HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

SØRENSEN-familien i HOLBÆK : IBSEN FAMILIEN

Alice's aner på morfar Otto Ferdinands mødrene side

Se: familiens liv i Årstal med Kildeangivelser


SØRENSEN-familien starter egentlig med en IB! For Ib blev far til en række sønner, hvoraf SØREN IBSEN førte SØRENSEN-familien videre.

Desværre ved vi pt ikke mere om denne IB: hvad han hed mere, hvor han stammede fra, hvor han levede, hvor han blev gift og med hvem, samt hvor hans børn blev født.

Så den FORHISTORIE, som vi kan fortælle om Ib's familie i Holbæk, er denne:

IBSEN-familien i HOLBÆK:

IB blev far til i hvert fald 3 eller 4 sønner: SØREN IBSEN, født omkring 1746-1748, - CHRISTOPHER IBSEN, født omkring 1750-1753, og JACOB IBSEN, født omkring 1753. Og så måske også HANS IBSEN, født omkring 1762.

--- SØREN IBSEN

................. var altså født omkring 1746-1748 på ukendt sted som søn af far Ib og en mor, hvis navn vi ikke kender, men hans første datter blev døbt Marie Kirstine, så et af disse navne har måske været hans mors.

Det er muligt, at Søren var forældrenes første barn, men det ved vi heller ikke med sikkerhed.

Søren kom i murerlære og endte med at blive murermester, som forøvrigt også brødrene Christopher og Jacob, mens Hans blev skræder.

I 1780 var han murersvend og blev den 28. Juni gift med Pigen Karen Lars Datter efter forudgående lysning den 28. (eller 29.) Marts. Vielsen fandt sted i Holbæk Skt. Nikolaj Kirke, så på dette tidspunkt boede Søren i denne by.

Karen Larsdatters fødsel og forældre har vi heller ikke kendskab til endnu.

Den 13. Januar 1781, om eftermiddagen, fik parret deres første barn, som blev døbt i Skt.Nikolaj Kirke i Holbæk den 17. Januar med navnet MARIE (MARIA) KIRSTINE. Madam Rüberg bar hende til dåben og blandt fadderne var Mariane Friis, Hans Tamdrop, Hans Peter Ditzel og Monsieur Hadeler, fuldmægtig hos Kammerråd Frend(?).

-------- Madam Rüberg kan have været Serine Hansdatter gift med Told Controleur Peder Rüberg. --- Mariane Friis var datter af "heste møller" Søren Friis, der holdt en større husholdning. Hun var omkring 23 år i 1781. --- Hans Tandrup var iflg. FT 1787 43-årig ugift farversvend i Holbæk og boede hos sin stedfar, der havde et stor stab af tjenestefolk. --- Mens Hans Peter Ditzel var 33-årig købmand, gift og med en 2-årig søn og en nyfødt datter. Hans husholdning var rimelig stor med "kramboe karl, kokke pige, brygger pige og barnepige, samt en købmands karl, der var "husbondens bror". I familien boede også "husbondens mor". ------ Det var altså ikke småkårsfolk, som Søren og Karen omgikkedes - i hvert fald ikke i begyndelsen af deres ægteskab.

Allerede den 8. Februar døde imidlertid den lille Marie Kirstine og kun 14 uger gammel blev hun begravet fra Skt.Nikolaj Kirke.

Året efter, i 1782, nedkom Karen atter med en lille datter på lørdagen den 23. Februar. Og den 27. samme måned fik hun i Skt. Nikolaj navnet MARIE KIRSTINE. Fadderne var denne gang nogle andre, heriblandt Christopher Ibsen og Jacob Ibsen - altså Sørens yngre brødre, der nu også var blevet murere. Desuden Lars Nielsen, som var svend hos "heste møller" Søren Friis, hvis datter Mariane havde stået fadder året før.

