)
(Født) Holbek 4. August 1840
Dom: Mg.
Vaccineret ...5. Septbr 1843, Weis.

1854

Carl Sørensen gift den 6.10.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 74 nr. 5:
1854
CARL SØRENSEN, Husmd (?) i Svinninge, Sadelmager, 25 Aar gl.
Karen Kirstine Nielsdatter, 25 Aar gl., Enke efter afd. Skomager Niels Jørgensen i Svinninge.
Forlovere: Gmd Mathias Sørensen i Svinn. - Gmd. Peter Jørgsensen i Thorslunde
Viet 6te October ligedan (= i Svinninge Kirke)
Jævnfør.reg.: 163-24 og 180-26

1855

Folketælling d. 1.2.

FT 1855 - Købstæder - Holbæk Købstad, opsl. 53 (ark 78):
Ahlgade, No. 59 - 1 Familie
Johannes Larsen - 50 - Gift - Født i Stege - Skomagermester og Huusfader - Lutheraner
Maren Moier (Mejer?) - 36 - do - Født i Holb. - Hustru - Kone - Lutheraner
Johan Larsen - 15 - Ugift - Født i Holbæk - deres Søn - Lutheraner
Lars Andersen - 20 (29?) - do - Født i Forveile, Holbek A - Skomager Lærling - Lutheraner

1855

Carl Sørensens tvillinger født den 15.9.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 7 nr. 11 og 12:
1855
Tvillinger født 15. September
----- dødfødt
Niels Christian Carlsen
(døbt): 16de September hjemmedøbt, formentlig syg?? - 28. October Daaben publiceret
Sadelmager Carl Sørensen og Hustru Karen Nielsdatter, 26 Aar gl.
Faddere: Stine Marie Hansdatter i ...., Lars Hansen (=), Christian Larsen og Hans Peter Jensen, alle af Svinninge
Jævnfør.reg.: 186-9

1855

Carl Sørensens dødfødte tvilling begravet den 20.9.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 127 nr. 5:
1855
Død: 15. September
Begravet: 20de September
------
Sadelmager Carl Sørensens ... dødfødte Barn i Svinninge
Anm: No.5 dødfødt

1858

Carl Sørensens søn Jens Peter Carlsen født den 6.9.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 11 nr. 10:
1858
Født: 6. September
Jens Peter Carlsen
Døbt: 10de October døbt
Carl Sørensen, Sadelmager Husmd. i Svinninge og H. Karen Nielsdatter, 29 Aar.
Faddere: Ane Marie Andersdatter, Ungkarl (?), Lars Isachsen, Anders Isachsen og Lars Mortensen ...... i Svinn.
Jævnfør.reg.: 178-31

1858

Carl Sørensens søn Jens Peter Carlsen død den 15.11.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 128 nr. 7:
1858
Død: 15. November
Begravet: 21. November
Jens Peter Carlsen - 9 Uger
Sadelmager Carl Sørensens Søn i Svinninge
Jævnfør.reg.: 178-31

1860

Folketælling

FT 1860 - Landsogn - Holbæk - Tuse - Svinninge, opsl. 3 (betaversion) NB: højre side! nr.17 :
Carl Sørensen - 31 - Gift - Født i Holbek - Sadelmager, Huusfader - Lutheraner
Karen Kirstine Nielsen - 31 - do - Født her i Sognet - Hans Kone - Lutheraner
Mariane Nielsen - 8 - Ugift - do - deres Børn - Lutheraner
Niels Christian Carlsen - 5 - do - do - Lutheraner

1860

Carl Sørensens datter Ane Marie Carlsdatter født den 31.7.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 39 nr. 4:
1860
Født: 31. Juli
Ane Marie Carlsdatter
Døbt: 26de September døbt
Carl Sørensen, Sadelmager, Husmd. i Svinninge og H. Karen Nielsdatter, 31 Aar.
Faddere: Grdmd Matthias Sørensens Pige Ane Marie Jensen, Grdmd Hermann Christensen i Gud... og Husmd Rasmus Olsen i Svinn.
Jævnfør.reg.: 159-20
Anm.: vacc. 18de Juni 1861 af Dr. Uldall

1862

Carl Sørensens søn Lars Peter Carlsen født den 23.6.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 15 nr. 7:
1862
Født: 23. Juni
Lars Peter Carlsen
Døbt: 6te Juli hjemmedøbt, 20. Juli Daaben publ.
Hmd. Sadelmager Carl Sørensen, Svinninge og H. Karen Nielsdatter, 33 Aar gl.
Faddere: Ugift Fruentimmer Dorthea Andreasdatter, .... Peter Hansen, Truels Sørensen i Svinninge, og Jens Christian Nielsen.
Jævnfør.reg.: 182-33
Anm.: No.7 vacc. af Dr. Uldall d. 8de Juni 1863