Familiens tredje barn kom til verden Juleaften 1784, som det år var en fredag, og den 29. December holdtes dåben i Skt. Nikolaj, hvor den lille pige blev døbt ENGEBORG. Denne gang var det Sørens yngste (?) bror skrædder Hans Ibsens kone, der bar barnet. Blandt fadderne var en Anna Christensdatter, tjenestepige hos Contreleur Rüberg (hvis hustru eller mor havde båret Sørens første barn til dåben), en snedkersvend Lorentz Wolberg, Wilhelm (Vilhelm) Klotz, hattemager, en Christian Johansen, "Herr Betienter".

Den 1. Juli 1787 blev der lavet en folketælling og her ses Søren Ibsen og hans familie som boende i Vimmelskaftet nr.10 (måske ikke et gadenummer, men blot et nummer i rækken af optalte familier?). Søren opgav sig da som værende 41 år (og dvs. født omkring 1746), gift 1.gang og Muurmester. Karen Lars Datter var 40 år (dvs. født omkring 1747) og også i sit første ægteskab. Maria og Ingeborg blev opgivet til henholdsvis 6 og 3 år.

Året efter (1788) blev Søren og Karen atter forældre, denne gang til en lille dreng, som blev født om aftenen onsdag den 12. November og døbt den 19. samme måned i Skt. Nikolaj Kirke med navnet BENT. Karen Peders Datter, som var husholderske hos købmand Lars Knudsen Friis, bar barnet og blandt fadderne var Anna Mette Hesselhann, som tjente hos Kammerråd Jens With; Jens Bay, bagersvend hos Peter Hagen; og Mads Kieldorff snedkersvend hos Jens Cordt Lund.

I 1792 fødtes familiens sidste barn fredag aften kl. 11 den 9. November. Dåben fandt sted den 16. i Skt. Nikolaj Kirke og Sadelmager Hejses(???) kone bar drengen, som fik navnet JENS. Blandt fadderne var Anna Jørgen Larsens datter, en murermester Anders Pedersen og skrædder Jørgen Adolfsen.

Den 13. December 1798 døde Søren Ibsen og blev begravet fra Skt. Nikolaj Kirke den 17. December. Han står i Kirkebogen angivet til at være blevet 50 år gammel, hvilket vil sige, at han så skulle være født omkring 1748.

Desværre mangler skifterne for perioden mellem 1768 og 1829 tilsyneladende hos Holbæk Byfoged, men Søren Ibsen efterlod sig hustruen Karen Larsdatter, samt sandsynligvis børnene Marie (Kirstine) Sørensdatter ca.16 år gammel og måske allerede konfirmeret og ude at tjene, Ingeborg Sørensdatter ca. 14 år gammel og enten allerede konfirmeret eller tæt herpå og derfor snart på vej hjemmefra, Bent Sørensen på 10 år og Jens Sørensen på 6 år.

I 1801 var der igen folketælling og Karen Larsdatter boede da Ved Stranden nr.152 i Holbæk, som enke på 50 år med sine 2 yngste børn, "Bærnt" på 12 og Jens på 9 år.

--------------- Marie var muligvis i huset som stuepige hos Consumptions Inspektør Jørgen Honum i 1801. Husholdningen bestod af den 51-årige husherre, hans 38-årige hustru og deres 4 børn, 2 piger på 14 og 18 år og 2 drenge på 5 og 10 år. Marie var da omkring 18 år gammel. ----- Maries historie er ikke fulgt videre herefter.

--------------- Ingeborg var måske i 1801 i huset som tjenestepige hos skipper Niels Hansen i Ahlgade nr.5. Hun var da 16 år, husbonden var 34 og hans hustru, der pudsigt nok også hed Karen Larsdatter ligesom Ingeborgs mor, var 36. De havde 2 små børn, en dreng på 3 og en pige på 2 år. ----- Ingeborgs historie er ikke fulgt videre herefter.