1865

Carl Sørensens datter Trine Sophie Carlsen født den 26.11.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 44 nr. 12:
1865
Født: 26. Novbr 1865
Trine Sophie Carlsen (2 navne er overstregede: Cathrine for Trine og Sørensen for Carlsen)
Døbt: hjemmedøbt den 10. Decbr 1865 Daaben publiceret d. 26. Decbr. s.a.
Husmand Carl Sørensen og Hustru Karen Nielsen, 39 Aar gl.
Faddere: Madam Jørgensen, Ungkarl Truel Sørensen, Niels Larsen, Hans Nielsen, alle af Svinninge
Jævnfør.reg.: 198-8

1866

Carl Sørensens datter Trine Sophie død den 16.4.

og begravet den 23.4.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 140 nr. 5:
1866
Død: 16. April 1866
Begravet: 23. April 1866
Trine Sophie Carlsen - 1/2 Aar
Datter af Sadelmager Carl Sørensen i Svinninge
Jævnfør.reg.: 198-8
Anm: Krampe (Skarlagensfeber er overstreget)

1866

Carl Sørensens steddatter Mariane død den 18.4.

og begravet den 23.4.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 140 nr. 6:
1866
Død: 18. April 1866
Begravet: 23. April 1866
Mariane Nielsen - 13 3/4 (år)
Sted-Datter af Sadelmager Carl Sørensen af Svinninge
Jævnfør.reg.: 185-34
Anm: do (=Krampe)

1869

Carl Sørensens søn Niels Christian konfirmeret den 3.10.

KB 1851-1869 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 60 nr. 2:
(Konfirmeret): 1. Søndag efter Mikkelsdag, den 3. October 1869:
Niels Christian Carlsen, hos Forældrene i Svinninge
Sadelmager Carl Sørensen og Hustru Karen Nielsdatter
Født i Svinninge den 15. Septbr. 1855, hjemmedøbt 16. Sept., i Kirken 28. Octbr.
Dom: Kundskab tg, Opf. mg
Vaccineret 18. Juni 1857, Uldall

1870

Folketælling den 1.2.

FT 1870 - Landsogn - Holbæk - Tuse - Svinninge, opsl. 11 ned:
Svinninge By, Huus (personer = nr.20-24):
Carl Bendix (Bendt?) Sørensen - M - 40 - G - Lutheraner - Født i Holbek - Huusfader - Sadelmager
Karen Kirstine Nielsen - K - 40 - G - do - Født i Svinninge Sogn, Holbek Amt -Huusmoder
Ane Marie Sørensen - K - 9 - U - do - Do - Datter
Lars Peter Sørensen - M - 7 - U - do - Do - Søn
Maren Nielsen - K - 84 - E - do - Kjøbenhavn - Moder(?) - Fattiglem

FT 1870 - Landsogn - Holbæk - Tuse - Svinninge, opsl. 37 ned, nr.74:
Niels Karlsen - M - 14 - U - do - Født i Svinninge Sogn, H. Amt - do (= Tyende)(på en gård i Svinninge)

1874

Carl Sørensen død den 16.6.

og begravet den 21.6.

KB 1866-1878 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 99 nr. 6:
1874
Død: 16. Juni 1874
Begravet: 21. Juni 1874
Carl Bendt Sørensen - 44 (år)
gift Sadelmager i Svinninge, født i Holbæk

1874

afdøde Carl Sørensens datter Ane Marie konfirmeret den 4.10.

KB 1866-1878 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 50 nr. 2:
(Konfirmeret): Søndag efter Mikkelsdag, den 4. October 1874 i Svinninge Kirke:
Ane Marie Carlsdatter, hos Moderen i Svinninge
Afdød Sadelmager Carl Sørensen og Hustru Karen Nielsdatter
Født i Svinninge 31. Juli 1860, døbt 26. August
Dom: ligesaa (=Kundskab g, Opf. mg)
Vaccineret 18. Juni 1861, Uldall

1876

Carl Sørensens enke gift igen den 31.3.

KB 1866-1878 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 58 nr. 1:
1876
Ungkarl Rasmus Mogensen, 42 Aar gl., af Svinninge, Arbeidsmand
Enken Karen Kirstine Nielsdatter, Enke efter Sadelmager Carl Sørensen af Svinninge, 46 Aar gl.
Forlovere: Knud Kristensen, O.A. Olsen
Viet 31te Marts 1876 i Kirken

1876

afdøde Carl Sørensens søn Lars Peter konfirmeret den 1.10.

KB 1866-1878 Svinninge, Tuse, Holbæk, opsl. 45 nr. 1:
(Konfirmeret): 1. Søndag efter Mikkelsdag, den 1. October 1876 i Svinninge Kirke:
Lars Peter Carlsen, hos forældrene i Svinninge
Afdød Sadelmager Carl Sørens og Hustru Karen Nielsdatter
Født i Svinninge 23. Juni 1862, hjemmedøbt 6. Juli, i Kirken 20. Juli
Dom: Kundskab g, Opf. mg
Vaccineret: 8. Juni 1863 af Uldall

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDERNE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.10.2013 og sidst opdateret d. 21.10.2013