--------------- BENT blev siden skomager og gift med Sophie Birgitte Mentz. Det var en af deres ældste døtre, Caroline Sørensen, som flyttede til København og blev gift med skomageren Søren Danielsen fra Maribo. Det var fra dette par at Danielsen-familierne i København nedstammer. --- LÆS MERE om Søren Danielsen og om hans ældste søn Otto Ferdinand og dennes familie.

--------------- Jens ..... det er måske ham vi møder i folketællingen i 1834 som Jens Søren Ibsen, 42 år (passer med at han blev født i 1792), gift med den 38-årige Dorthea Marie Jensen og far til døtrene Karen Sophie Ibsen og Bodil Marie Ibsen, som var henholdsvis 3 og 1 år gamle. Jens angav sig selv som murer og familiens bopæl som Blegstrædet nr.139 i Holbæk. Og her boede familien også i 1840, men da uden Jens, som var død i de mellemliggende år. Dorthea Maria Sørensen var nu en 50-årig enke, der levede af håndarbejde (der er lidt rod i alderen, måske han hun angivet sig som yngre i 1834), Karen Sophie Sørensen var nu 9 år og Bodil Marie 7. Familien havde også en logerende, en 43-årig enke, Johanne Bertelsen, som ernærede sig som "brødkone".

--- CHRISTOPHER IBSEN

................. var født omkring 1750-1753 på ukendt sted som søn af far Ib og en mor, hvis navn vi ikke kender. Han blev murersvend og senere murermester i Holbæk, blev gift med den et par år yngre Bodild Christiansdatter, med hvem han fik i hvert fald 4 børn, omkring 1779 datteren Johanne Christophsdatter, omkring 1781 sønnen Ib Christophersen, omkring 1783 datteren Maren Christophsdatter og omkring 1786 datteren Helene Christophsdatter. Iflg. folketællingen i 1787 boede familien sammen med tjenestepigen Anna Maria Frich i Bleeg Strædet nr.10 i Holbæk. Christopher angav da sin alder som 37 og sin hustrus som 34.

På et tidspunkt herefter blev parret separeret og Christopher optræder i 1801 alene som 48-årig "separeret" og logerende muurmester hos daglejer Ole Andreasen og hustru i Sladder Strædet nr. 165 i Holbæk.

--- JACOB IBSEN

................. var født omkring 1753 på ukendt sted som søn af far Ib og en mor, hvis navn vi ikke kender. Han blev murersvend og senere murermester i Holbæk, blev gift med den omkring 3-5 år ældre Ingeborg Pedersdatter og far til i hvert fald 2 børn, datteren Karen Jacobsdatter født omkring 1780 og sønnen Hans Jacobsen født omkring 1783. I folketællingen fra 1787 angav Jacob sin alder som 34 og Ingeborgs som 39. Familien boede i Holbæk, gadenavnet er svært at tyde.

I 1801 var bopælen i Kirke Strædet nr.128. Her boede Jacob og Ingeborg alene som 48 og 50 år gamle.

--- HANS IBSEN

................. var født omkring 1762 på ukendt sted som søn af far Ib og en mor, hvis navn vi ikke kender. Hans blev mærkelig nok ikke murer som sine ældre brødre, men derimod skrædder og i 1801 var han ifølge folketællingen skræddermester i København. -- Det er vel ikke ganske sikkert, at Hans Ibsen nu også var bror til de øvrige og det er heller ikke sikkert, at det er ham, som ses i København, men i Holbæk er han ikke registreret, hverken i 1787 eller 1801, og den opgivne alder, 39 år, passer med at han kan være yngre broder til murermestrene i Holbæk. Hvor hans kone forøvrigt var gudmor til storebror Søren Ibsens datter Ingeborg i 1784. (".. blev baaret til Daaben af Hans Ibsen, Skrædders Kone, ..")

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.10.2013 og sidst opdateret d. 16.10.2013